Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

15 DuangChaTa

วัญจนโจรภีติโชค  वंचन चोर भीति योग  

สัมพันธภาพ – บาปเคราะห์ร่วมลัคน์ พร้อมด้วยคุลิกาอยู่ในเรือนตรีโกณ หรือคุลิการ่วมกับเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์ หรือลัคนาธิปติร่วมกับราหู เสาร์ หรือเกตุ (วัญจนะ वंचन – การฉ้อโกง, โจระ चोर – การลักขโมย, ภีติ भीति – ความกลัว)

ผล – เจ้าชะตาจะมีความรู้สึกสงสัย หรือหวาดระแวงผู้อื่นอยู่เสมอ เจ้าชะตากลัวว่าจะถูกโกง ถูกหลอกลวง และถูกขโมย

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 3 สัมพันธภาพดังนี้

  • ดาวร้ายร่วมลัคน์ คุลิกาอยู่ในเรือนที่ 5 หรือที่ 9
  • คุลิการ่วมกับเจ้าเรือนที่ 1, ที่ 4, ที่ 7, ที่ 10, ที่ 5 หรือเจ้าเรือนที่ 9
  • ลัคนาธิปติร่วมกับราหู หรือเสาร์ หรือเกตุ

เรื่องของโชคนี้มิใช่เพียงแต่เจ้าชะตากลัวว่าจะถูกหลอกลวง ถูกโกงและถูกโจรปล้น แต่เจ้าชะตายังมีเรื่องเสียหายอีกมากมาย สัมพันธภาพของโชคนี้จะปรากฏในชะตาเกือบทุกชะตา เป็นสัมพันธภาพที่มีกำลังมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่มีกำลังบ้าง ดังนั้นคนทั้งหลายจึงทำความผิดเรื่องฉ้อโกง หรือต่างฉ้อโกงกันและกันในลักษณะหรือวิธีต่าง ๆ อันเป็นไปตามเรื่องของชีวิตในสังคม เช่น มิตรต่อมิตรก็ฉ้อโกงกันได้ พ่อค้า ทนายความ แพทย์ ที่มีสมองปราดเปรื่อง บางคนมีวิธีหาผลประโยชน์ด้วยอุบายฉ้อโกงได้ทั้งนั้น เพราะชะตามีวัญจนโจรภีติโชค

คุลิกาถือว่าเป็นบุตรของเสาร์ การคำนวณที่สถิตของคุลิกาต้องทำด้วยความรอบคอบ (ดูเรื่องอุปเคราะห์ในตำรามหาทศา) โชคนี้อ้างถึงผู้ที่จะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง และสัมพันธภาพเดียวกันนี้ขยายขอบเขตออกไปใช้พิจารณาถึงผู้ที่กระทำการฉ้อโกงเองด้วย

**หมายเหตุผู้เรียบเรียง—ดูเรื่องดาวอุปเคราะห์ “คุลิกา” ในโหราศาสตร์พระเวท(เว็บอาศรมศรีจักรนารท) https://bit.ly/3GEv7Lr

 

ชะตา (15)  เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 30 นาทีทศาพุธ 6 ปี 8 เดือน 27 วัน

ชะตานี้ลัคนาธิปติเป็นนิชค์ร่วมกับเกตุหรือถูกโยคของราหู ลัคน์ถูกอาทิตย์ร่วม เจ้าชะตากลัวอยู่เสมอว่าจะถูกหลอกลวงและถูกฉ้อโกง ตามปกติเจ้าชะตาเป็นคนประสาทไม่ดีและหวาดกลัวง่ายที่สุด ตระหนี่ถี่เหนียวที่สุด และระมัดระวังเป็นที่สุด เจ้าชะตาทำแก่ผู้อื่นอย่างเดียวกันกับที่สงสัยว่าผู้อื่นจะกระทำแก่ตัว นี่เป็นแบบหนึ่งของวัญจนโจรภีติโชค

--------------------------------------------

คำอธิบายเพิ่มเติม วัญจนโจรภีติ โยค  वंचन चोर भीति योग

ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด บุคคลตกอยู่ภายใต้โยคนี้นั้นไม่เพียงแต่จะกลัวกลโกง คนโกง และโจรเท่านั้น แต่เจ้าชะตาก็อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินไปคราวละมากๆอีกด้วย ซึ่งสัมพันธภาพเกี่ยวข้องกับโยคนี้จะพบเห็นได้ในดวงชะตาเกือบทุกๆคน ดังจะเห็นได้จากสัมพัธภาพที่ระบุไว้กว้างมาก เช่น

  • ดาวร้ายร่วมลัคน์ คุลิกาอยู่ในเรือนที่ 5 หรือที่ 9
  • **คุลิการ่วมกับเจ้าเรือนที่ 1, ที่ 4, ที่ 7, ที่ 10, ที่ 5 หรือเจ้าเรือนที่ 9
  • ลัคนาธิปติร่วมกับราหู หรือเสาร์ หรือเกตุ

โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ (ข) คุลิกามีโอกาสร่วมกับเจ้าเรือนที่ 1, ที่ 4, ที่ 7, ที่ 10, ที่ 5 หรือเจ้าเรือนที่ 9 รวมเป็น 6 เรือนซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สามารถเกิดได้ง่ายมาก เพราะดาวเคราะห์มีเพียง 7 ดวง  และดวงคนเรามีเพียง 12 เรือน คุลิกามีโอกาสร่วมกับดาวเจ้าเรือนได้มากถึง 6 เรือน ทั้งเจ้าเรือนเกณฑ์และตรีโกณ  สรุปแล้วแทบไม่มีโอกาสเหลือที่หลีกเลี่ยงเงื่อนไขนี้ได้เลย ในทุกๆดวงชะตา

เพราะว่าเราทุกคนจะต้องถูกฉ้อโกงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอในชีวิต ไม่ว่าเราจะโกงเขาหรือเขาจะโกงเรา และถือเป็นโศกนาฏกรรมของสังคมและการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

การโกงมีหลากหลายนับร้อยนับพันวิธี คนที่ชอบขี้โกงมักจะสรรหาวิธีการมากมายที่จะโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่น เช่น โกงเพื่อน โกงหุ้นส่วน ส่วนอาชีพพ่อค้าก็มีวิธีโกงลูกค้าหลายวิธี อาชีพทนายก็ประสบความสำเร็จเรื่องกลโกงไม่แพ้กัน ส่วนแพทย์ก็มีหลายวิธีที่จะหลอกลวงผู้ป่วย เช่น การเลี้ยงไข้ เป็นต้น ฯลฯ

ข้อยกเว้น

หากมีโยคนี้กุมลัคนา ผลของโยคจึงแข็งแกร่งกว่าโยคในเงื่อนไขอื่นๆ อีกหลายเท่า อย่างไรก็ตาม การฝึกปราณยามะเป็นประจำเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถระงับผลร้ายของวัญจนโจรภีติโยค  ได้เป็นอย่างดี

**ปราณยามะ เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ “องค์แปด” ของ “อัษฎางค์โยคะ” คือ การปฏิบัติฝึกลมหายใจในแต่ละขั้นตั้งแต่ 1-8 โดยจุดมุ่งหมายคือ ถึงขั้น “สมาธิ”

แม้ว่า ของวัญจนโจรภีติโยค ส่วนใหญ่จะหมายถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโกงหรือการฉ้อโกง แต่ผลกระทบของโยคและการรวมกันของโยคก็ยังย้อนกลับและรวมไปถึงผู้กระทำความผิดอีกด้วย ซึ่งโดยธรรมชาติของโยคนี้ทำให้การโกงผู้อื่นและการถูกโกงกลายเป็นเรื่องปกติ และพลังของโยคก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลถูกโกง และจากการเรียนรู้ผู้ถูกโกงนั้นเองก็จะอาจจะกลับกลายเป็นคนขี้โกงไปด้วยเช่นกัน และวัฏจักรนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด