ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

南无观世音菩萨 นำ-มอ-กวน-ซื่อ-อิน-ผู่-ซ่า ขอนอบน้อมแด่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ นำเสนอโดย https://www.astroneemo.net/ Like ! เท่ากับให้อนุโมทนา ย่อมได้กุศลอันเกิดจากการอนุโมทนา กด Share! เท่ากับเผยแผ่พระธรรมคำสอน ก็ได้ย่อมบุญ จากธรรมทาน

大发慈悲心 ต้า-ฟา-ฉือ-เปย-ซิน ผู้ทรงมหาเมตตามหากรุณาอันไพศาล

功行海洋深 กง-สิง-ไห่-หยาง-เซิน ผู้ทรงบารมีอันกว้างใหญ่ลึกล้ำดุจห้วงมหรรณพ

架慈航渡迷津 เจีย-ฉือ-หัง-ตู้-หมี-จิน นำพาสรรพสัตว์ข้ามพ้นทะเลแห่งความหลง

感化有缘人 กั่น-ฮว่า-โหย่ว-หยวน-เหริน สำแดงกายโปรดผู้มีบุญสัมพันธ์

十四种无畏 สรือ-ซื่อ-จ่ง-อู่-เว่ย ด้วยความองอาจกล้าหาญสิบสี่ประการ

三十二化身 ซาน-สรือ-เอ้อร์-ฮว่า-เซิน ด้วยนิรมานกายสามสิบสองลักษณะ

千手及千眼 เชียน-โสว่-จี๋-เชียน-เหยี่ยน ด้วยพันเนตรพันกร

降伏众魔军 เจี้ยง-ฟู่-จ้ง-หมอ-จวิน สยบกองทัพหมู่มารทั้งหลาย

大慈大悲救苦救难 ต้า-ฉือ-ต้า-เปย-จิ้ว-ขู่-จิ้ว-นั่น ด้วยมหาเมตตามหากรุณาโปรดสรรพทุกข์

灵感观世音 กั่น-หลิง-กวน-ซื่อ-อิน พระอวโลกิเศตวรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

莲座涌慈云 เหลียน-จว้อ-หยง-ฉือ-อวิน ประทับบนปทุมมาศบัลลังก์แสดงมหากรุณาธารณี

随处现金身 สุย-ชู่-เซี่ยน-จิน-เซิน สำแดงพระวรกายให้ปรากฏทุกแห่งหน 杨枝水 洒凡尘 หยาง-จือ-สุ่ย-ซา-ฝาน-เฉิน น้ำกิ่งหลิวพริ้วกระจายสลายฝุ่นละออง(แห่งกิเลส)

甘露润群生 กาน-ลู่-หลุน-ฉวิน-เซิง น้ำอมฤตแห่งธรรมหลั่งรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย

朝念观世音 ฉาว-เนี่ยน-กวน-ซื่อ-อิน ทิวาวารแซ่สร้องสรรเสริญพระนามอวโลกิเตศวร

暮念观世音 มู่-เนี่ยน-กวน-ซื่อ-อิน ราตรีกาลแซ่สร้องสรรเสริญพระนามอวโลกิเตศวร

念念从心起 เนี่ยน-เนี่ยน-ฉง-ซิน-ฉี่ ภาวนาจากจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์

念佛不离心 เนี่ยน-ฝอ-ปู้-หลี-ซิน ภาวนาระลึกพุทธานุสติในทุกเมื่อ

永离八难 หย่ง-หลี-ปา-นั่น หลีกพ้นจากทุกข์โทษทั้งแปดประการตลอดกาลนาน

一切灾殃 อี๋-เชี่ย-ไจ-ยาง หลีกพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย

苦厄化为尘 ขู่-เอ้อ-ฮว่า-เหวย-เฉิน สรรพทุกข์ทั้งหลายมลายสิ้นเป็นผงธุลี

แปลโดย อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo