Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

166.  167. ศุมุขโชค

สัมพันธภาพ

-      (166) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ได้โยคของศุภเคราะห์ หรือศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2

-      (167) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนอุจจ์, เรือนเกษตร , หรือเป็นเรือนมิตร ของเจ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์นั้นต้องเสวยโคปุรางศ.


-      (ศุมุขะ – หน้างาม)

ผล – หน้าเจ้าชะตายิ้มแย้มและมีเสน่ห์ให้เกิดความนิยม

ข้อสังเกต – คำพูด, นัยตา และดวงหน้า อยู่ในความหมายของเรือนที่ 2 ดังนั้นถ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 2 ถูกผลร้ายเบียน คำพูดรุนแรงไม่สละสลวยนิ่มนวล, สายตาผิดปกติ และดวงหน้าไม่น่าดู แต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่จะเสียไปทุกอย่าง เพราะผู้ที่หน้าตาไม่น่าดู คำพูดอาจนิ่มนวลสละสลวย และสายตาดี หรือผู้ที่สายตาพิการอาจวาจาดี เรื่องทั้งหมดนี้นอกจากสัมพันธภาพที่จำกัดสำหรับโชคแล้วยังต้องพิจารณาที่สถิตของการกเป็นประการแรก

--------------------------------------------