Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

03 Kritikka Nakshatra

 
ดวงชาตาภายใต้อิทธิพลของดาวฤกษ์ กฤติกานักษัตร (กลุ่มดาว Eta Tauri)

ดวงชาตาภายใต้อิทธิพลของดาวฤกษ์ กฤติกานักษัตร Kritika (कृत्तिका) เป็นนักษัตรลำดับที่3 ในจักรราศี ระยะห่าง 26 องศา 40 ลิปดาถึง 10 องศา 00 ลิปดาในราศีพฤษภ ซึ่งนักษตรนี้มีปฐมบาทแรกอยู่ในราศีเมษ และ3บาทหลังอยู่ในราศีพฤษภ  ดังนั้นบุคคลที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้โดยพระจันทร์เสวยนวางค์บาทแรก ของฤกษ์นี้มักจะแสดงตนเป็นคนรุนแรงก้าวร้าวคล้ายดังอังคารเจ้าราศี แต่ในขณะเดียวกันหากพระจันทร์เสวยนวางค์บาทที่ 2-3-4 ในราศีพฤษภ จะเป็นคนใจเย็น นิ่ง และเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของดาวศุกร์โดยทั่วๆไป  บุคคลที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้จะเป็นคนมีลักษณะโครงสร้างส่วนสูงปานกลาง บุคลิกท่าทางสง่าผ่าเผยและแสดงถึงอำนาจ  มีสติปัญญาฉลาดรอบรู้นอกเหนือจากความหยิ่งยะโสที่ได้ปรากฏแสดงออกพร้อมกันไปด้วย ซึ่งโดยเฉพาะความหยิ่งยะโส มักจะปรากฎเด่นที่สุดในนวางค์บาทฤกษ์ที่ 2-3-4

พวกนี้มักจะเก่งในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการค้า แต่จะเป็นในลักษณะผู้ตามมากว่าที่จะเป็นผู้นำ  และมักจะให้คำแนะนำที่ดีแก่เพื่อนๆในยามที่พวกเขาประสบปัญหา แต่ยามเมื่อตนเองประสบปัญหาเองบ้างกลับไม่สามารถที่แก้ไขได้การมีความเคารพต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของคนกลุ่มนี้ และจะค่อนข้างเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างมากและไม่ชอบที่นินทากล่าวร้ายใครๆ   โดยทั่วไปมักจะเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและใช้ความเป็นธรรมต่อวิธีทางในการที่จะทำให้ตนบรรลุความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  มีความอยากที่จะหลุดพ้นจากพันธะใดใดที่มีต่อตนเอง เช่นทางด้านการเงินและในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ

หากดวงอาทิตย์ในชาตากำเนิด สถิตย์อยู่ในราศีธาตุไฟ บุคคลที่เกิดในฤกษ์นี้ก็จะมีความมุ่งมั่นอดทนและอุตสาหะอย่างสูงในการทำการใดใดให้บรรลุจุดหมาย และจะไม่ยอมที่จะหยุดพักจนกว่าการนั้นจะสำเร็จลงดั่งใจที่มุ่งหวัง

พวกเขาเป็นพวกลัทธิสมัยนิยมโดยธรรมชาติ และจะไม่หลับหูหลับตาทำอะไรตามแบบแผนดั้งเดิมโดยไม่ไตร่ตรองดูเสียก่อน

นิสัยมักชอบท่องเที่ยว และโดยคนที่เกิดในฤกษ์นี้มักมีโอกาสที่จะได้รับมรดก

แต่จุดเสียก็มีโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ของชาวฤกษ์นี้ สามารถฟิวส์ขาดเอาได้ง่ายๆเมื่อถูกท้าทายหรือกระตุ้น และจะสูญเสียความเยือกเย็นไปกับความโกรธนั้นและยากที่จะควบคุมบังคับได้  ซึ่งนิสัยประจำตัวดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวมากยิ่งขึ้น เมื่อดาวเจ้าโทสะอย่างอังคารและพลูโตสถิตย์ในราศีธาตุไฟ

โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวัง คือโรคกระเพาะอาหาร โรคฟัน ริดสีดวง สายตา และโรคทางสมอง

หญิงที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้มักจะเป็นคนชอบทะเลาะโต้เถียง พวกเธอจะไม่ลังเลเลยที่แสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งออกมา  และผลจากการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักจะเป็นการสร้างศัตรูแม้กระทั่งจากเพื่อสนิทของตัวเอง

สำหรับชายที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้ มักจะได้คู่ครองที่ซื่อสัตย์ เป็นแม่บ้านแม่เรือน  แต่บางครั้งจะต้องแยกจากกันชั่วคราว  และในระหว่างช่วงเวลาการแยกจากกันนี้เองจะนำความโชคร้ายและโรคภัยใข้เจ็บมาสู่คนในครอบครัว และมีความสัมพันธ์กับครอบครัวดีมากโดยเฉพาะบิดา

ด้านการงาน  อันเนื่องมาจากความต้องการที่จะเป็นอิสระทางด้านการเงิน  การบังคับบัญชา และไม่ต้องการเป็นหนี้สินหรือหนี้บุญคุณใคร บุคคลในฤกษ์นี้มักจะไม่ค่อยจะได้ทำงานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อื่นในองค์กรเอกชน  แต่หากเป็นงานราชการกลับเหมาะสมกว่า  อันเนื่องมาจากราชการเป็นงานที่มีสิทธิและอำนาจของรัฐอยู่ในตัวเอง  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าฤกษ์ของนักษัตรนี้

ความมีใจรักต่องานผลงานและมักจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วว่องไวในการทำงานนั้น  ในบางครั้งผลงานที่ออกมาที่แสดงถึงความเฉื่อยชานั่นหมายถึงความไม่ชอบต่องานนั้น

สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าดาวจันทร์ในดวงชาตา เสวยฤกษ์หรือนักษัตรอะไรใน 27 นักษัตร แต่ไม่รู้วิชาโหราศาสตร์ กรุณาอ่านวิธีดูที่นี่ https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-29-18/48-2010-01-16-09-07-01/1334-2013-03-12-10-40-58.html