Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

feng shui thai2

การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย (8)


ฮวงจุ้ยกับวิชาศิลปะศาสตร์ทั้ง 5ของจีนโบราณ

เขียนมาตั้งหลายตอน แต่ยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับคำนิยามของวิชานี้ วิชา“ฮวงจุ้ย”ของจีนมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปศาสตร์ชั้นสูงเรียกว่า 玄术เซวียนซู่ (แต้จิ๋วเรียก –เฮี่ยงซุก) หมายถึงวิชาแห่งความลึกลับและอัศจรรย์ โดยเป็นแขนงหนึ่งของวิชาลึกลับ อันมหัศจรรย์ของศิลปะวิทยาการชั้นสูงของจีนโบราณ 5 วิชา เรียกว่า อู่ซู่ 五术 โดยมี “山、医、命、相、卜” โดยมีที่มาจากคัมภีร์หลักคือ อี้จิง 《易经》

 1. 山 “ซาน” ไม่ได้แปลว่าภูเขา แต่เป็นวิชาหนึ่งที่ทำการผสมผสานจิตวิญญาณและร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ อาหาร ยา การฝึกลมปราณ ชี่กง และคาถาอาคม ร่วมด้วย เช่น วิชาเหมาซาน เป็นต้น
 2. 医 “อี” หมายถึงวิชาแพทย์แผนจีน ซึ่งลึกลับซับซ้อน มีทฤษฎีเกี่ยวกับพลังชี่และจุดลมปราณ การฝังเข็ม การบำรุงสร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค
 3. 命 “มิ่ง” ว่าด้วยเรื่องการเข้าใจในชีวิตและโชคชาตา โชค-เคราะห์ ด้วยวิชาโหราศาสตร์จีน
 4. 相 “เซี่ยง” เป็นวิชาพยากรณ์ที่ใช้วิเคราะห์พิจารณารูปลักษณะต่างของ คน วัตถุ สิ่งของ สภาพภูมิประเทศโดยใช้จักษุเป็นหลัก และวิชาฮวงจุ้ยก็อยู่ในสาขานี้ คำว่าเซี่ยง มีอยู่ 5 ประการ
  (1) 印相 “อิ้นเซี่ยง”หรือตราประทับ ในสมัยโบราณคนจีนมักใช้ตราประทับในการแสดงถึงชื่อ ยศ ตำแหน่งและฉายา วิชานี้จะพิจารณา ตราประทับของคนๆนั้นว่าส่งผล ดี-ร้ายอย่างไร
  (2) 名相 “หมิงเซี่ยง”คือการพยากรณ์จากชื่อคน ร้านค้า ชื่ออาคาร ฯลฯ
  (3) 人相 “เหรินเซี่ยง”หมายถึงวิชาโหวงเฮ้งและลายมือ
  (4) 家相”เจียเซี่ยง” หมายถึงฮวงจุ้ยบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือฮวงจุ้ยคนเป็น
  (5) 墓相 “มู่เซี่ยง” หมายถึงฮวงซุ้ยหลุมฝังศพ หรือฮวงจุ้ยคนตาย

 5. 卜”ปู่” หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาสตร์พยากรณ์แขนงหนึ่ง สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ล่วงหน้าและแก้ไขผลร้ายต่างในอนาคตได้และแบ่งออกได้เป็น 2ประเภทใหญคือ คืออี้ต้วน “易断” และ ลิ่วเริ่นเสินเค่อ“六壬神课”

นอกจากนี้ศาสตร์พยากรณ์卜”ปู่” นี้ได้รวมหลักวิชาเอาไว้ 3ประการ คือ (1)占卜จั้นปู่”หมายถึงวิธีการพยากรณ์ โดยมีคัมภีร์อี้จิงเป็นหลัก โดยมีฟ้า คน ดิน ผสานกันทั้งด้านควบคุม จำกัดและส่งเสริมกัน (2) 选吉 “เสวียนจี๋” หรือการเลือกสรรสรรพมงคล หรือ ฤกษ์ยาม โดยมีวิชา ฉีเหมินตุ้นเจี่ย เป็นวิชาหลัก 《奇门遁甲》และใช้มากในการยุทธศาสตร์ทางทหารของจีนโบราณ (3) 测局 “เช่อจวี๋” หรือวิชาคาดการณ์ โดยมีวิชา 《太乙神数》 เป็นวิชาหลักสำหรับพยากรณ์โดยเฉพาะใช้พยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมือง

 

FengShui Astroneemo banner 600x300