Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

2 DuangChaTa 2

คชเกศริโชค (गज् केसरि योग् คชเกสริโยค) สัมพันธภาพ – ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากจันทร์  เป็นสัมพันธภาพที่ได้ชื่อว่า “คชเกศริโชค”  (คช – ช้าง,  เกศริ – สิงห์)

          ผล – ญาติมาก  สุภาพ  และมีเมตตากรุณาอารีอารอบ  เป็นผู้สร้างบ้านสร้างเมือง  หรือผู้ปกครองบ้านเมือง  ชื่อเสียงยืนนานแม้สิ้นชีวิตแล้ว

ชะตา (2)  เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2437     เวลามัธยมท้องถิ่น 11.50 นาที  ก.ท.   ทศาศุกร์ 6 ปี 7 เดือน 15 วัน

          ข้อสังเกต – โชคนี้ ก็อย่างเดียวกับโชคอื่น  ในเรื่องที่ว่าผลจะแตกต่างกันมากมาย  ท่านว่าผู้ที่ได้โชคนี้จะเป็นผู้เริ่มสร้างบ้านสร้างเมือง  ความหมายนี้ตายตัวเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้  แต่อาจดัดแปลงให้เหมาะสมกับภาวะและกาลปัจจุบันได้ว่าเจ้าชะตาที่ได้โชคนี้อาจเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือเป็นช่างก่อสร้าง  ถ้าโชคนี้มีกำลังดีอาจเป็นนายกเทศมนตรี  ผลของโชคจะเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังมากน้อยของโชคการก (ดาวเคราะห์ที่ร่วมสัมพันธ์เป็นรูปโชค)  การเป็นผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ถึงเป็นนายอำเภอ  มีอำนาจต่างกัน  เป็นช่างสร้างศาลพระภูมิ  ถึงเป็นช่างสร้างโบสถ์วิหารแตกต่างกันมาก  ผลของสัมพันธ์ภาพเดียวกันที่เป็นรูปโชคจะแตกต่างกันได้มาก  เพราะกำลังของดาวเคราะห์  กำลังของเรือน  และนักษัตร  ชะตาสองดวงต่อไปนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างในผลของสัมพันธภาพแบบคชเกศริโชค

3 DuangChaTa 3

ชะตา (3)  เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2454           เวลามัธยมท้องถิ่น 06.07  ก.ท.          มหาทศาจันทร์ 9 ปี 8 เดือน 12 วัน

          ชะตาทั้งสองนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคชเกศริโชค  ชะตาหลังพฤหัสบดีและจันทร์เป็นโชคการก  ลัคน์อยู่ในราศีพฤศจิก  ฉะนั้นเจ้าการศุภได้แก่  จันทร์  อาทิตย์  และพฤหัสบดี,  พุธและศุกร์เป็นเจ้าการบาป  อังคารและเสาร์เป็นกลาง

                    จันทร์

 • จันทร์เป็นเจ้าการศุภ 1 หน่วย
 • จันทร์อยู่ในราศีมิตร 1 หน่วย
 • จันทร์ได้กำลังจากโยค 5/8 หน่วย
 • ไม่มีดาวเคราะห์ร่วมกับจันทร์ 0 หน่วย

          รวม                                   2, 5/8  หน่วย

          พฤหัสบดี

 • พฤหัสบดีเป็นเจ้าการศุภ 1 หน่วย
 • ไม่มีดาวเคราะห์ร่วมพฤหัสบดี 0 หน่วย
 • พฤหัสบดีได้กำลังจากโยค 3/4 หน่วย
 • พฤหัสบดีอยู่ในราศีมิตร 1 หน่วย

รวม                                   2, 3/4  หน่วย

          ทั้งจันทร์และพฤหัสบดีได้เป็นศุภด้วยกัน  แต่พฤหัสบดีได้มากหน่วยกว่า  พฤหัสบดีจะให้ผลดีของโชคอย่างกว้างขวาง  ศุกร์เป็นทศากำเนิดของเจ้าชะตา (6 ปีเศษ)  มหาทศาจันทร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 12 ถึง 22 ได้รับผลดีของโชคไม่มากนัก  ส่วนใหญ่ของโชค (เฉพาะวันที่เกี่ยวแก่การเงินและโชคดี)  จะได้รับในมหาทศาของพฤหัสบดี  เริ่มตั้งแต่อายุ 48 ปี  ขอบเขตของผลเป็นไปตามกำลังของที่สถิตในเรือนจริงของชะตา

          ชะตา (3) ลัคน์ในราศีกรกฎ  ดังนั้นอังคารและพฤหัสบดีเป็นเจ้าการศุภ,  ศุกร์และพุธเป็นเจ้าการบาป,  อาทิตย์  จันทร์  และเสาร์  เป็นกลาง

                    จันทร์

 • จันทร์เป็นกลาง 1/2 หน่วย
 • ไม่มีดาวเคราะห์ร่วมกับจันทร์ 0 หน่วย
 • จันทร์ได้กำลังจากโยค 3/4 หน่วย
 • จันทร์อยู่ในเรือนศัตรู - 1 หน่วย

          รวม                                   1/4      หน่วย

          พฤหัสบดี

 • พฤหัสบดีเป็นเจ้าการศุภ 1 หน่วย
 • เกตุร่วมพฤหัสบดี - 1 หน่วย
 • พฤหัสบดีได้กำลังจากโยค 1, 1/8 หน่วย
 • พฤหัสบดีอยู่ในเรือนศัตรู - 1 หน่วย

                    รวม                                   1/8      หน่วย

          พฤหัสบดีและจันทร์เป็นศุภอย่าอ่อน  จันทร์ให้ผลของโชคได้กว้างขวางกว่าพฤหัสบดี  จันทร์จะให้ผลของโชคได้ในมหาทศาของจันทร์  และในอนุทศาของจันทร์เฉพาะในมหาทศาของพฤหัสบดี  ผลจริงของโชคจะเป็นเพียงกลาง ๆ  ถ้าดาวเคราะห์โชคการกได้หน่วยบวกและหน่วยลบเท่า ๆ กัน

----------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

คชเกสริโยค गज् केसरि योग् คชเกสริโยค โยคมงคลที่เกิดจากทรรศนสัมพันธ์ของดาวพฤหัสบดีและดาวจันทร์

คชเกสริโยค  เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นโยคที่ทรงพลังและให้คุณที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักดีในโหราศาสตร์พระเวท โยคนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อดวงจันทร์กับดาวพฤหัสบดี เป็นเกณฑ์ 1, 4, 7, 10 ต่อกัน

ดาวพฤหัสบดีได้ชื่อว่าเป็นประธานแห่งดาวศุภเคราะห์และให้คุณสูงส่ง อีกทั้งหมายถึงความมั่งคั่งทางวัตถุและภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณ  นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "คุรุ" หรือ ดาวครู ซึ่งหมายถึงการอุทิศตน บูชา และยังหมายถึงเด็กและความมั่งคั่ง

ส่วนดาวจันทร์ หมายถึง ความเมตตา ความยินดี และความเจริญรุ่งเรือง โยคจะเกิดขึ้นเมื่อดาวทั้งสองมีทรรศนะสัมพันธ์ร่วมกัน และจะส่งผลดีให้กับเรือนทั้งสองที่ดาวทั้งสองนี้สถิตย์อยู่ คือดาวพฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนเกณฑ์จากดาวจันทร์เพื่อให้ก่อตัวเป็นรูปโยค แต่หากดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนศัตรู ความเป็นมงคลของโยคนี้ก็จะถูกบั่นทอนลงไปตามส่วน

 

โยคนี้เป็นหนึ่งในโยคที่ดีที่สุดสำหรับดวงชาตาโยคหนึ่ง เชื่อกันว่านำมาซึ่งความสามารถทางปัญญาที่เฉียบแหลมและความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ในชีวิต ผู้ที่มีโยคนี้จะเป็นที่รักและเคารพจากคนรอบข้าง

คชเกสริโยค  มีพลังในการให้ศุภผลมากที่สุด ถ้าดาวพฤหัสบดีไม่ถูกเบียนจากดาวบาปเคราะห์ หรือดาวให้บาปผล หรือจากการโคจรพักร ทั้งนี้ต้องสำรวจดูตำแหน่งดาวพฤหัสบดีในดวงชาตาว่าได้รับผลมีอิทธิพลในทางร้ายจากโยคเกณฑ์ของดาวบาปเคราะห์หรือโคจรถอยหลังหรือไม่ โดยพื้นฐานแล้วเมื่อทั้งดาวพฤหัสบดีและ จันทร์ปราศจากการเบียนใดใด คชเกสริโยค ก็จะมีพลังเต็มที่และนำความมั่งคั่งและชื่อเสียงมาสู่เจ้าชาตา

โยคนี้สามารถปรากฏในดวงชะตาของผู้คนจำนวนมากและแต่จะให้ผลดีเต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าเรือนที่ดาวจันทร์และพฤหัสสถิตย์อยู่อีกด้วย อีกทั้งโยคนี้ดีที่สุดก็คือควรปราศจากผลกระทบจากโยคเกณฑ์ของราหูและดาวเสาร์

 

เงื่อนไขบางประการในการให้ผลของโยค

เป็นที่เชื่อกันว่าโยคมีผลเฉพาะในมหาทศา หรือ อนุทศา ของ จันทร์และ พฤหัสบดี นอกจากนี้ ในช่วงอันตรทศาของดาวเคราะห์เหล่านี้เมื่อเจ้ามหาทศามีทรรศนสัมพันธ์ที่ดีทั้งดาวพฤหัสบดีกับจันทร์ก็จะให้ผลดีมากขึ้น แต่หากเงื่อนไขหลังไม่เป็นผลดี ก็จะไม่สามารถให้คุณได้อย่างเต็มที่ได้

ผลดีของโยคจะทำให้เจ้าชาตาร่ำรวยขึ้นเนื่องจากการทำงาน และจะให้คุณยิ่งขึ้นเมื่อดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร และดาวจันทร์สถิตย์ร่วมกันกับลัคนาในราศีกรกฎ  นอกจากนี้ ที่สถิตย์ดาวพฤหัสบดีในราศีธนู กรกฏ และราศีมีน ก็จะทำให้เจ้าชาตาก็จะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเช่นกัน

เพราะเหตุนี้เองที่เจ้าชะตาที่มีดาวพฤหัสบดีที่เข้มแข็งมักจะเจริญรุ่งโจน์ไปจนตลอดชีวิตและได้รับพรด้วยความสงบของจิตใจ, ความเจริญรุ่งเรือง, ปัญญา, ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน ค้ำจุนอยู่เสมอและได้รับความสุขอย่างมากมายทั้งชีวิตดาวพฤหัสที่เข้มแข็งจะทำให้เจ้าชะตา มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น วิชาชีพในการจัดการ การบริหาร การให้คำปรึกษา กฎหมาย และดาราศาสตร์ ฯลฯ

หากเราเจาะลึกลงไปในดาวพฤหัสบดี เราจะพบว่านักษัตรที่ 7.ปุนรวสุ ที่16.วิสาขะ และที่ 25ปุรพภัทรบท (โหรไทยเรียกเพชฌฆาตฤกษ์)เป็นกลุ่มดาวนักษัตรสามกลุ่มที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าฤกษ์  ส่วนเรือนที่ 2, 5 และ 9 จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นโยคการกะ  ส่วนดาวพุธและดาวศุกร์ถือเป็นคู่ศัตรู ในขณะที่ดาวอาทิตย์  จันทร์ และดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์คู่มิตรกับดาวพฤหัส  ที่เหลือคือราหู ดาวเสาร์ และเกตุนั้นเป็นกลางต่อดาวพฤหัสบดี และดาวพฤหัสบดีจะให้ผลดีเป็นอย่างมากหากสถิตย์ในเรือนที่ 4 และที่ 10 มันแต่หากสถิตย์อยู่ในเรือนที่ 1 ที่ดาวพฤหัสจะได้กำลังเป็นพิเศษจากทิคะพละ(ในษัฑพละ)

คชเกสริโยค  จึงเป็นมงคลอย่างมากสำหรับเจ้าชาตาและแสดงถึงความั่งคั่งอย่างมากมายในชีวิตของเจ้าชาตา ไม่เพียงแต่แสดงความสามารถทางปัญญามากขึ้น ชีวิตสมรสที่สมหวังและมีความสุข ได้ภรรยาที่ดีและสูงส่ง และยังรวมถึงความมั่งคั่งทางวัตถุอีกด้วย  ด้วยเงื่อนไขพื้นฐานเพียงอย่างเดียวคือทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวจันทร์จะต้องอยู่ในด้านที่เอื้ออำนวยต่อกันและกัน