Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 8

การสมรสและบุตร

˜

การสมรส ที่มีความสุขและไม่มีความสุข  คู่สมรสที่แตกแยกหย่าร้าง ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญ  มักจะกล่าวถึงกันเสมอว่าเป็นเหตุเพราะนิสัยไม่ตรงกันร่วมกันไม่ได้  ต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจของตัวไม่ผ่อนผันเข้าหากัน  โหราศาสตร์ให้ความสว่างในปัญหาสำคัญเหล่านี้  ก่อนที่จะขมวดปมของชีวิตเข้าด้วยกัน  ควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบค้นหาเหตุและผลของชีวิตสมรสตามวิธีของโหราศาสตร์.

การวินิจฉัยเรื่องการสมรส ต้องพิจารณาที่ดาวเคราะห์ศุกร์  เพราะศุกร์เป็นเจ้าการในเรื่องสามีภรรยา  (กัลถระการก)  ทั้งเรือนที่ 7  และเจ้าเรือนที่ 7 ด้วย.

อาทิตย์ในเรือนที่ 7 ให้ได้คู่ครองที่ภูมิใจ  ใจคอมั่นคงเด็ดเดี่ยว  และมักจะรีรอถ่วงให้การสมรสล่าช้า.

จันทร์ในเรือนที่ 7 ได้คู่ครองที่ใจดี  เอาใจใส่การบ้านเรือน  ความคิดความห็นไม่คงที่.

อังคารในเรือนที่ 7 คู่ครองมักทะเลาะวิวาทข่มขู่มีท่าทีจะแตกแยกจากกันเกิดขึ้นเสมอ   เพราะการทะเลาะวิวาทและการเข้าใจผิดต่อต่อ.

พุธในเรือนที่ 7 คู่ครองที่ใจเร็ว  ถ้าพุธรับผลร้ายเบียน  คู่ครองมีนิสัยร้ายด้วย.

พฤหัสบดีในเรือนที่ 7 ได้คู่ครองดีเป็นที่ถูกใจและมีความสุขในชีวิตสมรส.

ศุกร์ในเรือนที่ 7 ถ้าไม่มีผลร้ายเบียนจะได้ความสุขจากการสมรส  ถ้ามีผลร้ายเบียนมักทะเลาะวิวาทกันเสมอ  เจ้าชะตามัวเมาอยู่ด้วยเครื่องเร้าอารมณ์  และหลงใหลในความล่อใจเพศตรงข้าม.

เสาร์ในเรือนที่ 7 เจ้าชะตาจะได้คู่ครองที่อายุหรือฐานะเหลื่อมล้ำกันมาก  โดยทั่วไปชีวิตสมรสไม่มีความสุข.


ราหูหรือเกตุในเรือนที่ 7 ชีวิตสมรสอยู่ในความเศร้า.

เพื่อแน่ใจในความสุขของการสมรส  เจ้าเรือนที่ 7 ต้องไปอยู่เรือนที่ 6 หรือเรือนที่ 8 และต้องไม่มีบาปเคราะห์เป็นเกณฑ์แก่เรือนที่ 2  ถ้าเรือนที่ 7  อยู่ในระหว่างขนาบของบาปเคราะห์  (ปาปะการะถาริโยค)  ชีวิตสมรสจะเป็นภาระที่ยุ่งยากและเศร้าสลด.

ถ้าอังคารเบียนศุกร์จะได้พบความสับสนวุ่นวาย  และความเร้าอารมณ์อย่างเงียบ ๆ หรือความสุขที่จะให้เกิดความแตกแยกกันภายหลัง  ถ้าเจ้าเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 7 เป็นเกณฑ์ร้ายแก่กันเจ้าชะตาจะเป็นโสดอยู่นาน  ถ้าอาทิตย์และราหูอยู่ในเรือนที่ 7 จะเสียทรัพย์เพราะการสมาคมกับสตรี  ถ้าบาปเคราะหือยู่ในเรือนที่ 4 ที่ 7  และที่ 12  เจ้าชะตาจะเสียคู่ครองและบุตร  ถ้าตนุลัคน์อยู่ในเรือนที่ 7 และอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของศุภเคราะห์  เจ้าชะตาจะไดคู่ครองจากสุภาพตระกูลที่น่านับถือ  ถ้าจันทร์ร่วมลัคน์หรืออยู่ในเรือนที่ 7 และราศีสิงห์เป็นราศีนวางส์อุปนิสัยของคู่ครองจะดูยาก   ถ้าศุกร์อยู่ในเรือนที่ 7 ปราศจากโทษร้าย  โชคดีเมื่อสมรสแล้วและได้ความสุขสำราญจากผลของการสมรส.

ในชะตาหญิงเรือนที่ 8 เป็นเรือนที่สำคัญส่วนหนึ่ง  บาปเคราะห์ในเรือนที่ 8 เฉพาะอย่างยิ่งอังคารจะทำให้เป็นหม้าย  เสาร์ในเรือนที่ 8 ยินดีในชีวิตสมรสและการสมรสไม่ได้ทำให้เกิดความเสน่หา  ถ้าจันทร์ร่วมเสาร์อยู่ในเรือนที่ 7 เจ้าชะตาจะสมรสมากกว่า 1 ครั้ง  (เฉพาะเรื่องของสตรีมีละเอียดใน ‘สตรีชาดก’)

ถ้าเรือนที่ 7 เป็นทวิภวะราศีและศุกร์อยู่ในเรือนนั้นมีบาปเคราะห์ร่วมด้วย  จะสมรสมากกว่า 1 ครั้ง  ถ้าตนุลัคน์และเจ้าเรือนที่ 7 อยู่ใกล้ชิดกันจะสมรสแต่อายุน้อย  เพยากรณ์ผลอย่างนี้ได้เช่นเดียวกัน  ถ้าศุภเคราะห์ร่วมลัคน์ทั้งอยู่ในเรือนที่ 2 และเรือนที่ 7 ด้วย  การสมรสจะเกิดขึ้นในระหว่างทศาของดาวเคราะห์เหล่านี้  1. ดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนที่ 7  2. ศุกร์และจันทร์   3. ดาวเคราะห์ที่เป็นเกณฑ์แก่เรือนที่ 7   4. เจ้าเรือนที่ 7.

บุตร เรือนที่ 5 ให้ความหมายถึงบุตร  พฤหัสบดี ให้ความหมายถึงลูกหลาน  และเจ้าเรือนที่ 5 ก็สัมพันธ์ในเรื่องบุตรด้วย  ถ้าทั้ง 3 อย่างนี้อยู่ในที่เป็นผลดีก็เป็นที่หมายว่าได้บุตรที่ดีอยู่  ในถ้อยคำว่าง่ายสอนง่ายอายุยืน  ถ้ามีศุภเคราะห์ในเรือนที่ 5 (จากลัคน์ หรือจันทร์)  และได้เกณฑ์ดีจากศุภเคราะห์ด้วยกัน  บุตรจะเป็นที่ชื่นชมยินดีของเจ้าชะตาและอายุยืน  ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 5 หรือเรือนที่ 5 ได้รับผลร้ายอย่างแรงจะเกิดผลตรงข้าม  ถ้าเจ้าเรือนที่ 5 เป็นอุจจ์ได้รับเกณฑ์แลอยู่ในราศีประเภทเดียวกับเรือนที่ 5 บุตรที่เกิดมาจะเด่นและมีชื่อเสียง  เมื่อบาปเคราะห์เป็น 12 ในชะตาหญิงให้ระวังอันตรายเพราะการคลอดบุตร.

ถ้าพฤหัสดี.  ตนุลัคน์  และเจ้าเรือนที่ 7 และเจ้าเรือนที่ 5 อ่อนหรือรับผลร้าย  พยากรณ์ว่าจะไม่มีบุตร  ถ้าเสาร์อยู่ในเรือนที่ 5 และเจ้าเรือนที่ 5 ร่วมราหูบุตรจะไม่รอดชีวิตอยู่  ถ้าเรือนที่ 5 เป็นราศีบุรุษเพศและเจ้าเรือนที่ 5 อยู่ในราศีบุราเพศชาย  ร่วมหรือเป็นเกณฑ์โดยดาวเคราะห์บุรุษเพศ  บุตรส่วนมากจะเป็นชาย  ในกฎเดียวกันนี้ถ้าเป็นราศีดาวเคราะห์สตรีเพศบุตรส่วนมากจะเป็นหญิง.

จำนวนบุตรหาได้  โดยพิจารณาดาวเคราะห์ในเรือนที่ 5 หรือดาวเคราะห์ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าเรือนที่ 5 จำนวนนวางส์ของพฤหัสบดีหรือของเจ้าเรือนที่ 5 แสดงให้เห็นจำนวนบุตร  จะมีบุตรในระหว่างมหาทศาหรืออนุทศาของพฤหัสบดี หรือของเจ้าเรือนที่ 5 (จากลัคน์หรือจากจันทร์)  หรือของดาวเคราะห์ที่ครองเรือนหรือเป็นเกณฑ์แก่เรือนที่ 5.

ตัวอย่าง : เกิดวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2456  เวลา 5.34  ก่อนเที่ยง

ภรรยา ศุกร์การกสำหรับเรือนที่ 7 อยู่ในเรือนที่ 7 ไม่ดี  ศุกร์ร่วมด้วยเจ้าเรือนที่ 3 เรือนที่ 7 เจาเรือนที่7 และกัลถระถากร (ศุกร์)  ทั้งหมด 3 อย่างนี้ล้วนอยู่ในระหว่างขนาบของอังคารและอาทิตย์ซึ่งเป็นบาปเคราะห์  พิจารณาจากจันทร์ที่สถิตเหล่านั้นยิ่งอยู่ในฐานะร้ายกว่า  ดังนั้นการสมรสของเจ้าชะตาเป็นการสมรสที่ไม่พอใจอย่างมาก  คู่สมรสหย่าร้างกันโดยเด็ดขาด  ตนุลัคน์และเรือนที่ 7 อยู่ใกล้ชิดแก่กันเจ้าชะตา  สมรสเมื่ออายุยังน้อย  ศุกร์เสวยนวางส์ที่ 2 ดังนั้นพยากรณ์ได้ว่าสมรสมากกว่า 1 ครั้ง

ตัวอย่าง : เกิดวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2435  เวลา 1 ทุ่ม 28 นาที.


บุตร เจ้าเรือนที่ 5 ร่วมศุกร์  โยคการร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนที่ 7 พฤหัสบดี เจ้าเรือนที่ 2 (เป็นบุตรการกด้วย)  เป็นอุจจ์  เรือนที่ 5 ได้เกณฑ์จากจันทร์  ดังนั้นเป็นที่หมายว่ามีบุตร  พุธเจ้าเรือนที่ 5 เสวยนวางส์ที่ 7 แสดงให้เห็นว่ามีบุตร 7 คน มีชีวิตอยู่ 5 หรือ 6 คน  เพราะในนวางส์มีบาปเคราะห์เข้าแทรกในระหว่างราศีเมษและราศีตุลย์.