Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

180. ทวาทศสโหทรโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 3 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ และอังคารเป็นอุจจ์ร่วมกับพฤหัสบดี อยู่ในเรือนตรีโกณจากเจ้าเรือนที่ 3 – (ทวาทะศะสโหทะระ – ท้องเดียวกัน 12 คน)

ผล – เจ้าชะตาเป็นบุตรคนที่ 3 ในพี่น้องชายหญิง 12 คนของเจ้าชะตา


ข้อสังเกต – โชคนี้เป็นโชคที่หาได้ยากแบบหนึ่ง โชคนี้จะเป็นได้เฉพาะที่ลัคน์อยู่ในราศีมิถุน, สิงห์, พฤศจิก, ธนู และมิน คือเจ้าเรือนที่ 3 ต้องอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ และอังคารกับพฤหัสบดีต้องร่วมกันในราศีมกร. ลัคน์ในราศีอื่นเป็นโชคนี้ไม่ได้ เพราะเจ้าเรือนที่ 3 จะอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ซึ่งเป็นเรือนตรีโกณจากราศีมกรไม่ได้. อังคารเป็นอุจจ์ร่วมกับพฤหัสบดีเป็นได้เพราะในราศีมกรเท่านั้น และราศีนี้ต้องเป็นราศีตรีโกณจากที่สถิตของเจ้าเรือนที่ 3 ซึ่งอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์จากลัคน์ เช่น เมษ, เจ้าเรือนที่ 3 ได้แก่พุธ-พุธอยู่ไม่ได้ในเรือนจตุรเกณฑร์จากเมษและเป็นเรือนตรีโกณจากมกรด้วย ตามที่สัมพันธภาพของโชคนี้กำหนดเป็นจุดตายตัวไว้ สำหรับลัคน์ในราศีพฤษภก็เป็นโชคนี้ไม่ได้โดยเหตุผลอย่างเดียวกันกรกฎลัคน์เป็นโชคนี้ไม่ได้ ส่วนสำหรับสิงหลัคน์ศุกร์เจ้าเรือนที่ 3 อยู่ในราศีพฤษภเป็นโชคนี้ได้. ราศีกันย์, ตุลย์, มกร และกุมภลัคน์ เป็นโชคนี้ไม่ได้ เพราะเจ้าเรือนที่ 3 ได้แก่อังคารและพฤหัสบดี สำหรับพฤศจิกลัคน์เสาร์อยู่ในราศีพฤษภเป็นโชคนี้ได้ และสำหรับธนูลัคน์ เสาร์อยู่ในราศีกันย์เป็นโชคนี้ไม่ได้. โชคนี้จำกัดราศีลัคน์จึงเป็นโชคที่เกิดขึ้นได้ยาก

ราศี (95)                                                                              นวางศ์ (95)

ชะตา (95)  เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

เวลามัธยมท้องถิ่น 4.24 ล.ท.

ทศาเสาร์ 1 ปี 25 วัน

ชะตานี้เห็นได้ชัดว่ามีโชค 180. เจ้าเรือนที่ 3 (ศุกร์) อยู่ในเรือนที่ 7 (จตุรเกณฑร์) และอังคารเป็นอุจจ์ร่วมกับพฤหัสบดี (เป็นนิชค์) ในเรือนตรีโกณ (ที่ 5) จากเจ้าเรือนที่ 3 (ศุกร์ในกันย์). พฤหัสบดีได้นิชคภังคะ.

--------------------------------------------