Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 11

โคจร

˜

วิธีทายเคราะห์ จรของโหราศาสตร์ภารตะ  คือเอาดาวเคราะห์จันทร์และดาวนักขัตฤกษ์กำเนิดเป็นหลัก  ราศีที่จันทร์กำเนิดสถิตในดวงชะตาเรียกว่าชนมราศี  การพยากรณ์เคราะห์จรจะต้องพยากรณ์  โดยอาศัยโชคเคราะห์ในมหาทศาหรืออนุทศา  เป็นมูลฐาน  สมมุตว่าในมหาทศาหรืออนุทศาแสดงไว้ว่าจะเจ็บไข้และในเวลานั้นผลโคจรของดาวเคราะห์ส่งไปในทางไม่ดี  การเจ็บไข้ก็จะเป็นได้จริง  จะต้องพิจารณาผลของมหาทศาและอนุทศาร่วมกับผลโคจร.

จะพิจารณาเคราะห์จร   ให้เขียนรูปดวงชะตากำเนิดลงจันทร์กำเนิดในราศีเดิมต่อไปลงดาวเคราะห์จรทั้งหมดในราศีปัจจุบัน  แล้วพิจารณาดูผลโคจรร่วมกัน.

ต่อไปนี้เป็นผลโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในขณะจรอยู่ในราศีต่าง ๆ จากชนมราศี. (จันทร์ ในดวง)

อาทิตย์ อาทิตย์จร  เข้าในราศีจันทร์  กำเนิด เปลี่ยนที่อยู่หรือจากที่อยู่เข้าใน เรือนที่ 2 หรือ เป็น 2 เสียทรัพย์สินเงินทอง, เป็น 3 ได้เงินหรือได้ผลสำเร็จ, เป็น 4 เป็นลางอาจเสียเกียรติ เป็น 5 ความเสียใจและสุขภาพไม่ปกติเกิดความยุ่งยากใจ, เป็น 6 ศัตรูวิส,  เป็น 7 เดินทางแลสุขภาพไม่ปกติ, เป็น 8 ทะเลาะวิวาท ความชิงชังและไม่พอใจ,  เป็น 9 เสื่อมเกียรติและความพลัดพรากจากกัน, เป็น 10 ได้ลาภและอยู่เย็นเป็นสุข,  เป็น 11 ความสุขสบายและได้เงิน,  เป็น 12 ความทุกข์โทมนัสและสูญเสีย.

จันทร์ จันทร์จร  ร่วมจันทร์  กำเนิดฐานะดีอาหารดี,  เป็น 2 ใช้จ่ายหมดเปลือง,  เป็น 3 ได้เงิน,  เป็น 4 อุบัติเหตุหรือสุขภาพจะเสื่อมโทรม,  เป็น 5 เกิดความเกลียดชัง,  เป็น 6 ได้ศุภผลเป็นมงคล,  เป็น 7 ได้พบเพื่อนและมีลาภ,  เป็น 8 ทุกข์ยาก

ลำบากและหมดเปลือง,  เป็น 9 ถูกข่มขู่และเศร้าโศก,  เป็น 10 ได้เงินและอยู่เป็นสุขสบาย,  เป็น 11 ความสุขสำราญและได้เงิน,  เป็น 12 ความขัดสนและสูญเสีย.

อังคาร อังคาร  ทับจันทร์ เดิมหรือ  เป็น 1 แก่จันทร์  เสียใจและอุบัติเหตุ,   เป็น 2 สูญเสียหมดเปลือง,  เป็น 3 ชื่นชมยินดีและได้เงิน,  เป็น 4 ศัตรูเบียดเบียนให้เดือดร้อน,  เป็น 5 เสียเงิน บุตรหลานเจ็บ,  เป็น 6 ได้เงิน,  เป็น 7 ทะเลาะวิวาท อ่อนเพลีย เกิดอุบัติเหตุแก่ภรรยา สามี,  เป็น 8 สะดุ้งหวาดกลัวและอันตราย,  เป็น 9 ถูกรบกวนจากโรคภัยและเหตุภายนอก และใช้จ่ายหมดเปลือง,  เป็น 10 เสียใจและเกิดความ เปลี่ยนแปลง,  เป็น 11 ได้เงินและความสุขใจ,  เป็น 12 เกิดโรค และฐานะตกต่ำหรือตกจากที่สูง.

พุธ พุธ  เป็น 1 ลำบากและต้องตกเป็นทาส,  เป็น 2 ได้เงิน,  เป็น 3 โชคร้าย,  เป็น 4 โชคดี,  เป็น 5 เสียหายยากจน,  เป็น 6 ได้ผลสำเร็จ,  เป็น 7 เจ็บป่วยและความชั่วร้าย,  เป็น 8 ได้ผ่านพบเหตุการณ์ที่เป็นศิริมงคล,  เป็น 9 เศร้าโศกยากจน,  เป็น 10 อิ่มใจ,  เป็น 11 สุขสบายและได้ผลประโยชน์,  เป็น 12 เข้าใจผิด หมดเปลืองค่าใช้จ่าย.

พฤหัสบดี พฤหัสบดี เป็น 1 ความกลัวและการเดินทาง,  เป็น 2 ได้รางวันได้กำไร ได้เงิน,  เป็น 3 สุขภาพไม่ปกติ  และอุปสรรค,  เป็น 4 เสียเงินใช้จ่ายมาก,  เป็น 5 สุขสบายเกิดบุตรหลาน ความพอใจ,  เป็น 6 เศร้าโศก ยากจน,  เป็น 7 สุขภาพสมบูรณ์ และโชคลาภ,  เป็น 8 อันตรายและความรังเกียจ,  เป็น 9 สำเร็จผลในเรื่องทรัพย์สิน ฐานะและชื่อเสียง,  เป็น 10 การแตกแยกพลัดพราก ทรัพย์สินเสียหาย สุขภาพทรุดโทรม,  เป็น 11 เกิดผลประโยชน์และผลสำเร็จในกิจการที่ทำ,  เป็น 12 ความเดือดร้อน ความลำบากที่ไม่ได้นึกฝันทุกข์ใจ.

ศุกร์ ศุกร์  เป็น 1 สุขภาพสมบูรณ์ และความชื่นชมยินดี,  เป็น 2 ได้เงิน โชคดีในสิ่งทั่วไป,  เป็น 3 ความสุขสบาย ความสำราญในการสมาคม,  เป็น 4 ได้เงิน,  เป็น 5 สุขสำราญ เกิดบุตรหลาน,  เป็น 6 เกรงศัตรู หมดเปลืองในสิ่งไม่สมควร,  เป็น 7 เสียใจ เศร้าโศก ทะเลาะวิวาทกับสามี ภรรยา, เป็น 8 รายได้ดี และประโยชน์ดี,  เป็น9


ได้เงินได้เครื่องแต่งกายได้เพื่อน,  เป็น 10 ความรังเกียจเกลียดชัง และการนินทาใส่ร้าย,  เป็น 11 ความพอใจและผลประโยชน์,  เป็น 12  การเงินดีและความสุขใจ.

เสาร์ เสาร์ เป็น 1 อันตรายและเสียเงิน,  เป็น 2 เสียใจและอุบัติเหตุ,  เป็น 3 ได้ลาภและความเจริญ,  เป็น 4 ใช้จ่ายเปลือง เจ็บป่วยและเศร้าใจ,  เป็น 5 โศกเศร้าและลำบาก,  เป็น 6 สุขสำราญและผลดีในทรัพย์สินสมบัติ,  เป็น 7 ไม่สบายทั้งกายและใจ,  เป็น 8 เสียชื่อเสียง ทุกข์ใจ กลัว,  เป็น 9 เสียเงิน เจ็บป่วย อับโชค,  เป็น 10 เสียทรัพย์สิน,  เป็น 11 ดุร้าย ได้ผลดีทางการเงิน,  เป็น 12 อันตราย ทุกข์โศก  การเงินฝืดเคือง.

เสาร์โคจรเข้าในเรือนที่ 12 ที่ 1 และที่ 2 ของจันทร์กำเนิด  เป็นลักษณะพิเศษได้ชื่อในหลักวิชาว่า ‘เสาร์สาติ’ หรือ “7 ปี ครึ่งของเสาร์”  คือ จำนวนเวลาโคจรในอัตราของเสาร์เมื่อเสาร์โคจรผ่านได้ 3 ราศีเป็นเวลา 7 ปีครึ่ง  ในระยะเวลาจำกัดนี้เป็นที่หวาดกลัวกันมาก  โดยถือว่าเป็นบาปเคราะห์อย่างแรง เว้นแต่มหาทศาจะมีกำลังดีเจ้าชะตาจะอยู่ในฐานะถูกบังคับให้รับทุกข์เดือดร้อนจากความขัดสนโดยไม่คาดหมาย  ผลของเสาร์ในระหว่างโคจรผ่านเรือนที่ 12 ที่ 1 และที่ 2 กล่าวโดยย่อดังนี้  ทะเลาะวิวาท  เข้าใจผิด,  ซัดทอด,  ใส่ความ,  จิตใจไม่มีเวลาสงบ  ความยุ่งเหยิงในการเป็นความ กิจธุระล้มเหลว ย้ายหรือจากที่อยู่  ครอบครัวเจ็บป่วย  บุตรหลานตาย  ความกลัดกลุ้มวุ่นวาย  ผู้ที่มีอายุยืนนานต้องรับผล 7 ปีครึ่งของเสาร์ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกจะต้องรับผลนั้นเต็มที่เห็นได้ง่าย  ครั้งที่ 2 จะไม่ปรากฏผลร้าย  ครั้งที่ 3 ความตายจะปรากฏเป็นเที่ยงแท้.

ราหูและเกตุ ราหูหรือเกตุ เป็น 1 ความเจ็บไข้และความกลัว  เป็น 2 เสียทรัพย์สิน,  ทะเลาะวิวาท,  เข้าใจผิด,  เป็น 3 สุขสบายได้พบปะสิ่งที่ดี,  เป็น 4 เสียใจ เสียป่วย, อันตราย,  เป็น 5 ทุกข์โศก  การเงินเสื่อมโทรม,  เป็น 6 สุขสบายและพอใจ,  เป็น 7 สูญเสียและหวาดกลัว,  เป็น 8 อันตรายแก่ชีวิต,  เป็น 9 เสียใจและทะเลาะวิวาท,  เศร้าใจและเสียหาย,  เป็น 10 เกิดศัตรู,  เป็น 11 สุขสบายและได้เงิน,  เป็น 12 ต้องใช้จ่ายมากและอันตราย

ดาวเคราะห์ที่ให้ผลร้ายเมื่อขณะโคจรนั้น  ในบางกรณีขอยกเว้นว่าไม่ให้โทษอย่างหนึ่งอย่างไรเลย

อาทิตย์และอังคารให้เกิดผลโคจรเมื่ออยู่ใน 10 องศาแรกของราศี  พฤหัสบดี และศุกร์ให้ผลโคจรเมื่ออยู่ใน 10 องศา ที่ 2 องศาที่ 2 (10 – 20)  ของราศี  ราหูให้ผลโคจรตลอดราศี.

ผลของดาวเคราะห์โคจรช้าคือ พฤหัสบดี,  เสาร์, ราหู  โดยทั่วไปถือว่าเป็นผลที่มีกำลังแรงที่สุด  ผลในระยะ 3 ปี ดูจากเสาร์  ผลในระยะ 1 ปีจากพฤหัสบดีผลในระยะ 1 เดือนจากอาทิตย์และพุธ  ผลรายวันจากจันทร์.

ต่อไปนี้เป็นตารางศุภราศีและบาปราศี  เมื่อดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรเข้าในราศีนั้น ๆ ของจันทร์กำเนิดจะให้คุณหรือให้โทษแก่เจ้าของชะตา  ศุภราศีให้คุณ  บาปราศีจะให้โทษ


ดาวเคราะห์                  ศุภราศี                                                                         บาปราศี

อาทิตย์                                   3, 6, 10, 11                                                                            1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12

จันทร์                                     1, 3, 6, 7, 10, 11                                                                                          2, 4, 5, 8, 9, 12

อังคาร                                    3, 6, 11                                                                           1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

พุธ                                          2, 4, 6, 8, 11, 11                                                                                          1, 3, 5, 7, 9, 12

พฤหัสบดี                              2, 5, 7, 9, 11                                                                           1, 3, 4, 6, 8, 10, 12

ศุกร์                                        1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12                                                                         6, 7, 10

เสาร์                                       3, 6, 11                                                                           1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ราหู /เกตุ                                       3, 6, 11                                                                           1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12