Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

156. ปริหาสกโชค

สัมพันธภาพ – เจ้านวางศ์ของอาทิตย์ต้องเสวยไวเศษิกางศและอยู่ในเรือนที่ 2 – (ปะริหาสะกะ – สามารถทางตลกขบขัน)

ผล – เจ้าชะตาเป็นคนพูดขบขันและวาจาเฉียบแหลม

ข้อสังเกต – ผู้มีอารมณ์ร่าเริงเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าถึงเรื่องของเรื่องได้ง่าย ส่วนบางคนที่มีอารมณ์เคร่งเครียดมักถือเอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องสำคัญจริงจัง อารมณ์ขันหรือร่าเริงเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตใจ ซึ่งน้อยคนที่จะมีในจิตใจได้ง่าย ๆ


อาทิตย์เสวยนวางศ์ใด เจ้านวางศ์นั้นต้องอยู่ในเรือนที่ 2 นอกจากนี้ยังต้องได้เสวยไวเศษิกางศอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าดาวเคราะห์อาจได้เสวยราศีของตัวเอง, นวางศ์ของตัวเอง, ตรียางศ์ของตัวเอง, ฯลฯ. อย่างนี้เรียกว่าสวะราศี หรือ สวะเกษตร, สวะโหรา, สวะตรียางศ์, ฯลฯ. เป็นการเสวยวรรคของตัวเอง (สวะวรรค) วรรคมี 16 วรรคเรียกว่าโษทศวรรค ดังนั้นดาวเคราะห์จะเสวยวรรคของตัวเองได้ 16 วรรค โหราศาสตร์ถือเป็นความสำคัญในทางดี สำหรับดาวเคราะห์ที่เสวยวรรคของตัวเองมากกว่า 1 วรรคขึ้นไปตามลำดับ. ต่อไปนี้เป็นชื่อวรรคที่ดาวเคราะห์เสวยเพราะดาวเคราะห์นั้นได้องศาพิเศษ

ถ้าดาวเคราะห์เสวยวรรคของตัวเอง (สวะวรรค)

2       วรรคท่านว่าได้      ปาริชาตางศ.

3               “                อุตตมางศ.

4               “                โคปุรางศ.

5               “                สิงหาสนางศ.

6               “                ปรรพตางศ.

7               “                เทวโลกางศ.

8               “                กุณกูมางศ.

9               “                อิราวตางศ.

10             “                ไวษณวางศ.

11             “                ไศวางศ.

12             “                ภาสวตางศ.

13             “                ไวเศษิกางศ.

ถ้าดาวเคราะห์ใดได้ไวเศษิกางศเป็นดีเยี่ยมพิเศษ (องศาพิเศษนี้ บางตำราผิดกันเล็กน้อยในเรื่องลำดับวรรคและชื่อของวรรค)

--------------------------------------------