1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

512783 Topic 1

 

 

ภาค 8.การคำนวณผลอาทิตย์

หาผลอาทิตย์ ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาผลอาทิตย์ คือผลต่างของ มัธยมอาทิตย์ กับ สมผุสพระอาทิตย์

วิธีทำ  สูตร  (มัธยมพระอาทิตย์)  - (สมผุสพระอาทิตย์)     = ผลอาทิตย์

1). (6.12 ° 9 5 ) - (6.10 ° 7 5) = 0.2 ° 2 0

ดังนั้น ผลอาทิตย์คือ 0 ราศี 2 องศา 2ลิปดา 0 ฟิลิปดา