Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คัมภีร์มุหูรตะ การคำนวนฤกษ์ยามชั้นสูงที่สมพงษ์กับดวงชาตา

ฤกษ์ยามมงคล
ฤกษ์ยามคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสนามแม่เหล็กโลกและพลังงานสนามแม่เหล็กของจักรวาล กับพลังงานสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ฤกษ์ยามที่ดีและถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในในชีวิตและพื้นดวงชาตาเดิมได้ โดยจะต้องคำนวนความสัมพันธ์ระหว่าง ฟ้า-ดิน-คน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันฤกษ์ฟ้า(นภดล)และฤกษ์ดิน(ภูมิดล)จะต้องสัมพันธ์กับดวงชาตาของบุคคลนั้นๆ เพราะฉะนั้นฤกษ์ยามที่คำนวนความสัมพันธ์ของพื้นดวงเดิมของเจ้าการเท่านั้นจึงจะทำได้ส่วนฤกษ์ยามตามปฎิทินฤกษ์ยามต่างๆนั้น ไม่อาจจะมาทดแทนได้ เพราะต้องใช้ผู้รู้ทางวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นจึงจะหาความสัมพันธ์และฤกษ์ยามที่ดีเป็นมงคลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีคนมาบอกว่าวันนี้จะมีพายุใหญ่จงอย่านำเรือออกทะเล ซึ่งหากมีคนไม่เชื่อและนำเรือออกทะเลในวันนั้นก็ต้องพบกับอุปสรรคและลมมรสุมต่างๆนาๆ ดีไม่ดีเรืออาจอัปปางเอาได้ แต่หากมีคนเชื่อไม่ได้ออกเรือในวันนั้นก็จะพบกับความสุขสวัสดีอยู่ รอดปลอดภัย ไม่มีปัญหาใดใดเกิดขึ้น จึงรอดพ้นจากมรสุมชีวิต ฤกษ์ยามก็เป็นอย่างนี้หากมีคนเชื่อถือและปฎิบัติตามอย่างน้อยเขาก็จะไม่พบกับความวิบัติร้ายแรง หรือไม่ก็บรรเทาผลร้ายที่จะเกิดมีขึ้นในชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

ฤกษ์ยามมีหลายระดับชั้น


ตัวฤกษ์ยามเองก็มีหลากหลายวิชา หลากหลายการคำนวนจะยากหรือง่ายหรือแม่นยำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการคำนวนของวิชานั้นนั้นว่าจะละเอียดมากน้อยแค่ไหน เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านสร้างเรือน หากต้องการเพียงกระท่อมหลังน้อยๆก็เพียงใช้ช่างก่อสร้างช่างไม้หรือชาวบ้านทั่วไปที่พอรู้การก่อสร้างเล็กๆน้อยก็พอจะทำได้ แต่หากเป็นอาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่มีหลายๆชั้นเป็นสิบๆชั้นช่างไม้ชาวบ้านก็คงไม่สามารถจะกระทำได้ ก็จะต้องพึ่งพาวิทยาการการก่อสร้างที่สลับซับซ้อน สามารถคำนวนน้ำหนักโครงสร้าง การออกแบบวางผัง หรือแม้แต่การประดับตกแต่งก็จำเป็นต้องใช้สถาปนิก วิศวกร ฯลฯมาช่วยทำการก่อสร้าง โหราศาสตร์ก็เฉกเช่นเดียวกัน หากเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญมากนัก หมอดูชาวบ้านหรือคนพอมีวิชาก็พอจะให้ฤกษ์ยามกันได้อย่างไม่ติดขัดแต่หากเป็นเรื่องสำคัญมากต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความเจริญรุ่งเรืองหรือเรื่องการบ้านการเมือง หรือกิจการใหญ่ๆการก่อสร้างอาคารสูงๆหรือพิธีสำคัญๆต่างๆที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้ เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีก่อสร้างรากฐาน วางศิลาฤกษ์ การเข้าอยู่บ้านใหม่หรือพิธีกรรมสำคัญอื่นๆก็จำเป็นจะต้องพึ่งโหร หรือต้องใช้วิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงมาช่วยในการคำนวนหาฤกษ์ยามที่ถูกต้องเพราะวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงมีวิทยาการการคำนวนที่ละเอียดซับซ้อนและแม่นยำ   มีประสบการณ์หรือปูมโหรบันทึกความถูกต้องของฤกษ์ยามมาตลอดกว่า 5000 ปี สามารถคำนวนหาจังหวะช่วงเวลาที่มีพลังงานที่เป็นมงคลและนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่นำฤกษ์ไปใช้่  อีกทั้งช่วยขจัดปัดเป่าภยันตรายและหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆที่จะมีมาในอนาคต


พระอัคนี หรือพระเพลิง สัญลักษณ์ของฤกษ์ยามมงคลเพลิงหรือไฟ หมายถึงพิธีกรรม ซึ่งพราหมณ์ต้องใช้ไฟใน
การประกอบพิธีบูชาต่างๆเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ในพิธีมงคลและอวมงคลปรากฏกายเป็นเทวบุตรหนุ่มหมายถึง การมีพละกำลัง
พระอัคนี มีสองพักร์ ด้านหนึ่งหันไปทางขวามองดอกบัวหมายถึงฤกษ์มงคล ด้านหนึ่งหันทางซ้ายมองไปที่ขวาน
หมายถึงฤกษ์ร้าย มีรัศมีเปลวเพลิง ๗ ยอดคือดาวสัปตเคราะห์ทั้ง ๗ หรือวันทั้งเจ็ด มี ๗พระกรหมายถึงกรณะ
หรือเดือนทางจันทรคติ มี ๓ พระบาทคือโลกทั้ง ๓หรือการเชื่อมต่อกับไตรโลก คือ สวรรค์ มนุษย์และบาดาล
ประทับนั่งบนหลังแกะ คือราศีเมษหรือจุดเริ่มต้นของปี