ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ

บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง   บูระพารัสมิง   พระธัมเมตัง   บูรพารัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อาคเนย์รัสมิง พระพุทธะคุณัง  อาคเนย์รัสมิง  พระธัมเมตัง  อาคเนย์รัสมิง  พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง   ทักษิณรัสมิง   พระธัมเมตัง   ทักษิณรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง   หรดีรัสมิง   พระธัมเมตัง   หรดีรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง   ปัจจิมรัสมิง   พระธัมเมตัง   ปัจจิมรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง   พายัพรัสมิง   พระธัมเมตัง   พายัพรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง   อุดรรัสมิง   พระธัมเมตัง   อุดรรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อีสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง   อีสานรัสมิง   พระธัมเมตัง   อีสานรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง   อากาศรัสมิง   พระธัมเมตัง   อากาศรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง   ปฐวีรัสมิง   พระธัมเมตัง   ปฐวีรัสมิง   พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง   วิวัญชัยเย   สัพพะทุกข์   สัพพะโศก   สัพพะโรค   สัพพะภัย   สัพพะเคราะห์

เสนียดจัญไร   วิวัญชัยเย   สัพพะธะนัง   สัพพะลาภัง   ภะวันตุ   เม   รักขันตุ   สุรักขันตุ ฯ

******************************