ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6
 • Slider 7
 • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

NavaRati

อัศวินานวราตรี เริ่มต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564  

สรัสวดี อาวาหะนะ  วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ฤกษ์บูชาพระแม่สรัสวดี วันแรก (มูละ นักษัตร อาวาหะนะ มุหูรตะ เวลา15:38 ถึง 18:01 น)

พระสรัสวดีบูชา วันที่ 2 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ฤกษ์บูชาพระแม่สรัสวดี (ปูรพาษาฒ ปูชา มุหูระตะ  เวลา15:38 ถึง 18:00 น)

วันทุรคาษัฐมีบูชา ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

มหานวมีบูชา วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  คำนวณเวลา ณ กรุงเทพมหานคร

จุดเริ่มต้นของ ฤดูร้อนและ จุดเริ่มต้นของ ฤดูหนาวเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญทางภูมิอากาศ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต่อโลกมนุษย์ และสองช่วงนี้ก็เป็น ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับการบูชาพระแม่ศักติ  ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญที่มีการกำหนดเอาไว้ตามปฏิทินจันทรคติฮินดู

งานนวราตรีแบบการบูชาใหญ่จะจัดขึ้นปีละสองครั้ง คือในช่วงขึ้นปีใหม่แบบฮินดู (ขึ้น ๑ – ๙ ค่ำ เดือน ๕ )เรียกว่าจิตตรา นวราตรี และในช่วงปลายปี (ขึ้น ๑ -๙ ค่ำ เดือน ๙) เรียกว่า  สารท นวราตรี ความเชื่อเก่าแก่ของชาวอินเดียนั้นถือกันว่าในหนึ่งปีประกอบไปด้วยฤดูร้อน และฤดูหนาว ฤดูกาลที่ผลัดเปลี่ยนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจมนุษย์ จึงเกิดการบวงสรวงเทพเจ้าผู้คุ้มครองเพื่อขอพลังแห่งชีวิต

วันอัญเชิญพระแม่สรสฺวตี หรือ สุรัสวตี อาวาหนะ บูชา เป็นวันแรกที่กระทำพิธีบูชาพระแม่สุรัสวดี ในเทศกาลนวราตรี
วันสรสวตี บูชา เป็นพิธีบูชาพระแม่สุรัสวดีในวันที่ ๒ ในเทศกาลนวราตรี ซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่ในการบูชาพระแม่สุรัสวดี
วันทุรฺคา อัษฺฏมี หรือ มหานวมี หรือ วันมหาอัษฎมี หรือ มหาทุรคาอัษฎมี  เป็นวันที่สองของพิธีทุรคา บูชา ซึ่งวันนี้จะเป็นวันสำคัญที่สุดของพิธีทุรคา และพิธีจะเริ่มต้นด้วย การสรงน้ำหรือพิธีมหาสนาน  และพิธีโษฑโศปจารปูชา และทำการบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9ปาง และในวันนี้สาวพรหมจารีย์จะได้รับการแต่งตัวเป็นองค์พระแม่ทุรคา ซึ่งพิธีนี้เรียกว่า พิธีกุมารีบูชาในช่วงพิธีนวราตรีจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า “สนธิกาล” ซึ่งจะตรงกับเวลาของ 24 นาทีแรกของวันนวมีดิถี (9 ค่ำ) ในช่วงเวลาสนธิกาล (ช่วงรอยต่อของวัน 8ค่ำ-9ค่ำ) จะถือว่าเป็นฤกษ์มงคลและเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในเทศกาลนวราตรี และบางแห่งก็จะมีการฆ่าสัตว์บูชายัญ หรือถวายผลไม้แด่พระแม่ทุรคา เรียกว่า “พลีทาน” โดยการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญเป็นสิ่งที่คัมภีร์พระเวทห้ามกระทำในทุกกรณี  ดังนั้นพราหมณ์ผู้ทำพิธีจึงทำการถวายผลไม้แด่พระแม่ทุรคาและบูชาพระแม่ด้วยตะเกียง 108 ดวงแทน

 

นวราตรี เป็น เทศกาลของชาวฮินดูเพื่อทำการสักการบูชาแด่พระแม่ศักติมหาเทวี  คำ”นวราตรี” หมายถึง เก้า คืน ในภาษาสันสกฤต ความหมาย เก้า คือ “นว” และ “ราตรี” คือ กลางคืน  หมายความว่า ใน เก้าคืนกับอีกสิบวัน ในการบูชา ศักติเทวี ทั้ง 9ปาง ( อวตารของพระแม่ทุรคาเทวี ) และเทวีองค์อื่นๆในศาสนาฮินดูด้วยเช่นกัน

ศักติเป็นเทพีแห่งอำนาจที่สูงสุดในจักรวาล ในช่วงเวลานวราตรีนี้ผู้ศรัทธาจะได้รับพรศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่  โดยผู้ศรัทธาจะถือพรตอดอาหารและทำการสวดมนต์อธิษฐานต่อพระแม่ศักติในปางต่างๆ

ในค่ำคืนแห่งวันนวราตรีเทพีศักติจะปรากฏองค์ในมิติที่แตกต่างกันเป็นสามรูปแบบคือ พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวดีและพระแม่ทุรคาเทวี  และวันนวราตรีจะถูกแบ่งการบูชาออกเป็นสามชุด ชุดละสามวันโดยมีพิธีบูชาโดยเฉพาะแต่ละองค์
โดยสามวันแรกจะทำการบูชาพระแม่ทุรคาเทวี หรือเทวีแห่งพลังอำนาจ สามวันถัดไปจะบูชาพระลักษมีหรือเทพีแห่งความมั่งคั่งและสามวันสุดท้ายสำหรับการบูชาพระแม่สรัสวดีหรือเทพีแห่งวิชาความรู้


 

นวราตรี ของลัทธิศักติ ตันตระ

 

สำหรับโบสถ์ฮินดู ทีนับถือลัทธิ ศักติ จะทำการบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9ปาง ใน 9วันแห่งพิธีกรรมโดยแบ่งทำพิธีดังนี้

วันแรก - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางไศลปุตรี ธิดาของหิมพาน ราชาแห่งภูเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของศักติที่เป็นสหายของพระอิศวร

วันที่สอง - จะทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางพรหมจาริณี  ชื่อเป็นที่มาของคำว่า 'พระพรหม' ซึ่งหมายถึง 'ทาปะ' หรือ การลงทัณฑ์ (มาตา ศักติ)
วันที่สาม - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางจันทรฆัณฎา ทรงปราบอสูรด้วยเสียงระฆัง สัญลักษณ์ของความงามและความกล้าหาญ

วันที่สี่ - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางกูษามาณฑา  ผู้สร้างของจักรวาลทั้งหมด

ห้าวัน - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางสกันทมาตา แม่ของพระขันทกุมารนักรบผู้กล้าหาญ โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ  

วันที่หก - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางกาตยานี ทรงปราบอสูร ด้วยปางที่มีสามเนตรและสี่กร

วันที่เจ็ด - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางกาลราตรี หรือกาลี ทรงเสวยเลือดอสูร หมายถึงการทำให้ผู้ที่ชื่นชอบความกล้าหาญ

วันที่แปด ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางมหาเคารี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งธัญชาติ ทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์
วันที่เก้า - ทำการบูชาพระแม่ทุรคาในปางที่ เรียกว่า ปางสิทธิธาตรี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งความสำเร็จ

 

 

โดยปกติวันนวราตรีจะมีปีละ 5 ครั้ง คือ

 

  1. วสันต นวราตรี นี้มีการเฉลิมฉลองในช่วง วสันตฤดู  (จุดเริ่มต้นของฤดูร้อน) (มีนาคมถึงเมษายน) นี้เป็นที่รู้จักกัน ในชื่อ จิตรา นวราตรี  จะตกอยู่ในช่วงเดือน จิตรามาส
  2. คุปตะ นวราตรี  เรียกกันว่า  อาสาฬหะ นวราตรี เป็นพิธีจัดขึ้นเก้าวันเพื่อบูชาถวายแด่ เทพีศักติทั้ง 9ปาง ในเดือน อาสาฬหะมาส (เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม)
  3. สารท นวราตรี (ศารทิยะ นวราตรี) เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเทศกาลนวราตรี (มหานวราตรี) และมีการเฉลิมฉลองในขึ้น 1 ค่ำของเดือนอัศวินีมาส  เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูสารท (จุดเริ่มต้นของฤดูหนาว, กันยายนตุลาคม)
  4. เปาษะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันที่บูชาศักติเทวีทั้ง 9ปาง ในเดือนปุษยะมาส (ธันวาคมมกราคม)
  5. มาฆะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันที่บูชาศักติเทวีทั้ง 9ปาง ในเดือนมาฆะมาส (เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์)