Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ดาวเคราะห์ศุกร์ (6) ในดวงชะตา

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  ศุกร์เป็นดาวเคราะห์ถัดจากดาวเคราะห์พุธ  ดาวเคราะห์ที่มีแสงนอกจากจันทร์  ก็มีศุกร์เป็นดาวเคราะห์มีแสงสุกใสดาวเคราะห์หนึ่ง  ในคืนเดือนมืดจะเห็นศุกร์ฉายแสงอยู่ในท้องฟ้า  ประกายแสงที่สะท้อนในแม่น้ำลำคลองและทะเลน่าดูที่สุด  แสงของดาวเคราะห์ศุกร์เป็นแสงสุกใส  และชวนชมในจำพวกวัตถุมีแสงด้วยกัน  ชาวตะวันตกถือว่าศุกร์เป็นเทพีของความสวยงาม

ศุกร์เป็นดาวประจำและเย็นทั้ง 2 เวลา  บางคราวก็เห็นได้ในเวลากลางวันหรือเวลาที่อาทิตย์เป็นคราสหมดดวง  ศุกร์ไม่เคยอยู่ห่างจากอาทิตย์เกิดกว่า 45 ถึง ห่างก็ 48 องศาเป็นอย่างสูง  จึงไม่ปรากฏแก่สายตาในเวลาเที่ยงคืนอย่างเดียวกับพุธ  จะเห็นได้แต่ในระยะ 2 หรือ 3 ชั่วโมง  ก่อนหรือภายหลังอาทิตย์ขึ้นหรืออาทิตย์ตกเท่านั้น  ขนาดของศุกร์ใหญ่กว่าอังคารและเท่ากบโลก

นิยายโบราณของภารตะว่า  พฤหัสบดีเป็นอาจารย์ของเทวะและ  ศุกร์เป็นอาจารย์ของอสุระ ศุกร์เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลเหนือน้ำกามของชาย  น้ำกามจึงได้ชื่อว่า “ศุกล”  สภาพของน้ำกามชาย  อยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความสัมพันธ์ของที่สถิตและกำลังของศุกร์ในชะตา

ศุกร์เป็นการกสำหรับ  การสมรส  ภรรยา  ความหรรษาในการร่วมระหว่างเพศ  ความพอใจ  น้ำกาม  ราคะตัณหา  ความสวยงาม  ความงามของสตรี  เครื่องแต่งกายดีที่สุดและทันสมัยที่สุด  กลิ่นหอม  วัตถุมีกลิ่นหอม   ดนตรี  เครื่องดนตรี  ศิลป 64 ประการ  กลจักรวิทยา  การพนัน  มนต์  ตันตร (มายามยวิธี)  การแสดงกล  สิทธิทั้ง 8 กำลังที่ส่งเสริมนิสัยธรรมชาติ  คาถาอาคม  มณีมีค่า  ทรัพย์สิน  พาหนะ  เครื่องประดับ  ของที่สะสมไว้   ดอกไม้  บ้านเรือน  สมบัติ  การกีฬา  ความใคร่  เสียงเสนาะโสตร  การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบุรุษ ฯลฯ  ทั้งนี้เป็นความหมายของศุกร์

ศุกร์เป็นเจ้าการ สมุฏฐานลมและเสมหะ  และทำให้ทั้ง 2 อย่างนี้กำเริบ  ความอ่อนโยน  ความรัก  ความเป็นมิตร  ความผาสุกของคู่สมรส  ความยินดีในกามราคะ  หนุ่ม  สาว  ทั้งนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศุกร์  ศุกร์ให้ผลในวัยตั้งแต่ 16 ถึง 32 ปี ในชะตาชาย  ศุกร์เป็นการกสำหรับความสุขความสบายของภรรยา  ถ้าเกิดกลางวันเป็นการกสำหรับมารดาด้วย  เป็นนักดนตรี  เป็นผู้มีทรัพย์  เพลิดเพลินในตัณหาราคะ  เป็นพ่อค้า  เป็นช่างทอผ้า  โสเภณี  นกยูง  นกแก้ว  กระบือ  โค  สถานที่ได้แก่สำนักโสเภณี  สำนักสะสมและกักกันนางบำเรอ  สถานที่รับแขก  ห้องนอน  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

44

ลัคน์และดาวเคราะห์

ศุกร์เป็นสวะเกษตรในราศีพฤษภและตุลย์เป็นอุจจ์ในราศีมีนเป็นนิจจ์ในราศีกันย์  ถ้าศุกร์อยู่ในราศีกรกฎ  หรือ  ราศีพฤศจิก – ทำให้เจ้าชะตาสมาคมกับสตรีมาก  ซึ่งบางคนตัณหาจัดบางคนชั่วสำส่อน  ในราศีสิงห์และธนู – ให้ร่างกายแข็งแรง  จันทร์ศุกร์หรือศุกร์อังคาร – ทำให้กามตัณหาแรงกล้า  ศุกร์พุธหรือศุกร์พฤหัสบดี – ให้มีปัญญามีเชาว์  ศุกร์อาทิตย์ - ให้เป็นใหญ่ในตำแหน่งการเมือง  ราศีเมษและพฤศจิกเป็นราศีอ่อนสำหรับศุกร์  ศุกร์เป็นอุจจ์ในราศีมีนที่ 20 องศา อาทิตย์, จันทร์  เป็นศัตรูของศุกร์  พุธ, เสาร์ เป็นมิตร  อังคาร, พฤหัสบดี  เป็นกลางศุกร์อยู่ในวรรณพรามหมณ์  มีนิสัยในรชัสสิกะคุณ  ฤดูวสันต  เป็นศุภเคราะห์  ธรรมชาติ  มณีเพชร  รสเปรี้ยว  ต้นไม้มีดอกมียางมาก  โลหะทองแดง ยชุรเวท  จำนวนสำหรับโชคได้แก่ 6, 3, 9.

ในคัมภีร์กล่าวถึงศุภผลและบาปผลของดาวเคราะห์ว่า  พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, ถ้าพักร์มีกำลังมาก  ให้ได้เขตแคว้นแดนดินหรือความเมตตากรุณาจากพระราชา  บาปเคราะห์ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนชั่วร้าย  และไม่มีความหวังในความปรารถนา  ถ้าศุกร์เป็นอัสตางคต  (เข้าใกล้ชิดอาทิตย์)  เวลานั้นไม่เป็นศุภมงคลอันควรแก่การประกอบพิธีกรรมใด ๆ

ถ้าศุกร์ในดวงชะตาอยู่ในอศุภราศี คือ ราศีร้ายสำหรับศุกร์หรือเรือนชั่ว  คือเรือนที่ 6 ที่ 8 ที่ 12  ท่านว่าผลของศุกร์ถูกทำลาย  เจ้าชะตาปราศจากศีลธรรม  กินมากดื่มมากเกินควร  สมรสมากกว่า 1 ครั้ง  ภรรยาคนแรกตาย บุตรตาย พลัดพรากจากครอบครัวและพี่น้อง  จิตใจไม่มีความสุข  ส่วนทางร่างกายให้ผลแก่อวัยวะให้กำเนิด อัณฑะ  หลอดคอ  คาง  แก้ม  กำลังประจำเพศชาย  โรคได้แก่  น้ำปัสสาวะไม่ปกติ  โรคที่อวัยวะให้กำเนิด  โรคโลหิต  ระดู,  โรคที่มดลูก, ไอ, หวัด, โลหิตจาง,  และโรคที่เกิดจากกินมากดื่มมากเกินควร

เรือนที่  1 ศุกร์ในเรือนที่ 1 – ฟันขาวห่างกันเล็กน้อย  ความประพฤติสุภาพ  นิยมศิลปะกวีนิพนธ์  ดนตรี  การมหรสพ  ร่าเริง  ราคะตัณหามีเสมอ ฯลฯ การร่วมของศุกร์เสาร์ในเรือนลัคน์เป็นดีที่สุด – เสาร์จะขัดขวางหรือลดทอนตัณหาของศุกร์  ศุกร์จันทร์, ศุกร์อาทิตย์, ศุกร์เสาร์ – เพิ่มคุณภาพที่เป็นศุภผลของศุกร์  ศุกร์ราหูในราศีที่ 1, 5, 7 – ทำให้สมรสกับแม่หม้าย  ในชะตาสตรีถ้าอังคารร่วมมฤตยูเป็นเกณฑ์แก่ราหูร่วมศุกร์ – ให้ลอบร่วมรักที่ขัดต่อประเพณีของสังคม  และความเห็นชอบยินยอมของผู้ปกครองและญาติ  เจ้าชะตาตามคนรักไป  โดยทั่ว ๆ ไปถ้าศุกร์ในชะตาสตรีมีดาวร้ายร่วม  หรือถูกเกณฑ์ของอาทิตย์, อังคาร หรือมฤตยู – ทำให้เจ้าชะตาเป็นต้นเหตุให้ผู้ปกครองเสียใจทุกข์ใจและร้อนใจ  การร่วมของศุกร์พุธ – ดีสำหรับความรุ่งโรจน์เพราะเสียงดีไพเราะ  ถ้าโยคนี้มีในเรือนที่ 1 หรือเรือนที่ 2 ในชะตาผู้แสดงละครหรือภาพยนตร์  เจ้าชะตาจะได้ชื่อเสียงและได้เงินมาก

45

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนที่  2 ศุกร์ในเรือนที่ 2 – รูปร่างน่าชม  นัยน์ตาเป็นประกาย  คำพูดให้เกิดความนิยม  ได้ภรรยาสวย  ได้ความรักความกรุณา  ได้เงิน  โยคดีของเสาร์ – ให้ผลดีทางการเงิน  โยคดีของพฤหัสบดี – ให้ได้คบหาสมาคมกับผู้ที่ดีที่สุดในสังคม  จันทร์อยู่ใกล้ศุกร์  หรือศุกร์อยู่ใกล้อาทิตย์ – ทำให้สายตาข้างซ้ายไม่ปกติ  ศุกร์พุธ – ดีสำหรับธุรกิจ  เพราะเจ้าชะตาขยันขันแข็งทำการงานมีระเบียบ  ฉลาดและมีไหวพริบดีในการใช้จ่ายพฤหัสบดีจรและเสาร์จรร่วมศุกร์ – ดีสำหรับธุรกิจ ฯลฯ ศุกร์ในเรือนนี้ให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นทุก ๆ 8 ปี  และภายหลังทุก 2 ปีครึ่งมีโชคดีอยู่ 3 เดือน

เรือนที่  3 ศุกร์ในเรือนที่ 3 – ดีสำหรับความสามารถในการเขียน  รักการระบายภาพ  ศุกร์อังคาร, ศุกร์ราหู – ให้มีความซาบซึ้งสำหรับการถ่ายภาพ  ศุกร์ในเรือนนี้ไม่ใคร่มีความสำคัญ – เจ้าชะตาจะมีอัธยาศัยอ่อนโยนมีนิสัยในทางพอใจช่วยเหลือผู้อื่น  ให้น้องคนถัดไปเป็นหญิง  และสนิทสนมกันดีกับเจ้าชะตา  ศุกร์พุธ, ศุกร์พฤหัสบดี, ศุกร์อาทิตย์ – ดีสำหรับการประพันธ์และการพิมพ์  ศุกร์ในจรราศีหรือในทวิสวะภวะราศี  (มากกว่า 15 องศา) – ให้เดินทางบ่อย ๆ เจ้าชะตามีความสุขและเพลิดเพลิน  เพราะได้เห็นภูมิประเทศสวยงามและปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

เรือนที่  4 ศุกร์เป็นการกสำหรับมารดาในชะตาของผู้ที่เกิดเวลากลางวัน  ดังนั้นถ้าศุกร์อยู่ในเรือนที่ 4 – เจ้าชะตาจะได้รับความสุขความสบายจากมารดา  และเจ้าชะตาเกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง  เจ้าชะตาสามารถปรับปรุงตนเอง  เป็นคนไม่เห็นแก่เงินแก่ทอง  ไม่เห็นแก่ความสุขการสมรสล่าช้าไม่ได้อยู่ร่วมเรือนเดียวกับภรรยานานปล่อยให้บุตรภรรยาอยู่ตามลำพัง  เจ้าชะตาเองสร้างบ้านอยู่ต่างหากตามความพอใจ  ถ้าเจ้าชะตาและภรรยาอยู่ในเมืองดีกว่าอยู่ตามตำบลนอกเมืองศุกร์เกตุ – มารดาไม่มีความสุข  มารดาต้องทำงานอย่างหนักและไม่มีความสุขตลอดชีวิต  ศุกร์อาทิตย์, ศุกร์จันทร์, ศุกร์พฤหัสบดี, ศุกร์เสาร์ – เป็นโยคดี  ดาวเคราะห์ในเรือนที่ 4 -ไม่ทำให้คนมีเป็นคนจนหรือคนจนเป็นคนมี  อย่างดาวเคราะห์ในเรือนที่ 10 ศุกร์ในเรือนนี้  ถ้าได้เกณฑ์ของอาทิตย์ร่วมจันทร์  หรือเกณฑ์ของพุธร่วมเสาร์ – ให้เจ้าชะตามียานพาหนะ  ความสมบูรณ์ของเจ้าชะตาไม่มากนัก

เรือนที่  5 ศุกร์ในเรือนที่ 5 – ให้ผลทางความสุข  ความพอใจทางเพศและกามารมณ์  ถ้าศุกร์ในเรือนนี้ของชะตาสตรีถูกเกณฑ์ร้ายของอังคารและมฤตยู – เจ้าชะตาเป็นคนมีลับลมในปิดบังความรัก  ในชะตาสตรีอาทิตย์หรือมฤตยูเป็นจตุรเกณฑ์หรือเล็ง  ศุกร์ในเรือนที่ 5 - ให้เจ้าชะตาทำตนเป้นคนทัพสมัยท่าทางปราดเปรียว  เจ้าชะตาอาจต้องตกเป็นเหยื่อของผู้หนึ่งผู้ใดในโรงเรียนหรือวิทยาลัย  แล้วภายหลังเจ้าชะตาจะได้สำนึกและเสียใจ  ศุกร์ในเรือนที่ 5 ชะตาสตรี – ให้เจ้าชะตา

46

ลัคน์และดาวเคราะห์

พอใจดูรูปภาพหรือปรารถนาดูภาพยนตร์สัปดาห์ละ 4, 5 ครั้ง

ศุกร์ในเรือนการศึกษา (เรือนที่ 5) – ดีสำหรับปัญญา  ภาษา  กวีนิพนธ์  ไม่ดีสำหรับคณิตศาสตร์  ธรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ไม่มีความกะตือรือล้น  จะขะมักเขม้นในการศึกษาถึงคราวสอบก็ไม่อยู่ในลำดับที่ดีนัก  แต่ก็สอบได้ทุกปี  นักศึกษาที่ใฝ่ในกิจการของหลักสูตรพิเศษเช่นการเล่น, กีฬา ฯลฯ ในชะตามีศุกร์ในเรือนที่ 5 ศุกร์อังคาร, ศุกร์ราหู, ศุกร์เกตุ, ศุกร์มฤตยู - ให้เพิ่มความสนใจการกีฬา  ความหลงใหลสิ่งที่พอใจ  ความเริงรมณ์และกามารมณ์

ศุกร์ในเรือนที่ 5 ในราศีธาตุไฟ – ให้มีบุตร 2 – 3 คน  ในราศีธาตุอื่น – ให้มีบุตร 6- 7 คน  บุตรสวยงาม  ว่าง่ายสอนง่าย  ฉลาด  บุตรหัวปีสวยกว่าเพื่อน  ศุกร์มีกำลังดีในราศีสตรีเพศ – ให้มีบุตรหญิงมากกว่าบุตรชาย  ระยะมีบุตรประมาณ 2 ปีครึ่ง  ศุกร์ในเรือนที่ 5 - ให้ผลดีสำหรับความสามารถทางจิตรศิลป  ขับร้อง  วาดภาพและระบายภาพเชี่ยวชาญทางกวีนิพนธ์  คาถาอาคม  การหมุนเงิน  ฯลฯ  ศุกร์ในเรือนที่ 9 ก็ให้ผลอย่างเดียวกันกับที่กล่าวนี้

เรือนที่  6 ศุกร์ในเรือนที่ 6 ไม่สู้มีความสำคัญ – ให้มีคนรับใช้ดีซื่อสัตย์ภักดีต่อเจ้าชะตา  ลุงและป้าฝ่ายมารดามีทรัพย์สิน  เจ้าชะตาจะได้ผลประโยชน์จากลุงและป้า  เจ้าชะตากินจุชอบของรสหวาน  และจะล้มเจ็บเพราะกินมากเกินไป  ศุกร์ในราศีธาตุน้ำถูกเบียน – ให้ดื่มจัด  ให้ราคะตัณหาแรง  ฉะนั้นควรสมรสเสียแต่ยังหนุ่ม  มิฉะนั้นจะเป็นโอกาสให้โรคทำลายร่างกาย  ศุกร์อังคาร, ศุกร์ราหู,  ศุกร์เกต,  ศุกร์มฤตยู – ร้ายสำหรับความบริสุทธิ์ของร่างกาย  ศุกร์ในเรือนที่ 6 – ชอบแต่อาชีพที่สบาย ๆ เจ้าชะตาไม่ขยันขันแข็ง

เรือนที่  7 ศุกร์ในเรือนที่ 7 – ดีสำหรับความผาสุกของคู่สมรส  เจ้าชะตาได้ภรรยางาม  ภายในครัวเรือนมีความสุขสบาย  ได้ภรรยาที่จักหน้าที่  ฉลาด  เชื่อฟัง  มีปัญญา  จงรักภักดี  ศุกร์ในเรือนนี้ดีที่สุดในราศีที่ 2, 7, 12 ในราศีธาตุไฟ, ในราศี 4, 8, ไม่ดี – ทำให้มีภรรยามากกว่า 1 คน  สมรสแล้วมีโชคดี  สำหรับอุดมคติที่ดีเลิศ ความสุข  ความรัก  ศุกร์ต้องอยู่ในราศีที่ดี  ชายควรสมรสเมื่ออายุ 19 ปี  ศุกร์จะให้ชีวิตสมรสราบรื่นด้วยความสุขยืนนาน  อาทิตย์, จันทร์, และพฤหัสบดี, เพิ่มผลของศุกร์  แต่อังคารไม่เป็นดังนั้น  ศุกร์ราหู, ศุกร์เกตุ – ไม่ดีทำให้มีภรรยามากกว่า 1 คน  และทำให้เป็นหม้าย  ศุกร์ให้มีบุตรชายมากบุตรฉลาด  ว่าง่ายสอนง่าย  และมีโชคดี  ศุกร์พุธถูกเกณฑ์ร้าย – ให้ภรรยาตายแต่ยังสาว  เจ้าชะตาไม่สมรสอีกคงเป็นหม้ายตลอดไปและนิสัยดี  ศุกร์ในเรือนนี้ – ให้กลัวภรรยา ถึงกระนั้นก็ไม่ยินยอมให้ภรรยาไปบ้านบิดามารดาของภรรยาบ่อย  ๆ ศุกร์ในเรือนนี้ของชะตาสตรี – ให้เจ้าชะตาได้สามีเป็นคนมีทรัพย์  ศุกร์ให้ความสุขแต่ในวัยหนุ่มสาวตั้งแต่ 18 ปี ถึง 36 ปี ต่อไปสุดแท้แต่ผลประกอบของ

47

ลัคน์และดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์อื่น  ศุกร์ในราศีมีนของชะตาสตรี – ดีที่สุด  ศุกร์ในเรือนนี้มีโลหิตระดูเร็ว  ศุกร์เสาร์ – บังคับยับยั้งราคะตัณหา  ดีสำหรับความสุขของสามี  ศุกร์จันทร์, ศุกร์พฤหัสบดี, ศุกร์ราหู, ศุกร์อาทิตย์ – ให้ผลดีสำหรับความสุขของสามี  ศุกร์มฤตยู – ไม่ดี  ศุกร์ในเรือนที่ 7 ได้โยคดีของอาทิตย์จร, พฤหัสบดีจร, มฤตยูจร – ชี้ให้เห็นเวลาที่จะได้สมรส  ศุกร์ให้ได้ผู้ร่วมหุ้นส่วนดี

เรือนที่  8 ศุกร์ในเรือนที่ 8 ได้เกณฑ์ดีของอาทิตย์และจันทร์ – ให้ได้รับมรดก แต่ถ้าศุกร์อยู่ในราศีที่ 1, 4, 6, 8, 9 ได้ไม่มากนัก  ศุกร์ในเรือนที่ 8 – จะสมบูรณ์ภายหลังสมรสแล้ว  พ่อตาเป็นคนมีทรัพย์สินมาก  จะได้สมบัติจากพ่อตา  ได้เงินโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย  ดีสำหรับชะตาทนายความและแพทย์  ศุกร์จันทร์ – ดีสำหรับทรัพย์สินในที่ซ่อนแร้น  ศุกร์อังคาร, ศุกร์ราหู – ไม่ดีสำหรับเรื่องที่กล่าวนี้  ศุกร์ในเรือนที่ 8 ในชะตาสตรี – ให้เป็นโรคในที่ลับ  ระยะดีที่สุดเมื่ออายุ 24 – 28 ปี  ศุกร์ราหู, ศุกร์เกตุ – ชี้หมายถึงความขัดสนยากจนเมื่อแก่  และตายเพราะโรคเรื้อรัง

เรือนที่  9 ศุกร์ในเรือนที่ 9 – จิตใจเป็นกุศลและชอบการศึกษา  ศุกร์อยู่ในเรือนที่ 9 เป็นสัญลักษณ์ของโชคดี – เจ้าชะตาได้ชื่อเสียงใจบุญ  เริ่มตั้งตัวอายุ 24 อายุ 33 ได้ฐานะดี  อายุ 40, 45, 48 เป็นปีที่มีโชคดี  ถ้าตรีโกณกับอาทิตย์, จันทร์, พฤหัสบดี – ได้ชื่อเสียงเพราะ  มีความรู้สูง  ถ้าโยคนี้อยู่ในราศีธาตุหรือธาตุน้ำ – จะได้ไปต่างดินแดนเพื่อศึกษา  ศุกร์ในเรือนที่ 9 – ให้รักการดนตรี  ดีเยี่ยมทางวรรณกรรม  ใจคอกว้างและทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น  สัญลักษณ์นำของศุกร์ในเรือนที่ 9 – ให้มีความสุขร่าเริง  ศุกร์ในเรือนนี้ถูกเกณฑ์ร้าย – ไม่เป็นผลร้ายเท่าใดเป็นแต่เพียงคิดเห็นแต่ในแง่อกุศล

เรือนที่  10 ศุกร์ในเรือนที่ 10 – ให้โชคดีทางธุรกิจ ฯลฯ เป็นสัญญาณของโชคดีที่สุด  แม้เป็นเสมียนธรรมดาก็จะได้ตำแหน่งสูงเพราะความไมตรีจิตของผู้บังคับบัญชา  เจ้าชะตาจะได้รับผลดีเพราะการก้าวหน้าของการงาน  ภายใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจ  เจ้าชะตาจะได้รับความไว้วางใจของผู้เป็นใหญ่  แม้จะไม่มีคุณวุฒิชั้นสูงจากสถานศึกษา  หรือไม่มีความรู้ความฉลาด  เจ้าชะตาก็ได้ตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น  เพราะวาจาอ่อนหวาน  แม้สตรีก็ได้สามีที่มีทรัพย์สินมาก  ศุกร์ในราศีธาตุไฟ  และราศีธาตุลมเป็นดีที่สุด  การร่วมของศุกร์เสาร์ – ให้ได้ฐานะดีที่สุด  ศุกร์พฤหัสบดี, ศุกร์อังคาร – ลดทอนคุณภาพของศุกร์  แต่ดาวเคราะห์อื่นเพิ่มผลของศุกร์ ศุกร์เกตุ – ไม่ดี  ศุกร์จันทร์ – เป็นโยคดีที่สุด  จันทร์ช่วยเพิ่มผลแห่งคุณภาพของศุกร์  เกณฑ์ดีของจันทร์  สำหรับดาวเคราะห์อื่นไม่ดีเท่าไร  แต่สำหรับศุกร์ดีมาก  โยคร้ายของจันทร์ - เป็นเพียงให้ความพลาดหวังไม่ได้สมความปรารถนาเต็มที่  ไม่ให้โทษร้ายแรงเป็นอย่างอื่นเท่าไร

48

ลัคน์และดาวเคราะห์

เรือนที่  11 ศุกร์ในเรือนที่ 11 – ให้ได้คบหาสมาคมกับคนใหญ่คนโต  และมีเพื่อนมาก  ศุกร์ในเรือนนี้ – ดีที่สุดเรื่องความเจริญ  ความไพบูลย์  เจ้าชะตาชอบบ้านเรือนสวยงาม ยานพาหนะสวยงาม ฯลฯ ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อสนทนาปราศรัยกับผู้อื่น  เจ้าชะตาจึงเป็นที่รักชอบของผู้อื่น  ศุกร์ในราศีธาตุน้ำหรือราศีเมษและกันย์  มีอังคารหรือวรุณเป็นเกณฑ์ – ทำให้ตัณหาจัด ไม่มีศีลธรรม  ดื่มจัด  คบเพื่อนชั่วช้า  ศุกร์ในเรือนที่ 11 – ให้ฐานะการเงินดี  และช่วยให้ได้สมความปรารถนาโดยสมบูรณ์

เรือนที่  12 ศุกร์ในเรือนที่ 12 – ให้ร่วมรักลับ ๆ ศุกร์ร่วมอังคารหรือมีเกณฑ์ร้ายอื่น  ทำให้เจ้าชะตาไม่กลัวอันตราย  ไม่ใยดีต่อชื่อเสียงและเกียรติ  ศุกร์ราหู – ได้ผู้ร่วมหุ้นส่วนเป็นพิเศษ  แต่ลำพังศุกร์ – ไม่ทำให้มีตัณหาจัดหรือไร้ศีลธรรม  ก่อเกิดความพอใจแล้ว  ตัณหาราคุและความใคร่จึงเกิดตามมา  จะมีอายุถึง 70 ปี  ศุกร์ถูกเกณฑ์ร้ายของอังคารหรือเสาร์ – ให้แยกกันกับภรรยาที่สมรสตามประเพณี  ภรรยาก็คงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่ร่วมกับสามี  เกณฑ์ร้ายของเสาร์ – อาจให้หย่าร้างกัน  ศุกร์ในเรือนที่ 12 ในชะตาสตรี – ควรจะสมรสเสียเร็ว ๆ ถ้าศุกร์ในเรือนนี้มีเกณฑ์ร้ายของอังคารหรือเสาร์ – ให้แยกกันกับภรรยาที่สมรสตามประเพณี  ภรรยาก็คงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่ร่วมกับสามี เกณฑ์ร้ายของเสาร์ – อาจให้หย่าร้างกัน  ศุกร์ในเรือนที่ 12 ในชะตาสตรี – ควรจะสมรสเสียเร็ว ๆ ถ้าศุกร์ในเรือนนี้มีเกณฑ์ร้ายของอังคาร, เสาร์, มฤตยู – เจ้าชะตาจะสมยอมรักอย่างลับ ๆ ศุกร์ร่วมอังคารหรืออังคารเป็นเกณฑ์ – ความรักจะไม่เป็นความลับอยู่นานจะต้องสมรสตามกฎหมาย  เพราะสตรีเจ้าชะตารู้ตัวว่าอีก 3 หรือ 4 เดือนก็จะคลอดบุตร  ราศีที่ 1, 4, 8, 10 เป็นราศีสำหรับศุกร์ จันทร์, อาทิตย์, พุธ, อังคาร, อยู่ใกล้ศุกร์ – จะทำให้สายตาไม่ปกติ  ศุกร์ในเรือนที่ 12 – ให้มีศัตรูลับและหนี้สินไม่รู้จักจบจักสิ้น

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงศุกร์กับดาวเคราะห์อื่นพอเป็นสังเขป  ในชะตาถ้ามีโยคดีของศุกร์เสาร์ – ทำให้เป็นคนซื่อตรง  มั่นคง  ไว้ใจตนเองได้  ดีขึ้นเพราะคุณความดีของตนเอง  ได้สะสมทรัพย์ที่ประหยัดไว้ด้วยความลำบาก  สำหรับชะตาชาย – สมรสครั้งเดียว  ภรรยาเป็นคนไม่มีปากเสียง  ทำงานเข็มแข็ง  ฉลาดมีปัญญา  มีความสุขจากชีวิตสมรส  แม้ในชะตาสตรีศุกร์เสาร์ร่วมกัน – ก็ให้ศุภผลสำหรับโชคดีโยคร้าย – ให้เกิดการเสียชื่อเสียงในธุรกิจในบริการ  ให้จิตใจต่ำทราม  สามีภรรยาไม่ไว้ใจกัน  อาจถึงหย่าร้างกัน  ถ้าเจ้าชะตาเกิดกลางวันมารดาตายตั้งแต่เจ้าชะตาอายุน้อย

โยคดีของศุกร์ – วรุณ (เนปจูน) – ให้สนใจวิจิตรศิลปะ  กวีนิพนธ์  เครื่องดนตรี  และเงิน  โยคร้าย – ให้ความรักล้มเหลว  เศร้าโศก  ชั่วช้าเพราะการดื่มและเพราะราคะตัณหา

ศุกร์ราหูในราศีที่ 3, 6, 7, 8, 12 – ให้ผลร้าย  ถ้าอยู่ในราศีอื่น – ให้ผลดี  เช่นรูปร่างสวยงาม  ได้ภรรยาสวย  มีคุณงามความดีและอายุยืน  เจ้าชะตาตัณหาจัดมีภรรยาลับไว้นอกบ้าน

49

ลัคน์และดาวเคราะห์

ตรีโกณของศุกร์ราหู – ให้ได้ภรรยาเป็นคนยากจน  แม้เจ้าชะตาจะเกิดในครอบครัวมั่งมี  โยคนี้ – เจ้าชะตาไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่น

ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 4, 8, 12 จากศุกร์  ศุกร์อยู่ในระหว่างขนาบของ 2 บาปเคราะห์  หรือถ้าศุกร์ถูกเกณฑ์หรือการร่วมของบาปเคราะห์ – จะสูญเสียภรรยา  ถ้าศุกร์อยู่ในราศีพฤศจิกและเป็นเรือนที่ 4 – ภรรยาเจ้าชะตาตาย  ศุกร์ร่วมกับบาปเคราะห์ในเรือนที่ 5, 7, 9 – เจ้าชะตาไม่มีภรรยา  หรือได้ภรรยาที่ร่างกายไม่สมบูรณ์  ถ้าศุกร์อยู่ในเรือนของอังคารหรือเสาร์ หรือถูกเกณฑ์ดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้ – เจ้าชะตาติดต่อกับภรรยาของผู้อื่น  ถ้าศุกร์และจันทร์ถูกอังคารและเสาร์เล็ง – จะไม่มีภรรยาหรือไม่มีบุตร

จำนวนภรรยาพิจารณาได้จาก จำนวนดาวเคราะห์ที่ร่วมศุกร์หรือร่วมเจ้าเรือนที่ 7 ทิศที่จะได้ภรรยาแสดงโดยราศีของดาวเคราะห์ที่มีกำลังแรงที่สุดใน 3 ดาวเคราะห์คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนที่ 7 ดาวเคราะห์เจ้าเรือนที่ 7 และดาวเคราะห์ศุกร์

การสมรสจะเป็นไปได้เมื่อ  ศุกร์หรือเจ้าเรือนที่ 7 จรถึงราศีที่เป็นตรีโกณแก่ราศีที่สถิตหรือนวางค์ของเจ้าเรือนลัคน์ อนึ่งให้หาดูว่า (1) เจ้าราศีและเจ้านวางค์ที่เจ้าเรือนที่ 7 ครอง  (2) ศุกร์และจันทร์  ดาวเคราะห์ใดมีกำลังแรงกว่ากัน  การสมรสจะเป็นไปในทศาของดาวเคราะห์ที่มีกำลังแรงกว่า  เมื่อพฤหัสบดีจรถึงราศีตรีโกณแก่ราศีหรือนวางค์ที่เจ้าเรือนที่ 7 ครอง

ต่อไปเป็นผลเมื่อศุกร์จรเข้าร่วมดาวเคราะห์ต่าง ๆ ศุกร์จร  เข้าร่วมอาทิตย์ – ให้ผลใน 5 วัน เป็นเวลาของศุภโชค  ได้คบหาสมาคมกับคนใหญ่คนโต  เข้าร่วมจันทร์ – ตัณหาราคะกำเริบมากขึ้น  ได้ชื่อเสียงในกิจการทุกอย่างที่กระทำ  เข้าร่วมอังคาร – ให้ไม่ระวังการใช้จ่ายเกียจคร้าน  หลงใหลในความสนุกเพลิดเพลิน  ถ้าอังคารอยู่ในเรือนที่ 1, 3, 9, 12 เป็นราศีที่ 1, 5, 8, 9, 10 ให้ผลดี  ผู้ดำเนินธุรกิจจะได้ผลประโยชน์มากขึ้น  ถ้าเป็นผู้รับใช้ต้องทำงานมากขึ้น  และได้รับความเมตตาจากผู้เป็นใหญ่  เข้าร่วมพุธ – ให้เดินทาง  ให้มีความสามารถทางประพันธ์ธุรกิจสำเร็จผล  มีความสุขเพราะเครือญาติ  เข้าร่วมพฤหัสบดี – ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับผลดีจากสาธาณชน และภายในครัวเรือนมีความสุข  เข้าร่วมศุกร์ – ให้ผลของดาวเคราะห์เจ้าราศีที่ศุกร์สถิต  ถ้าศุกร์กำเนิดจะได้รับผลนั้น  ถ้ามิใช่เช่นนั้นจะไม่มีผล  เข้าร่วมเสาร์ – ไม่มีผล  เว้นแต่เสาร์จะมีกำลังดี – ผลจะเป็นไปใน 1 สัปดาห์  และดีสำหรับการงานที่กำลังทำ

กล่าโดยย่อ การจรของศุกร์ดีสำหรับเรื่องของความรุ่งเรือง  ความสุขของภรรยาและความพอใจทั่ว ๆ ไป เป็นระยะดีสำหรับการเดินทาง  และการเข้าหาผู้ใหญ่

7