Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Bhrigu Sutra

 

คำนำ

เชื่อกันว่า มหาฤษีภฤคุ ซึ่งเป็นหนึ่งในฤษีทั้ง 7 ตน (สัปตะฤษี) เป็นคนแรกที่รวบรวมหลักทฤษฎีโหราศาสตร์พระเวท ซึ่งมหาฤษีภฤคุมีเสียงจากการได้รจนา  "คัมภีร์ ภฤคุ สังหิตา" และ"ภฤคุศูตร" ซึ่งได้รวบรวมหลักทฤษฎีและตัวอย่างดวงชาตาทางโหราศาสตร์เอาไว้จำนวนมากมายหลายพันโศลก 

เดิมที เหล่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวท อีกทั้งเป็นผู้มีสติปัญญาและมีจรรยาบรรณสูง ได้ทำหน้าที่ของพราหมณ์ก็คือการให้ความรู้และปฏิบัติพิธีกรรมโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน จนทำให้พวกพราหมณ์เหล่านี้ลำบากยากจนเพราะไม่มีรายได้อะไรจากทางไหนเลย นอกจากการขอรับบริจาคข้าวปลาอาหารจากผู้อื่น  ดังนั้นพวกพราหมณ์เหล่านี้จึงไปขอร้องท่านมหาฤษีภฤคุ เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาความลำบากยากจนของพวกตน

มหาฤษีภฤคุจึงทำทางบำเพ็ญพรตเพื่ออ้อนวอนร้องขอต่อ พระแม่ลักษมี ให้ท่านเสด็จมาโปรด หลังจากการถือพรตเป็นระยะเวลาอันยาวนาน พระแม่ลักษมีจึงสำแดงตนปรากฏตัวต่อหน้ามหาฤษีภฤคุ  แล้วพระแม่ก็ได้โปรดให้มหาฤษีภฤคุนำวิชาโหราศาสตร์มาใช้ และให้เขียนคัมภีร์ทางโหราศาสตร์ให้เหล่าพราหมณ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ เพื่อให้พวกพราหมณ์สามารถนำมาทำนายดวงชาตาของผู้คน ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ซึ่งวิชาโหราศาสตร์นี้แหละที่จะช่วยขจัดความยากจนของพวกพราหมณ์เหล่านั้น

จากนั้นพระแม่ลักษมีจึงโปรดให้พระคเณศ เสด็จลงมาช่วยเหลือ พระฤษีภฤคุ ในการรจนาคัมร์ทางโหราศาสตร์ ชื่อว่า คัมภีร์ภฤคุ สังหิตา และคัมภีร์ภฤคุสูตร ซึ่ง ประกอบไปด้วยคำทำนายดวงชะตาหลากหลายชาตาที่มีลัคนาและดาวเคราะห์สถิตย์ในราศีต่างๆกัน รวมทั้งวิธีพิจารณาวิเคราะห์ผลดีผลร้าย ของแต่ละดวงชาตา และวิธีแก้ไขผลร้ายต่างๆ ที่มีอยู่ในดวงชาตา ก็เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองและลดทอนผลร้ายในดวงชาตานั้นๆ

ซึ่งพวกพราหมณ์ก็ได้ทำการศึกษาเรียนรู้ตามอย่างสุดความสามารถ จนสัมฤทธิ์ผล สามารถนำมาทำนายดวงชาตาผู้คน ดวงบ้านเมือง ฯลฯ และพราหมณ์ก็สามารถรับสินจ้างเป็นค่าบูชาครูได้นับแต่นั้นมา  

ภฤคุสูตร เป็นบทรจนาของมหาฤาษีภฤคุ อันแสดงเรื่องอุปนิสัย ลักษณะของเจ้าชะตา และ โชคดี-ร้าย ในชีวิตของเจ้าชะตา อันเนื่องมาจากความหมายของเรือนชะตา ซึ่งเรียกว่า ภวะผล อันเป็นเรื่องของดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในเรือนต่าง โดยถือเอาการพิจารณา เกณฑ์ , ตำแหน่งอุจจ์ , ตำแหน่งเกษตร หรือ การสถิตอยู่ในเรือนของมิตร และ ศัตรู มาใช้ในการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งจะให้เห็นได้ว่าดาวเคราะห์ในแต่ละชะตานั้นส่งผลเช่นไรกับดวงชะตาบ้าง

แต่ผู้ศึกษาก็ต้องมีความรู้เรื่อง ษัฑพละ , เรือนมิตร-ศัตรู และ เกณฑ์ต่างๆ มาบ้างเพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจเรื่อง ภวะผล ได้ง่ายขึ้น ขอให้พึ่งหมั่นศึกษาในหลายๆ ด้าน หลายตำราอย่างเป็นหลักการเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา