Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

11 DuangChaTa

7. อธิโชค अधि योग

สัมพันธภาพ – ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ – เป็นอธิโชค  (อธิ – ยิ่ง)

ผล – เจ้าชะตาเป็นคนสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจได้ จะมีความร่าเริงและมีความสุขสบายในชีวิต แวดล้อมด้วยภูมิฐานและความมั่งคั่ง จะมีชัยต่อศัตรู สุขภาพสมบูรณ์และอายุยืน

ข้อสังเกต – อธิโชคเป็นสัมพันธภาพสำคัญอย่างหนึ่ง บางท่านว่าอธิโชคเป็นได้ทั้งบาปอธิโชคและศุภอธิโชค แต่วราหมิหิราและโหราจารย์สมัยนั้นกล่าวไว้ชัดเจนแต่ศุภอธิโชคอย่างเดียว คือ พุธ, พฤหัสบดี และศุกร์  ศุภเคราะห์ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 หรือที่ 8   หรืออยู่ใน 2 เรือนของ 3 เรือนนี้  เจ้าชะตาจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ ถ้ามี 2 ดาวเคราะห์ จะเป็นรัฐมนตรี ถ้ามี 3 ดาวเคราะห์ จะครองตำแหน่งหรือฐานะเด่นขึ้นอีก ถ้าศุภเคราะห์ทั้ง 3 ไม่มีกำลังอยู่ในเรือนทั้ง 3 ที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นอธิโชคเหมือนกัน แต่กำลังของโชคอ่อนมาก อธิโชคนี้พิจารณาได้เสมอด้วยราชาโชค หรือมีค่าเกือบเท่าราชาโชค

ชะตา (11)  เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2414

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 2 ชั่วโมง 48 นาที ทศาจันทร์ 9 ปี 8 เดือน 17 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก เพราะพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 7 และพุธอยู่ในเรือนที่ 8 จากจันทร์ มหาทศาพฤหัสบดีให้ผลดีเป็นพิเศษ ทำให้เจ้าชะตาได้ฐานะดี สังเกตว่าชะตานี้มีราชาโชคด้วย คือพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์จากจันทร์ ดังนั้น พฤหัสบดีเป็นโชคการกถึง 2 โชค

 

12 DuangChaTa

 

ชะตา (12)  เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2430 เวลามัธยมท้องถิ่น  1.30 ล.ท. ทศาพฤหัสบดี 2 เดือน 22 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก ศุกร์และพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ ความจริงศุกร์มีกำลังดีกว่าพฤหัสบดีเพราะแม้ศุกร์เป็นนิจแต่เป็นอุจจ์ในนวางศ์ ส่วนพฤหัสบดีอยู่ในราศีศัตรู ในมหาทศาศุกร์ทำให้เจ้าชะตารุ่งโรจน์ยิ่งนัก

--------------------------------------------

คำอธิบายเพิ่มเติม-อธิโยค अधि योग 

มหาฤษีปะราสาระ กล่าวไว้ว่าเมื่อดาวศุภเคราะห์ที่เป็นศุภผลได้แก่ - ดาวพุธ, ดาวพฤหัส และ ดาวศุกร์ สถิตย์อยู่ในเรือนที่ 6, 7 และ 8 จากจันทร์ (ชนมราศี) ก็จะทำให้เกิด "อธิโยค" (หากดาวเคราะห์ที่ก่อให้เกิดโยคนี้จะต้องไม่ถูกโยคเกณฑ์ร้ายใดใดจากดาวบาปเคราะห์หรือสถิตร่วมกับดาวบาปเคราะห์) และจะทำให้เจ้าชะตาได้เป็นกษัตริย์หรือรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการกองกำลัง (เป็นผู้นำ) ผลที่ได้ก็จะเป็นไปตามตามความแข็งแกร่งที่ได้รับจากดาวเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น แต่ท่านมหาฤษีปะราสาระก็ไม่ได้กล่าวถึงลำดับของตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่อย่างใด ว่าดาวใดควรอยู่เรือนไหน   

โยคนี้ยังได้รับการอ้างถึงจาก โหราจารย์ วราหะมิหิราว่า "อธิโยค"นี้เกิดขึ้นได้จากดาวจันทร์แต่เพียงอย่างเดียว

ส่วนความคิดเห็นของ ท่านศรุตกฤติ  ระบุว่าดาวบาปเคราะห์ ที่สถิตย์ในเรือน เหล่านี้จะก่อให้เกิด "ปาปะ อธิโยค" ทำให้บุคคลนั้นจะมีจิตใจที่ชั่วร้ายและกดขี่ข่มเหง หากเป็นดาวศุภเคราะห์และและดาวบาปเคราะห์ สถิตย์ในเรือน เหล่านี้ ผลลัพธ์ก็จะปะปนกันไป

ท่านมาณฑะวยะ สวามี माण्डव्य และคัมภีร์สาราวะลี सारावली ถือว่าอธิโยคะเป็นราชาโยคชนิดหนึ่ง

ในคัมภีร์ผลาธีปิกา ของท่านมันเตศวร กล่าวว่า "อธิโยค"สามารถเกิดขึ้นได้จากลัคนาด้วยเช่นกัน   

ท่าน บ. สุรยาณเรน ราว เห็นด้วยกับคนอื่น ๆ ว่าคำจำกัดความของ"อธิโยค" นี้บ่งชี้ว่าดาวศุภเคราะห์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในเรือนใดเรือนหนึ่ง เช่น ในเรือนทั้ง 3 คือเรือนที่ 6, 7 และ 8 หรือในเรือนที่ 6 หรือเรือนที่ 7 หรือเรือนที่ 8 แต่เพียงเรือยเดียว หรือสถิตย์ในเรือนเพียง 2 เรือนคือ เรือนที่ 6 และ 7 หรือเรือนที่ 6 และ 8 หรือเรือนที่ 7 และ 8

อธิโยค เป็นการผสมผสานพลังของดาวศุภเคราะห์ทั้งสามดวงคือดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์และดาวพุธ และสถิตย์อยู่ในเรือนที่ 6, 7 หรือ 8 จากดาวจันทร์ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า จันทราอธิโยค  (และบางมติก็นับจากลัคนาด้วยเช่นกัน เรียกว่า ลัคนาอธิโยค)

ซึ่งโยคนี้ถือเป็นโยคมงคลที่สำคัญโยคหนึ่งในโหราศาสตร์พระเวท ซึ่งส่งผลนำความสุขและความมั่นคงมาสู่ชีวิตของเจ้าชะตา ทั้งความมั่งคั่งร่ำรวย การเลื่อนตำแหน่ง มีความสามารถในด้านต่างๆ และได้รับความเคารพจากมหาชน นอกจากนี้ยังจะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและใจบุญสุนทาน   

อธิโยคให้ผลดีอีกหลายประการ โดยพิจารณาจากตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่เป็นโยค ดังนี้

-หากดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 6 เจ้าชะตาจะสามารถเอาชนะศัตรู  และปราศจากโรคภัยต่างๆ มีอายุยืนยาว อีกทั้งจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีอำนาจ

-เมื่อดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 7 เจ้าชะตาจะมีความสุขในชีวิตสมรส

และจะปราศจากหนี้สิน เคราะห์ร้าย และภัยพิบัติทั้งมวล

-หากดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 8 เจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงมาก มีความมั่งคั่งและได้รับความเคารพจากมหาชน เจ้าชะตาจะเป็นคนเฉลียวฉลาด เป็นนักวิชาการ มีพลังและกล้าหาญ และอาจจะเป็นทหารในระดับสูงหรือผู้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม อธิโยค โยคแห่งอำนาจและความมั่งคั่ง