Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นาทีฤกษ์ที่ต้องห้ามกระทำการมงคล

ปกติเวลาเราหาฤกษ์ยามมงคลที่ต้องการความสุขความเจริญไปในภายภาคหน้า ในระบบโหราศาสตร์ไทยและภารตะก็มีหลักเกณฑ์เดียวกันที่มีการคำนวนวิถีโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักในการให้ฤกษ์ โดยถึงแม้นว่าจะคำนวนหาตำแหน่งดวงจันทร์ที่เป็นฤกษ์ดีที่เป็นบูรณฤกษ์เป็นศุภผลและเป็นมงคลแก่เจ้าการแล้ว ก็ยังจะต้องดูกันอีกที่ว่า บูรณฤกษ์ ที่คำนวนได้มาก็ยังไม่ใช่จะบริบูรณ์พร้อมทั้งหมด เพราะในทุกๆกลุ่มดาวนักษัตรทั้ง 27 นักษัตรนั้น ก็ยังมีบางช่วงบางเวลาที่ให้ผลร้ายเหมือนกัน ซึ่งเราจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาๆนั้น ห้ามกระการมงคลทั้งปวงถึงแม้นว่าจะเป็นฤกษ์ที่ดีสักปานใดก็ตาม ก็ต้องยกเว้นหลีกเลี่ยงไม่กระทำการมงคลใดใดในขณะที่เป็นนาทีฤกษ์ต้องห้ามนั้น แต่เมื่อเวลาได้ผ่านจุดที่เป็นนาทีฤกษ์ที่ต้องห้ามไปแล้ว ก็ให้ทำการมงคลได้ และก็จะให้ศุภผลหรือผลดีตามฤกษ์ดีนั้นๆทุกๆประการ

ฉะนั้นผู้ที่เป็นโหราจารย์ให้ฤกษ์ยามก็ต้องระวังในจุดนี้ให้มาก เพราะหากว่าเราเพียงคำนวณดูฤกษ์ที่จันทร์เกาะแล้วเป็นฤกษ์ดี เป็นบูรณฤกษ์ แล้วก็คิดว่าจะดีตลอดเสมอไปก็หามิได้ เพราะช่วงเวลานั้นอาจจะตกอยู่ในเขตนาทีฤกษ์ต้องห้ามก็เป็นได้  ฉะนั้นก็อาจจะเป็นผลร้ายแก่เจ้าการไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิธีการคำนวณหานาทีฤกษ์

ในการคำนวณหานาทีฤกษ์ สามารถใช้หลักนี้ไปคำนวณในดาวเคราะห์ทุกๆดวงได้ เพราะดาวเคราะห์ทุกๆดวงนั้นก็ต้องเสวยนักษัตรฤกษ์เหมือนกับดาวจันทร์เช่นกัน โดยเอาสมผุสดาวจันทร์มาตั้งแล้วทอนให้เป็นองศา โดยคูณ x จำนวนราศีด้วย 30  ก็จะเป็นองศาทั้งหมดนับจากเมษ หลังจากนั้นก็ทอนให้เป็นลิปดาโดยคูณด้วย 60 ได้เท่าใดให้หารด้วย 800 ผลลัพธ์ก็จะได้เป็นฤกษ์ เหลือเศษเท่าใดก็เอา 13 หาร ก็จะกลายเป็น”นาทีฤกษ์”

สมมุติว่าจันทร์สถิตย์ราศีกรกฏ ที่ 18 องศา 05 ลิปดา  เราก็เราราศีกรกฏซึ่งเป็นราศีที่ 3 คูณด้วย 30 ก็จะกลายเป็นองศา แล้วบวกองศาที่จันทร์เสวยที่ 18.05 องศา และคูณด้วย 60 ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นลิปดา

(ราศี3 คือกรกฏ) 3 x 30 (องศา) = 3*30=90 องศา

บวก18  องศาที่จันทร์เสวย = 90+18 = 108 องศา

คูณด้วย 60 เพื่อทอนเป็นลิปดา = 108*60 = 6480 ลิปดา

บวกลิปดาที่จันทร์เสวย = 6480+5 = 6485 ลิปดา

หารด้วย 800(1ฤกษ์มี 800ลิปดา) = 6485/800 = 8.85 (ฤกษ์ที่ 8 ปุษยะนักษัตร ราชาฤกษ์)

เศษ 85 หารด้วย 13 เพื่อทำเป็นนาทีฤกษ์ = 85/13 =6.538642

ผลลัพธ์ = ฤกษ์ 8 (ปุษยะนักษัตร ราชาฤกษ์) กับอีก 6.538642 นาที

ความหมายก็คือจันทร์ผ่านฤกษ์ที่ 8 มาแล้ว 6.538642 นาที

ดังนั้น จันทร์จึงเสวยฤกษ์ที่ 9 (อาศะเลษะนักษัตร สมโณฤกษ์) ผ่านมาแล้ว 6.538642 นาที

นาทีฤกษ์ที่ต้องห้ามมีดังต่อไปนี้

ดาวจันทร์เกาะอัศวินี               นักษัตรที่ 1      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    50

ดาวจันทร์เกาะ ภรนี                 นักษัตรที่ 2      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    24

ดาวจันทร์เกาะ กฤตติกา         นักษัตรที่ 3      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    30

ดาวจันทร์เกาะ โรหินี               นักษัตรที่ 4      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    40

ดาวจันทร์เกาะ มฤคศิระ          นักษัตรที่ 5      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    14

ดาวจันทร์เกาะอารทรา            นักษัตรที่ 6      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    15

ดาวจันทร์เกาะ ปุรวสุ               นักษัตรที่ 7      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    30

ดาวจันทร์เกาะปุษยะ              นักษัตรที่ 8      ห้ามนาทีฤกษ์ที่    20

ดาวจันทร์เกาะ อาศะเลษะ     นักษัตรที่ 9       ห้ามนาทีฤกษ์ที่    22

ดาวจันทร์เกาะ มาฆะ              นักษัตรที่ 10    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    30

ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุนี      นักษัตรที่ 11    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    20

ดาวจันทร์เกาะอุตตรผลคุนี     นักษัตรที่ 12     ห้ามนาทีฤกษ์ที่    18

ดาวจันทร์เกาะหัสตะ               นักษัตรที่ 13    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    22

ดาวจันทร์เกาะจิตตรา              นักษัตรที่ 14    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    20

ดาวจันทร์เกาะ สวาติ                นักษัตรที่ 15   ห้ามนาทีฤกษ์ที่    14

ดาวจันทร์เกาะวิสาขะ              นักษัตรที่ 16    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    14

ดาวจันทร์เกาะอนุราธะ            นักษัตรที่ 17    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    10

ดาวจันทร์เกาะเชฎษฐะ           นักษัตรที่ 18    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    14

ดาวจันทร์เกาะมูละ                 นักษัตรที่ 19    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    20

ดาวจันทร์เกาะปูรพาษาฒ      นักษัตรที่ 20     ห้ามนาทีฤกษ์ที่    14

ดาวจันทร์เกาะอุตรษาฒ          นักษัตรที่ 21    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    21

ดาวจันทร์เกาะศรวณะ            นักษัตรที่ 22    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    10

ดาวจันทร์เกาะธนิษฐะ             นักษัตรที่ 23    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    10

ดาวจันทร์เกาะศตภิษก            นักษัตรที่ 24    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    18

ดาวจันทร์เกาะปุรภัทรปท         นักษัตรที่ 25   ห้ามนาทีฤกษ์ที่    16

ดาวจันทร์เกาะอุตราภัทรปท     นักษัตรที่ 26   ห้ามนาทีฤกษ์ที่    24

ดาวจันทร์เกาะเรวดี                 นักษัตรที่ 27    ห้ามนาทีฤกษ์ที่    30

ดังนั้นโหราจารย์ทั้งหลายเมื่อจะให้ฤกษ์ยามก็ควรจะต้องคำนึงถึง นาทีฤกษ์ที่ต้องห้ามและไม่เป็นมงคลอันนี้ด้วย ฯ