ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทนำ

ความเป็นมาของพุทธศาสนา  คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  ทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระโอษฐ์  พระสาวกผู้ฟังหรือบุคคลผู้ฟังด้วยหูและก็ทรงจำเอาไว้  ยังไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษา  เมื่อทรงจำไว้จึงมีการบอกกล่าวกันสืบต่อมา  สำหรับการสาธยายคือการสวดขึ้น  เป็นสังคายนาหรือสังคีติ  คือการสวดขึ้นพร้อมกันนี้  ก็น่าจะมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์อยู่แล้ว  พระเถระบางรูปได้ทรงจำข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเองไว้ได้  และก็ได้สวดถวายพระพุทธเจ้า  ก็คือสวดมนต์คำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้  พระพุทธเจ้าเมื่อทรงสดับแล้วก็ทรงสาธุการว่าถูกต้องแล้ว  ต่อมาท่านผู้ทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดจนถึงพยัญชนะคือถ้อยคำ  คงจะมีการสวดทำนองพร้อม ๆ กันเป็นหมู่  ส่วนผู้ที่ทรงจำได้ที่เป็นอาจารย์ก็สั่งสอนศิษย์ในหมวดธรรมที่ตนจำได้  และเมื่อศิษย์จำได้แล้วก็ให้ศิษย์มาสวดพร้อม ๆ กัน  ก็เป็นดั่งนี้จนถึงคราวที่พระวินัยพระธรรมปรากฏเป็นตัวอักษร

เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ออกไป  ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องการมงคลต่าง ๆ เพราะว่ายังคงเป็นสามัญชน  และเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องการมงคลจากพระพุทธศาสนา  ก็นิมนต์พระไปสวดมนต์เพื่อเป็นมงคล  ก็เป็นเหตุให้มีการเลือกบทสวดมนต์ที่เป็นมงคลต่าง ๆจากพระไตรปิฎกนั่นแหละ  ในประเทศไทยเรานี้ได้รับพระพุทธศาสนา  ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลังกา  ก็ได้ตำราจากลังกานั้นมาใช้ในเมืองไทย  ดังที่ได้ใช้สวดกันอยู่ในปัจจุบันนี้  จึงใคร่ที่จะแสดงอธิบายเรื่องการสวดมนต์ต่าง ๆ  ซึ่งคนไทยทั้งหลายใช้กันอยู่  การสวดมนต์  การฟังสวดมนต์  การพิจารณาธรรมที่มีอยู่ในบทสวดมนต์ในขณะที่ฟังในขณะที่สวดก็เป็นการทำใจให้สงบ  และทำให้ได้ปัญญาก็เป็นการทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------