Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

103. ทุรโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในเรือนที่ 6, ที่ 8 หรือที่ 12 – (ทุระ – วิกล, ทราม)

ผล – เจ้าชะตาไม่ได้รับผลที่พยายามออกแรงทำด้วยมือเลย จะถูกผู้อื่นดูถูกเหยียดหยาม เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งอยู่เสมอ ตั้งใจหลอกลวงผู้อื่น จะไปอาศัยอยู่ในต่างถิ่นหรือต่างแดน


ข้อสังเกต – เรือนที่ 10 เป็นหลักหมุนเวียนของชะตา เจ้าเรือนต้องมีกำลังดี ชีวิตเจ้าชะตาจึงจะมีความสุขตามกำลังของเจ้าเรือน ถ้าเจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในทุสถานจะเสียกำลัง และท่านว่าให้เจ้าชะตาเป็นคนไม่มีความสำคัญในสายตาของคนทั่วไป. การทำร้ายผู้อื่น, การเห็นแก่ตัว และความโลภ ไม่เป็นคุณสมบัติที่ช่วยทำให้เป็นคนมีคุณงามความดี. คาดหมายได้ว่าผู้ที่ได้ทุรโชคไม่ได้รับผลดีจากงานที่ได้พยายามทำด้วยมือ ดูเหมือนทุรโชคจะชี้หมายว่าเจ้าชะตาได้ผลประโยชน์เลี้ยงชีพด้วยงานที่ใช้แรงมือ เรือนทุสถานทั้ง 3 เรือน เรือนที่ 12 ดูจะเป็นบาปผลน้อยที่สุดเท่าที่เกี่ยวข้องแก่โชคนี้ ทั้งที่ทำลายผลของงาน แต่อย่างน้อยก็ยังให้คุณสมบัติในความสง่าและความสุภาพแก่เจ้าชะตา ดังนั้นเจ้าชะตาจะได้รับความเคารพนับถือบ้างจากสังคม

--------------------------------------------