Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

142. อมรอนันตธนโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าเรือนที่ 2 มีดาวเคราะห์สถิตหลายดาวเคราะห์ และดาวเคราะห์ให้ทรัพย์สินมีกำลังแรงดี หรือเป็นอุจจ์หรือเป็นเกษตร – (อะมะระอนันตะธนะ – ได้ทรัพย์สินไม่มีที่สิ้นสุด)

ผล – เจ้าชะตาได้หรือมีทรัพย์สินตลอดชีวิต


ข้อสังเกต – เรือนที่ 2 ต้องมีดาวเคราะห์สถิตหลายดาวเคราะห์ นอกจากนี้ดาวเคราะห์ที่ให้ทรัพย์สินคือเจ้าเรือนที่ 2 และพฤหัสบดีต้องอยู่ในฐานะมีกำลังแรงดี โชคที่เกิดจากสัมพันธภาพนี้สามารถให้เจ้าชะตามีทรัพย์สินตลอดชีวิต ถ้าในชะตามีกำลังดีเฉพาะที่เรือนหนึ่งใด เรือนนั้นจะให้ผลได้เสมอ เป็นผลที่ต่างกับผลที่ได้จากโชคการก ซึ่งโดยปกติจะให้ผลได้ในระหว่างทศาของดาวเคราะห์โชคการก

--------------------------------------------