Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก   นาโถ,   หิตายะ   สัพพะปาณินัง   ปูเรตวา   ปาระมี   สัพพา

ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง   เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   โหตุ   เม   ชะยะมังคะลัง ;

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล   สักยานัง   นันทิวัฑฒะโน   เอวัง   อะหัง   วิชะโย

โหหิ   ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล   อะปะราชิตะปัลลังเก   สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก   สัพพะพุทธานัง   อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ,   สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง

สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง   สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ   สุยิฏฐัง   พรัหมะจาริสุ   ปะทักขิณัง

กายะกัมมัง,   วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง,   ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง,   ปะณิธี   เต

ปะทักขิณา,   ปะทักขิณานิ   กัตวานะ,   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

**********************