fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 

 

 

 • พระคาถาสุคนธ์บูชา(หลูเซียงจั้น)

炉香乍爇

 • หลู-เซียง-จ้า-เร่อ………….......ขอสุคนธชาติไม้หอมที่จุดบูชาขึ้นนี้
 • 法界蒙薰。
 • ฝ่า-เจี้ย-หมง-ซวิน……….......จงหอมหวลไปทั่วธรรมธาตุ
 • 诸佛海会悉遥闻
 • จู-ฝอ-ไห่-ฮุ่ย-ซี-เหยา-เหวิน .....แม้ในสันนิบาตแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้รับรู้
  随处结祥云。
 • สุย-ชู่-เจี๋ย-เสียง-อวิน ....ขอให้สิริเมฆานี้จงปรากฎเป็นมงคลในทุกสถาน
 • 诚意方殷。
 • เฉิง-อี้-ฟัง-ซวิน ....ด้วยอานุภาพจิตตาธิษฐานอันแรงกล้านี้
  诸佛现全身。
 • จู-ฝอ-ฉวน-เซิน… ขอน้อมเกล้าอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏพระวรกายโดยพลัน

南无香云盖菩萨摩诃萨。

 • นำ-มอ-เซียง-อวิน-ไก้-ผู่-หมอ-เฮอ-ซา
 • ขอนอบน้อมแด่พระโพธิมหาสัตว์ผู้อยู่ภายใต้สุคนธชาติเมฆธาตุนี้

炉香乍爇

 • หลู-เซียง-จ้า-เร่อ………….......ขอสุคนธชาติไม้หอมที่จุดบูชาขึ้นนี้
 • 法界蒙薰。
 • ฝ่า-เจี้ย-หมง-ซวิน……….......จงหอมหวลไปทั่วธรรมธาตุ
 • 诸佛海会悉遥闻
 • จู-ฝอ-ไห่-ฮุ่ย-ซี-เหยา-เหวิน .....แม้ในสันนิบาตแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้รับรู้
  随处结祥云。
 • สุย-ชู่-เจี๋ย-เสียง-อวิน ....ขอให้สิริเมฆานี้จงปรากฎเป็นมงคลในทุกสถาน
 • 诚意方殷。
 • เฉิง-อี้-ฟัง-ซวิน ....ด้วยอานุภาพจิตตาธิษฐานอันแรงกล้านี้
  诸佛现全身。
 • จู-ฝอ-ฉวน-เซิน… ขอน้อมเกล้าอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏพระวรกายโดยพลัน

南无香云盖菩萨摩诃萨。

 • นำ-มอ-เซียง-อวิน-ไก้-ผู่-หมอ-เฮอ-ซา
 • ขอนอบน้อมแด่พระโพธิมหาสัตว์ผู้อยู่ภายใต้สุคนธชาติเมฆธาตุนี้