ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ธัมมะจักร


ภุมมานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตวา

จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตาวะติงสา  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ยามานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

พรัหมะกายิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะกายินัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปาริสัชชา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปุโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปุโรหิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

มะหาพรัหมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      มะหาพรัหมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อสัญญะสัตตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อสัญญะสัตตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      เวหัปผะลานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะวิหานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะตัปปานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะจักกัง

ปะวัตติตัง   อัปปะฏิวัตติยัง   สะมะเณนะ   วา   พราหมะเณนะ   วา   เทเวนะ   วา   มาเรนะ

วา   พรัหมุนา   วา   เกนะจิ   วา   โลกัสสะมินติ ฯ

***************

*****


ภุมมานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตวา

จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตาวะติงสา  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ยามานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

พรัหมะกายิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะกายินัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปาริสัชชา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปุโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปุโรหิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

มะหาพรัหมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      มะหาพรัหมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อสัญญะสัตตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อสัญญะสัตตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      เวหัปผะลานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะวิหานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะตัปปานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะจักกัง

ปะวัตติตัง   อัปปะฏิวัตติยัง   สะมะเณนะ   วา   พราหมะเณนะ   วา   เทเวนะ   วา   มาเรนะ

วา   พรัหมุนา   วา   เกนะจิ   วา   โลกัสสะมินติ ฯ

***************

*****