Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

易经

求助编辑百科名片

易经
易经
《易经》也称《周易》或《》,是中国传统思想文化中自然哲学与伦理实践的根源,对中国文化产生了巨大的影响。据说是由伏羲氏与周文王姬昌)根据《河图》、《洛书》演绎并加以总结概括而来(同时产生了易经八卦图),是华夏五千年智慧与文化的结晶,被誉为“群经之首,大道之源”。在古代是帝王之学,政治家、军事家、商家的必修之术。从本质上来讲,《易经》是一本关于变化之书,长期被“卜筮”利用。“卜筮”就是对未来事态的发展进行预测,而《易经》便是总结这些预测的规律理论的书。 天师后裔、易经专家张金华云:《易经》含盖万有,纲纪群伦,是中国传统文化的杰出代表;广大精微,包罗万象,亦是中华文明的源头活水。
书名: 易经养生
又名: 易经
作者: 盛紫玟
出版社: 中央编译出版社

编辑本段基本释义

拼音:易经[yì jīng]
[the Book of Changes ] 中国儒家经典之一,分《经》、《传》两部分,《经》据传为周文王所作,由卦、爻两种符号重叠演成64卦、384爻,依据卦象推测吉凶。今本《易经》通过释 经表达哲学观点,包含世界观、伦理学说和丰富的朴素辩证法,从而在中国哲学史上占有重要地位.
易经是变化的经典[1],其中八卦反映常规变化,六十四卦反映非常规变化。
“易经”一词包含两种意思:
①即《周易》。原名《易》。汉儒将《周易》(包括经、传)列为六经之一,故称《易经》。
②指《周易》中相对《传》而言的经文部分,传统认为是流传至今最古老的一部占筮书,古人以占筮方 式向神灵卜问吉凶、用蓍草按一定法式推算出一定数目,依此数目定出阴阳爻,共求出六爻,可定出一卦卦象,然后依卦辞、爻辞而推测判断出所问事件的后果吉 凶。卦爻辞或讲自然现象变化以比拟人事。或讲人事得失判断吉凶。据研究反映了奴隶制时代的社会生活,蕴含较深刻的理论思想。其朴索辩证的观点,表现为承认 事物存在对立面,六十四卦由三十二个对立面组成,除纯阳纯阴的乾坤两卦外,每一卦都由阴阳爻构成,卦爻辞大量出现吉凶、得失、益损、泰否等对立概念。承认 事物的互相转化,如《泰》小往大来,《否》大往小来。认为事物发展到了极点就会转向其反面,《乾·上九》。“亢龙有悔。”其发展变化呈循环往复的规律, 《复》:“反复其道,七日来复”《泰·九三》:“无平不陂,无往不复。”对后世产生深远影响,成为中华文化的源头。[2]
「易」字为「」与「」两字的组合。在「日」字有:日月为明,日现月隐,半明不知,是谓「不明」之意。在「勿」字有「不要、无用」之意。两意合为易字。所以「易」为「不明勿用」之义。
易经由卦符、卦名、卦辞爻题、爻辞构成。共六十四卦、三百八十四爻,加上乾卦、坤卦的“用九”爻,“用六”爻,共三百八十六爻,即有六十四卦辞、三百八十六爻爻辞。合计共四百五十条。四千九百多字。一般认为是卜筮记录。内容涉及自然现象、历史人物事件、人事行为得失、吉凶断语。可分为象占之辞、叙事之辞、占兆之辞。
易经成书年代及作者迄今仍无定论。《汉书·艺文志》提出“人更三圣,世历三古”之说,认为伏羲氏画八卦周文王演 为六十四卦并作卦爻辞,孔子作传解经。后世提出怀疑,“五四”以后学术界普遍认为《周易》经文非文王、周公所作。证据是卦爻辞中讲到的历史人物和历史事件 有的出于文王、周公之后。如晋卦卦辞:“康侯用锡与蕃庶,昼日三接。”近人顾颉刚认为康侯即卫康叔,为周武王之弟,称康叔,其事迹在武王之后。(《周易卦爻 辞中的故事》)故认为《易经》是西周初叶掌卜筮之官所作。陈梦家认为是殷之后遗氏所作,郭沫若认为是楚人馯臂子弓所作,日本人本田成之亦认为是楚人所作, 李镜池认为是周王室太卜、筮入所作,对成书时间,顾颉刚、余永梁认为是西周初期或前期;李镜池始认为西周初期,后认为是西周晚 期;陈梦家认为是西周;郭沫若认为是战国初期;本田成之认为是战国晚期。近代大多数认为:《周易》卦爻辞的基本素材是西周初期或前期的产物,因所提到的历 史人物和事件,均不晚于西周初期,因而成书当不晚于西周。持春秋说、战国说者均未将其与传文分开考察。卦爻辞亦不出于一人之手,是卜筮者长期摸索积累的结 果。《易经》原来未附《易传》,自西汉费直始,得以《彖》、《象》,《系辞》等传解经。以后郑玄王弼皆以传附经,故现存版本基本上是经、传合刊的。[3]

编辑本段流传文本


易经八卦发明创始人——伏羲氏

易经,是儒家四书六经之一。据文献记载:相传秦始皇焚书坑儒之时,李斯将《周易》列入医术占卜之书而得以幸免。之后各个朝代都有人研究《周易》,包括汉代的京房郑玄,魏晋时代的王弼,唐代的陆德明李鼎祚孔颖达,宋代的邵雍程颐朱熹等等,八卦和五行说不同。
1973年初,长沙马王堆汉墓出土了帛书《周易》
释文发表在《文物》1984年第3期上,引起研究热潮。邓球柏《帛书周易校释》、张立文帛书周易注释》,韩仲民《帛易略说》;帛书《易传》释文,最初见陈鼓应主编《道家文化研究》第三辑、第六辑,朱伯昆主编《国际易学研究》第一辑、《续编四库全书》经部第一卷、四川大学出版社《易学集成》等书。本世纪以来,帛书《易传》新释文又见张政烺《马王堆帛书〈周易〉经传》、廖名春《帛书〈周易〉论集》、丁四新《楚竹简与汉帛书〈周易〉校注》等。帛书《易传》共包括《二三子》、《系辞》、《衷》、《要》、《缪和》、《昭力》六篇。邢文《帛书周易研究》是第一部学术专著。

编辑本段学派

1994年在香港文物市场发现了楚竹书《周易》,经整理,2003年由上海古籍出版社出版。相关校注,十分丰富。

演算易经

历代研究周易的大致可分为两个学派:义理派和象数派。义理派强调从八卦六十四卦的卦名的涵义来解释卦爻象和卦辞爻辞。象数派注重从八卦所象征的物象来解释卦爻象和卦辞、爻辞。亦有人认为义理派发掘周易的哲学价值,象数派则着重将周易用于占卜。前者如王弼程颐,后者如京房、邵雍等,当代有清华大学国学教授裴翁、山东大学教授刘大钧等。
明代末年,《易经》被传教士翻译并传播到西方
十七世纪末,德国哲学家及数学家莱布尼茨汉学大师布维(Joachim Bouvet,汉名白晋,1662年-1732年)的介绍、更将《易经》以二进制解释。当代无论中国大陆、中国台湾和西方各国都有不少人研究《易经》。
根据江弘远《京房易学流变考》一书
自从《京氏易传》出现后,受朱熹惠栋,以及《四库总目提要》的推波助澜,均认为此书及其条例是出自京房本人之手。本书以沈延国论点加以延伸,确定京房是以十二辟卦所统领的六十卦反复配六十钟律,八宫卦、纳甲、纳音则是由荀爽虞翻干宝等另一非京氏《易》学流派演变而来,从《京氏易传》出现后,遂取代京房原有的模式。[4]

编辑本段八卦符号

八卦:我国古代的一套有象征意义的符号。用“一”代表阳,用“--”代表阴,用三个这样的符号,组成八种形式,叫做八卦。[5]
八卦的八组符号代表着万物不同的性质,据《说卦》的解释:“乾,健也;坤,顺也;震,动也;巽(xùn),入也;坎,陷也;离,丽也;艮(gèn),止也;兑(duì),悦也。”
这八种性质又可以用“、雷、、火、、泽”的特征来表示。
即:乾代表天,坤代表地,震代表雷,巽代表风,坎代表水,离代表火,艮代表山,兑代表泽。
八卦的“卦”,是一个会意字,,从圭从卜, 圭, 指土圭。 开始以泥作成土柱测日影。卜, 测度之意.。立八圭测日影,即从四正四隅上将观测到的日影加以总结和记录,这就形成八卦的图象。
八卦的最基本的单位是爻(yáo),多是记述日影变化的专门符号。 爻有阴阳两类, 阳爻表示阳光,,阴爻表示月光。每卦又有三爻, 代表天地人三才

易经八卦

每卦的次序是自下而上的,最下一横叫初爻,中间一横叫二爻,上面一横叫三爻。
八卦伏羲八卦,也叫先天八卦文王八卦,又称后天八卦

八卦歌诀

先天八卦:“乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。”
后天八卦:“一数坎来二数坤,三震四巽是中分,五数中宫六乾是,七兑八艮九离门。”

八卦代数

八卦代数

八卦代数

先天八卦:乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。
后天八卦:乾六,坎一,艮八,震三,巽四,离九,坤二,兑七,五为中宫。

八卦方位


八卦方位

先天八卦:乾南,坤北,离东,坎西,兑东南,震东北,巽西南,艮西北。
后天八卦:震东,兑西,离南,坎北,乾西北,坤西南,艮东北,巽东南 。

八卦所属


八卦所属

乾、兑(金);震、巽(木);坤、艮(土);离(火);坎(水)。

八卦生克


八卦生克

乾、兑(金)生坎(水),坎(水)生震、巽(木),震、巽(木)生离(火),离(火)生坤、艮(土),坤、艮(土)生乾、兑(金)。
乾、兑(金)克震、巽(木),震、(木)克坤、艮(土),坤、艮(土)克坎(水),坎(水)克离(火),离(火)克乾、兑(金)。

八卦旺衰

乾、兑旺于秋,衰于冬;震、巽旺于春,衰于夏;
坤、艮旺于四季,衰于秋;离旺于夏,衰于四季;
坎旺于冬,衰于春(四季是指每个季节的后一个月)。

八卦的五行

金—乾、兑, 乾为天,兑为泽
木—震、巽,震为雷,巽为风
土—坤、艮,坤为地,艮为山。
水—坎, 坎为水。
火—离 离为火
五行相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。
五行相克:水克火、火克金、金克木、木克土、土克水。

八卦分割

乾 兑 离 震 巽 坎 艮 坤, 八卦。
太阳 少阴 少阳 太阴 , 四象。
阳 阴, 两仪。

八卦分割图

八卦分阴阳

乾、坎、艮、震四卦,属阳卦, 其中 艮为少男, 坎为中男 ,震为长男。
(震、坎、艮中阴多阳少,表示阴从阳,故为阳卦)
坤、兑、离、巽四卦,属阴卦 其中:兑为少女, 离为中女 ,巽为长女。
(兑、离、巽中阳多阴少,表示阳从阴,故为阴卦)
后天八卦九宫排列:
巽四、离九、坤二。
震三、宫五、兑七;
艮八、坎一、乾六;
中国古代就有关于填写九宫格的口诀:
九宫之义,法以灵龟,二四为肩,六八为足,左七右三,戴九履一,五居中央。
以上后天八卦九宫排列数,横竖相加、对角相加之和,均等于15。即:
8+1+6=15;3+5+7=15;4+9+2=15。
8+3+4=15;1+5+9=15;6+7+2=15。
8+5+2=15;4+5+6=15。

编辑本段卦相

文本符号表

——
祈使语态,字音延长。
……
联想
复回
问质
赞叹
释义
顿停
“”
谕义

卦相

提琴
钢琴
木管
三角铁
铜管
弹拨琴

编辑本段六十四卦

由来

据《史记·周本纪》记载:文王"其囚羑里,盖益易之八卦为六十四卦"。
也就是说,当时文王(西伯昌)被崇侯虎陷害而被殷帝纣囚禁在羑里整七年,在狱中,西伯昌潜心研究易学八卦,通过八卦相叠从而推演出现在《易经》中所记载的乾为天、坤为地、水雷屯、山水蒙等六十四卦。

卦序规律

64 卦是成对出现,前一个卦和后一个卦互为综卦,就是把一个卦上下颠倒就是下一个。如果上下颠倒是同一个卦,比如“乾”,那么他后面的卦就是他的错卦,就是阴 阳爻全部相反。但是一对卦和另一对卦之间的联系,六十四卦序有多种排法,现行本六十四卦序是其中的一种,就是《序卦传》的卦序,另外还有帛书卦序,京房卦 序,元包卦序,邵氏先后天方圆卦序等等。

易松云版64卦卦序图

六十四卦详解


国学大师南怀瑾

上下经卦名次序歌
乾坤屯蒙需讼师,比小畜兮履泰否。
同人大有谦豫随,蛊临观兮噬嗑贲。
剥复无妄大畜颐,大过坎离三十备。
咸恒遁兮及大壮,晋与明夷家人睽。
蹇解损益夬姤萃,升困井革鼎震继。
艮渐归妹丰旅巽,兑涣节兮中孚至。
小过既济兼未济,是为下经三十四。

易经大师裴翁

乾[乾上.乾下]元.亨.利.贞.
《彖》曰:大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命。保合大合,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。 《象》曰:天行健,君子以自强不息。
初九.潜龙勿用.
九二.见龙在田.利见大人.《象》曰:见龙在田,得普施也。九三.君子终日乾乾.夕惕若厉,无咎.《象》曰:终日乾乾,反复道也。

 

九四.或跃在渊.无咎.《象》曰:或跃在渊,进无咎也。
九五.飞龙在天.利见大人.《象》曰:飞龙在天,大人造也。
上九.亢龙有悔.《象》曰:亢龙有悔,盈不可久也。
用九.见群龙无首.吉.《象》曰:用九天德,不可为首也。
《文言》曰:元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。
(详见词条“易经六十四卦”)
其他详解可参见国学大师南怀瑾先生所著《易经杂说》等著作。
易经六十四卦立体结构:在《乾坤谱》中,六十四卦立体结构如图:

编辑本段易经传承

在中国文化的领域中,自经孔子删《诗》、《书》,订《礼》、《乐》之后,由他编著了六经,赞述《周易》以来,关于《周易》易学的传承,在司马迁的《史记》,班固的《汉书》,以及范晔的《后汉书》中,都记载有孔子以下的易学传承的系统。但自唐、宋以后,我们所读的《周易》,关于《十翼》 的排列程序,事实上,大多都是根据汉末王弼的排列的。他把乾、坤两卦的文言,拿来放在本卦下面。同时把《系列》的中间次序,有些地方也照他自己的意思来颠 倒安排。等于我们读的《大学》一书,那是经过宋儒的安排,并非原本的《大学》的次序。当代对于研究《周易》来计,这点应当注意及之。
自孔子至战国末期的易学:孔子授商瞿。商瞿授鲁桥庇子庸。子庸授江东臂子弓[其人是荀卿之子]。子弓授燕子家。子家授东武孙虞子乘。子乘授齐田何子庄。此其一。又,孔子殁,子夏也讲易学于河西。但受到孔门同学们 的驳斥,认为他对于易学的修养不够,所以子夏以后的传承,并非太准确的资料。唯所世留传有《子夏易传》一书,真伪难辩,但确具有古代“易学”思想上的价 值。此其二。西汉的易学:田何授(东武)王同子中、(洛阳)周王孙、(梁)丁宽、(齐)服生,四人皆著《易传》数篇,但后世已散佚。其次,自[东武]王同 子中一系,再传杨何,字元敬。元敬传京房。房传梁丘贺。贺传子临。临传王骏·丁宽一系,又再传田王孙,王孙传施,传张禹,禹传彭宣
以上都是著名专长易学学者的传承。至于阴阳·纳甲·卦气等易学,自田何到丁宽之后,又另有一系。主阴阳、卦气之说的,由王孙孟喜。喜再传焦赣,字延寿。著有《易林》一书,迥然打破《周易》的蹊径。又另一京房,承传焦延寿的易学,著有《京房易传》一书,开启象数易学的 阴阳“纳甲”之门。东汉与后汉的易学:西汉的易学,到了东汉时期,其间的传承似乎已经散失不备。因此象数之学与易理的分途,也便由此而形成了。后汉的易 学,传承的系统更不分明。此时的著名易学大家,便有马融·郑玄·荀爽·刘表·虞翻·陆绩以及魏末的王弼等人。其中以荀爽的易学,曾经有后人采集当时的九家 易学合成一编的论友谊赛,故在后世研究易学中,经常有提到“九家易”或“荀九家”的名词,就是对此而言。
易学家裴翁在清华大学发表《易经智慧》是自然规律科学技术应列为中国古代重大发明之一。[6]
郑玄的易学,开始是学京房的象数。后来才舍离京学,专学费直之说,以孔子《易传》来解说易学。汉末的易学,大概都跟着荀爽,虞翻的亦步亦趋,愈来愈加没落,因此才有青年才俊的王弼起来另辟蹊径,专从老、庄玄学的思想而解说《易经》。最为遗憾的,后世的易学,大体上又一直跟着王辅嗣的脚跟在转,不能上穷碧落,下极黄泉,直迭羲皇之室。

编辑本段易经十翼

孔子精通易经,《十翼》孔子所作,为易经插上了翅膀,孔子是中国古代突破对自然山水宗教式态度的第一人,我爱大自然更爱自然山水,大自然包涵灾难、地震、龙卷风、恐龙的灭绝等,而自然山水是永存的好风水,提出了“智者乐水,仁者乐山”(《论语·雍也》)的著名美学命题。
《易传》是一部战国时期解说和发挥《易经》的论文集,其学说本于孔子,具体成于孔子后学之手。《易传》共7种10篇,它们是《彖传》上下篇、《象传》上下篇、《文言传》、《系辞传》上下篇、《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》,自汉代起,它们又被称为“十翼”。

编辑本段易说卦传

昔者圣人之作易也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻,和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。 [7]

编辑本段易学精神

唐、 宋以后的易学研究,应该说又建立了另一三易”之说。这个新的“三易”观念,也是说明秦、汉以后以至现代的易学内涵“理、象、数”的三个要点。如果用现代的 观念来说,“理”便是类似于哲学思想的范围,它是探讨宇宙人生形上、形下的能变、所变与不变之原理。“象”是从现实世界万有现象中寻求其变化的原则。 “数”是由现象界中形下的数理,演绎推详它的变化过程,由引而知人事与万物的前因与后果。
反之,也可由数理的归纳方法,了解形而上的原始之本能。再来综合这三种内涵的意义,便可知“《易》理”之学,是属于哲学性的。“象”、“数”之学,是属于科学性的。总而言之,完整的易学,它必须要由“象”、“数”科学的基础而到达哲学的最高境界。它并非属于纯粹的思想哲学,只凭心、意识的思惟观念,便来类比推断一切事物的。宇宙万象,变化莫测。人生际遇,动止纷纭。综罗易学“理、象、数”的明辩。《礼记·五经解》中,提到易学的宗旨,便说:“洁静精微,《易》之教也。”所谓“洁静”的内涵,同时具有科学性周密明辩的作用。但在明辩理性之间,倘使不从沉潜静定的涵养而进入易学的境界,稍一走向偏锋,便会流入歧途,自落魔障。
故《经解》中,又说到易学的偏失,很可能会“使人也贼”。他独辟蹊径的研究出:“由乾、坤两卦开始,错综重叠,旁通 漫衍,初从八卦而演变为六十四卦。循此再加演绎,层层推广,便多至无数,大至无穷,尽“精微”之至。如果归纳卦爻内在的交互作用,便可了解六十四卦的内 容,只有专长·坤·复·睽·家人·归妹·渐·姤·?·解·蹇·颐·大过·未济·既济等十六卦象,在六十四卦的内在交互中这十六卦象,每卦都出现四次。再由此十六卦而求其内在交互的作用,便只有乾、坤、既济、未济四卦,每卦各出现十六次。
复由此类推,就可了知在此天地之间,除了乾、坤、坎、离代表阴阳的无本功能以外,凡宇宙以外的特理或人事,无论如何 千变万化,它的吉凶观念价值的构成,唯有[既济·未济]两个对待的现象而已。由此而精思入神,便可了解一昼未分以前,阴阳未动之初的至善真如之境界,可以 完全体认大《易》[洁静精微]的精神,就能把握到自得其圜的妙用了。

编辑本段三个原则

变易

第一、所谓变易,是《易经》告诉我们,世界上的事,世界上的人,乃至宇宙万物,没有一样东西是不变的。在时空当中,没有一事、没有一物、没有一情况、没有一思想是不变的,不可能不变,一定要变的。

简易

第二、简易,是宇宙间万事万物,有许多是我们的智慧知识没有办法了解的。在这里产生了一个问题,也可以说是哲学上的一个对比,天地间“有其理无其事”的现象,那是我们的经验还不够,科学的实验还没有出现,“有其事不知其理”的,那是我们的智慧不够。

不易

第三、不易,万事万物随时随地都在变的,可是却有一项永远不变的东西存在,就是能变出来万象的那个东西是不变的,那是永恒存在的。那个东西是什么呢?宗教家叫它是“上帝”、是“”、是“主宰”、是“”、是“菩萨”。哲学家叫它是“本体”,科学教叫它是“功能”。管它是什么名称,反正有这样一个东西,这个东西是不变的,这个能变万有、万物、万事的“它”是不变的。[8]

编辑本段影响

对中国文化的影响
《易经》是中华文化的根,大约在新石器时代就诞生了,是中国进入文明社会的重要标志。它不但是最早的文明典籍,同时也对中国的道教·儒家·中医·文字·数术·哲学·民俗文化等产生了重要影响。
《易经》是一种人工编码系统。它由阴阳通码卦符组成了8卦·64卦·384爻三个

 

不同水平的系统层次,同时配以卦辞和爻辞进行文字说明,有着严密·完美的内码数理结构,是目前所知的上古文明中层次最强·结构最严密的符号系统,也是最早运用系统论的典型。《易经》系统的开放性和兼容性为后世系统论应用树立了典范。
《易经》编码遵循严密的相似论·相应论·相关论·相对论规律,运用简单卦符系统对宇宙万物发展演化规律进行摹拟,找到了事物间的抽象关联,比之研究具象关联的现代科学可谓是一个全新的领域,其中的奥妙至今仍值得深入研究。
《易经》编码的阴阳学说及其极变规律·先后天八卦思想对道家影响深远,是道家学说的思想根基,被道家崇为[三玄之一]。
《易经》也是儒家中庸之道·仁义礼智信·三纲五常等思想的重要来源,被儒家尊为[群经之首]。
《易经》阴阳学说是中医阴阳学说的基础。《易经》的实时定位思想·与时偕行等思想对中医有着至为重要的影响,一人一方·因病成方的治疗原则皆源于此。同时对子午流注·八纲辨证·风寒暑湿燥火六邪等学说的形成都有重要影响。中医经典著作《黄帝内经》受《易经》的影响很大。东汉时期的《神农本草经》运用八卦取象的观念,明确了中医用药原则。张仲景伤寒论》把阴阳学说和太极含三为一发展为六经学说,创立了六经辨证的原则,奠定了临床医学的基础。
《易经》对军事理论有直接影响。宋代王应麟在《通鉴答问》中称:[盖易之为书,兵法尽备。]《易经》64卦,适合战争机动战略的选择,历史上著名的军事家孙膑·吴起·诸葛亮等,都根据《易经》原理排兵布阵。历史上戚继光抗倭,在创立阵法时也是参考《易经》原理。
《易经》对武术发展也有很大启发。《易经》中有“君子以除戎器,戒不虞”的辞,说“君子应整治兵器,以防不测”,对习武健身、防身观念的形成有直接影响。八卦掌太极拳等,都来自《易经》理论。
《易经》对建筑学的影响主要和“风水”学说紧密相关,古代的城建布局、建筑设置等都要以《易经》理论为指导,四合院就是阴阳平衡、和谐观念建筑的典型。传统建筑中的[9梁18柱]等都是从《易经》中获得灵感,故宫角楼就是这种风格的典型。
围棋也是根据《易经》原理演变的游戏,被认为是世界上最复杂的游戏之一,当国际象棋大师被电脑击败的今天,计算机在围棋领域甚至无法达到初学者的水平。此外,《易经》在园林·养生·环保·农业等方面都产生过巨大影响,有的至今仍是重要的参考文献。《易经》编码独特的实时定位系统论思想,从根本上打破了现代科学可以“重复”的神话,强调了事物矛盾的特殊性一面,具有重要的世界观和方法论意义。随着科学的发展,其深远意义将日益被证明。
《易经》强调与时偕行的变易思想,是和谐文化·与时俱进等国学传统思想的主要来源。
《易经》编码的序结构思想,是已知最早研究事物序结构的典范,比当代的基因排序早了五千多年。同样的卦符,由于序结构不同而有《连山》、《归藏》、《周易》、《邵氏易》之别。
《易经》实时定位的思想,是形成“天人合一”思想的根源,至今对环保,保健仍有重要的借鉴意义。
《易经》编码的模糊观念,是后世的模糊数学的先躯。《易经》编码所依据的四论对中国文字造字、用字的“六书”有着直 接影响,直联[象形]·复联[会意]·谕义[指事]·意声[形声]·复合[转注]·错用[假借]都可以在《易经》的相似论、相应论、相关论、相对论中找到 依据。
《易经》回答了诸多哲学、天文、预测等方面问题,是真正的一分为二观点,比马克思学 说早了几千年。它注重推理和条件约束,没有任何宗教色彩,通过象·数·理的推演,展示了独特的宇宙观,回答了物质·能量·信息·质量转换·辩证法则[主次 要矛盾、普遍和特殊]整体运动变化·人的意志等纯哲学命题,具有世界观和方法论方面的重要意义,独树一帜。其辩证观念是唯物辩证法的先躯。《易经》预测所 利用的偶合律,最早找到偶然性和必然性的完美结合点,是探讨偶然和必然哲学范畴的先声;其二元世界统一论思想,揭示了我们今天所处的宇宙空间的真象,暗示 了二元世界解决一切问题的不二法门。
《易经》对中国文化影响的领域非常广泛,可以说是无处不在。对儒学、道学、络医[中医]、行政、军策、文艺、民俗影响深广,是世界上传承非常完整·绵延不绝·生生息息的文化活化石。