fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

180b144405f8a02f7e09e0f090b8ba59

การก หรือ เจ้าการ


01. เรือนที่ 01 ท่านกล่าวไว้ว่า ลัคนา แสดงหรือให้ความหมายถึง ร่างกายของเจ้าชะตา

( ก ) ลัคนากำเนิด

( ข ) ราศีพระจันทร์กำเนิด

( ค ) ราศีที่เจ้าเรือนลัคนากำเนิดสถิต

( ง ) ราศีที่เจ้าเรือนพระจันทร์กำเนิดสถิต

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ให้ถือว่ามีความสำคัญเท่ากันกับลัคนา


02. เรือนที่ 02 หมายถึง ทรัพย์สิน , หน้า , การบริโภค , คำพูดจา , มือ , อาหารที่บริโภค , นัยน์ตาเฉพาะอย่างยิ่งนัยน์ตาขวา

การก

- ดาวพฤหัส               หมายถึง ทรัพย์สิน , วาจาอันอ่อนโยน , การพูดอันเป็นสุภาษิต

- ดาวศุกร์  หมายถึง การพูดความจริง , นัยน์ตา

- พระจันทร์               หมายถึง อาหาร


03. เรือนที่ 03 หมายถึง พี่น้องชายหญิง , คอ , ความกล้าหาญ , ภาชนะเครื่องใช้สอยภายในบ้าน , เครื่องประดับคอ เช่น สร้อยคอ , การต่อสู้

การก

- พระอาทิตย์             หมายถึง เครื่องประดับ

- ดาวพุธ    หมายถึง คอ

- ดาวเสาร์ หมายถึง ความกล้าหาญ

- ดาวพฤหัส               หมายถึง ภาชนะเครื่องใช้สอยภายในบ้าน


04. เรือนที่ 04 หมายถึง ยานพาหนะ , ญาติ , มารดา , บัลลังก์ หรือ ที่นั่ง , บ้านเรือน , ทรัพย์สมบัติ , ที่ดิน , มิตร , มือ

การก

- ดาวศุกร์  หมายถึง ยานพาหนะ , มารดา ( ถ้าเจ้าชะตากำเนิดในเวลากลางวัน )

- พระจันทร์               หมายถึง มารดา ( ถ้าเจ้าชะตากำเนิดในเวลากลางคืน )

- ดาวพฤหัส               หมายถึง เครือญาติ , ความสุข , บ้านเรือน

-ดาวอังคาร                หมายถึง ที่ดิน


05. เรือนที่ 05 หมายถึง บุตร , ความรู้ , ปัญญา , หัวใจ , การรู้คาถาอาคม , การกระทำที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่น , พระผู้เป็นเจ้า , น้า – ลุงฝ่ายมารดา  , ความคิดที่มีภูมิธรรมสูง

การก

- ดาวพฤหัส               หมายถึง บุตร , ปัญญา , หัวใจ , คาถาอาคมที่ใช้ไปในทางที่ดี

- ดาวพุธ    หมายถึง น้า – ลุงฝ่ายมารดา , คาถาอาคม , พระผู้เป็นเจ้า


06. เรือนที่ 06 หมายถึง หลาน , พ่อตา – แม่ยาย , เขย – สะใภ้ , ญาติห่างๆ , หนี้สิน , โรค , ศัตรู

การก

- ดาวอังคาร               หมายถึง ศัตรู , หนี้สิน

- ดาวเสาร์ หมายถึง ญาติห่างๆ , พ่อตา – แม่ยาย , เขย – สะใภ้

- พระจันทร์               หมายถึง โรค


07. เรือนที่ 07 หมายถึง คู่ครอง , ความสุขทางกามารมณ์ , ฟัน , สะดือ

การก

- ดาวพฤหัส               หมายถึง ฟัน

- พระจันทร์               หมายถึง ความสุขทางกามารมณ์

- ดาวศุกร์  หมายถึง คู่ครอง

- ดาวพุธ    หมายถึง สะดือ


08. เรือนที่ 08 หมายถึง อายุ , ความตาย , ทวารหนัก

- ดาวพุธ    หมายถึง ทวารหนัก

-ดาวเสาร์  หมายถึง ความตาย


09. เรือนที่ 09 หมายถึง การจาริกแสวงบุญ , บิดา , การสวดวิงวอนแด่เทพเจ้า , ความรุ่งเรืองไพบูลย์

การก

- ดาวพฤหัส               หมายถึง ความรุ่งเรืองไพบูลย์ , การสวดมนตร์แด่เทพเจ้า

- ดาวศุกร์  หมายถึง การจาริกแสวงบุญ

- ดาวเสาร์ หมายถึง บิดา ( สำหรับเจ้าชะตาที่เกิดกลางคืน )

- พระอาทิตย์             หมายถึง บิดา ( สำหรับเจ้าชะตาที่เกิดกลางวัน )


10. เรือนที่ 10 หมายถึง วิชาชีพ , อาชีพ , ตำแหน่ง , หน้าที่ๆ ต้องรับผิดชอบควบคุม , ชื่อเสียง , ความนับถือ , คำสั่ง , ฐานะแห่งการดำรงชีพ , ต้นขา , เข่า

การก

- ดาวศุกร์  หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่เจ้าชะตาได้มาตามหน้าที่ , ปริมาณของอำนาจ และ การนับถือ , คำสั่ง

- พระจันทร์               หมายถึง เส้นทางแห่งชีวิต

-ดาวพฤหัส                หมายถึง ต้นขา และ เข่า


11. เรือนที่ 11 หมายถึง รายได้ , การเงินทั้งหมด , พี่ชาย , ตะโพก หรือ ก้นกบ , หูซ้าย

การก

- ดาวเสาร์ หมายถึง กำไร , การได้มา

- ดาวพฤหัส               หมายถึง พี่ชาย

- พระจันทร์               หมายถึง ตะโพก หรือ ก้นกบ

- ดาวพุธ    หมายถึง หูซ้าย


12. เรือนที่ 12 หมายถึง การกระทำของเจ้าชะตาทั้งหมดที่เป็นบาปกรรม , สวรรค์ หรือ นรก , บิดา , เสียง , การดนตรี , การใช้จ่ายในทางที่ควร และ ไม่ควร , ทาส

การก

- พระอาทิตย์             หมายถึง การใช้จ่ายไปในทางที่ไม่ควร

- ดาวเสาร์ หมายถึง การดนตรี , เครื่องเล่นดนตรี , เสียง

- ดาวพุธ    หมายถึง บิดา , ทาส

- ดาวพฤหัส               หมายถึง การใช้จ่ายไปในทางที่ดี

- เกตุ                         หมายถึง การกระทำอันเป็นบาป , นรก


ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô