Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Cap2 ZhangZai30Ze

กฎข้อที่ 2 挨星การเดินดาว บ้านคนและสุสาน

(二)挨星
陽宅挨星與陰宅無異,以受氣之元運為主,山向飛星與客星之加臨為用。陰宅重向水,陽宅重門向,然門向所以納氣,如門外有水放光,較路尤重,衰旺憑水,權衡在星之理,亦無稍異也。

คำแปล-- ในการดูฮวงจุ้ยของสายวิชาตระกูลเสิ่นไม่ว่าจะเป็นบ้านคนอยู่อาศัย (陽宅-หยางไจ่) หรือเป็นสุสาน (陰宅- อินไจ่) การเดินดาวก็ล้วนไม่แตกต่างกัน เพราะการรับพลังชี่จะต้องดูดาวประจำยุคเป็นหลัก อีกทั้งต้องดูองศาของขุนเขาและดาวจรมาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ฮวงจุ้ยสุสานจะให้ความสำคัญกับสายน้ำเป็นหลัก

 

ส่วนฮวงจุ้ยบ้านคนจะให้ความสำคัญกับองศาประตูใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากองศาของประตูใหญ่เป็นจุดรับพลังชี่ ซึ่งหากบริเวณนอกบ้านมีแหล่งน้ำ ก็ย่อมต้องให้ความสำคัญกว่าถนนนอกบ้าน เพราะน้ำคือบ่อเกิดของความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย ซึ่งจะสอดคล้องสัมพันธ์กับกฎของดาวที่คำนวณออกมา  ซึ่งผลที่ได้จะไม่มีความแตกต่างกัน 

 

31p80000220p92rs3193

 

คำอธิบาย—สำหรับฮวงจุ้ยบ้านอยู่อาศัย ก็จะต้องให้ความสำคัญที่องศาของประตูใหญ่ของบ้าน ดังนั้นทิศที่ดีสำหรับประตูบ้านก็คือเปิดประตูไปยังทิศองศาที่ก่อให้เกิดความรุ่งโรจน์ (生旺) หรือไม่ก็ต้องให้องศาสอดคล้องกับทิศทางของ”วิชากลยุทธตั้งประตูเมือง” (城門訣)  จึงจะใด้ผลดี

ตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน "ประตู" เปรียบเสมือนจมูกและปากของมนุษย์ และเป็นกุญแจสำคัญในการรับ "พลังชี่"ซึ่งแหล่งของพลังอำนาจ วาสนาบารมี และโชคลาภ อีกทั้งสามารถตัดสินการเกิด-การตาย ความร่ำรวย-ความยากจน ความสูงศักดิ์-ความต่ำต้อย อายุยืน-อายุสั้น ของคนในบ้าน

 

d57b fypvuqe2871734

 

สำหรับการดูฮวงจุ้ย หากนอกบ้านมีแหล่งน้ำที่สะท้อนแสงเป็นประกายแวววาว และมีดาวธาตุน้ำ 水星 เป็นดาวประจำยุค หรือไม่ก็เป็น “เอ่งซิ้ง-ย่งเสิน” (用神) หรือธาตุสำคัญ ผลที่กล่าวมาแล้วนั้นจะยิ่งส่งผลมากขึ้นเป็นทวีคูณและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกล่าวโดยหลักแล้วน้ำจะมีความสำคัญกว่าถนน(ที่อยู่ใกล้บ้าน)  เพราะน้ำคือน้ำจริง (實水) ส่วนถนนนั้นคือน้ำเทียม (虛水)

สำหรับบ้านคนอยู่อาศัย (陽宅) หรือฮวงซุ้ยหรือสุสาน (陰宅) ในวิชาเสวียนคงล้วนใช้หลักการเดินดาวไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งไม่มีข้อแตกต่างในเรื่องนี้ แต่ฮวงซุ้ยหรือสุสาน (陰宅) จะต้องให้ความสำคัญกับน้ำ และต้องนับวันที่ฝังศพจึงเริ่มนับยุค (元運) ส่วนบ้านคนอยู่อาศัย (陽宅) ต้องให้ความสำคัญกับ”ชี่” “氣” ซึ่งเมื่อได้ทำการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว และนับวันที่เจ้าของบ้านเข้าอาศัยอยู่เป็นวันแรกจึงเริ่มนับยุค (元運)  

***************************************

007awDRqly4gn5gj17499j30gh0j3wfg