Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1.5 ทเรกกณะ การให้หน่วยกำลังในส่วนนี้พิจารณาจากเพศของดาว ในทเรกณะวรรค (ตรียางค์)         
ดาวเพศชายคือ  พระอาทิตย์ , ดาวอังคาร และดาวพฤหัส         ดาวเพศกลาง(กระเทย) คือ ดาวพุธ และดาวเสาร์ ดาวเพศหญิงคือ พระจันทร์และดาวศุกร์เหตุผลในการให้คะแนนคือ ปฐมตรียางค์ ของแต่ละราศีเป็นองศาที่ให้คุณกับดาวเพศชาย ทุติยะตรียางค์ ให้คุณกับดาวเพศกลาง ส่วน
ตติยะตรียางค์ ให้คุณกับดาวเพศหญิง

2. ทิคะพละ – ทิศ

หลักสำคัญในการนับคะแนนนี้ใกล้เคียงกับ อุชะยุคมะพละ พียงแต่หลักการพิจารณาไม่ได้ใช้ตำแหน่งของดาวในราศีต่างๆ  แต่ใช้เรือนเป็นเกณฑ์พิจารณาแทน    ดาวแต่ละดวงจะมีกำลังเมื่ออยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ทีคะพละ หมายถึงการได้กำลังโดยตรงจากทิศที่สถิตย์-พระอาทิตย์และดาวอังคารจะมีพลังมากในทิศใต้  อังคารเป็นอุจน์อยู่ราศีมังกรหรือทิศใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนที่สิบ (เรือนที่สิบเป็นส่วนเหนือสุดบนท้องฟ้า ขณะเราเกิด)
-ดาวเสาร์จะให้ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศตะวันตกหรือเรือนที่เจ็ด เป็นอุจน์อยู่ตุลย์ตะวันตก
-พระจันทร์และดาวศุกร์จะได้รับ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศเหนือ (เรือนที่สี่)
-ดาวพุธและดาวพฤหัสได้รับ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศตะวันออกหรือเรือนที่หนึ่งนั่นเอง