Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

201. สโหทรีสังกามโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 7 กับศุกร์ร่วมกันในเรือนที่ 4 และถูกโยคหรือการร่วมของบาปเคราะห์ หรือเสวยษัษฏิอางศร้าย – (สโหทะรีสังกามะ – เสพย์กามารมณ์กับพี่น้องหญิง)

ผล – เจ้าชะตาทำผิดในการประกอบกามารมณ์กับพี่หรือน้องหญิงของตัวเอง

 

 

ข้อสังเกต – สัมพันธภาพนี้เห็นได้ง่าย การร่วมกามารมณ์กับพี่หรือน้องหญิงของตัวเองเป็นการกระทำที่เลวทราม อย่างเดียวกันกับความผิดที่กระทำต่อมารดา และสตรีที่ควรยกย่องเสมอด้วยมารดา คนบางคนประพฤติเลวทรามที่สุดยิ่งกว่าสัตว์ ในการกระทำตามความพอใจด้วยความโหดร้ายอย่างสัตว์ ทางดีที่สุดที่ไม่มีผลร้ายเนื่องกามารมณ์ในลักษณะใด ๆ ที่ปราศจากศีลธรรม ได้แก่ฐานะของศุกร์ที่ไม่ถูกผลร้ายเบียน

--------------------------------------------