Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Sad Phala 4

การคำนวนดาวคู่มิตร คู่ศัตรูเฉพาะดวงชาตาของแต่ละบุคคล

เมื่อเราได้รู้จักดาวคู่มิตรศัตรูถาวรตามธรรมชาติแล้วในการวินิจฉัยดาวคู่มิตร-ศัตรูยังจะต้องพิจารณาลึกลงไปอีกเพื่อที่จะหาสัมพันธภาพ ของการเป็นดาวคู่มิตร-ศัตรูที่แท้จริงเฉพาะดวงชาตา โดยจะพิจารณาตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละชาตาว่าสัมพันธ์กันอย่างไร ผลที่ออกมาจะได้เป็น ดาวคู่มิตร คู่ศัตรูแบบชั่วคราว โดยมีกฏดังนี้

1.นิสรคิกะ - ดาวคู่มิตรศัตรูแบบถาวรตามธรรมชาติ ตามหลักโหราศาสตร์ภารตะ
2.ตาตะตาลิกะ- ดาวคู่มิตรศัตรูแบบชั่วคราว (คำนวนจากดาวเคราะห์เฉพาะชาตา)
3.ปัญจธะ ตารางสรุปผลดาวคู่มิตร-ศัตรูเฉพาะชาตาจากข้อ 1+2

(1)คู่มิตรชั่วคราว คำนวนจากดวงชาตา โดยดาวเคราะห์ในเรือนใดที่เป็น 2,12,3,11,4 และ 10 จากดาวเคราะห์ใดก็จะเป็นมิตรชั่วคราวจากดาวเคราะห์นั้น
(2)คู่ศัตรูชั่วคราว คำนวนจากดวงชาตา โดยดาวเคราะห์ในเรือนใดที่เป็น 1 (ร่วมกัน),7(เล็งกัน),5,9 (ตรีโกณกัน) และ 6,8 (อริ มรณะต่อกัน)  จากดาวเคราะห์ใด ก็จะเป็นศัตรูชั่วคราวจากดาวเคราะห์นั้น โดยมีวิธีการคำนวนดังนี้

 

*หมายเหตุ เกตุอินเดีย หรือเกตุสากล หรือ South Node  จะอยู่ตรงข้ามกับราหูตลอดเวลา จึงมักไม่ค่อยเขียนลงในแผ่นดวงชาตา
แต่ความจริงดาวเกตุ(อินเดีย)ต้องนำมาคำนวนด้วย ซึ่งไม่ใช่เกตุ(๙)แบบไทย