Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

 

ภาค6 การคำนวณมัธยมพระจันทร์

หามัธยมพระจันทร์  ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหามัธยมพระจันทร์

ก.      หาดิถีประสงค์  ตั้ง”สุรทินประสงค์” ลง เอา 11 คูณ บวกกับ”อวมานเถลิงศก” เอาเกณฑ์692 หารเศษเป็น “อวมานประสงค์”  ผลลัพธ์บวกด้วย”สุรทิน”และบวกกับ”ดิถีเถลิงศก” เอา 30 หารเศษ สำเร็จเป็น”ดิถีประสงค์”

ข.      เอาอวมานประสงค์ลง เอา 25 หารเศษเป็น ฟิลิปดา

ค.      เอาผลลัพธ์ข้อ ข. บวกกับอวมานประสงค์ เอา 60 หาร ลัพธ์เป็น”องศา” เศษเป็น”ลิปดา”

ง.       เอาดิถีลง เอา 12 คูณ เอา 30 หาร ลัพธ์เป็นราศี เศษเป็นองศา

จ.      เอาลัพธ์ข้อ ค.บวกกับข้อ ง.ตามฐาน เอา 40 ลิปดาไปลบได้ลัพธ์เท่าใดนำไปบวกกับ มัธยมพระอาทิตย์ ลัพธ์ออกมาสำเร็จเป็น มัธยมพระจันทร์ (หมายเหตุ หากเกิน 12 ราศีให้ลบด้วย 12 ราศี)

วิธีทำ  สูตร        ก. (สุรทินประสงค์ X 11) + อวมานเถลิงศก ÷ 692    = XX (อวมานประสงค์)

(ลัพธ์) + สุรทิน + ดิถีเถลิงศก ÷ 30    = XX (ดิถีประสงค์)

ข. อวมานประสงค์ ÷ 25  = XX เศษ ฟิลิปดา

ค. ลัพธ์ข้อ ข. + อวมานประสงค์ ÷ 60  = องศา เศษ ลิปดา

ง. (ดิถี X 12) ÷ 30    = ราศี เศษ องศา

จ. (ลัพธ์ ค.) + (ลัพธ์ ง.)- 40 ลิปดา + มัธยมอาทิตย์ = มัธยมพระจันทร์

1.1). (196 X 11) + 144  ÷ 692 = 3 เศษ 224 (224 เป็น อวมานประสงค์)

1.2)  (3 + 196 + 4) ÷ 30   = 6 เศษ 23 (23 เป็น ดิถีประสงค์)

1.3)  224÷ 25 = 8 เศษ 24 (24 เป็น ฟิลิปดา)

1.4) (8 + 224) ÷ 60  = 3 เศษ 52 (เป็น 3 องศา 52 ลิปดา)

1.5) (4 X 12) ÷ 30 = 1 เศษ 18 (เป็น 1 ราศี 18 องศา)

1.6) (24 ) + (3 ° 52 ) + (1 . 18 °) =  1 ราศี 21 องศา 52 ลิปดา 24 ฟิลิปดา

1.7) (1. 21 ° 52 24 ) - 40 =  1 ราศี 21 องศา 12 ลิปดา 24 ฟิลิปดา

1.8) (1. 21 ° 12 24 ) + (6 .12 ° 9 5 ) =  7 ราศี 33 องศา 21 ลิปดา 29 ฟิลิปดา


ดังนั้น มัธยมพระจันทร์ คือ =  7 ราศี 33 องศา 21 ลิปดา 29 ฟิลิปดา