Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

อธิบายปักษ์พละ

๑             ให้หาค่าศุกรปักษ์กับกฤษณาปักษ์ โดยเอาองศาอาทิตย์ลบกับองศาจันทร์ ถ้าผลต่างน้อยกว่า ๑๘๐ องศาเป็นศุกรปักษ์ถ้ามากกว่าเป็นกฤษณาปักษ์

๒            ให้แยกเป็นปาปเคราะห์และศุภเคราะห์ เพราะค่าที่ได้ต่างกัน

ปาปเคราะห์ คือ อาทิตย์ อังคาร เสาร์

ศุภเคราะห์คือ จันทร์ พุธ ศุกร์ พฤหัส

๓             ถ้าผลต่างปรากฏว่าเป็น ศุกรปักษ์ เอาองศาอาทิตย์ลบด้วยองศาจันทร์ แล้วหารด้วย สาม

ผลหารที่ได้เป็นปักษ์พละของดาวศุภเคราะห์

เอาผลปักษ์พละของศุภเคราะห์ลบด้วย ๖๐ ษัษติอางศะผลเป็นปักษ์พละของปาปเคราะห์

๔             ถ้าผลต่างเป็นกฤษณาปักษ์ เอาองศาอาทิตย์ลบองศาจันทร์ ผลที่ได้ลบด้วย ๓๖๐ แล้วหารด้วย ๓

ผลหารที่ได้เป็นปักษ์พละของดาวศุภเคราะห์

เอาผลปักษ์พละของศุภเคราะห์ลบด้วย ๖๐ ษัษติอางศะผลเป็นปักษ์พละของปาปเคราะห์

๕             กฏพิเศษ  ปักษ์พละของจันทร์ที่ได้ ให้คูณด้วย ๒ เสมอ

อธิบายไตรภาคพละ

๑ ถ้าเกิดในภาคกลางวัน

ปฐมภาค พุธจะได้ ไตรภาคพละ ๖๐ ษัษติอางศะ

ทุติยภาค อาทิตย์จะได้ ๖๐

ตติยภาค เสาร์จะได้ ๖๐

๒ ถ้าเกิดภาคกลางคืน

ปฐมภาค จันทร์จะได้ ไตรภาคพละ ๖๐ ษัษติอางศะ

ทุติยภาค ศุกร์จะได้ ๖๐

ตติยภาค อังคารจะได้ ๖๐

๓ กฏพิเศษ พฤหัสจะได้กำลังเสมอ

แนะนำควรจะคำนวณจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตกมากกว่า เพราะบางเดือนตีห้าก็สว่างแล้ว อังคารในตติยภาคตอนตีห้ากว่าก็ไม่ควรได้ ๖๐ ษัษติอางศะแต่พุธควรจะได้แทน หรือหน้าหนาว ห้าโมงเย็นก็มืดแล้วดังนั้นจันทร์ควรจะได้ไตรภาคพละ ๖๐ ษัษติองศะตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้ว