ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

*********************

พุทธะมังคะละคาถา สวดทุกวัน

ของสมเด็จพระพุฒาจารย์  ( โต  พรหมรํสี )

สัมพุทโธ   ทิปะทัง   เสฏโฐ                        นิสินโน   เจวะ   มัชฌิเม

โกณฑัญโญ   ปุพพะภาเค   จะ                   อาคเณยเย   จะ   กัสสะโป

สารีปุตโต   จะ   ทักขิเณ                              หะระติเย   อุปาลิ   จะ

ปัจฉิเมปิ   จะ   อานันโท                             พายัพเพ   จะ   ควัมปะติ

โมคคัลลาโน   จะ   อุตตะเร                        อีสาเนปิ   จะ   ราหุโล

อิเม   โข   มังคะลา   พุทธา                         สัพเพ   อิธะ   ปะติฏฐิตา

วันทิตา   เต   จะ   อัมเหหิ                           สักกาเรหิ   จะ   ปูชิตา

เอเตสัง   อานุภาเวนะ                                  สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   โน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน   ระตะนัตตะยังยัง

ปุญญาภิสันทัง   วิปุลัง   อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ   หะตันตะราโย

***********************