fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 

Mo

 

ภาค6 การคำนวณมัธยมพระจันทร์

หามัธยมพระจันทร์  ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหามัธยมพระจันทร์

ก.      หาดิถีประสงค์  ตั้ง”สุรทินประสงค์” ลง เอา 11 คูณ บวกกับ”อวมานเถลิงศก” เอาเกณฑ์692 หารเศษเป็น “อวมานประสงค์”  ผลลัพธ์บวกด้วย”สุรทิน”และบวกกับ”ดิถีเถลิงศก” เอา 30 หารเศษ สำเร็จเป็น”ดิถีประสงค์”

ข.      เอาอวมานประสงค์ลง เอา 25 หารเศษเป็น ฟิลิปดา

ค.      เอาผลลัพธ์ข้อ ข. บวกกับอวมานประสงค์ เอา 60 หาร ลัพธ์เป็น”องศา” เศษเป็น”ลิปดา”

ง.       เอาดิถีลง เอา 12 คูณ เอา 30 หาร ลัพธ์เป็นราศี เศษเป็นองศา

จ.      เอาลัพธ์ข้อ ค.บวกกับข้อ ง.ตามฐาน เอา 40 ลิปดาไปลบได้ลัพธ์เท่าใดนำไปบวกกับ มัธยมพระอาทิตย์ ลัพธ์ออกมาสำเร็จเป็น มัธยมพระจันทร์ (หมายเหตุ หากเกิน 12 ราศีให้ลบด้วย 12 ราศี)

วิธีทำ  สูตร        ก. (สุรทินประสงค์ X 11) + อวมานเถลิงศก ÷ 692    = XX (อวมานประสงค์)

(ลัพธ์) + สุรทิน + ดิถีเถลิงศก ÷ 30    = XX (ดิถีประสงค์)

ข. อวมานประสงค์ ÷ 25  = XX เศษ ฟิลิปดา

ค. ลัพธ์ข้อ ข. + อวมานประสงค์ ÷ 60  = องศา เศษ ลิปดา

ง. (ดิถี X 12) ÷ 30    = ราศี เศษ องศา

จ. (ลัพธ์ ค.) + (ลัพธ์ ง.)- 40 ลิปดา + มัธยมอาทิตย์ = มัธยมพระจันทร์

1.1). (196 X 11) + 144  ÷ 692 = 3 เศษ 224 (224 เป็น อวมานประสงค์)

1.2)  (3 + 196 + 4) ÷ 30   = 6 เศษ 23 (23 เป็น ดิถีประสงค์)

1.3)  224÷ 25 = 8 เศษ 24 (24 เป็น ฟิลิปดา)

1.4) (8 + 224) ÷ 60  = 3 เศษ 52 (เป็น 3 องศา 52 ลิปดา)

1.5) (4 X 12) ÷ 30 = 1 เศษ 18 (เป็น 1 ราศี 18 องศา)

1.6) (24 ) + (3 ° 52 ) + (1 . 18 °) =  1 ราศี 21 องศา 52 ลิปดา 24 ฟิลิปดา

1.7) (1. 21 ° 52 24 ) - 40 =  1 ราศี 21 องศา 12 ลิปดา 24 ฟิลิปดา

1.8) (1. 21 ° 12 24 ) + (6 .12 ° 9 5 ) =  7 ราศี 33 องศา 21 ลิปดา 29 ฟิลิปดา


ดังนั้น มัธยมพระจันทร์ คือ =  7 ราศี 33 องศา 21 ลิปดา 29 ฟิลิปดา