Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

DurgaDevi

ข้อสังเกตทั่วไป

 

ตำราเล่มนี้จำแนกโชคสำคัญ ๓๐๐ อย่าง หรือสัมพันธภาพที่ให้ผลใน ๑๒ เรือน ซึ่งแสดงให้เห็นความชี้หมายแน่นอนในดวงชาตาคัมภีร์โหราศาสตร์ให้ชื่อสัมพันธภาพไว้ต่างๆกัน คำว่าโยคยากจะจำกัดความได้ว่าอยู่ในความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ โยคหมายถึงความสัมพันธ์ และที่ใช้เป็นปกติ “โยค” หมายถึงการเกี่ยวข้องพิเศษที่เห็นได้ชัดเจนแน่นอน ในรูปของสัมพันธภาพที่เป็นจตุรเกณฑร์ ตรีโกณ หรือสัมพันธภาพพิเศษ ฯลฯ แก่กันและกันของดาวเคราะห์ ซึ่งทำให้สัมพันธภาพนั้นมีอิทธิพลเพิ่มกำลังแก่ดวงชาตาหรือทำลายกำลังของดวงชาตา

 

ในคัมภีร์บรรยายว่า แต่ละลัคน์มีดาวเคราะห์เป็นเจ้าการสำหรับลัคน์ในหน้าที่ “โชคการก” สำหรับเรื่องของสัมพันธภาพพิเศษในตำราเล่มนี้ ไม่ถือว่าดาวเคราะห์โชคการกที่กล่าวนี้อยู่ในกรณีพิเศษอย่างใด อนึ่งที่ว่าสัมพันธภาพของเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์กับเจ้าเรือนตรีโกณเป็นราชาโชคนั้น ต้องพิจารณาต่อไปว่าสัมพันธภาพพิเศษนี้อยู่ในขอบเขตที่มีคุณภาพดีพอ หรือเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะเคราะห์ที่สัมพันธ์กันเป็นรูปโชค

 

3Feng Shui Astro Neemo 1080

 

เช่นชาตานี้เป็นตัวอย่างที่สถิตของจันทร์กับพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ให้เป็น”คชเกศริโชค” จันทร์ พฤหัสบดีที่ประกอบกันเป็นโชคดี เป็นเจ้าเรือนที่ ๖ กับเจ้าเรือนที่ ๑๑ ดังนั้นไม่เป็นศุภผลเหมือนกันกับที่เป็นเจ้าเรือนที่ ๔ กับเจ้าเรือนที่ ๙ หรือนัยหนึ่งว่าผลร้ายเนื่องจากเป็นเจ้าเรือน ทำให้กำลังของคชเกศริโยคเปลี่ยนแปลงไป ต่อไปจะกล่าวถึงวิธีแปลความหมายของโชค ผลของโชคจะเป็นอย่างไรและเมื่อไรจะได้รับผล หรือรู้สึกว่าได้รับผลนั้น

 

.................................................