fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก   นาโถ,   หิตายะ   สัพพะปาณินัง   ปูเรตวา   ปาระมี   สัพพา

ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง   เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   โหตุ   เม   ชะยะมังคะลัง ;

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล   สักยานัง   นันทิวัฑฒะโน   เอวัง   อะหัง   วิชะโย

โหหิ   ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล   อะปะราชิตะปัลลังเก   สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก   สัพพะพุทธานัง   อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ,   สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง

สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง   สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ   สุยิฏฐัง   พรัหมะจาริสุ   ปะทักขิณัง

กายะกัมมัง,   วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง,   ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง,   ปะณิธี   เต

ปะทักขิณา,   ปะทักขิณานิ   กัตวานะ,   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เม

**********************