fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

54cb32758d106a3317b110145a97568c

ก่อนสวดมนต์  และก่อนทำบุญทุกครั้ง

เพื่อให้เกิดโชคลาภ  มีความสุข  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์  ทำสมาธิ  และก่อนสวดมนต์     ขอให้ท่านเชิญเทพ     พรหม     เทวดา    ครูบาอาจารย์     เจ้าที่เจ้าทาง  ณ  สถานที่นั้น  มาร่วมโมทนาบุญกุศล    พร้อมเชิญเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้ามาร่วมรับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้     เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรม    และเมื่อท่านได้รับส่วนบุญกุศลแล้ว     ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญให้  ท่านที่หมั่นสวดมนต์ทุกท่าน  จงมีแต่ความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดกาลนานเทอญ

********************

คำอาราธนาเทพยดา

บทสวดมนต์ของพระครูเนกขัมมคุณาจารย์

(หลวงพ่อแดง)  วัดทุ่งลานนา

อุกาสะ   อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอโอกาส อาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลาย  ทั้งสิบหกของชั้นฟ้าสุราลัย

ตลอดลงมาถึงภูเขาเลากาภูมิสถาน   วัดวาอาราม   ที่อยู่ของข้าพเจ้านี้   ล้วนแต่ตนดีวิเศษ   จงมาประจำ

มาปกปักรักษา   ยังโพยภัยอันตรายทั้งหลาย   ทั้งภายในและภายนอก   ขอบขันธะสันดาน   แห่งข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะทำกิจสิ่งใด ๆ  อย่าให้ขัดข้องในพระทัย   ให้ได้สมหวังความปรารถนาทุกประการเทอญ

สัคเค   กาเม   จะ   รูเป   คิริสิขะระตะเฏ   จันตะลิกเข   วิมาเน   ทีเป   รัฏเฐ   จะ   คาเม

ตะรุวะนะคะหะเน   เคหะวัตถุมหิ   เขตเต   ภุมมา   จายันตุ   เทวาชะละถะละวิสะเม

ยักขะคันธัพพะนาคา   ติฏฐันตา   สันติเก   ยัง   มุนิวะระวะจะนัง   สาธะโว   เม   สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา   ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา

************************