ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เจตนารมณ์หลัก

ชีวิตอุทิศแด่ชีวิต   ชีวิตให้กับชีวิต

งานเผยแผ่พระธรรมและการให้การศึกษาเป็นปณิธาณหลักของกลุ่มพุทธรรมหลิงจิวซาน โดยใช้หลักการ “ชีวิตคือการบำเพ็ญฌาน” ของพระธรรมาจารย์ซินเต้าเป็นหลักและจุดเริ่มต้นในการกำหนดแนวทางงานเผยแผ่  ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่และความต้องการในการพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยใช้การดำเนินชีวิตประจำวันและความคิดทั่วไปของมนุษย์ เป็นแนวคิดพื้นฐานในเผยแพร่แนวคิดที่เรียกว่า”ชีวิตที่รวมเป็นหนึ่ง”  เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันระหว่างแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมตามยุคสมัยใหม่กับการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ  และให้สัจธรรมผสานเข้ากับชีวิตและสืบสานต่อเนื่องไปในภพหน้า

กิจกรรมหลักของหลิงจิวซาน

.พิพิธภัณฑ์ศาสนาสากล

ด้วยความเคารพต่อทุกๆความเชื่อรวมไปถึงทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  ปกป้องถนอมไว้ซึ่งทุกๆชีวิต ก็ได้เป็นหลักการในสถาปนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น  ทำการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าถึงความหมายแห่งชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสาร การศึกษา และสันทนาการ ต่างๆ  เพื่อให้เกิดความดูแลเอาใจใส่ เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาทั้งมวล

ที่นี่นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่ได้รวบรวมวัฒนธรรม ศิลปะ ที่ได้แสดงออกถึงซึ่งจิตวิญญาณของแต่ละศาสนา นำเสนอในแง่มุมต่างๆให้ผู้ที่เข้าชมได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ถึงศาสนาและความเชื่ออื่นๆที่ถูกต้อง  ทำให้เราได้รับรู้พิจารณาและเลือกสรรความเชื่อความศรัทธาตลอดทั้งชีวิตด้วยตัวของเราเอง

.โครงการหัวเหยียนเซิ่งซาน

จากการใช้ปัญญาเป็นพื้นฐาน นำธรรมมะแห่งตรียานมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อหวังจะให้ธรรมะของพุทธองค์ได้สืบสานต่อไปไม่ขาดสาย  ให้ความสำเร็จกับฝูงชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมศึกษาพัฒนาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์  โดยผ่านทาง”สวนรุกขชาติแห่งการปฎิบัติ” ที่ถูกจัดสร้างขึ้น  ทำให้เกิดจิตวิญญาณแห่งอริยะคีรีที่กล่าวขานกันว่า”เพียงหยุดพักนั่งลง วาสนาหนุนส่ง สำเร็จเป็นพุทธะ”

.ศึกษาพุทธธรรม

ใช้หลักโพธิจิตเป็นเหตุ ใช้การบำเพ็ญฌาน การออกจาริก การร่วมประกอบธรรมพิธี การเอาใจใส่ต่อชีวิตเป็นปัจจัย  นำพุทธรรมผสมผสานร่วมกับชีวิต ชักนำผู้คนทั้งหลายให้ใช้พลังแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์

หลิงจิวซาน นอกจากจะมี”นิรชาติธรรมสถาน”แล้ว แม้ในต่างประเทศและในประเทศต่างก็มีศูนย์การเผยแผ่อยู่เป็นจำนวนมาก ก็เพื่อที่จะได้ดำเนินงานเผยแผ่พระธรรมเกื่อกูลต่อสรรพสัตว์

เราจะยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและจะยังใช้พลังทั้งหมดเท่าทีมีในการทำงานเผยแพร่”เสียงแห่งความสุข” ให้แพร่ขยายไปในทุกมุมโลก

 

 

 

........................................................................................................................