Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

174. สารปคันธโชค

สัมพันธภาพ ราหูสัมพันธ์กับเรือนที่ 2 พร้อมด้วยมันทิ – (สาระปะคันธะ) – ถูกงูทำร้าย

ผล เจ้าชะตาจะถูกงูกัด

ข้อสังเกต ชาวภารตะเชื่อว่าการถูกงูกัด เป็นเคราะห์กรรมร้ายแรงอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่งูโดยมากเมื่อพบเห็นคนจะพยายามหลบหลีก แต่บางคนจะถูกงูกัดโดยทันทีเว้นแต่จะระวังตัวอยู่เต็มที่ ถ้าเรือนที่ 2 ไม่ถูกราหูกับมันทิเบียน – ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกงูกัด


175. วากจาลนโชค

สัมพันธภาพ ถ้าบาปเคราะห์เป็นเจ้าเรือนที่ 2 และเสวยนวางศ์ร้าย และถ้าเรือนที่ 2 ไม่ได้โยคหรือการร่วมของศุภเคราะห์ – (วากจาละนะ – พูดตะกุกตะกัก)

ผล เจ้าชะตาพูดติดอ่าง

ข้อสังเกต การพูดติดอ่างเป็นความเสียหายแก่การก้าวหน้าและความสำเร็จผลในชีวิต. พูดติดอ่าง, คำพูดไม่แจ่มแจ้ง หรือไม่อาจแสดงความมุ่งหมายของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ซาบซึ้ง เรื่องนี้ตามปกติเจ้าเรือนที่ 2 ต้องถูกผลร้ายเบียน แต่ควรถือเอาความสำคัญที่พฤหัสบดีมากกว่าเจ้าเรือนที่ 2


176. วิษปรโชค

สัมพันธภาพ เรือนที่ 2 ต้องถูกการร่วม หรือโยคของบาปเคราะห์ และเจ้าเรือนที่ 2 ต้องเสวยนวางศ์ร้ายและถูกโยคของบาปเคราะห์ – (วิษะประ – ถูกพิษร้าย)

ผล เจ้าชะตาจะถูกผู้อื่นวางยาพิษ

ข้อสังเกต การตายเพราะถูกวางยาพิษเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่ถูกแข่งขันชิงดีชิงเด่น ถูกอิจฉาริษยา และถูกเกลียดชัง หรือขัดแก่ผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง

--------------------------------------------

174. สารปคันธโชค

สัมพันธภาพ ราหูสัมพันธ์กับเรือนที่ 2 พร้อมด้วยมันทิ – (สาระปะคันธะ) – ถูกงูทำร้าย

ผล เจ้าชะตาจะถูกงูกัด

ข้อสังเกต ชาวภารตะเชื่อว่าการถูกงูกัด เป็นเคราะห์กรรมร้ายแรงอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่งูโดยมากเมื่อพบเห็นคนจะพยายามหลบหลีก แต่บางคนจะถูกงูกัดโดยทันทีเว้นแต่จะระวังตัวอยู่เต็มที่ ถ้าเรือนที่ 2 ไม่ถูกราหูกับมันทิเบียน – ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกงูกัด