Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 นี้มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ เป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนซึ่งมองไม่เห็นในประเทศไทย แต่จะเห็นที่บริเวณ ตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย เกือบทั้งหมดของทวีปอเมริกาเหนือ (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น) และทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก

 

 

คราสกับโหราศาสตร์ สำหรับ ในทรรศนะทางโหราศาสตร์ การเกิดคราสในแต่ละครั้งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในดวงชาตาของคนทุกๆคนบน โลกนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราสจะส่งอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อดวงเมือง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทำมาหาได้ และความสงบสุขของประชาชน และถือเป็นจุดอิทธิพลส่งผลให้ดวงชาตาเกิดความวิบัติเปลี่ยนแปลง และเกิดโทษร้ายแรง แต่บางดวงชาตาก็อาจจะเกิดผลดีได้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ในพื้นดวงชาตาเดิมมีความสัมพันธ์กับคราสในลักษณะเป็นคุณหรือเป็นโทษ และในทางโหรฯถือว่าในระหว่าง ก่อนหรือหลังคราส 7 วันถือเป็นช่วงไม่ดีสำหรับประการมงคลต่างๆ การแต่งงาน เริ่มงานใหม่ หรือเริ่มธุรกิจใหม่ ทำการลงทุน  ลงนามในสัญญาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลร้ายเกิดขึ้นภายใน 6 เดือน  และคราสครั้งนี้ได้เสวยฤกษ์ที่ 14 จิตรานักษัตร เทศาตรีฤกษ์  ทำให้เกิดนักษัตรคราส (ครหะโนตปาตะโทษ) ห้ามให้ฤกษ์มงคลสมรสที่จันทร์เสวยนักษัตรนี้ 6 เดือน เพราะจะเกิดโทษแก่คู่บ่าวสาว (สิ้นสุด23 เมษายน 2558)

 


ศุกรจัณฑาล สำหรับคราสในระหว่างวันที่ 23-24 ตคนี้มีปรากฏการณ์ พิเศษกว่าครั้งอื่นๆคือ การที่มีดาวศุกร์เสวยองศาร่วมกับจุดคราส ( 6 องศาราศีตุลย์)ซึ่งทางโหรฯเรียกว่า ศุกรจัณฑาล ซึ่งส่งผลร้ายต่อดาวศุกร์ และคนที่มีอาชีพที่มีความสัมพันธ์กับดาวศุกร์ หรือคนที่มีดวงชาตาที่มีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลัคนา

 

ลักษณะการเกิดคราส ในการคำนวณทางโหราศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ …….ปรากฏสุริยุปราคาบางส่วน หรือ Partial Solar Eclipse (วันที่ 23/24 ตค 57 มองไม่เห็นในประเทศไทย) คราสเกิด ณ ราศีตุลย์ 06 องศา 21 ลิปดา เกาะทุติยะนวางศ์ ๓ ปฐมตรียางค์ ๖ เกี่ยวกับฤกษ์ที่ ๑๔ จิตรานักษัตร ประกอบด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์ คราสเริ่มต้นเวลา(24 ตค 02:38) คราสเต็มดวงเวลา (24 ตค 04:45) คราสสิ้นสุดเวลา (24 ตค. 06:52)มองเห็นได้ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชียทุกส่วนของทวีปอเมริกาเหนือ มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรแอตแลนติก

ผลกระทบด้านร้ายจากคราสในครั้งนี้

คราสเกิด ณ ราศีตุลย์ เสวยนวางศ์อังคาร ตรียางค์ศุกร์ ในดวงชาตาของบุคคลจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความรัก ปัญหาชู้สาวในทางร้าย การเสื่อมเสียชื่อเสียงในด้านเพศสัมพันธ์ รักสามเส้า การหลอกลวงด้านความรัก และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  ฯลฯ และสำหรับบุคคลที่มีวันเกิดตรงกับวันคราส เช่น เกิดวันที่ 23 หรือ 24 ตุลาคม (ไม่จำกัดปีเกิด)  ถือว่าถูกราหูทับดวงอาทิตย์กำเนิด ถือว่าเป็นคราวเคราะห์หามยามร้าย จะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยต่างๆให้มาก นอกจากนี้บุคคลที่มีดาวจันทร์กำเนิดสถิตในฤกษ์ที่ ๑๔ หรือจิตรานักษัตร ก็จะได้รับผลร้ายเช่นเดียวกัน และหากจุดคราสไปทับดาวดวงใดในดวงชาตาก็จะส่งผลร้ายตามความหมายของดาวดวงนั้น สำหรับบุคคล ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลย์ และ/หรือคนเกิดวันศุกร์ก็จะมีผลร้ายรองลงมา นอกจากนี้บุคลลที่มีอาชีพเกี่ยวกับดาวศุกร์ เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร ธุรกิจน้ำมันก็จะมีผลร้ายในอาชีพ ส่วนการลงทุนในธุรกิจบันเทิง การเงิน ทองคำ หุ้น น้ำมัน จะมีผลร้ายมากกว่าผลดี และนอกจากนี้คราสในครั้งนี้สถิตในราศีแม่ธาตุลม ให้ระวังเรื่องวาตภัย พายุ ในแถบภาคใต้ฝั่งตะวันตก

การบรรเทาผลร้ายจากคราส (ราหูครหะศานติ) สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากมายเท่ากับบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบตั้งแต่ 7 วัน หรือภายใน 1- 6 เดือน สำหรับคนที่ถูกคราส สิ่งที่พึงระวังในช่วงนี้ก็คือการ ห้ามลงทุน เข้าหุ้นต่างๆ หรือการเดินทางไกล หรือการกระทำอะไรๆในทางเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ให้หมั่นสวดมนต์ ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาในช่วงดังกล่าวนี้จะสามารถบรรเทาอิทธิพลร้ายของราหูได้ หรือทำพิธี ราหูครหะศานติ ซึ่งสามารถสอบถามได้ที่เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในที่ต่างๆ