Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

สารบัญ

วิมโษตตรีทศา รวบรวมโดย รัตน์ นามะสนธิ ศิวะ นามะสนธิ บรรณารักษ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย จำหน่าย ครั้งแรก 1000 ฉบับ ปกแข็งราคา 15 บาท ปกอ่อนราคา 10 บาท

คำนำของผู้รวบรวม

วิมโษตตรีทศาเล่มนี้แตกต่างกับมหาทศาที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้แล้ว  เฉพาะเรื่องของวิมโษตตรีทศา  และมีคำพยากรณ์ของวิทศาละเอียดลงไปอีกด้วย  ส่วนมหาทศามีทศาสำคัญเกือบทุกทศา  รวมทั้งมหาทศา  (อัษโตตรีทศา)  ที่เราใช้กันอยู่แล้ว  คัมภีร์โหราศาสตร์ภารตะเกือบทุกคัมภีร์  อ้างถึงทศาเสมอ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทศามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพยากรณ์ระยะโชคในชีวิต  ฉะนั้น  การศึกษาเรื่องของทศาอย่างกว้างขวาง  จะได้ความรู้แตกฉานยิ่งขึ้นในการพยากรณ์จังหวะดีร้ายของชีวิต

ร.   นามะสนธิ

บ้านคลองแค  ตำบลพงสวาย  ราชบุรี