Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

7 DuangChaTa

4. ธุราธุระโชค

ธุราธุระโชค (ทุรธะรา โยค  दुर्धरा योग) สัมพันธภาพ – ถ้ามีดาวเคราะห์ (เว้นอาทิตย์)  อยู่ในเรือนที่ 12 และในเรือนที่ 2 ของจันทร์ทั้ง 2 เรือน – เป็นธุราธุระโชค  (ธุราธุระ – ธนสารสมบัติ)

ผล – เจ้าชะตาสมบูรณ์มาก  มีความสุขด้วยทรัพย์สินและพาหนะมากหลาย

ข้อสังเกต – ผลของโชคจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดก็ตาม (ลักษณะและฐานะของดาวเคราะห์ที่ร่วมสัมพันธ์เป็นรูปโชค)  แต่ความสำคัญอย่างหนึ่งที่สำแดงความจริงให้เห็นนั้นคือ  เจ้าชะตาได้เงิน  อำนาจ  ชื่อเสียง  ตามลำดับชั้นต่าง ๆ (ฉะนั้นจะใช้กับบริวรชโชคที่แท้จริงไม่ได้)  ลักษณะต่าง ๆ ของศูนผ  อานผ  และธุราธุระโชคเป็นลักษณะหรือแบบต่าง ๆ ได้  ด้วยการสลับกันในสัมพันธภาพของดาวเคราะห์ทั้ง 5  และต้องสังเกตผลของโชค  โดยเฉพาะแต่ละสัมพันธภาพ

เช่น ถ้าอังคารอยู่ในเรือนที่ 2 และพุธอยู่ในเรือนที่ 12 เป็นธุราธุระโชคในลักษณะอย่างหนึ่ง  ในทำนองเดียวกันถ้าอังคารอยู่ในเรือนที่ 12 และพุธอยู่ในเรือนที่ 2 ก็เป็นธุราธุระโชคในอีกลักษณะหนึ่ง  พฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 2 และพุธอยู่ในเรือนที่ 12 ให้เป็นอีกแบบหนึ่ง  ทั้งที่ 3 สัมพันธภาพนี้อยู่ในนามของธุราธุระโชค  แต่ละสัมพันธภาพที่สลับกันอย่างนี้ให้ผลแตกต่างกัน 

ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น อังคารในเรือนที่ 2 ในราศีมกรซึ่งอังคารเป็นอุจจ์  และพฤหัสบดีในราศีพฤศจิกซึ่งเป็นราศีมิตร  และอังคารในเรือนที่ 12 ซึ่งเป็นเรือนของตัวเอง  พฤหัสบดีในเรือนที่ 2 ซึ่งเป็นนิชค์  ผลของ 2 สัมพันธภาพนี้จะเหมือนกันไม่ได้  ต้องวินิจฉัยการกลับกันทั้งนี้ด้วยดี  ศูนผโชคมีสัมพันธภาพลักษณะต่างกัน 31 อย่าง  และอานผโชคก็มีสัมพันธภาพลักษณะต่างกันเท่ากันกับศูนผโชค  ธุราธุระโชคมีสัมพันธภาพลักษณะต่างกันถึง 180 อย่าง  ดูรายละเอียดในคัมภีร์พฤหัตชาฎก, สูตร 13, จันทรโชค

ชะตา (7)  เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 12 ชั่วโมง 54 นาที ทศาจันทร์ 7 ปี 3 เดือน 18 วัน

ชะตานี้มีธุราธุระโชคแบบหนึ่ง  จันทร์เป็นอุจจ์ในราศีพฤษภ  เสาร์อยู่ในเรือนที่ 12 และศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2  เสาร์เป็นนิชค์แต่ได้นิชคภังคะ  จากจันทร์ – เสาร์เป็นโชคการก  ผลของโชคมีขอบเขตกว้างขวาง  จะสำแดงผลในมหาทศาเสาร์เฉพาะในอนุทศาศุกร์

----------------------------------------------------------------

คำอธิบายเพิ่มเติม -ทุรธะรา โยค  दुर्धरा योग

ตามหลักของโหราศาสตร์พระเวทมีโยคที่สำคัญบางโยคที่ยึดเอาตามตำแหน่งที่สถิตย์ของดาวจันทร์เป็นหลัก "ทุรธะรา โยค"  ก็เป็นหนึ่งในนั้น โยคนี้ก่อตัวขึ้นในดวงชะตาเมื่อมีดาวเคราะห์ใดใดอยู่ในเรือนที่ 12 และในเรือนที่ 2 ของจันทร์ทั้ง 2 เรือน  อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้น คือ –ไม่นับ ดาวอาทิตย์ ราหู และเกตุ  โยคนี้นับว่าเป็นโยคที่เป็นมงคลเป็นอย่างมากและให้ความสะดวกสบายทางวัตถุแก่เจ้าชะตา อีกทั้งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และมีชื่อเสียงในสังคม นอกจากนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก

ทุรธะรา โยค दुर्धरा योग เป็นการผสมผสานระหว่างसुनफा योग สุนะผา โยค+ अनफा योग  อะนะผา โยค  ทำให้โยคนี้ทรงพลังเป็นอย่างมาก และมีอิทธิพลเหนือกว่าดาวบาปเคราะห์ทั้งมวล โดยรวมแล้วการก่อตัวของโยคนี้จากดาวเคราะห์และจันทร์สามารถสร้างโยคนี้ได้เกือบ 180 รูปแบบ

ทุรธะรา โยค दुर्धरा योग  แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ศุภะ อธิโยค , ศุภะ อธิโยคแบบผสม และ บาป อธิโยค ถ้าทุรธะรา โยค เกิดขึ้นใน ชนมราศี (จันทรลัคน์) เรียกว่า"จันทรา อธิโยค" และถือกันว่า ทุรธะรา โยค มีความสำคัญเทียบเท่ากับ"ราชาโยค"ในโหราศาสตร์พระเวท

อ้างอิงตามคำอธิบายของนักโหราศาสตร์พระเวทที่มีชื่อเสียงเช่น โหราจารย์วราหะมิหิรา และ มหาฤษีประราสาระ กล่าวว่าเจ้าชะตาที่มีโยคนี้จะชอบทำการกุศล จิตใจโอบอ้อมอารี และเจ้าชะตาจะได้รับความมั่งคั่งและความสุขมากมาย

นอกจากนี้มีการผสมผสานรูปแบบของทุรธะรา โยค ที่แตกต่างกัน เช่น ในกรณีที่ดาวพุธและดาวศุกร์สร้างโยคนี้ ผลลัพธ์คือ เจ้าชะตาจะมีรูปงาม มีเสียงที่ไพเราะ มีความสนใจในบทกวีและดนตรี แต่เจ้าชะตาก็จะมีความกล้าหาญ จิตใจเด็ดเดี่ยวด้วยเช่นกัน

หากโยคนี้เกิดจากดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์  จะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่ง สภาวะจิตใจที่มั่นคง นิยมชมชอบเครื่องประดับอัญมณีและทองคำ และมีทักษะเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก

ในการผสานรูปแบบของดาวเคราะห์ต่างที่ๆก่อตัวเป็นรูปโยค ยังต้องพิจารณาความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของดาวเคราะห์ ที่ก่อตัวเป็นรูปโยค ผลที่ได้ก็ย่อมแตกต่างกัน ข้อควรระวัง หากมีดาวอาทิตย์อยู่ใกล้จันทร์ ผลของทุรธะรา โยค นี้จะลดลงเป็นอย่างมาก

                  

เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งในของทุรธะรา โยค ที่ให้ผลดีสมบูรณ์แบบ ก็คือ

ดาวจันทร์ควรปราศจากโยคเกณฑ์ร้ายของดาวเคราะห์คู่ศัตรู หรือดาวจันทร์ไม่ควรเป็นนิจ ฯลฯ และดาวจันทร์ต้องมีกำลังซึ่งจะกำลังได้จาก ปักษ์พละ (ในระบบษัฑพละ) หรือไม่ก็ใช้ระบบ อัฏฐะวรรค พละ ในการหากำลังของดาวจันทร์ ส่วนดาวเคราะห์อื่นๆ ควรจะเป็นดาวที่ให้คุณสำหรับลัคนานั้นๆและปราศจากผลร้าย, การเป็นนิจ และการดับ(อัสตะ)เพราะรัสมีอาทิตย์ ฯลฯ

เจ้าชะตาที่มี ทุรธะรา โยค ในดวงชะตา เจ้าชะตาจะมีทรัพย์สินที่หามาด้วยตัวเอง มั่งคั่ง ฉลาด ทำงานหนัก มีมารยาทดี มีชื่อเสียงโด่งดังและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายๆประการและมีคุณธรรม อีกทั้งจะมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาและศาสตร์แขนงอื่นๆ เจ้าชะตาจะได้รับประโยชน์จากภาครัฐ และเจ้าชะตาจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองจนประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า และผ่านการเอาชนะจากสภาพที่ยากจนหรือยากลำบากใดๆ ในชีวิตของเจ้าชะตาได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ เจ้าชะตาจะมีบุคลิกลักษณะคล้ายราชา จะเป็นผู้นำ มีเสน่ห์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์ มีบุคลิกดี เคารพตนเองสูง รักความยุติธรรม ใจดี ใจกว้าง ใจกว้าง ใจเย็นแต่กล้าหาญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามและมีบุคลิกที่น่าดึงดูดใจ มีเสน่ห์ให้ชวนหลงใหล

******************************************************