Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

56. มกุฏโชค

สัมพันธภาพ – พฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 9 จากเจ้าเรือนที่ 9, ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 9 จากพฤหัสบดี และเสาร์อยู่ในเรือนที่ 10 (มกุฏะ –เทริด, มงกุฎ)

ผล – เป็นราชา หรือหัวหน้าชนชาวป่าหรือพวกพราน มีอำนาจ จิตใจร้ายกาจ และเป็นนักกีฬาที่ได้ผลสำเร็จ


ข้อสังเกต – ปรากฏตามสถิติว่าโชคนี้มีร้ายละ 60 ถึง 70 ในชะตาของหัวหน้าต่ำ ๆ ที่ไม่มีความสำคัญ เช่น หัวหน้าพนักงานรักษาป่า หัวหน้าชนชาวป่าชาวเขา และหัวหน้าซ่อง การควบคุมกลุ่มคนที่ปกครองยากจะต้องเข้มงวดรุนแรง ดังนั้นโชคนี้จึงมีเสาร์ในเรือนที่ 10 หรือเรือนกรรม

--------------------------------------------