Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

16. เวสิโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าดาวเคราะห์ (เว้นจันทร์)  อยู่ในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ (เวสิ – เครื่องประดับ)

ผล – เจ้าชะตาจะมีโชคดี มีความสุข ทำแต่ความดี มีชื่อเสียง และมีเกียรติ

 

 

ข้อสังเกต – เว้นจันทร์, ราหู และเกตุ ถ้าดาวเคราะห์เดียวหรือหลายดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ – เป็นเวสิโชค ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ – เป็นบาปเวสิโชค ถ้าเป็นศุภเคราะห์ – เป็นศุภเวสิโชค ผลของโชคจะเป็นผลดีหรือผลร้ายมากน้อยเพียงไร สุดแต่ฐานะของอาทิตย์และดาวเคราะห์ที่ร่วมเป็นโชค คำพยากรณ์ในโศลกเป็นคำพยากรณ์สำหรับศุภเวสิโชค ถ้าเป็นบาปเวสิโชคผลก็กลับตรงข้าม

ถ้าอาทิตย์เป็นอุจจ์ ลัคน์อยู่ในราศีกรกฎ ศุกร์อยู่ในราศีพฤษภ ทั้งศุกร์และอาทิตย์จะมีกำลังดีด้วยกัน ทั้งที่ดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้เป็นศัตรูกัน โชคนี้ก็จะมีกำลังแรงอย่างยิ่ง และจะปรากฏผลดีเกือบทั้งหมดในมหาทศาและอนุทศาของดาวเคราะห์ทั้ง 2 ถ้าปรากฏชัดว่ามีดาวเคราะห์เป็นโชคการกหลายดาวเคราะห์และมีบาปเคราะห์เช่นเสาร์ร่วมด้วย ผลดีจะลดลงตามส่วน ดังนี้จะเห็นได้ว่าการแปลผลของโชคให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ ตลอดถึงความชำนาญในหลักวิชาของเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ราศี (18)                                                                              นวางศ์ (18)

ชะตา (18)  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.

ทศาอังคาร 5 ปี 6 เดือน 15 วัน

เวสิโชคในชะตานี้เป็นเพราะมีอังคาร, พุธ และศุกร์ อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ ลัคน์อยู่ในราศีกุมภ์ ในโชคการกด้วยกัน อังคารมีกำลังน้อยที่สุดเพราะอยู่ห่างจากอาทิตย์เกือบ 29 องศา มีพุธและศุกร์เท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นโชคการกได้ดี ปฐมเหตุของโชคเกิดจากเจ้าเรือนและดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนที่ 7 และผลจะเป็นผลเนื่องจากเรือนนั้น ดังนั้นโดยทั่วไปเจ้าชะตามีโชคดีในความหวังทั้งหมด ในความหมายตามเรื่องของเรือนที่ 7 และแน่นอนที่ผลนั้นต้องเกี่ยวแก่กำลังของเรือนนั้นด้วย

--------------------------------------------