fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQcAAAEvCAIAAADHNpOrAAAgAElEQVR4nOxdP0gc6fv/VeqRu8DhHQTDFYeQ4k6uOOSKINckkiIbUmSTJkoKN2lcEYJiIQMpdrGQAUEGCwcLXWx0sHCwkNVCBkFYLWS0UBcbd21cFgtXhX2HX/GZfXydfzszO15y9xUeZN2deeed932f933+fp7/Mwx2T98yserX78P/Gv3fV+/Bv5c81qvjT6Wzcums7HFN3Qb5vxaqXF+Vzsr0E6taL7N/c09udM8VvijZP6AsLBoGm5vNHB7kHa85PMhXrq/mZjOVi0v+e1Zl+q6eGkuL46I4LsrTsmV1KkuKvqu7PVrf3zMMlpnP8BxVub6SpiT6t3BaTPR9TI2le9732rsnz8j8vfdUl+65oj6xKhPHxdRYunJxKU1JWMHKkiJOiPquXjorz81msqvZnve96rI6N5uRJiVxQqR9nVVZaixN6x5sc3SclyalzHyGVZk8LW/v5CrXV9KkJE1JrMoKp0V5RlZX1NxWrvtFt2Gw7Ppa5eJSWViUpiR9f49VWSqVph4eHuTladkwWGY+A27JbeXECRGcnBpLF06L2dWsNCW5sfQ98XTPFfWJVZk0KW3v5NRlVVlY1Pf3CifFnve92fW15GBSXVaTg8nCaVEcF/X9PXFcVJaUVCo9N5vB7aXzsjguGrdlmETfR2lS6n7Rvb2TUxYWj47z4oQ49Hk40fdRnpblaVlZWFRXVH1XF0YFw2Bm4xOiNCnF370Fp1EPCyfF+Lu34rgYf/dW39VZlaF7Pe97C6dFMG3s9StpUoq9jH318fz26Z4rfBGWoDwtp8bSpbPy4UEe2zCWr7ahGQaTpqTSeVmekVmVHR7kM/MZw2CsyioXl/wKLp2XWZUJo4KypKjLaum8DKlMnpbnZjPqinp0nK9cXCpLSrJ/QN/VpUkJjeu7+tDIsLqiCqOChSuOjvPiuFg4KZbOy0btcDMMpiwsoifqsiqMCuqKml3NfvXB/PbpnivqExaxYbDCSbHjt98Lp8XCaTH+7m1mPoOzglQOdUUVx8XSWVnb1OQZ2ahpxnOzGXFc1DY0bUNLfEqwKhsaGVYWFsUJsXRWlqflw4O8PCOLEyJWv7ap4dhBgxC3sqvZ+Ju4tqHFXsYKp0VegtL398A89MSeD72Z+Uz8Tbx0VpampOxqNtk/oK6o6NU9edM9V/giEsfVZRXKdG4rNzebKZ2VS+flwmkRv2ZXsxBgSuflwkmRb0Hf1TPzGSgShsFwRChLCqsy2uMz85m52QysSXOzGRxB+q6+vZNDa9qGpi6r2fW1wknx6DhPjUNR4R9XOCnOzWZyWzl0nlWZtql5mAruiad7rvhWqHBSBBvc01ene64IT9Ga/w8P8uK4WLm+ujuvwr2/wifdc8W3QoWTIoyq92v3q9M9V3xlAg9A85amJHVZveeKr073XPGVCTyQSqWbm1p+ePhw6POwcX9cfG2654pvgrQNrbmppbmpBVaje674unTPFd8Ktf/a3vao7at3456Me674RmhoZLjjt995d/U9fUW654poqK7MU7m+KpwU4bArnBbhhsM33S+6IT51/tWZ28rltnL4HteUzsqF0+LRcf5erPrH6J4roieEhBROiocH+bnZTGY+oywsSpNSKpVOpdJDI8PCF0GelpUlJbu+pi6rHb/9Dq54/Mvj7Z2cPCPLM3J2fS0zn5Gn5VQqLYwK8rQM1zjiStA+sdlXf+X/GN1zRQRUOCnquzpCBqUpaejzcHIwKYwKqVQ6NZZWFhaVJUWekZFfoS6r2dXs0XFeXVYz85nDg7y2qbU/aW971KZtaOKEGHv9CjxwdJwvnBYR5QFWAZ8MfR4WJ0R5Wk72DyT7B4QvwtxsZm42o+/vbe/kLNkd9xSC7rkiJBVOirmtnDQlSZNSaiyNdAhtQ5OmpLnZjLKwWDor6/t7WMckDkEiQgzV4UEe50nhpFg6KxdOisqSgkPjwYPv52Yz8rQsfBH0/b2j47y+q6OR7GpW29BwRKgrqrqiytOyNCUh8g93ZeYzypKibWp2DrkXw/zQPVf4JSQD5bZyysKisrCYmc+ADbDctQ0NiUF0feG0qC6r9mg8fX8vu75mb79ycaltaJ1/dTY3tcRevxr6PIwjRVlYnJvNqMsqhQZmV7MIqqV7EaSY28rpuzrSP9QVFcIbYhD1XR0R7F99GP8VdM8Vdah0Xj46zm/v5JCcoCwpmfmMtqkhSVrf1bHmENOamc/IMzI4BAmr1A5SjliV5basQo4ZRXtWRkYeGKlycZldzSLJSdvU0JPtndzhQV7b0JSFxVQqLU1KSIeqXF+hzcJpEQG2eDQiDnF2aZtabiunbWjqihp/97b1x1bhi2Dcnx5OdM8VDlS5uIRsc3hgii7qiqosLOq7OhYf8oq2d3Laxi0pBfIPn/lAhFs8Armx2dvvyq6v4biw30IyVWosrSwp8rScXc0i0xX5G5SujVNOXVGlKUlZWOz8szP2+tXcbMaRJe755J4rbhYBjKewCyFtCApu/E1cnBALp0VsyeqyKk1J2oZWOC1WLi5L5+XSWblycanv6vF3b4c+D6srKsypAPWAeJNdzUINuPnyNh0e5LOrWf7GwmmxdF4unZf1/b2hkWEkfMPAhV8rF5ego+O8tqmpy2puKzc0MgzmjL+JI/EVzGy+3Wp2eyfX+Vdn26O2jt9+B8vp+3v3OjpP91zBDIOxKlMWFoVRQRgVEp8SmflMsn+g+0V394tumFD1XR26tbKwmF1f297J4ZvcVg4nBlLtcLDgp+2dHC7IbeWUJUVdUbd3bn1pIZhiqU3+JyQeKQuLyf6B3FZO39+DuYkuQB8gcWmbWtfTrvZf2+UZWVlYBBtAwYA2gqzX1p9/an/Snl1fS6XSwGpAhKI4ISYHk8hh+p89NP7XueLoOC/PyMKoIM/IypKi7++py6q6rCpLCi/wQJRyk38ctWqePIBtiCoXl9s7VgnKQrDAapsabFmOD8KzsKAh+8EYVTorI4mPLoZeBC0ou74mTUo4ZHDOfPWp+Yr0v8sV+q4uTojiuAjN+Og4D2VUnpb5RQwLrLapOYKOFU6LEIr47y2fs+trFPPnsfvCYut2Ga3y7Z1c199dzU0t8Xdv+Z7ctHNe5lnUNAksLOa2cqzK9P09ZUnh5SVWZThq1GWVuAJah7ah/W8CSf3PcUXl+gp2VUw50qa1TU3f1eEKgPUGxiIIPx4yd24rh3Xjto6PjvOA1agrjThq23Y6PMiT9RanmaNTQt/fo2xykL6rAzahdF7Orq9ZlrsJQjUtw0mCQcht5QBiwluB/xfof4grKtdX6rKaGkuTuwB2VeivAInB97B+wsJjbwfrW5qUuv7u8k6HYFWmLCk+t1ufXFE6K4OlDw/yUDDkaTm3lSMrMDoDFEOIZDfmhIvL7Pqavr9XOitLk5I8LfO2YyLoRXRgapuaOC4KowIhOfzn6X+CK1iVZVez4oSobWgkiihLCpZ+djUrz8g033CT1W0w/u4tIpcMd64onZf9aBR0sc/kCrtgo+/qsJtZOjk3mwHmCP/94UG+88/O5qaW1p9/UldUIICgAwi1qlxfVa6vtA0NASl019DIcHIwaTFG/yfpP84VQHxJjaWzq1naRGF7ha8X+y5djDhW7zZhNs3MZxJ9H4c+D7ut+8rFpTwt+w/dI72iLlWur0gq41e8tqmlUmmeN7Ad0CKmi9setUF/gBKCwen50IsvE30fbx60vgaFBN8UTooIMMmuZolh/numqv8yVwCcj1eUYd/ERgsfAokQhZOisrDoKFHwVDovW1KrtU0t/ib+/Fk3Ij7gnTg6zkMn7vyz0yLf2wkP9SlBmQ912bBhyLLYxPjPkLh6PvT+8PDh82fdpgv8tJhdX4u9fmUaoN69Nbi1XjorWxosnBRhsgPm51ef6MjpP8gVMKoMfR6WJqXCienqKpwUEamBuDo46fC5cnGJcL2j4zxccjd/+X/PykfHeVJYEctdOiurKyrZbeRpWZwQYeolew7CQ26ceue3nHdDI8OtP7YqC4sQ+tGym6ePWoBn/aaHNYK3rnRWRqBu4bTIqqxyfQU/HfwwiKuFdkEviKD3ng+9PR96zZbPbgYBpjZ8T+MJDyAQGP5jpqr/CFfwdRuEL4I0KanLKjxWsCPBvkSuN/4zsME9/Gt0izwta5ua5crsavbBg++bm1qGPg/jiXC6DY0MP3jwvTAq0IPMdjY1OAEBg0nMk9vKwTntk+Chy65mLY1rm1rPh95k/wBQ04G4PDQynEql1WUV3YPNDZ2n18FPUFHsj8NdiDiE3xD23Mx8BuDnpJ/8BwSq/whXGAbDPGHO6EvEEXlIJoXTok8ZwOKX4Akrif8GT4y9fvXDw4fxd28tQlTl+gruM2VJ6fijA0ILogP9vy8CPSxAmng02Awyj/BFaG5qaX/SjqXM9xm+cPtLHR7kHaN6jZqiwmvwrGqKWBCo/huK+H+EKxAvbfEtIDbJohSShgpBy2LQ5ImiXA2D6bu6zyAIgJBDQ+162kVHQWosDb5FXh7Q+bGkEPlXubiEouxnrzX9g6vZ7GqWcMiN2hp9/qw79jKG5S5Py81NLR2//W4YTNvQiDGUJQXg50Ofh/k3BYFn+GaN25rG3GyGZ3Ukk5BJ499O/3quIIM9fYOJgYzEX8lPWOXiUhgVnj/r9rMQLZW7HIlv4ejYDBWB0NX6809gDCRmuO2m/m1QN+++q3vEoRApS0rhpIgekiMC/ClPy5ZTjt4F5gcPVwyKzvBfwu1T17rw7dO/myvUZRVJzJbvtY2bpBzHQ2B7J5ccTGIL9z70kefgv0usysgrYhhM39+D1tH+pN3jFiOIv4LvG3T0QHeRpRXJGB43IpvKizE42xRliUAPCdSlb43+TVyh7+91Pe3qetoFrzO2Xn5KjFpGm+P2qW1opfNy5foKeufcbCb+Jg4t3ENnUJfVuh4MngqnRTp/TC/4lNTzoZf3ijjeGPSsILGnrlvNHsHFuyAwaHymHsxW+IxkQA+Ddem8bFdOYHX4Wuukcfp3cAUJRaYosqRQKQZafOSRtQQm4cPQ5+Hmppa2R23yjGzfIAsnRRw7/OySuTNQJ4Fbw3/z/Fl3c1NL64+t3q2FOCtAljhZPwRjMW6RpiRgIyCDvHBSTI2lU2Np5AzKM7LwRaDT0s5gRs3zgxObNBB5WpZnZO9Eq2+W/h1cATo6zif7B2IvY/Z9F4ZOtyA2VmWIqGtuaom9jPEMw08zeAOiPzTmoII+TF6WpQOfceefnWjW7d4QegU91FsQcryFAKZMQ/aKahgMER8Y3lQqXTovp1JpBBHTsezWoLKwSNtB6axM+xcq1/y7pKl/E1cYBqtcXNr3HlTWIomCnwBEfMBJ1/6knTdZWojuomJctIj9zyiJTxbiK2G7UeizwjCYI5wH/2p2EahycQlOAFPJ0zIlWsDlj8p6cOQZteJJHqIUqzIkpRgGq1xfCaOCsrAofBGEL4KypFhktm+c/gVcQSYRS81pMEB2fc2tRBBMQEheg0MXDjvDfeXh+8ODPAzwwI/x30lefApKIc4K3nDsHextgVAgwy5BJcCHiBxaOivsw+JteMAeRBoF7BnNTS3Pn3WjtDFF6d/daomE/gVcYRisdFZ2NIZk19doDiBeJ/sHkoPJ7R3Ta4ufAmXPINLJqCkq0pSEEkR+7m2khFfl+iqQF48n6NzOzV5cDn0eVpYUx1+x0MVxEXUrQfjXcTtwOwwtT0Tsmbqstj9pb3/S3vOhFy/4b0kQv+cK27PuueKeK756DzwIEXi5rZw8IxNWMT4glhumDyAvdf3dhTDV5qaW7hfddJm2qR0e5AFgTETtWP+eFiFX0ONgYMFPXjeeFI+O8/CXeTzC43aEjXhf49Yg8DnJiMRfADGm9cdWExmEw3U2kQhrcVkmPO5pUd/fy23leIho+otoSPxqduDU+mpAAUUoIb7Xd3V5RoaIiILiaPyrL7B/B1dYTgMgt2bmMxR1BwKfADIMOAPZ9TWoAYAjSPYPYDKg5/H3epOJBFOL8EPkXOz1q+4X3XXbAbyf/2dZSNvUMvOZ8LdvaMAiuUX7e9nVbOefneK4mNvKJT4l7BcoC4sUSUlfYlTtRDBt8JO69md/DxNBV8K5BGhQoIDqtnSob4e+La6w8AZCo+0XYNCRM43RlyYlMqSqKypEIGz8gR5tl9P0XR3nT13xpsG6wIjaauR275eFCcHxRsfvvUnf1b2lShg5+PhFHML4vL2T8x/09c/TN8EVN5afFZWS1yjujS7AX4gKEJYe//IYp7lRQ4WRZ8zAnsrFJWDFfHaAVRmQPvjH4csHD75/8OB7REo7urEMTrIPPc0Q9sK1wGpgInZTMr2Lvr9n9/NYTFh1HQt0ARKPLFGDMAGzKhMnRJTjwPUYVWgsVDoZZ46lP98IfX2uwIgkB5PN35k1HJAt5KgfE+owZbrRT8CnIDZAvlGgnriFfB4d590gk/lrGhSU3XLxIBcZPpaOd5wF8lodw8YMwxoD4oegljj+pCwsNje19HzoBfAczQucJDxjfJthtl+fKwwulMOk71po67JcdniQh55dOCmSQYNVGcHW05VBIzfruhqgz7j9ml3NRsUV/AYM7P4HD773k//tJ0MDuGn2F9FrofL2YfcgpATSv4Cck2dk0lgoWBgGKPs4Q5cL9NB/gL4aV+Bs1Xf1nve9Pzx8SPV+cGLY1wdYAphFdlQyUoVp4oOOsvctJLw5nj+sWud2P+R4VuS2cq0/tnY97fJjGraH/Tm+Rems7AhRRfEBHvfa74J2hy8prKb1x1bDYHOzGdSdobh68ENqLN3xR4c8LaMFXpT6RujrcAWNLHJimr9r6X7Rnej7SK5Qy/TA0geFkhed8XduNtP68084rA2DhTBu+PRJVy4uYfi3tA/zcYNj4iZBBao74R0/S/uLoyMchS9CnHjUWscfHQ8efN/8XUvrj62ObAxLOkLrHzz4nr4nxvhGToyvzBXSlNTc1JIcTCYHkwDKTnxKWAAh4ZFA+rxjO8n+AfDS82fdmFr/3YD0lZl3xqy3k0WOIm21cet76OjAW93zEcLtFmlvwHx3O8vUfMH9PWlSMmowpEA5QTD/3GwmOZjExg+Yqeamlh8ePuQjmnnrhbqsPv7lcXNTS9fTLv4R39SJ8ZW5AtnxiNtr/fkn+9IkR6kd6dXgNj+UwEIMT9D9Rt/V/aM2IQaO2fI5G3fZNhIdyA9XXWO0hx3WdNrcbgHhksKoULm4FL4IhdOiOC4i7wK2JoToQ3OQpiSUMQAkguMAIrPFfph8OyfGV9MrTOSI/T1WZThSYVDiRwQYmIWT4vNn3XbRBZ/J8g2HkZ9H40Z5Wu553+uYoulNqO/It2Y5xMJNauNnBdalpRCZ/d3ladm7hwjjA+cXTorihGgYDEHECBmEPg2jViqV7vijI/4mbk9OghdVWVIs3xdOi24pkHA7NjIIkdA/zRV0ImNrh207u5q1p7xhtW3v5GIvYzhJHFtDwR7EhPrfsCsXl1Dr2x618R3z2X+4vfEN4Ss3SECpamRUDw/y2Lm98Z7hXbaLfHQ9aojhc+GkmOwfSI2lu190Hx7kU2Npw2AW2Haz/2dl2h3oLEVgFfnvyNchTUluzhke4vZr0T/KFRiCo+N8cjAZexmLvYzJM7J9SfFOPUQZoLoKP4ils3L3i24c6wi8sUytN1UuLunoD7FDEzeinyRDGzWGDxHn1/hZccMV9WydCGdyy7AjfyL9yqoMQOWojAwJihcjaSgcHTuQ62itwyRA6XuOL/J1q7/+c1zBajH9KOqD+UM0JbNlC5nlSJyUBIsREEkXdOL77AnOqNjrV4DmJvQ7Py2Qhg2hDnlw+BLYskBxHRoZBnSfzwbBFf7fwt5C5fpK29SwMfuxsSJhnUeUYlzCBp9xihkxam44u7JOHYCFHUKXZVohMGfX15C5CnO23VdLDPYVo2v/0bOicnEpTUlQnRFGkRxMWq4pnZVjr191/Pa7Y81FIsIP7vnQG3r4+LCcEFUasNvZN/jSWTnR9zHZP+Az/twcnAYiyS3k/8wB+IP9eiTohng0oNrd0lnlGRmzBsQTrAQ3wFz+vEKm/j92XPxDXAEDKLDy9V1dHBfhBAUgJIE6AjkYA9f1d5fO1Z4jFEfIndKU1PrzT11/d1ELRPz19r/0IbualaYkoFAiJQ0l8BB5jrxWxxv5v7iF7z+6hwAQe688Oga7Df+lzw+Wz8C99H59/ht9V0f5evv4ODZiuZ3+UuXioZFhxyfquzqPIIpHo96azlUSpL8w+x4d50kuaH/STr7aO+WQf4IrKheXHb/9/sPDh+K4CNgInI8mgvftqqH6rt7+a/sPDx9KkxK+4dGI8VldUTt++x06H8EVW650JLoSKiCiregbJIVLUxLCCu19s7eT28rx7fA/WRqv2zHgWPq83vvVsAodm7K/DmqxmtUL8M1JEcHIPG604zjwRHsfJshhxM7L2qbW9qit+buW58+65RkZj0a0v2P3CidFs37Ad2bQQ/xNHDX7/gtc0frzTz88fIjKhY6lo4nkadktNJAISJUPHnyPvSTcALkZOliVZeYzbslrFiqcFNuftHf+1endYZ+j1LgXDxQCbwap7ZYvLTUJvMbhtJhKpQELYni6gJB/z6rs6DhPNWXs1lsi8gzeBAR913LXotSdcwXS2TBJyCIynBidYjfscMIOU7irtz9pn5vNUMki/8NE2qRjACLR4UHeTGOqMY/lSvxLIoF3a36odBaBF4/65h3h6/h08tvcaNinRd685jGe2dWsOQ4IRaupW3alv3RWJq0DWg32Nfu74zPVPMAhg1oC4WwS/umuuAKdTvR9bP7O9O0joNLxZfCluqLKM7fMrx4tk3xZ93rHFvyUeMPQA/uecWFX/OMAjSHPyI1HKwSq6lKXQvTH7sHwU+wYtL2T6/jt947ffr9xdHA5qPyIlc7KFocsEHeoQIyVi87LXU+72h61IbcMekiISQ9Ed3tWkKUIqDMeGw98rv5bDrqt3nKZ17BZfRL0UQdb03mZzFZI2m5kD4uQK1hw3DSPcQ5kSbs1yKtZx7MCIrTFEJ9dXyO8KXvPxQkRPAY3110Hn9/tWSGOi11Pu1Jjad0dfA5X8shzdYkHHQrRK+QlB70RprPuF93xN3ESCBGfi7m0o6AHokjioIgoSrLB1gonxdCQmIS0YHlNy2ZP7hplYdHu3Sf3RWY+I0/LhG54p8jnd3hWkAJHoqTbDGGj9dls5eLSG93RsScUCkoibAhCsGdzUwt8KdnVLCnZrBanWFcQd6NoJaio8I8R7BTOsciqZoUNy7HgIScjI4oCUiyilzwjD40MD40Mk9XrjuiuuALpQViI8rTs4SADYJEfTxwpdoHmu3RWRvQhiiAGqvZrofZfTUxO4YtgOEEfGJ5x2nX6GSlXMHeEqECNGI0BIhIIkMEtcQ/rn1FTry1SFp0ngOhEgOPd6dx3xRWpVJoyEgFiaR8CvBJORsP3/ho0FI+qOULpb6S0obqsopqwuqJ6IHmGy1aNlisAzx5JU43kVGGWlSWFDLVDI8Mdv/3uyBi4OJVKo8ggX8OJPsAtmOj7eKdQ53fCFTAQFU6L4oQ49HmYstcdJu/iUp6WfcYLGQAL9B2Xoe/qQFiSZ+T4u7dgJ8rtbpCOjvPCF8Fx9QNLJug2Fq1eAUUonKJsb4ovwWwnGN/Ntzgr05jQ+Q+YIsNgc7MZSkvyWBKIMADugeM16oqaSqWR/xTJbFooeq5AABmr3vjaPPZmxLcEmh7/PQHyPgWu5bZyDZZToFObVVnprIyQbMfIU9gfg0l6kdqgjIgyBEGO+hKZSQA6Cr0ctS/gFE+NpRHXQ7lQua2cKc2+iXv7QODbtpslScRAwBXO/8jlqOi5Ym7WLIBA+JaO5gIUcs5t5Y6O86lUGpJ63bkJqhKYUCsXl6zKUIrXf9qdNwFtxKi5Jvn1x2rxswhK9WktiVaCMjh9oPFF4yFEIZMelmvALrIqE8fF0nlZHBcBR8SqDAo0opvEcbFulxCNVqoBL/BjC0r0fWx/0t79ojuSF7RQlFzBqqx0XoarDphc0qRkyTkk22jbo7a2R20/PHxIcZTe7xbC9AQiU2B2NUsRzo2/LF+9BQ4QR44Fz/A/uT29FEXeNk8e6VAh/J6OHh7zuFhShFEBWLc4JZDkDRwGepY4Lvo/6rGLGbdRp6ipw4N8688/dT3tir1+FdWE8hQZV9AAbe/kSmdlYFy7XUbyJQ7T2MtY19Mu73cDAFTQISArCnwU0pQU1SBSCDTvo8WaoILFFvettz0xwogPevcIUStxqjvM+MKiUUubQZxf5eISKXs86bv60Miwzyo5pFhjQBzh2LQNTRwXGw+0caQozwpkzyE2CaqFxXZGooWysBh7/Sr2+lXnn50+N0hHNAM/REK2uqJKUxKkqUZek1wTdmty4aSItBvsYTwBJgN4uJamyOwYLVdAhLM3SLpv0Mm1qBamoXx9LZVKi+Mm0H9qLC18ESh2A/EyCNag+BGfL8i4cmo49+wrqhGLogdFwxVkY0UimLdGi+LnQSe4cUucsqRYhJnQ5BHfioDn1h9bAXJhz6oxS7ba1JsIs46IkJR365tdHfqufTv301qg68Vxkc+mMOrBVdmpdH6Dhlg6c8hrtyQnGRHtKZGdFbA/IHllbtYdcX5/b272BnkfqSc3mO+38eLpQ2Y+A5usw69+qAYcL3wROn77PTmYtP7q8fQa3j00B90dFh/vkviUaP+1fWhkGCk18rQMWwJie2EwkKYkYVTQNjVlSUGmEaAp1RXVRMm/PT7mKFn6Zum25ctdHcejWTxgf49KF1CJD7POgf1Gl7GlGgYOw3v73+2dnL6/BxgKkDQl6ft7GATn/rtMBHIk9V0dkggwtqmQAJBq6ZaonBgRcMXRcT7xKWHmkZwUsyu5ltYAACAASURBVOtrHqVMEMLElz6xX2Ytd7K/J0/Ljg3ai5u4tYOdmwpGwj7j3SY1COsK/71eg8mwtIDMEGQsob4JsnDQCE2zOCEqC4sdf3SQZoUUH2Slbe/kjo7zuNE5waj2LAsBU93s9mkREpS+q0PVESdEBGgKo0LP+97MfAalU3XUc/EcW0KpQ+B33YnAh9xWrud9b8/73qGRYbSAsvZgUZ+zn9vKoVYO8FQRB4Vv6JXBckfH+cODPCUjNHJoRMAVlBfS+WcnD5pip3BhCIcH+caNM5BKtU0t2T+AOByf5Ogk0ff3GnSQVS4uKfEy/u4tDlgCAZKn5ez6GqAJ8AFeLUABoTSZhSztI9wITmXo+vZ9FOgHbnBmdipx2DahSQ+OKGdfM9qGxougZINOjaWbm1o6fvu9wU5GwBUUM/fgwfeOUjtpSDj4jCD6luFU1S7oNhCicAk9AuW/rF3a1BrR2lktoPiHhw9/ePgQljFeV4Eehb2Qdlnsi0iHQpoBkbKwqK6oysIidCdtQ+t+0Y3MNWVJsSdyWXp+eJAne443BY0UtJtb8Jo+Q5gs7kjStrGntD1qg6md7ArKwmLrj62Jvo/h5oUoAq5I9g9Axex+0V04cY3dgFE/6D4BF3Ll+gphYeEER4gl9knyngzs0I4oLwQCHZputonaWmzQBlW5viLxo3RWJoz3kj9EH8wOpHbHo4Ns3I37y/lYY78zeLvMpL6/h7fr+KMD31CSUyQmqUa5wtz2JkSLzdFOlloHPknb1FB0EKNAhdODTkOIchY8QCBP4UpmORIUR9MyG6lvO5VKtz1q6/q7y57i40GAmACygePRQSW3G5Haqch3oFuIvXFWxF7G2h61wV3IqtFsVUTR2KAAeeK2i+A1lIXFwJJPLbi/cFpEAqQ4LobIMgsByUw1EQ2nnMmoli8m1Ww2Ot82eVQLJ0WYy4O2AJmEj3Ul6aXxPLgQ2wpCgL0fGjoXzU7RnBWAFq8zysFBVO0YZKzKoJhqG5pPfbfkUqu77jRAZLc/JcLgVj7XKsJmyb8GgSq7vkbDGKhx1Ba0IPxFUrMrxOntmH/H98QsbxJFmHA0XEFFpdzGC2EgQZvN1SpB2n8FjICfcwN2+nAz5ygBO7qTwg0dv2VGHh2IlYchaqQ6BELaEp8SiU+JwklRWViE6wa2ZsRlBBVddM9yanXn0TLp9G9UAZHRSFCpVNqD9VHrIGiblesrOPzd3pBV2fZOzo4zYPfmBrUXkSoM5DJLm97W50DED0vkXFE4KQLPD4sJfkzsX/5Hg6xApNepKyrBJRI0YIhghRAHOOpduT2LtIvGj7JovHgIg3EbU6gcsCcm+wd8HhrMX4I1LkNcmuN8+5e1rDN3fQU5yhL54waNGpQsfpjIuQJR9BAg8Q2czc+fdQdqB6ttaGQ4OZiEihju2LEHUAWdF4yYXSqhcEw027h2EYEEBUHfzaHIqibeBAqfZlezBAfkzdN6kKQZdCO3lUO97a6nXe1P2iHnhMaAgaGTjxgHAf6xwXEzuJhQiw0qwuhA6EXEbD3ve5ubWhJ9H5EJFO5ZULgbD7IMYZNkVaYsLFrkDn1Xh6+TihfrwQsjWigMV2RXs4lPCZybleurwmnREXLdnJvrK7ifgNGNlFE/T1EWFsNtya0//0RpkIjOCNEIlpQFTI3VIpwjSV2yWH4jz6+g4tbULIz6yAZLfEoEXTq8+O6xL5CAgEAMWHiPjvNw2Bu1oGkerdD/07Pra9n1NfJLFmqIIZReZjQQXk0UhisAdBV7GRsaGZ6bzeCMptBx62usZnGSwNTtM2rSEQG/7qjhiUMjw3wkRbgNGMkSjvBEypISiQRFGierBdjfEVdY8JeEUaH1x1Z5WoaS4OF4dRxkw4cvD0I1Yq6EUaFyfZVKpfVdHeVg1GV1aGQYQV9B9xeKsEJnMvMZOrUIlw1VfhphjIYkKJwAPR96hS+Co1Fc29SGRoZD6KYe3g8/JE1KCGEIGrpMQ+9aB+i8HNqYYyF1+Vby6l3oFfAR8e4tWkD0puqySqjgPluuOwislpBEyh4QtOZmM9ABUIyCIoCCEgbKHtzFavkqPGZFCDy1wFyBeEwaU4RwplLpxKdEcjBZOClixAunxexqVhwX+e3QP/v6wYGtS/r+XogsAsMzl4UcL41L/5YgRaqLF5VeYdQceY5bsuVUR/QhpHaLXG7vj/cg4NDmy6DxXMFzfmjFHbFhHgNFlrdE30dg1wca2GBcgcpdPzx8CPhR2lDhBlYWFhN9H+Pv3mobGkpAUDhDIKpcXzVoRjDjAq6v5BkZyQn+u4HrXfsWnZxjKfIdrV5h+pGWVbgsfG4xsHsCwstylFkadwtpI6M2NE+SYFNjacop5SVtS3lvn4ToOMN9oZPciMBkYGVEzBXU3NBnU2SXZ2Q+rpivgKptaD0fepP9A6hsFGIuG8SnuRm787K2oSFOjgrweT+dVRnQGByNaUYNJzjQELuRpaRVtBmqN1xxUsxt1TcP2HXC7Z0cReDyJyepFo5xhyQU4F6CEC+dlTPztw4KaidoGDXZxx312MrFJZhZ29RQ6CdEqFEwrjg8yMdexuLv3uLso7GmcGUyMWmbWnIwqSwpycFkUDtmiJhKR4LNjnI/fD3aKQ+BJ4x1430zbrvwjCCw+P4JtkEULgrdCEwpFg3N//njTYXTop+KJQ43ctBs/PTJ0zIMXMi1CterYBIUcosRXw0GQCgHdiNlYRHVveD9RQJNsn8g9vpVou8jEhWQM4AMRudMyP09Skp0S1j1ypDkPmfmM9s7uZ4Pve1P2oGL7pWEub+nbWipsTRlPzr2DdXiPC7w9dP+XnY1mxxM8i8F1GGv9/WZlMtdhsIaQGFyvsZHdi7SIdVlNTWWFidEAKZguLzvpcRamOZv5dnWLjPzmV1WgteL7+8BH54elF3NQlVD8qZeS6nFr4H2smBcgapFc7MZJCtiic/NZjr/6kRxx9JZGZoQFjeU78JpUV1W42/iyGDGZfZcRMpH1Ta1uumjjh8sd6HAFAofls7K3imssHzrtexZPkOV/wZZwiH6ZvmgrqgQbyipCPMa9MXdfkWzCIfBmg46hpZxwJTBvI5in/yoejeobWqpsbQ9Kxh/lYVFbKN1E4b5V86ur1Fp6crFJb8yoREhLJJWaSATcBjLLOLG6THytAlzxjvwSR+yHJfJwSQKqHmcjJEoFaxqYl+DUesfg/5KvejBTeyOdHRsTbu9CwmqcFJEwEu0LcPEBJXDW2SHp9IbjhoMHLQPpbPy418etz1qQx4iGfTICkqvH+IF/XIF46B4SmdlLGvy9cZexoCyTF8CFMxtquQZGcUwhVHBoreRp8JRl3KzGNo/25OMLXE4/L+woHurj0YtC88ju81tidDtRNhZ+J8oYIl/ccfOBFg652UYeaKNJQGhUDfC2/g0DHzIrmYhY9s3R2sna2pPUGeivqtD57YDt/LzFeKtQ3rxeFO04wX2Llo+wz6gbWjihKhzVohGnHeWgSudlX36SXyeJ1jNUdmILNxF30RIpfMyXHiRhL5bJpECK/RdXV1WCcMXW0wg73LocENsfIAXQmKjteWadSTQrNXhCnptiD3SlMT72y0X+0/Lho5uXwSWIEp9f89RXKlcX5F7NdwaRQyZ40P5d0fjfoKpKIXSjeA3wG6iLCkAv/Ez+I0QSl+HrldU55VvnwMwwKCgY6CtjTVQgIa3GjueS4VQxTfqnxUQMMAVsB2JEyYeBOFy6/t7hdOiNCVBLTMMBgWocn1FGxVCCbHKk/0DcBhBzSqdl2GeE0YFmCzwK3zn9BQojobBMPrSpESaA1n3WNUE/QUWE3xGuAt/0R88FO0Lo0KpVnodD61cX5Eps3BSTI2lyehOr0al8SoXl3hriO84oPjse7yjPC2jVDFeE4hPaAGbGW4pnZfx7mafd3V0DPhO+LJwUsQtR1wlIUeiCLxwkS/e5Ojh1oMD2xhOMC4+Ca4t2r8cvUwhWM6vBAXIdQRd9nzolSal7Z2cOC4mPiVSqTTCBIE3iuUCcVOalKQpSZ6WxXFRWVJgJTAMNvR5GP4daVKSZ+Shz8Nwk6dSaWlSAgYhYsignc/NZlAJIdk/YBhsbjYjTUrJwaQ0Jc3NZpKDyZ73vRRyAyB4YVRIfErg0eKEKE/Lib6P4oSIphJ9H+dmM+iVMCqoy2rPh96hz8PCqJCZzwijQs+HXmlKkqYkeUZOpdLoHrYDcUIcGhlO9H1MjaWlSUlZUqRJCa3J0zJeJ5VKo/aCtqmJ4+LcbAbxcFijwhchlUpjNadS6UTfR3VFxVsrC4tzsxlpSkLL4oSoLCmpVDoznxkaGe750CtPy4lPiWT/AIZ9aGRYmpQKLgloFH8QOsnEg3D6RdKUY0AUjlZvHuPPfEey7FCRcQXCKsEVkCVQ/j3xKQEbdvxNHPUg4+/epsbMyc5t5cQJEevGMFj83VvAFmGtgBng3MCKxMYpTUlAbs7MZ6QpCSumcn0lTUkA+cGKRzyCPC1Xrq/i795i0WAQWZXB5xB/9xZRJ7HXr7QNbWhkGOjL4rhoGAwcBUOKNCUpC4upVFpZWBS+CNn1NTAt4j1h70dWOpwMua1ccjAJfM7sahbegLnZTPzdW4jU8KMjygDgotn1tZ73vVCl8NPhQR4Z+mAY0w28ooIftA1NXVbhHADENx6Nh6KriDornBQRcuc4d9qmhhC9uzorGgtN5dcuLw/ntnJUfN4bUoS5lBDgKQRaT32ugKkLUceQNCi3TllYTI2lpSkJqczytIwjG0JXou8jbsQiwMrDmZuZz5gQ1qk0FgSWy/ZOTp6WcaTAgiFOiIgQzq5mhS8CzopCDboCj8OZQ4pKdjWLXsF8jGMNkODwCSQHk8n+ATgZseiRroTzDU4JcULE6YxViw2pcnGJotpgb6AE5LZy0pSEIPnUWBqNULwq3tEMKzoxMYuUJUWaMuVvaIqw6BdOisKoAB8LQobo2CycFPGahwd5eUaGOdL0BgD0dn8P+aggbVM7Os4DwK7155/suVONr2MjOsHMUsWvcn0lT8udf3XGXr+q6/mGPOy9gIOqFsFsUKzqrJvy9hNc4Aa25TU0tZTcw4O8NClZZhFbuFvIutu02QmSHsYagr5/iTaqFYACmfYKfaR4hCAEOPB+5cJJse1RG6I5Q2Bq+KGoknURdmWJCsMu0/W0SxgVPCZUr1UW96CgQDsBfdtOEWysBvcEfgiRj2vaZOtlGmFHgZcjNZbmbZq8O8UwGFB+PYbSMBgFRPjhCjrZ3SR4n6/JamVCYy9jfDIQtpXIvQpQRQCtG1VaCE+hzwq7sV7nYDPpJ0AYx17GPIbFQ7VgtWDTVCodaI8OFh3o4dml4EcyAgadXd03Gsr2Tk4YFWIvY3YTNS1f7xRKVrUG5/nsYVTuFDsh6yhy+ymocnEpT0fPGEGBg+uM7W0fF6syeVqOv4kTQKDjjXVVCwRNt/78E6sHFUAUzLftsTfA3OEH482xccMIjIgIXaX7RTdV3yOqC05DSRQ+u3qzn0Uhh1hONlDkuXj8gwo1pHtlYTHCStU+41IheGfX1zB6lYtLmFtQchrGSeYC6eIn70/3rKFMypV/EcYvV6DkqZtYgm9g/QyX/mYEtB7yfVCWFMSPxN/EYeOiaDDHRU9W/BCn2R2eFXcgQRGRdApZt3HAfbPZGnJZ3T4XToo973uxfgBJDDOJvqsPjQyLE6Ljlg+WdgvGIfLYBPX9PWFUSA4mxQnRo+67hfxyBVRht8ABPCw5mGxuaml71BZuiBuUHwA+II6L8TdxcpvQyPL9DJH+ymoRX3ehs9IIRyWN2KlwG0ARxywJmaGfiJDKurfTsGPdS5MSHKxwXsHCxpxqW9KwezslKNTS0hMUAEELPK5XXfLLFWTc8HhtaVLq/LMz9jIWAmuokRwRy4OgdTx/1j00MsxzGqkcoUNFQktQjSx0P/fW36pPrbCisHc3fvT5OeHRvcy8WYhdHBcr11fAwuGvcfOLVy4u4S/yUC1IyqJNEK4wNAgUMv/GRl8RH4ZhYpDV3WIR+ICacYEGN6qsZdpdWJVJU1LiU0IcF+G5MwxWOi8jHD90s/ZlxCvuQTGOQHwC4NxsBn46bzRrZPz4fwRxBW8IYVWG+knIwg834H7USFyA5Ad8QIIaybE3Jj4XWGFlYdFjP7JLMUjhokdTTUOfL+WLKyDzZdfXvFMLeFji3FaOggW9R81UZLkCBSHmxnLs8j4NdVlNDibj797K03LdomkeT0ezFtmUDkmMOGJF8VB8QBVQzDckaTAA+AfDJU/LNG6psTQ/aLgMyigYEgoeosXwGeIBbkf4Ktk8CidmUAZ9sJyclYtL+DS6X3Qb3AL1f0DRWeE9dHgX2q0RY2u5gLjCPsLe8LJGLf6qcnEZexnrftENcER6HYQgOI6AI7lyRW4rB48y7neEDLMQZov+za6vIR2v7vgaUeC9EQGt0PKlvr839Hk49jIG+LNwLbudZvAwGgZDmW3UnI6/iWsbGuEsIgJlbjYTfxOHIw8qECqLUssI+iKhv+d9rzwjx9+9LZ2XxfEbNz8K5KFB4YsgjArAl4i/iUtT0tDnYSDsS5MSZrBwWnRM3a5cX8Fw2f2iO9z428ekcFLs/KszhNGlcFoMHUuPbsgzMgHk3VpdG2Z2p8/WXLlCnpFL52XEJuj7e4iZxcFtKXRL1W8RdUPfAB0emAbPn3V3/NGBoCDH21GzEHV1cS7J0zKlCDsX2L2dHIzNQN/VlSUFeaR0F0r3YqvOzGfib+II0AI2D9KC6Xa3RyDDmO8JAkkMg0FaQwUtw2DCqCBPy9KUhGK4mDCS4hDDgnBAxJLc4oqxtLqiwmdcub7CXfK0XDgponweDmGkj8MXjpAcBJXBNY6cMB5jxZLEzL8Xug0ATMT1UKVjywjbZ1yvJcfzo0SIpqlUGtOX27o1fTTUyExCSj1OVAIDcJtlt57AnCVPyyhGh+LR9CCE/ygLi6j8glrVmfmMm+zjyhUwh83NZqCTQTqHEQaRzNa/J8XsahZGcUrYRTi3uqyaeDnTMqK+by6g1N4NDZE8iDAllHykpSP52/m5t/uAjF6cxXz70LcKNWgteVoeGhmOvYzJM7K2qd2q2GtpsPYv+OrWlydFSmzKbeUQ92UYbGhkGEFWhdMiWLRyfYWwBfAMghqzq1lE42K2zF+/CAhlRxx+z/tefVdPfEpULi4R7SKOi4gj1DY1TO32Tg7VdQmFCX8RHUwCm4kmYXmvk2LprEzlj3EQSZMSxsRhQGy3b++YZa4oOP/5s1qhyoVFBES6DSyCwVCQulDDTHB9KP11mffEpwSeC2Qm/kHYzrKrWYSH0IIk0cZyTjpwBaul2iQ+JaDzEeyFt+zhobR1v+iOvX7V+VenWxQTUOvI0UNkxv8FwdJCsoflS0clGHtM19Mun5jQHvYA3gxydJwXRoVUKg1j69FxnjfGQ+JHGAI0Tj6SR11WsQFBgwfnAJW0cFIUvggIWDYhI3Z1fVdHWgiejlhD7JrwL9GLB5IbEXHoRwXnE/QBIVU6Lw99HrZHeVkI/efLFZBxNhxRLd/mppauv7v4n6DiUtpMbiv34MH3rT+2ujk0nc8KVmUI1TbX2a4OGxSB7NuvN2xVkC0/df7Z2faozXHxlc5ModnthSGKeJvGyY+r3y5Ei6c7lkKl6ZEmpfi7t46hh/wTyaDuXyWNhBxzL4NS0JgDxAvTMrU742n3pKWGVM26Ld94ja6vIF9R+6GRrVmV/fDwIZ0VXU+7+AlCcCTsnHgQjke31v7PsHd3Re38s7P155/i795i04WdS11RPfQVLEf72BEhRc75pzOvdFNWix2Up2U/84rtmW+87r4FkibNjA47QD8kukBz5riGLB8s3EX/Wq7xYzZxey5RiMQjoPx7Z5xi7qAK1u0Dfxd0MH1X56d+O2ClOP6JPe97wRLN37VYbL5IOvDvE7OeFZWLy/Yn7XQSwbQCXB3v8NIQ2Po0Fsg08riGVQMAClqMvMiI8O4Dv+y0DS0zn+l+0Q1JBlOOfQGGHdjaIfLdRSCqcTenUOgMIWwrvJHQcn5SREagzuCEsWCmhKuYgxnUNjVtQ0N+juUCdUUtnBZp467boJUrCqdFYgmCrUVAL3ApPXL/Q7vh5mYzbrIZCEh1PgeIDxzQd3W3Et32b6AGQMXPrq+BK5L9A9KkhI1Qr+UemVQvria3lQPAI5KoYEhFxhJsJjwhxc/nwg2xvrXNhpJU9VoOJr9UsIN4u4AcO0+nriVyORxX0CIhId9C5MX3eWBaJShWZd0vukk+a/+1XdvUOv7oAFe0/9ru2Oj2Tg5QpEHfhCxCHhFWrMr8A+jyWi+OaW8JBFhJsNhAjLZLeuK4iPQ9PkLBZ2fAOfT35sPFJfCUkECHiJ3mphbYf/zgJRu2U8774sazSXFoqCtq/N3boZFhmJ5C5KnycQw0s3RWhE5jKp2XIebYk1op6SoMV4BujGtNLc1NLdqmJk6IlMTs2Errj63NTS3hYHQrF5dDn4c9hhV1o322xnOFW5wPq7Kj4zxSaslPUrfl7Go20fcx9voVrEbhZs5rHK6v2p+0V66vCidFMAny9ZDhzc89RAWkm+Mg8jPyUQEa3EBF1pZvI/xmMW/AVRJyAC8usZXDscMzG39WhJGgSOlBIADABNp/becFKnu7uDik2HpeFr4IHjp60Opp4AqqMH1jazotwisMp5X/qBhqAXfBYEXBHZEQq7LSWbn9Sbtlp8RbANQVPhCwMc/tQEmsO9+NnxVk0Gtuaun4o4NKbwVtmdWCOOCs4EWmRgDdDg/yyf6B+Ju4A1Z5jSt8Joo6W2Yhe1D/SIJy4wpYnUNvRY5m2aBKNt2FTZFXVKDzmAACYUPBGedzYFUmTUo973vj797ys9jIsiudl0lAtbcjT8veWVnwUXhMQVR4HAaXvmK2HCpa5/Agj0XFz1QjpaRY9SaAwEJAfjB8Jw86nxVwmhIQGKmGHrMSurIoMKMsHWW1kMEQdWGgMdNBDItq48mfhLrJtwMoGoRXNehSKJ2V7WobjYO3JYOsbUgPdnzTulgYoSkcgAicfUOfh/lxayR0GhBBFVvJY7ICG76xvZ3PCoCnkygC05vbnh3Cpkb9RqLSDw8fOp6bcPQEHXFoC0YNICdEqRtH0m8n4vFtwtbU+VcnaoSGa9/kCtu+A0nDjw5KGA6OZE+xiIoiPIUakaDseNs3A1iz+yMGp25TzlwB+RWL4Og4T5EqhoeTaNPBsV2XoJBAgVGWFCjWiA9NpdLhjHQIdgB4GR9N0OCE6fXSUxGqJHwREn0fQ2x4CF/lv2FVM9nNp1mmdFaGdciRM0OXHq9LobnCfqw1kryOMCrDNtewXmAMS2dleVqGLw9RYY5Hq6sERYcO4iLrBriHs6kdHuQf//IYJcUKJ0UEI6ImJRm1Ao24vquL4yJFqjZO9HQE4dXtD6thqMXfxP1DBxwe5KUpqf1JOyIL6SmAbPM/mBg3t8XhR6QOQYEts+dlWi2syni5NJxeQfZ9x1qpnX92/vDwISLbwRU4e5EbCKxeyy0uEtSSggqfrMp63vc6JqBZ/rUkGNkv8HglR0EQeJj+BwWEFF5Ssh2fG9JWdlb2mYoJomB4jzel71ETDOiA+u2kOcsR7fFG+q7e8dvvHX90OCYxW1K3IyT/XMGqDIIAYHkrF5fID6GOhdYrWJWlxtKOhTwR2U4xywhWIPM6ovEtm9c9V/ile65wo/8ZrlhYlKZMTMv2J+3A2R76PAz01ahK6wYl+C4oZ8D+q0cAYiDSa9Xx4OwzagsaUr7PTFoqS2DUIP7dptPwZ8Hb3vGyfXur2sa3wRXoBuynsBdl19fECZG2XVYP3Ml1tC8uIa/yNig4DFBFkvYaxCPmtnLwgcJbb2nNWa/guSL2MlY4LaJeBEJHU2MmiDJ5ImGbK3BlyLRNDdl5jKttRdUqyM5A9b4o0RnehsJJEVt+5eIS5i+UjFCWlJ73vdCWyE8Hcxn8XBhxeC2Qd4L6VFDF0CDuwopntbgpSr5BXhRK2AAhnJCUAItPkT+EGYcFR++FZyHNI7eVOzrOJ/sHkEuNYHv8RLbz7Ppaou8jAOULp8XK9RWKYiGFCyHAuAX2qNJ5GTFIFEKCd6fjxY1tGuQKV0NLWK5w3F/CoXRCRuCdZvBQoSk+xyG3ldveyWHFsqrzAe7KFRRBhJnGEjGTnvo+Iu2450Nvou+jsrAojovZ9bVk/0DP+15oh0Ofh6lwRHIwmej7KM/I4oSI1DNxXERSFQpBoFYDgkoSfR/FcTEznxEnRFR7EcdFFIhIDibFcXHo8zAgPOLv3qIbiGBFMQcyEgx9Hk72DwBzX5qSkoNJ4ODjidgkej70Cl8ETBI2AuowmpqbzQx9HqYwLeGLgGhzQDgnPiWGRoYNg83NZuRpGVUv0J+52YxZIgMFKMbSmflM/N1b2IiEUUFZUno+9AKCBO8OkwgyXcVxMdH3Mdk/gKoX8rSMQjapVBpvgUIWqHZgeJ5F/HIMoW0XTouWVDD77UG5AvlYsDHyN96Y+IMYM3EX1U1NpdJdT7vEcZHPs6MNlHrrbZ91tcySxxGbEAJIkc6L2MnY61fYOBFibdZhWFLAheZPy+rQyDAys5SFRYD7Z9fX5BkZbDY3a5ZQKZ2X5Wm550Mvildk19ekSQmZIsnBpDwjC6OCOCGCweAbAawQBSYBOxBPhw1taGQ42T9QOi+nxtLCqICAq2T/AJWJUBYWY69fqSsqmB8oxYB2Rk0JMA+CpfFSOO6BMABxjlUZ1aBRV1SwdOG02PO+F94SZIpKkxJqgMzNZlA8SRgVlIXFoc/DqA9t5uNPy6hWAc4ZGhlG5CX4H6mq4CtWZdgIeHe4h9aBitfeXMFuhxsCdcHMrllWeaAx/nHkxfM+rGhjRtkTDDvfIKvFUHBgMQAAIABJREFUj3jgPrq1SXto7PUrlBvm20SSqlELUKhcX3njbDhwBVaPPC3j9MFQIi2d2B0oV1BcMHaV6yvYcHENsi4hnaNiGqsydUWlxFmc/pS2i5htVIeBsMSjuRi1KAMIIVgHVIUMq5a/2KilvAK1oHBaFL4IeCNgrUK+RBEM2gjpQRC9AGsCkzRV3CLPZumsTKLU0XEeUp/5mstqcjCJ0lDYwyA3oku84IRzVVlYFCfMUAUMo1ETKREaCFkUHQOyAa5BD316rGH79nMlEe8JhikTqSaWy6JVV8K1RvMCqcHisWFctA7ah4DqiyvAWMKo0PFHR+efnfE38Z4PvbHXr4QvQmosnRpLp1Jp88NYGqeHSRM3H4D7Io6Lt66cEG/dMiHyP8XfvW171BZ7/Qrf8LekUmlxQkRtsdRYGg8yvx/n2py4eRw6iS+7X3SjM11/d1la5nsOYDJxQqSeU1f5Zvlv6AL+ZeF8bP35p/Zf2/H9zS2pW+Nm6YmZ1z8tyzOyvr9ninP8lbeHDg8SJ8x/ez709rz3R95Xfrh1ARYAwr2A+B9/97br7y5clviUSHxK3Fzvvw+eFH8TD3R9ou9jz4fe+Lu3uDfxKQGBwnINLqBO4l83DnTgCnFcbH/S3vlXZ9ujtvYn7R2//d7+a7sjPf7lMX1oe9RG/3pcaf/38S+PH//yuOOPDjyIbxMffnj4sO1Rm2M79I3b99R5/i3sj3Drs6Wf9p47P/SPjs4/Oy3XJD4lul90d7/o5geKb6HraVei72PiU+L5s+6up12df3bS4Hu8481rPqnz17zL+zL7Nb+2P/7lcdfTLrwUku9/ePiQwqgf//KYrnRs00/fbvXzSZ1OWv5te9SGbcj1FWpt4vvHvzymAXHLCLBKUJDCjZoQwvxl2CHBN9yJWanVSHejw4M8wGN8Nhg53j11I3SamB+iYAeAO0HLsrtdQ5MbUNrNBSdFu5kSMyuMCsBDQQAiglBgA8ht5VBfIioKapntetrV/F0LSsN5BG6TIZTUbo+kaBtXnJWbm1qgAABsyw+qeyNBXR61am6179vQcUe51BaQhKAEu4eypFhce/zI84G9sOXH38ShxIeLR+aprr8CdQ95zkdnkv0DzU0tHb/9ztcU5xF1UQowqoDcoFXFxHGx/dd2LHFHlBkQVA6jZoNiVYbqXL4ss8jbbn/S3vpj6+NfHpN13zJSjjPq9qsf8vCFe9g0gjZuf4q9EYtVhK6pGx3o3YHSWRlmN3VFBUabJSmqcnFptxEBHTTZP5Do+5jo+8griEGHmvwVjjcCIs2x5ez6WuefnYj2p2GB1R/fwCSInTTc+PDPDWqZ5ckjGK90XkaVDLLWUMlzO9kwPq6v1GWVQBEBTVm3N/6DuhC9h5q59pwHKq7n9mKGLf/dvIsbC4B/plJp/7VLYBCr2/NGtkOYmJODSfwL0D76FR4679uByjP0eRievqAdcDsrTGtpkOMIdja6nvZNVEFoRORDT8KBxnvcSz4NLFQ4c3ve9w6NDDs68pwts60/tjZ/15L4lOD90IbBMvOZ58+67dnilstcp/a8TDB4sJ/gexJnhS8CAiWQ50S/ZlezpfNy/N1b2tLgP8bemUqlaYYq11cQ/KiHsPdDQMeyhmUZ+XpoDVYdw2BHx3llYREXm3CJHFRrOK4wp2RFhb8CxihgURLrZlezKD7vfXxhUmFCIYwjn93wOCtg7/b/RpTHY/FXGLex6ENQ6bzsP0Y46L3gZNMavqRg30e4huVKZ992bisnfBGw1KDp4uaeD73NTS1YzRYhx1IZ1rFZIOBafpKnZUgIUDFZlSX6PooT4vNn3fAtoDS9vr+X7B+Aq9swGBzesdevKtdX4oTIl+1J9g9QshG8jZn5TM/73sr1FVzRFM2VSqV73vcikxsqY8/7XpSRB4p4/N1bOtAaOStKZ2WKTjNwMlxfYdcHfhFUDora8BhDoyZrwWCV+JSgmfImt7MCu4PPDd6cx02NZzDL+QCnUzgdrJH8CrrXbVtRl1XEemA2Hzz4/vEvjx13FmffduGkSMkZyCsgeJhE30dHnD8/4iDgg6ijaAERVvKMDGtG5foqOZg0Iz7OyvB5Jz4lkIHAarm54oQoz8jw9QJdnJpFiSMMEHKPjFpqOO4FKAY4H45kYM+gWcNgYCqqft04V+S2coihwpsilgzHY+msDN6A+x+dp+UFh6ZbDiDiF5P9AyC7omyZUwtXsFp0T6CFCPGJPw0cpSZ7ZR8/jOexsuvfWy/eFv5TGkwY0ByvdEUzgKkEQwZvNNkcCKGef1s/GaqsyoY+m0sWUU+GwRA4BLzoVCrNqizxKaHv6tAxsCYQaATYbQCCdP3dpe/qiHJPjd2SoIRRAfGzAOJP9H3EzsqqDJGFib6PpbMyIp0g1WibGmI34u/ebu/kbqJCuITyBm1QRq2sSXY1i5hNIDSjDA9iYRCaZUbRX1+BhcAtjoNJn5GECYQLS0YufS7YCrsYQeBG+VsoksBw5wp8n62VQHFbD5bPjeRte3NU5foKRg7qT3Y1SwaDOnoFnYmIZkNJVgRHUMYFArzsZ4UfaRL8ZgKpnxaNmh4pfBGoVFJuK4eQVVZlhdOiOC5CsuLxgLOrWUTyoe4Br33K0zIClgimW5qUoFdpG1pqLA3tvHReRqEtxDihioC2oQEKn9DTaEx45PAQZJ8qMIZhMGlKgl5ByE7wVCgLiyi1gSn3zoWkZQElkkKe6RpHf4u6rAbNtif4LGrfQ8OGDokaCW4pAJZHULBzXQuEfWl5cBRcDs1NLYSA6AFA4YzUL3wR4LIB7BSA7HlREpsTrxo2YlD7B0ialNxmziexBiBD6zarbWhAoyucFrd3TL+YOC4iR0ddUVOpNAKrPNqhzzDmSpNSou8jcbIdJQ2BW0ZAcQV7Cn9LXbtT5eISgJQ/PHyIIxfRcdnVLCCGIYmoK6qypJhrb2ERMXL+O+btNAOyYNujNsjGrMoQWuZ4sQNXQPmDEabjt98Rtmm3jVBlHdLAApn2LP/av3G72M/3PltjTpGebs0iQcL/JAUaB1Zl+v4eAuZRIgiQqZAkpSkJuDuOopTHOpibzXT93YUA/uztOnRQD/zzA66kqE2fXEFzgTpjsPVDVlQWFsmMBokXdWT4lR3ofVEtyKP/rMqQNIYga1RgcrzYgStwGyROoEK5ZajyWJRIu4l20XxTxKp35TXHYAJeiLZzBAsqSwoCEI2aQdlPgwjRR0YX5NJE38fkYJJP+iX5MBA5gpT68VEQkq/3lSRF4zKftRnMbvhwimMGcV4hMY6fAiJnbXt7J5caS5tg/SPDHuIgCWd1w5m8l0XjEKiEzXNH0UqV66tGKvGEeyIiyeUZOfYyVndJ0V0I1IeNhKoEIuMv/u4tTHZ8uRa//eGAlfjHeaCksVpmL5UGhhqZSqWhNsjTMm/S5G02KI3pf7j82HsoFApSq9/oQOqfumLWDnvw4PvEp4TbCLJatWkLlweixgNGjJorCmbWBptym+BGzooG++PfUgRsZv65lesrGCcQsIToXSxHn5sRLVneioW/ZNpyu5FVWem8nBxMQmATJ0Tk6sgzMkqlIRDjhitqEgdVnPM5dD59A2h5eyfnUXndmStY9cb5ZyKTO7k/TYP3kgK+D29Ti6gEPdYEipT6nGnDYOqK2vW0yxFDiae70CtutX9x2SAmJ1mQHRcTBAxgPD/+5TGyDpA+aZl6x0Ew3RQ2LnJMfEVxj8rtitfY+OVpGao2yh7wwFDG7f0eNT0CTX19rtjUoF0gYMLtMtez4gas/7uW5qYWJJrYx9qoSaiWYHK38aUv+V8pMC4SqotNxuu4lesrvGnnX53ezQY9K/h3N7E9lxQPL3Ijh63l9e1uVsZFxaVS6fibOMw72oY29HnYzHS9vZXYuwH4Z8v39rOCVZk0KSGIhkyX0LANw0wlLZ2VHa2Ct86Keui6PCHE2I2laYTBkFT42HCyzRgelYWlKSn2MmYWGmtqgarkOFgEAL694+Cy8O6oUUOsib1+9fiXx7GXsdCrgR6k7+ryjGzBp7I/lKq2iuMiAvQJcMTguJpnIYtk4tE+XYMCp6Sk8WUf7F2K5MAEoKj9e15esuzuCGXoed8LfCOLtYr+ony1YWN4j1BcGkAKOcuuZnlvksX0p3FV5lAqu+4g+x89dLVwWmz9sfXBg+89wl6duSIzn0H6Us/73h8ePkS1EUcgZFYLVQdWDc0HcpGzq9nuF92Pf3ksTUoAx6VICixKQgyIv4mjwpjPUfCYAIit2fU1++LA2CFdm4dYJzVdXb5VAI4nD20bid2I3YAtFS+IyBF1RRVGBeSvOeIrm32LQrkyDAd7Ky040n3Jx8ezPVL+52bNmoAUm0MtVC4uLeKW4cIV9i2Dz2TQ9/ecI7IuLuksVRYW2x61uVWGcLzXMRCJ7w+dxnDUerTs7NvGGm1uann+rFvf1ZFu4qHgwyvMBwh2/tXZ3NQSe/0KhmqkE4BTaQHxEdEQKCPJi0cJagPY9KdFQKfp+3twGGmeNS9xO66ktGwCQqW8HJPDkZi2mkVxCUir/DtSm0C18Y5Xb0Qx48mtCA7P0nUL5ei7enIwiRpXPBvbb6yb4uefCMmhcn3V876XCgT7utdH7hpF79c1bTlzBdKvmpta4m/iCC+F9xH2DUBL3NCGhjgi+GVg9oq/ibc/aYc+B6ANhGbgFCYy3bobmrKkwCyAqCTnB/kjWFpyWzlxXERcJMBsENOF53rcji6lUjcyDyo+ihPi0MgwglNSqbR53CHWdX0NZg3+vcynbGjAbqvbbQxyIy+Od4deYW1kQzO/39QAH4bRuHUZ9xlvIU/Lib6PnX91wmCFiJvMfIa/5WZhBCF1Wc3MZ2iItFqJQBjKEOMjToiI5PfV4Irq8Na3CUVAc1s5YG96mGRcogPPywibww4HUECAurkRtlio3TBBWJKKPO6FqgTbPGStSq1IqfddjoQYeuBwmdV0FhaxA/lt5PqqdFbu+KMDGAtoDXB9BiceEHm1fH2F6a/7UAKUb4TgEbePHvCBMDjwA1i75PQK5mI4K6sr6vNn3YAdwUbLN4UPgQg5AlmurDBc+6lU2lI8yOcyAEajx5VAKkIMMqyUHoKZq7ZtPVL39/T9PW8JDzsinTl80Hjd9kmqhj2uEdmaccWFlYVFAIqFbo2nutKXw7jt6j5dUZUGct+JLDh//PDyliIg1Ad+/U2t531v19MuylY1wpb/4gdH39UBRWfZvwM1m61XKY4WGJBnvVtz5QrehGrUALm8yx2pyyrBvBoGs8QbexNficd/EowjWRwLpNs1yGlGwBQLsr1U/AV+Nqhtk5LqeLtFJ/YIF61LCO+NvX41N5vhcxXrGhs9JgvrKnQGC9yUdYcXmw71OYKzArl43qUWKxeXhJqDiHH/LwagYmrHT5kmNyITKuYJpVMjOS6CThvZFv1Q45ZZxHo4c0VteIkrQqjIpiXnvKxtaggT7HraBWTRxscWs+a935PImhxMxl7G+NiQugudAumhe3h3pg5X0AYA4Uyr52bKrmZRVckxjMz7KZb039D2KLsTuvHSeGSw9y9BBa2J3DhXeBTXjPCsqFxcUigrsl8SnxLJ/oFAm6B9bCs2NBnHyxCFDnWRwuD5I8uNCBTHjyTi96wgnca70+qyCsTBEBOscTGPrMrqeuI8ekIS6o34V28v8UOoNODzYp8lHokaSc4E6bu6mxme9AriitB5heaWVwv1o9oowqgQe/3KkgTiX6zycAdRC8hkzK5mO/7o4N1wdXcrxpXF8LNFenGFWbZiSuLdjbTaHF1FSN9zK83mTZaA5MrFZYij2VEBYPWQ2X2SfwmKh4b3SY2cFawW0OnGh5b0VAJ+DvcgwkOC6/ZmfPb3xHGx889O4YsQtH1eCnJcNkhOQiQEoSXcTLenbA/cbsO9oqSFnLmCXp7QQfA9sgcNgyUHk22P2vi9jbS95u9a2n9tt5emrktIELd0IJz6Zd/UQzdladaPBFW5uFRXHALpvInUwdDkcTqRMcMUVlezjUQiktRgadZ8kfOyuqz2fOhNpdKosOG9DGhlux1fwA9AGBUCqyyhu3XPWMKBp9BJb/I6K7RNreO33zv/7CRrEkHVI+HQsRRYaDggJGfyQxxiKdMQW5YvvNHh7CT84HpHMYaT2kmwbsRWVuHiOOzEW2a1Gm5N42SJeLU8HYV4koPJ58+6UYCBf18LOZ7DSF4nbk/0fUQgEqzt9NC6xzLFIsH1VPe9vLiCVZkwKsRexhAti28Q1oEYL/ux1cias0fUhBZ/o3JQ2JutOwE8NGUjDwp6CxaQ26+wXqDuSSTdc2QDN9J3dWlS6vyrE15wx9e04CqYKsTtHZZ30vkfLsYhHfrscB1tW1lYlCYlbdMswabv7/n32gR1eCEMhm8ceFuhJ48KTLFaUBqw2EI36G1vMGqhuIFOJIv9BAUOQ/SN3IWOj8b+Anh9/yF3gYba/qXlEahx8/xZd6Lvo0XY4x0OcKUTMCTagdZBT6GygPQUquLpMGs+vBkW8muD6vyrEwF/nX92It6Of2d8PjzIA5wP35Dvwg/Ru1m4wicIBcByAIRBlVSlSYk/lJFdGHsZI9C3unuM5QKPxCOSnXyuaVyf28qJEyKCi+hFEGscVAr1NnlBnoaWiEySQFwB8UwcF6FZARSU13fhva37viBlSbGDh5MYadd5gJKK+Ch4k8VxEfs1q+U2I8fdcXb0XT2oluvLX8GqrOtpFwoFtP7Y6qjcIA4KJQDx69Dn4VQqLYwK/vVOewwM8HXqDjcZy6UpidalNCkJX4TEpwR4Q9/Vnz/rFsdFpLMAbAJhf0BHRRCXx+NgPaQxsfwaSHYi4wQkCsLG1Xf1xKeEOCGiIIP/png4ZDvltnIo1ff8WXdQWDSjFiUBm6S6ouJAw6mLpyNucuizNXXp1ssuKSi0aRiscFpE7SjYlDAFHsNOuFLYzvBo4OXRXKfG0gBTNW7vaIG8TIYfriDCAkKpT7usDxzVysUliqOiW6jUKIwKFrnIg3jUx6AKN4I3eSkiNZaGCZ+P27ETIq8Q/jk3mzFLWq5mMQEUIQ9YaMfJK52X1RU1BCIWit+x6s1ei2KchsHsOHQehIBIj+u1Da1BRKzSeVmalPCCyOviV97Q52GcIW5+IVZlQGNAQWHwAyJ59V1dGBWwr9GNlg8AHTVq8Xj4nBpLUx/gJ0EnLc/NuZd6caP6Z4VhsMx8hsKqwa8WxgCOpTgudr/oxrqpXF9BgqIC4H4IgQm8MoCUhro3ZlezOFv5bmMW9f09yiK0D7rbWwM1FDFUAKtF8DPKpSLq++g4j1hXyJYA7fS58mj7VJaU0tlNfSltQwPcC4/WXH/cTopQwByXo1HbMuq+uMe88PU47coe+k+QtawWG0KEywi8GLC/2qaJxk2Tjv3FMk2Vi8uhkWHARiHEHTPLW6KkSQkFIMEV2qaGD+GSdnxxhTwtE1cg79btvKPthFVNqUCeDsAVhq20Ut2zAj0E2BFwY0nJRlC6vqu75dZSCz4tKjC+be/kYKIF9N3cbIay23lR2w9VLi7laVkcF2mXIZiwQB5Mb//D9k6OiiIEJdKXUHZZ29CA4wa0bLoAc014p3i1mxqi4yJCx+k1wUU4cyyPG/o8HH8T5ytCsVphaxx3rMqgY1giu8A2WD/qstr+a7tR8zvDFEGQsHXf2pcEVbm+Er4Iwhdh6PNw6bxMxiK7wk1h67AbGLXURP/TQKqFeXSeFP0Ea2D1Y1+nKys1jIkQYFP8dnXLkGWTBo+O822P2mCHCOeoCU3UNw+42MrFpTAq+C9w4/YgbASFkyKrmsgx/BPrzjWrssSnBOqsExIP1Yq3W6vkGbnnfa+3vuFBZMrD4lGWFCALwv5Wl/zqFSAIu6zKYKv1Hkf/I85/ODzI8+C+2fW1BpHAoyKyGuHssrCK8EUIHbVlucXnwcUTEsIcG1FXVG/AgbsbLp6M2s51eJCnifaeWSghfG5C3UGzXEniE6KnoDH66bwvrsDGX7m4xNFpcEB9buSz+pGdKrdh7XwC5jlS3TSpELS9c1cg06zKwvH/0Mhw/N1bx5+QKw81KdreUo71nRKd/CiOhUxgem5dMwxf3hI1YH0e5sHOCjgpgcecmc+YmbKOtKlRGreZTXv7V4fvN29uhOqMoliU2+2Xau2gbIf10Y0RzFz277Praw22DEtxoN5iiZgwdpsaQjmQdQ2oZmFUyG3lAO4dzQjUugf8cLdrAObi6102NRji7N8rSwo8yBgceUaem808f9b9/Fn30GdzBTrM76aGuCnE1WNM7BFA0XAFfNvJ/oHY61fNTS2oy4bNGOI7ZEr6i7xtbFQEI0dXmsm4HOaF+e/FJcTWwkkRMbNUw87+CMeHMi6LWvgixF6/gijsswXL31uNX1xCdEQue7g2PX5CdODNWPlrilVZ7GUMNW5Q0OPwIK+uqLHXr2D9hLGfjMuN9JAfh+z6msfAVq6v0BMaQ8dG0DfYlC3TB6sa/z3WCRoUx8WhkeHYyxiffYBFVTgpdv3d1fxdS+xlrPtFN/Dp4m/igSqXB8uvIEvU82fdMHp63OITJxOIGJaDD7JEI0lerMrIaGZEJ1KTozRyiiQXT9vQDg/yXU+7sHPhe58FdwJRXecMAjfsCoC9HcfxrJuHjQME6FVAzsf3gAbs/KsTdYC3d3KIc0HUhc9lEEyCAsRI4lMCLgtxQvTQubGj2O0SONrgIxPHRcImpE7DLE0Bw+EIOwqfxxgJ1U0ZC00Rgu0m+j4SYqThpIs3SDjP67ZpQVi1N2LYckJIEfceZMJbMQBd1T+Q+JSAgbtyfQWTYPzd20Tfx6PjfGY+E3sZC7SX+eUKYnpwZ7J/ADhWgCt3Y0F7ngN5i8lJaYJ+jqWJwVjVDDFofEEjXTbCBREJEocjRYWoSQNI86L5KOwQbhDcxpbV/EUIn3OLXnE0A7Bq/SRS3pZFXULISfxNHBhWeGjdgE5HCswVKC7c8UcH8AXjb+Ieo0M5UKzmarHvAcBJKJ2VCU7KQAGNGjhuI4sDaEV3sSAipwi5wkKRS1B1lxpmjRAo25+0G05TCSxky11+dkM+itTSbGY+I4wKiU8JxGsdHecdK3V5UzAJyjCYuqwmB5PSpISTS9vQvP10VEaNzzh1ux7RBDCbwGPf4E5vSaFsnPzASYSjxvO23TocuVnWp0lHWVhE1lGyf8Ax3oRyqekniBLeo2TZaokY5xjJbeWSg8me9718frV/CswVFqJl5zaXqIdp1Avq5N8N6G5ugT2ByJLF3yDRiXcX5ZTu6KxoPPHVPgI5H1WFLLS9c2u5s6qDpISqtt7eYZhZvZUEgmg6PMgLo8I/xBWWw8tb8WJVlkqlEWAX6BwPEQBsJ8Trh4j48KC7MOkYd8YVJO1EdQSx6q09vu7FtIWjbjrpmRaEUgDqeOybrJZx7jGhrGqGD+PfumkIbtToWWGgEPXpTRAE30X8io0/qJm1cFqMxAaq+ahl6JNIeb0L93aENqhbw3hSjNZoVrm4DB1Vpe/vUYE8S+yMsqTUnW6c/LyewFtTiPdK52VpSkLYlRFqO4iAK1jVa+Vl19fI/xC02QYBZ0F1g1MCT+3dVIu9I71CawAQzZFyoYqvEsFeT9FuNKR+lB9IJXRQA7+QZ1FEB2sbZtYhigR9Ba642T6dpB0ci/Bzh5A6Igk64rE6I6G7UwCibZZ0gGjlvaDRE44doyRENOgHkphXkCrXV4DmNwwz/JFVb7KAUqn0418eI+MlXA8jOCuM2jFtl/YqF5dmRuJJkY+E9UmR1HkhfLuo6I429TtiNscNK3TPWfUmat3eSOGkmBpLp8bSVBAZ/8KQigriBLSMdiq18nHeDzVqEhdSQUkMM2oVqgyDAbxQGBWkKUnb1ELkvhNFwxWGyxbClzYLAYEclRAVoWph3JkCcBfNejihCSaDV4i9mzJq8o/bNSj1dHScl6ako+M8JYsie1malIRRgaqzV66vAGHoc+2iNAfKqlh0CZQVV5YUeLXbHrU1KDNHxhWs6uBbgQRJb8VrV34aNCISopDL7//R3gSXRbR2LVaN2ITKd9UypNih5mYzFPoKWwjMO9nVLKpJ8BI8jRuB8PGPgA8BF+u7+tDnYUQ3AbUNRkhYhywaDqulptUleUZGDqrjr6iCK3wRuv6+CQAL6rnjKTKuMG5nk9KpRwMRzp0UiRB1dGydywYpUAwFrUXvy5CxgKq7WGqN83Dl4tIiuB4d55UlxZH9UAARqeo8qgMvAuj7e5YppgKCqOGGtShNSlRR27gNxhFmtDc0b2Sd9ift0CKQRNG4dSFKrqAwSRoyaVLiU5lxXPgZoMx8BmWaKtdXfNJpg4sjKqqbilh3oHgCTgLSCQAQBpEgM59pMLO0dF5O9g+gETyIl2P9sCt1D/96C7RA5UJ6EIqZQOAhmSfcPKZSaTdAJ7Lqxt+9hX4iz8iNmxyj5ArjdvYTguz5gwxL3LsFXAwbAjiKDhz/Y8pfSSJslO7tTe3wIA+br52OjvPqsqquqGZJ79WsuqJSFXp1RaWlDwEGWAT2WmGw3QFMxP5efrra8UeHGU4/LpIY6dYOzy2WRawsKdKUBIgg++28ZsKHNkFksoTxBaXCaRFqiVsjCADBaCf7ByIRCiLmCos2ZkcN8xksEH8Tb/+1HWcLFkeYAT0pZtfX5mYzwHWOMEyjcnGJot1IwcMHk1aziNw2QV/OytYPLmoSc8kjhdcsBKgRwEcePPi+uaml9eefGn9lZWExUFW3SIgwptx+ffDg+66/u7RNbejzcM/73uRgsvHtLzKuAPwe8kthS85t5YZGhgHTcJOHub5mlqb1TtdcX8MGYGInTklet2xqlLABQBp5Wp6bzQhfBJTEhZ3upuRuw4S9n6oJ4wP/F3mSyJ/EB540LqP15sNqFhIiWMdDAAAgAElEQVS//e1yWzkA5MzNcjmZnmMI/gRLNDe19HzoPTrOY4LCvXJuK6euqChJjOhmP92wj1uAVN5NTV1Rk/0DjinBuACpRTgMH//yuP1Je+xl7BviClbLP4QkWrm+MoGSmlqQHAhJhtWKJ1CGKnPPh6Q4K6CImgEz/GU1bBtWNVHlAPvDY6vRxehVJAmlSIupUKqt7S//vjft1Gr4OrZJplKHC4Arc3GpLqvKwiJerc4AXlwaBpubzXT+2ZnsHzCzSd2f7v3KSKClmsLQebxfh7+XmqXDv/7gX1xCAgeEqWVVUI6rPCO3/9qe+JSQJiVK1DEaNjZGLEGBkC9ROivH38S7X3RbAP1ZlQUV/ljVhNd1NC9AjodV0aPlEJGeHv2JSlEh8unFQ80UzYcHpsKV2Y5kTvmx9UCgavAFb64/Kyf7B7zlxsOD/NDnYVZlmflM55+d3S+6IwlvuROuqNwu9mOPIYfDlUD+vInVshaBMAL8ElY1YfakKYnKtHlTtLkWkSe4BaosDOMpdFmPWYA8Gdomw+vcsC4YXOyq95jTGU67+/aOFYjVm7DNeQxI4bQI60XpvAzeiGou7oQrMMc3toizMhDj6A2hQAddo1BGSUzyPhncBjqqF/SzWwcbsaBb6XmZnG6OEGlwCwJmjmQSBJbf0gdqHxAfTkKg4+DfjKRLuXuj5iVUFhZxvJu0sJiZz/g3GFSur6RJyXvfAXgAIMojzKIx7o4rDIMBwxCfCR6Yuo6ZCOTXIxOth53Om/wnBtQlCnSPaiZCx0G5CTMYLoRaSJOSPCMDnh0w4MAqNv/u6oCYAFZvZj4DsC/Twra+BksA/attaMDwdezP4UHe7mYpnZX55AoPItu395ZXOCliCoRRoZHSP44UPVeUzsvdL7of//IY9h9awYWTojwjy9Nysn+AoPMDlTYtnZmpiaGJd802SFSVNMJx888VrOZX9sBs396p46Co+4LIez48yONQwmfE57kNo2nVsIGLahsa9HU/2ggF/HlN5a4uTUlDI8MIjI323I6SK1gtcgnWgK6/u2Aaop9iL2OwEnb+1QkLBulwPt+qwdwG5pkKEoiAdB3hZAQNxYUdzG2bYFWmLCmOEkiIPvt/U5w59i/pkPfWhlktJML7Mn1XJ8yk9iftPhVU/3QHZ8VZuetpV+vPPyGRnC9YBv+DVkOPJNBF/6+EmmDhhoDV4iv9qOZ+KFrVwudZQQevt47EaoUtG+kh6dneUjt9j+hxijMnCoS0AlnLdcwBHLq/B8wrUOSIt3elV7AqGxoZfvDge3FC9NjgCbjAvz1H29ACxd7an/iv5goQNGzmHhaKaNlIuhfIimURkEwDVJBISjLMOP4KodEwmL6rt/7Y+viXx6FTizzoTrgClrjOPzubm1oQxEKgWswpmj+7vpYaS2MP8DPuIVI1+L41vlxIVoywioD//Apy5Hn0zaOoeyCCz857KFJj6e2dHKxGBOCHALCgQ4okCsO25bFafQhoNajlexdIK6C7OityW7me973tv7ZThJ+HfmbU0OBQGMo+KBYi23k40sKW8bYQX8WvcfKpV8AwXbc1x6LuIQiKn1uaK6sylNuEnQrSqTghok5iKpVG3JfPPQhFvdwyB2FTplq+gOe7I7pDy6zBVTFEoi0yBxyN66Sl8e4/D2rEtRwV7EW0bkE/Z0VdEDF+fBp0MtJuJXwRmptaet73GjbfHDIFAH8Ki23l+gq5EHYw1brPmpvNuIGAIRCrdF4mXaLtUVtUI2+nu+UKg9ML4WrlLXcWAi4/PBseJwa5OxpxF6BcWuNvF6FqUbcODpLgfT4uErZHXoqJofrb7/hSnjazseFfF8fFng+94riIKrIGVyU5EOn7e45okQgZTvYPYLqR4RR7GYvcR8HTnXOFAY/M/p5Ry7YpnN7YTyxDgGVROCna/bUWgknbQ910I0v8QoMUYTRU3bPCG7nU0lQkXIHyKOqy2vO+16NKN0WgIaqX9nv/I8OqTJwQHa2xkNDuApbOg/4JrjBqpaiMWrVPFPPjxWgMIrlFoeThs31wWS3BJah6QFMVDlGPjwsiASMEdoljs+AKP4vJ4wJeSWukV8BcFCdEe2Qnby8hExPV4Q6aek6yEwHR8sO7vZNLfErY969ovRN2+ie4Aq8qTojkkTUMhhwd+/bAFxH08FKBCK3ZMqN+ehWJDw4O4EhGKUKY5AZd+Pr+nrqsEsPfNRVOivK0bFcmj47zkUPK+6R/6KwwDFY6K8N3gRLuOHZhvjBTWGoJOvDuIYVInpaBBgdLCL6nixFV/+DB9wjyQfpBcjCpLqv8xY5/kR3lfVndn/BQ7weZfxGHdzsbyXIBZfP4/+vYDuVa+W8H+bHSlCRNSalUGnlafhpBphT/UjShHmNIXc2ur6FWOloonBRT/9/e9YS0lX3/76o6dCoM/X5haBnaITCLmdKBUn6LwUqhDS5GcdG0m2i7aNpFjRREKSIPXERaRgIFeUbw4aLNOIs2uDDjokQX9iEIaRdpdKGGYqlxo0QXRgXf87f45B2v9/3JMzUm0Xc5SHx5//LePffec87nfE6gF1UhA897MeRh52LPD6XRClVVkFy7tpoB00RkNLK2kRH7RXCDUlYnDO7llTRYtJBbFx2PLq+ks5tbOQqM1Qzw6ki/BMyGvsJKFEmhOK3+79pqBoFYsx3gLsv7FUygvMeq2pxJPDHc38XPKZlJbbV5P4Z7Yoi1uHn2IeCDPCWDrAlp1kjuzXs4yM7203E3MvBH7b8m89+CvxibVM2y9z/1V52pvvjTxfBIGMlSdJPH2VGPVStUVcEIRP9CQ9jFqKIlTnArVAxm3DIXozUxUJCgYmLem1leSX97nHthPmVnlu9o7wQW1WyH7BHViwHTyqH2xxzF/6iCYmSHCuCgdg8WBajIGnnz1vWLq/lBi9AtHEPlYjM5Vq0gpypI5hBpgiFBj0CeluEd12fhrG1kwiNh8tsuf03DRGMX97SztXsXApvyW8Lkaj7TFhvd9W5ytKM0qH7nQ2UdWQilIuU9D/x4hnAbm3Y/9zPjM3H7XXn5azrYFxS6BSQUZBlGto72zhKqhHr8cwUeH8KTSOmOvYux4DNohbveDTcRDcP7urGawXITCzCECOVpmbjH9/FzOpS/XuATUy37UOxdzKL8H6hurK9y/dr12rpad73bXe9m62KyguUH64Ehic/E7WMiDX0Y7PNHJjQIGfQFuFSGB/VQghne5s60XGSBgDRoHsno8C3iaIWjFQdejepoxfFrBQTAwaoz1Xgr0bEoKQZimSjCjZCQYUcBBJ22K7v7ab7so88LGcrmq1GSnJvFrVoohoX7GPbownzKc+9u84OW5gcthlAIZZeP4mFLbHJCGpJAJWh2iVy4Q4Mbma0JsRGBas8dj6FXR9GA3wW8U/vgFxjZ9B7ZgA+8DgVc/WilNFpBUTxa+scmJ/R9Jbu5BRobOy4ICpyzG/PmIaj54tzZza1mb8v5H86Dk8pwH9mooDViKbLG00x2RS7fWqeKFK+AMkRGI0SZ+uGjcal2VpDlDLJai9/iuXcXQGbVSMNhkxQwURzKogDvkaopISqcqDZyko5NSqMVhkI4fs7OW5hPif0isMq00Wx6pRxI2gHsYBbXhYfR+t6QiQ8qb3Zn3CoLKce/iLFwFqTvsc/32EeQE26GWV5JA14RfBnkxnsz5BgEBLWYTMhvwR5OsXP4TOn+aR82UK1/sNnNreWVNC1lWYcb3ZX9WBtSydkthKcurYXNShlpBYYNfdqKqhVbQLkn63kja8RNv/w1HRmNGOYq5cLtY1FroDvhU+C2gmFDp8rubC9+TkG7AF6wDi3TXXnueFy/uCJv3n74GAcNOPvrCPVgZopAMAUhRGDGbICVmCEY2ey0dJP+1jZpSIJhEx4JB/uCCAfJ03Ig0KvXMQtBjM/wrQUCvcixKXY3syNlpBWqqmR3tmVd3V4a6vAmUHjBIs6wtsGvo1RtpDRL4mNHUEPhqJFBVYawLkKwYN62IIniRmJ8QOEFz727WP7RME+DN+xRax0L9gXRO6VhCYz5yDdcmE81NDW6693RsaghdiM+E29oajz/v/9yJNmsLMynfI99uAdlV8HSSwyJmOuEboE1Jyx+u6oqIKcyfLPytHyupqbqTLW/tc3wBR2zlJdWqBrFtKHJResKmLDR8SitULkHzWWi0VMmkKLByScnspaEOkTpyU4R6NYgcizgXX74GA8878UoQFVd2KuYdWhDwaiB7JHYuxgFSa78+huUhOg5UPY2EOjFDhd/ushWrMUYAYZSVSuhhkrY+JnSkITHyKqr0COc/+F8bV0tN90pGpTT0CcBIyq7uXX7lvvCjxeAQne0wkDWNjLSkEEVAqzs99eyq5kcT5EusRiqxW7Zj+6NRgztbwtwHnkM2atgozQsuX5xNTQ16qe4vMJ5e/R520QjkPc8EA6q6HvsQ6e/fcuNVR/7V56SkU5EkBnWEpOGJDEkvn4VRlKRqipCj5Dd3BJ6BFVVwNrPPQrXzy7ytnN3SPmDXHdH2hZeFmoEl1wfIOWoFaqGJNd7JBCs4EYjWStfgJdNfVef/EBTOdENHTBqx63K5IDPSr8d4Ahr5w8npGbA7dJCgvXTI/X5UA8trrH545zxmbjnjqfZ22Lm6wRTxpWrV8SQaXGttdVMsC+IVSIMv2BfUOwX9ea1NCRd+fW3Zm/LAebsuVkgcPUmDaYgvIviZWAXJmWqFapm1+rf6NpGRhqW9GgOgOdikxOomQLPBl428t/ZkyQTyfBIWP9qLZzuzd6WqjPVbL4Y9WbgjhAds/nrllfSYM9mfxdpBaJs9iFxuTjD5ARlJq1tHEBDKQfzFjgPld4C5qwg9k7s3xXRq+kfC2qLIv2wTOYHVspXKyCI8tBLwpCTmzGYcVE/NedQ5a1tkdEIqhxQoDA3GG9usfY3+hPQWexpqZ9hmY4lBI18+CoyGsFcYVZyl3amqxPnH+3MRvHI/rHTY/bddIwDhziqDe0umo5UVYm9i9mPJXPeAu6c7A9cmE+xcx37VTKRFLqFhj8bGpoaS97BDKWstQIjOgHxD9QHGYtKw5K+DAp2AwwTGEwUnD179vuO9k5pSIq9i9EhsckJaVjCJeJavZVc0RmmGgtVJAHFm17gVAUndP5iJVMysPHcxuh4FF6s16/C0rB0qGopeCDwQAjdAjhL7ZwBxByHupY0LOWpzDItg2tZ/xVSYmKTE7B5ispIcAK1AoMK6sK4fnYh6YIbzChBwuIMpF2whvHCOAMAcIzr/3cdy194XWv/qL19y337ltsOAAGhelqK5B10DQmd1jYyyKEz47mwflw57jANn2LH8Q9z/1B01Fkts9f6aZhBYKLjOWhP5M3bZm9Lx7POI+ktRy5lrRWoYVVbV6vSgudg2WxgBCxoRmmxxLIUy9MyFEDRInQ5D+bVKxhxG5oaCaCBjAj9cpy7CoxRQ+gHJwSA55V8I4PpqwDTE2kqHz7Go+PRs2e/r/qu2s6iiK2mYOd1ZDe3LMYIephmLj4CYpa/lKlWkLBTBBxTem9J3EYpDCDSOK8uWSZiv9jR3kmvPLu51dHeSfwuAN5ZKx40ljxR+p1pYW0G30BaYmFJZ4ghxmfia6sZYIfzTjUAGhveqtnPzAsuNlMJKC3n2yhDI5uk3LVCL4ZlxpF8Z5aDtm9eMxhEtjq44SG5SsEraVQVsr4r1NpSLStSo7SkGZNxwVlH2c0ta6CU2SH2JyXFBpCW6g6zPwE+KAtMcXlK5WmFqlVUyWoFEYVugdxH1i8PEFrqQIT01E8FMBJIi2CS0leGJwc8Njk3awiVg9+MgPEGOxRa1YVLLLEj5GqzI5iiLbQO61gu4EgRp0pZNbFSkVqhakiB5Nxs1Xf7q39VAwJaQDixwMU7pgQMw/4EVaHeAypVjK8sFVUuJDctn//hfO0ftcsraW4RRQsn65XeYbWCzh8/ZBVMDkCZd2dpWKKerUe8AhjPhY/gbqpEfYBUqlbgHUTHorCJ2bUTgtCGHYUiXDBqYYVbD7EKUxweUw0Sd6rOVF//v+tEKhUZjVSdqT5XU7O2mgFxKHsSlmEg71xhcT/6CY2Cd/afm82CQ6o29GAiym5uwZ168aeLiCCpmiHBqgTuJ2+lojKXCtYKSHQsyhqpFG+2HpixsFZVhcLkFsKm1Cx+TpF7CsXP6aJUvZLjF8vubANZaGGyqwejeHlF0SB3FsW4DAV8QjZ3Zpk+5Cm56kw1ZmaUjAC1F/9Ux6PlkyZRsFS8VqhwjI5G9GtlgNLMVlPAGhra7nohGG94JAzXJ/oHorNcX8cijbYT8MRaiFHTbIdkInn7lpvFYsFQsW9nw0Nl/SRxA9KQhJmQNi7Mp86e/R5jQcezTvIuUJgc4dGjKjtYWql4raC3AsOOWx6AuNas32c3t1BT1M6FQB+mqgp1jqoz1WZmSTKRPKyP1SJAhvNjAeP62YWNyytpOy5pEpb0Oq8AI9PR3sn+utjkRLO3xV3v5nK/rCv0VaJUvFZwgnEa+GRF4waWp2XgZxG6zmqVp7M722urGd9jH8yD3Hat5jQdTvujMPHy13THs07PHY80LIHOEAFB9rQAYNO/OUgSTsV8Zs8Pjgz2PNwhyUTSc+8uAGDAvYPljb0K/W1+0HLl19+QDoE0vfBI2Oxu8UFl2MU9dzxVZ6qlYYn2UXZz0XeoBJ0EjtdyDj4UICdNK1TQCIxGAHACuDA+E0c0I/LmLXyIMlVfn5aBX5KGpRwFqkYIe0C0PQGdQg4qUd/uH8UUdX/9KhybnDA9oU7AYGCx/4eP8eTcLNArIP7Zh2kx9xmfiUvDEqayczU10fEo8GAYLA7cJ/vTJifEfhFPCRsJgYZvUYp7/6LTshgS5SnZEPBf6XICtQKCpTCyZ2gjcTnr94fvKO+yB4No1ZnqvGRThy2RYQdiRBI3r6iG315bV3v+h/Mwi+Vpq4ReiKxVyTH7lr0cyteXW1LEEcrJ1AoKZpN1iO5+5dffcnSdTLE2+oCatvqKDexnlAwn+J31yoFSC6y9T3R1O7FtRaNssnZqZTe38BvlKRn+Br1Xl67LEqNwiK+F+RQbBcfO30JDWhFyMrUCouwqnnt3r/z6G9bK8Zm4u96N1TascHrZB2AgY9Hk3Kx+0iBnqNgv5i2TDjlUJMt+FI/CBRY/HB+4MV4vAJMbhjuQ/72vDxsZwN0LQ2pVlpxkreAEWcLs2ClPycm5WaFbwHzC7olMPYsYOejQ815U1ljS8orNucJmda/szrY1Ac/CfApmDP5lC8EgWEluNKwtWaTMiZdTpBWQ5a9pWNsYxddWM6DToxqh2A3eldi7GDdvKAfTzfJ2evvWhc25grJ2LZQH0TQz1Df8XVhMglMDZB/namqkYUkalkhDgIgpDNxe0XLqtAKC4TDy5u3i5xQmDSTf6bs40oDMwnCLn1MUxzATm4gMO3MF4I/Wl0MRZ7NxnUoKXfzpIlFropYKsjJwDyCq0RMLnRI5pVoBQWBLntbmjY0MzA9ulMVqxAw3SnEGs6sQ0ZO12JkrDPWWu5ZZtHvxc4pYrlWtwDmATLg01IDinqdTHyCnWisgy1/TvoePrl+77vrZFR2PUncByog6BwLnFB/kQn6AxKqqsr8Rca6dbWX3AKyVi53RPmANxb/ssfhX1dIzcGn6lv5VtYrMyEyke1BVZfFzCtiQAzxoc7PxmTgWS8CkyFoVtZK/kZJL0bWiUlx4gUCv595doVuQp2VpSBL7RWSrgnEZCccgL0K4jYJZiHnFJifAq5mrlTh1IKIXexdDVBE5/jgWhAyAHgKmLg1LBw5kSAZyFAdTTABuaj+6ByaE/TjdVK4oIwpAglsAWwCmlKdlaVgSQyIy+FBFrVLe1DFIsbSish4xd7fIkQDDF8Wn2ZLHQo8AcCg3soKFydAIye5s+1vb/K1t5//3X+CL4ALyPfYBZG69grKog5wrcHPwTjBvEO9tsC944ccLUGnoLcqvlaRub/nLEWsF++aQGdzR3kmQpKOSIj0LfZxL2c257WFXgK4m8LwXKD3koCEDga3JhNUU2+FohZNz/nxXjdT+8Eg4+DIIZeCsbfYvi8ZjbzJHl8hYNYAqJRNJxOlxh8lE0vfYV/VdNYjZC64EeXrk6OeK5ZW0GBI72jtdv7hAclryH/ntguU7CkMivnHxp4soyIR+BngVsY0g5oUt3KmI+xAE7Odqas6e/R4LGD37MnSMYydY/JzqeNbZ/KCFCJKzO9tgSSNzCATVKK4JqJI1t7QjrByNVigafRMBIkhQ9qrZ25L7cBRSWhB/dmcb9b9hSARfBrFwp8x9xL/Q70Eoxq1V1jYySOCOvYvRU1J1lcSUXQXrt9x1N7fA5o8q48hAjI5HYRjA1IH58fpVGKVhcljgU+xNKkyOcq5AmY8rV6+wWnH27PcXfrxwtGKfvP4YBEh1FHQUQyJs6I72TqFbgG0tDUsdzzpRTxpYVEAnECDz3PHU/lGLdRTldsvTMu0fn4lH3ryFiS90C8A7oiYvDBWQh0tD0utXYXlatrBAHLEpRbG28YI9dzyun10Xfrxw8sYq626HhZY8LYv9YuTNW7FfRJcFwZS/tS0Q6JWGJITYwyNhrHmA94aHFGD1yJu3YkgMvgz6HvsCgd7Xr8JiSITjCPFHKmPnqMHRShGtbVWrCcShU8nRzm7noKklfy5HLsm5WXRi2CH0L5xd0CKY4PiX3Q2fy6G46CmR4/bMBvuCQo8QCPRGRiMW1XJVlPw6cZOMhVQoddKJlOOObXNFG1SNcYjow7CoWF5J+1vbrKskngyhedL/1O9/6i+q69kRm3J8WoGX3dHeKfaLYkgkcAFsdN/DR+GRMPyeCCQH+4KVTit0qCdTzvUcTpsct1ag2idwpjQ5CD2CGBLB6RJ7FxN6BFSeLitfU1Elu7kFNp3Tk8NQznLcKyhQCYHbC2GHQKA32BcMj4SFbgEloZKJZM7wMGdlPTFCoR4QTJ2GRWP5y3FrBfBqgLKBnii7sw0oHtUjlIYkgETCI+FTMnaivNi5mpqGPxtKfjOOOEjy0ouyqzT82VD7R63v4SPPHc+p8ryVp5RAK/RultMQr7B+IKqqdDzr5Lj6HCmVOHNF6YU8s45WlIk4WlF0ydvLMVV2tDtzRbmIoxUFypH0XRY03tHe6X/qP6ozO/It4mhF4cLlTlj3ZrNvwQatalphaHSZnYTDkun3AficNd+t93cE4mhFIZLd3EJmBYKSFnuCTkoakgy/DY+Eg33BwPNepJiyHVTsF61Om0hmd7bBiMx9JYZEmoJ8Dx8F+4Kee3c5khGUKCj5YyxbcbSiEEkmkv7WNnwA7wY0BFXFkGgqT8uLn1Puevfi55TQI4j9IgEiFY1kDagw0HiqCOb0izhc6BFUVYnPxMWQmEvsXs2AEmFhPuWud4PSCjGfyGgEDOE4UNEKPgVfBlVVkadksKFJQ1KwL5icm83ubGNLdDxKV3SExNGKQgRZckK3gI4YHgkHAr2RN28Dz3uXV9Lo60K3sLaaAfGz7+Gj+Ey82dvS7G0hdufIaISlPFteSbvr3dKQVFtXq+wqKD3R8GeDGBJr/6hdW81IQxLyLhbmU0KPsLySDgR60bmDL4PSkOSud9OBqqpkd7abvS2YK0Bf4G9ti01O+FvbsjvbwZfB7M727Vv7Vyz5Uy0fcbSiEEGKiKoqQo+AARvJD2JIXP6axnop2BdE2B6fVa1WPMHFkWaEz6jN5X/qR44eHd7R3ok0VCSaRseiUDC6RLAvqOwq/qf+6Fi041mnsqtgi6oqaxsZoUcgFCbYPXAUKt6vbWT8rW10RUdIHK0oRJa/pv2tbViZgILJ99gHCyG7ueW544mMRjx3PBi5AX9UVQW5eGzSeUd7JzJaoQPN3hYsolRVQRFx38NH0fEoOjqon6QhCeul2OQEtCK7ueWud8tTMlZrgee9MK/XVjOYSVRVUXaVZCLZ7G2RhiXY9IFAb3Zzq/lBS+xdDAstR0gcrShQsptbSC7Fv9Gx6OtXOaIxeVomoj6s/qEJyCviAB3RsSiRGHz4GH/9KpwrxDo3q6rK4ufU61dh7LC2kXn9KoxxnU6LM3/4GI+8eQvSKiIEUXYVLo0JbGvAmOEr9oqOkDha4YgjvPxnb091xBFHGNn7z57TnOa0g83RCqc5jW+OVjjNaXxztMJpTuOboxVOcxrfHK1wmtP45miF05zGN0crTmxbX19vamh0XbrsunT5UyJR6tuppOZoRbFad1eX/F4u4Q3I7+WmhsbBgVBpb6MSm6MVxWol14r19fWbN+rue73j0X9LeBuV2BytcJrT+OZoReFtcCB07ervWLj/8/cINv7z9wi23Pd619fXPyUSrkuXr139/cvS0h4zgXxKJGjR/9eLFzi2u6sLO8MM+JRI4PzdXV3sDq5Ll5saGrHPl6Wl+14vbVxfXx8cCLkuXfY/eYJD5Pfy4EDoeB9MxTdHKwpsnxKJ7q4udDj5vXzt6u97e3vj0X/ve73Y4b7XizU9uiyUgbQC36Ir37xR9ymRGBwI4WyDA6Huri7Yyl+WlrAQ+rK09M/fI3T44EAI/R4f1tfX6Zx/vXjhunT55o269fX1v168cLSigOZoReGtu6vrvteLbnrzRt3e3h56tuvS5cGB0D9/j1B3JJOXuvXNG3V/vXiBGQM7k5tIfi93d3VBH7DlvteLqQZ2wqdEAlPE3t7el6Wla1d/x2zDXvG+1+t/8kR+L9/3em/eqHMU41DN0YrCG00Le5pW0Lje1NBIM4n/yZOmhkYM7aQV/idPxqP/wmcKraBTQSu4C31ZWiJN2NMWTnsHF0icVmA28z95Qqspp9lsjlYU3vRagY7uunQZHwYHQuPRfzGBDA6EaPze02wSWjKZaQVmHtely9AKfB4cCNnRCnzADRT7UZyw5mhF4ZV62LgAAABwSURBVE2vFbCtMQNgrviytHTzRh26NWYSzjDYs6EVTQ2N+BcGuh2twEVJRYv6HE5ec7SiKO2+10t+p2I0djXltCNvjlYUpZEDqkjnd7SiqM3RiqI0xBAcqEWFNkcrnOY0vjla4TSn8c3RCqc5jW//D8bptUWUmrm3AAAAAElFTkSuQmCC

ในคัมภีร์”มุหูรตะ”ได้จัดแบ่งพลังและอิทธิพลของนักษัตรต่างๆตามพลังรังสีที่แสดงออกมาเป็น 7 กลุ่มดังนี้


1.นักษัตรมั่นคงถาวร(สถิระ)-ให้พลังงานที่คงที่สม่ำเสมอเหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆเช่น พิธีราชาภิเษก พิธีตั้งหลักเมือง พิธีแรกนาขวัญ ปลูกต้นไม้ยืนต้น สร้างบ้านเรือน สร้างวัด อาราม อุโบสถ วิหารและสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  พิธีเข้าอยู่บ้านใหม่   การเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร การสร้างมิตรภาพ ความรัก  พิธีประดับเกียรติยศ  พิธีวินายกะ ศานติ เริ่มต้นการศึกษาดนตรี  สร้างมิตรภาพระหว่างเพศ สวมใส่เครื่องประดับ ใช้เสื้อผ้าใหม่ ฯลฯ ให้ผลดีคงที่ถาวร


2.นักษัตรเคลื่อนไหว-(จาระ)ให้พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การก้าวไปข้างหน้า เหมาะสำหรับเริ่มกิจการมงคลต่างๆ เช่นเริ่มต้นหัดขับขึ่ ช้าง ม้า ยานพาหนะออกรถใหม่ เปิดร้านค้ากิจการใหม่ ทำเครื่องประดับเพชรพลอยเพื่อสวมใส่ให้ผลดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า3.นักษัตรร้ายกาจ(วัชระ)-ให้พลังงานที่ร้ายกาจ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย การซื้อและสร้างอาวุธ  การวางแผนชั่วร้าย การตัด วางยาพิษ การหลอกลวง การจับกุมคุมขัง การเผาผลาญ การจัดการกับคนชั่ว การควบคุมสัตว์ร้าย การใช้ไฟ ให้ผลเป็นความสำเร็จ


4.นักษัตรรวม-ผสมผสาน (มิษระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรวมจากพลังงานของนักษัตรอื่นๆ เหมาะสำหรับเริ่มกิจการที่ดีทั่วไป

5.นักษัตรแจ่มใส-รุ่งโรจน์ (ลฆุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลดีเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เริ่มใช้เครื่องประดับ พิธีรื่นเริง งานมงคล การกีฬา การแข่งขัน การปรุงยา การักษาโรค เปิดโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางไกล การเริ่มต้นศึกษาศิลปต่างๆ ประติมากรรมดนตรี จิตรกรรม ฯลฯ


6.นักษัตรเฉียบขาด(อุคระ)-ให้พลังงานที่เป็นผลรุนแรง เฉียบขาด เหมาะสำหรับเริ่มกิจการ เช่น การใช้เวทมนต์ คาถาอาคม สะกดภูติผีปิศาจ การจับกุมคุมขัง การฆาตกรรม การตีตนออกห่างจากมิตร การใช้เสื้อผ้าใหม่ การโยกย้าย การย้ายถิ่นที่อยู่  การเริ่มต้นการฝึกหัดขับร้อง การฝึกสัตว์ให้เชื่อง การเข้าทำงานใหม่ให้ความรุ่งเรืองก้าวหน้า

7.นักษัตรอ่อนโยน (มฤธุ)-ให้พลังงานที่เป็นผลอ่อนโยน ละมุนลมัย เหมาะสำหรับการพิธีทรงเครื่องต้น เริ่มใช้เครื่องแต่งกายใหม่ เริ่มหัดระบำรำฟ้อน ดนตรี วิจิตรศิลป์ การติดต่อทางชู้สาวและความรัก พิธีมงคลต่างๆ ให้ผลดี

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbwAAAEsCAIAAAA3tJHLAAAgAElEQVR4nOy9X4zj9nku3IvBSsTagBfr4WiNNuEg/VwqyWZF1zi7vzmLtkttmuSn5DhL1viaoQ9ywXELREzQWnThRlSBEw99cayZNl+Wgo3VOEFPZuOmM0qBtWQka24MN9a6vtAYKCLZBgrpooCP4QZJ69jxzMDWd/HM/kxTGo1G/2eGD4iBRqIoUiIfvn+e931/qxkgwMTAdd2YJNcbjXHvSIAAu+K3xr0DAQJ8iEplg+d513XHvSMBAuyKgDQDTBDqjUaY4/Lr+XHvSIAAuyIgzQATBJDmom2Pe0cCBNgVAWkGGDU2t7Y3t7brjUa90cDjza1tvBSQZoDJR0CaAUaEza1t13UtO01VGpNkURRFURQEQRRFRVWz5nKltlGpbEyFQgFpBphkBKQZYOjY3NrOOY40F+d5XiYSJfNpK7VkLDmWs2Qspa2UoqqiKEZmIzFJngqFgphmgElGQJoBhguoiHieV1TVsZznLt+4uXLzucs32ML+dSxHJtJUKESIXKlsjHvHAwRoj4A0AwwRi7Yd5jhFVdez62DG9ez6bsvNlZuEyFOh0FQoFOa4QmF13LsfIEAbBKQZYFhIGkaY45aMpc5cieW5yzey5vJUKCQIAiFymOPCHJc1l8d9EAEC+BGQZoBhISDNAIcSAWkGGAqsTCbMcQhiMlrszJuCIMAxl4nkWE7WXA5zXM5xxn0oAQJ8BAFpBhg8CoVV2Ik3V262WpRto5nmgo1opq7riIHeXLkJ5g2qKgNMFALSDDBg1BsNnueThtHKmG3ZEw9EUcw5Tn49X280aCKRNZeRWKeEiqLI1O8BAowdAWkGGDB0XY8KYjdxTDAmmFFLad4tJA2DJdx5ng/k7gEmBwFpBhgkqtUaz/Ntkz9tn3nu8g1d10VR9LaDKxRWCZGx/nOXb6StFM/zgbEZYEIQkGaAQSJlZUTxI2amT81+c+UmW9az64TIMpGq1RreDuqsNxrIBXlzRBOSEULJ/Lj3IsA4EZBmgIFhc2s7JslJw2BGIup8lkzLMHRK5pOGkbZSKdPUdZ3G5aggpkzTy0GLtm1lMs1mU9d1SpMg1ucu36BkniYS4zuyHWTNZZlIgiBoKS2wfI8sAtIMMDC4rhuZjXhlRoqqKqoa04xzhnHOMMIcFxVEXddTpplznNZaScPQwxyXNAyZSEumxcg3ay4LgjBeEw/NRNhCCdWTOrBo28ViKbBAjwgC0gwwMBQKq4IggOYcy6Fx+YJlyZlcesmSV66eMwxd1zswy+bWtqKquq7zkmwu2E7qmk/FuVYuj/JwfEiZppc0xZkTWlzCcm5GFGdOCIJAE4lCYTUwQg83AtIcGOqNRrVaq1Q2KpWNarWGZpHj3qmRIuc4MpHglSuqesGyFm37gmXJK1cJUfYMSm5ubdNE4qyxfF/+5uedEpbEUsFMX885TlQQR9z9iDX6rDcaKKL3kmZSS7z7HdO7NNK6Fpd4no9JclA4f4gRkGa/qFQ2Fm2bqhTdIflbEEWRJhKWnR6vfTRKWJmdLFDSMGRVuWBZFyzrYqkor1xV42RP73Vza5sQWc7kLjluYqmAhS6V8JeX5BHngvLreRqXC4VVaS4uzpzwMuZUKPSKqb37HfOdx7/OFlDnO49/XYtLYY7Tdf2o3TWPCALS7B2u6yqqiirpqCDGJDkmyYQoWGKSHBVEnufDHEfIkTA9rEyGl+TEUkGai8uZHBgTywXLShpGZxKpNxqiKMorV0GajC4/75ToUikqiCMmTVEUwY9aXHr3O2Z2QfYam62k6aXORloXZ04EkzUPJQLS7AWbW9tIWUQFkZJ5RTFpwlQU/4InKZmPCmKY42gicbgvITjRZ43lmJpgZubFUvH+n70oZ3I8z+9551BUNUq1S47LGJP95Xl+lO55pbKB2+G5GTGvqaDC7ILMSFONk7akyajznce/HotGAt48fAhIc9+oVDYEQQhzHCXzNGHShAm7EqYlBjmwv4QoWIeSeVidh9jkLBRWo4IY04wo1UCa9//sRZiZlFBMtmjLICz+u1YuRwUxsVSAdQnGpEslcO4oi9AXbXsqFLpqqu9+xxRnTvzUUN/9jnluRmSkGea43YxNr8kZi0YIkUe22wFGgIA09wfXdRGyZOYkrEgtpVmZTM5xFm0bf61MhsblqVAoJsls5ZgkH2LerFQ2RFGMEBqlWmKpANKUMzkal+FlRwiVieTjvs2tbYwJwuOkljge17we+ued0lljOSqMrgIdgtOpUAjcd9VUY9FIXlO9Mc0wx8EC3Y002SLOnEhZmdHseYARICDNfWCtXOZ5PiqIO943mYeNiRlhNJGgRlJRVUUxdV0nRIZthdUoTVKaBG9OhUKHkjc3t7ZlVeF5Pko1eeXqom3DzIxpxiXHxRLTDEEQkobhuu7m1nalskETCXAQZO1gXq9vfslxI4SCVUcDK5PBLjGDMaXN+RJBU6FQN6T57nfMnxoqz/PBAI9Dg4A09wGZSLAxacIURRExrzDHEaJEBfEYUU5dqZ26UotcKZ+6Ujse16KCSGkSXnmY43ieB28iQXQor6Kc4yDxdbFUlDO5i6XiOcMAaYIB78vflDO5KNWkuTghMs/zOz00MzkWtVTjJEo16I3gnncTDx0U6o0Gwi9hjmukdRBfI61jV70LnPc9SRNO+ihJP8BQEZDmPhDmOOR2wHqwHzE1TJw5EUqk/+if/p0t04YDBRKoEzFNnucR4uR5niYSh0+Sgr5wgiBAaQTqJERhuR1GnXgcFUSQJoLC0G+JokiNp0Ca9+Vvwjgd2Xe1aNuxaESLS1OhkEZlJsP0qY7CHIdA557u+bvfMV8xNZ7nKxu10RxCgKEiIM19ICDNPRGQZkCahx4BaXaLtXKZEAWhTLjkLL0DB/zUldqdmhG5UgZpnrpSw6UFllQUk9IkXFds5LBGNhEQZKnzi6ViTE2coRbqfBCjBGN+3inxkgzGVFS13migC1xiqQCSxfqjHHqBFFBeUxtpHT9fI62/+x0zr6m+iiD2UjekCQ99Qho1BegTAWl2i6SWYBlwRCeZDJPn+TvswrTh8Dx/6kqNGZt32AWe53eEnLeimVFBZOaqNBcf92ENHsiGS3NxpmyXMzmZSBesHd48ayzDAEdcGN3aK5UNw9B5SWasCoM0QiiNj06yU6ltiDMnGFFOhUKxaCS7IGMgu3c5NyOyEqBuSDO7IFNCR3YgPYNZ9IG8dDcEpNkV4HUiBQTZEEiQJsyoIN6pGcfM62GOmzYcr4f+R//076FEWhAEtjJLvkO5ORUKHcoBOK7rhjnunGHA2ITwiBA5SjVqPOXNqIQ5zjB0RVVjkhwhFOYnS5rHNGPEGbP8ej4WjTTS+g1j4RVTg3WZXZB/aqg+0uwsbvcyJraW19RRBhn2hUptI+c4uq7TRCLnOCi6z6/naSKhJ/Wc4/y8HgQWPkRAml0hv56fCoVgIXotTVT7/NE//fsxohwjio8xsfCSLKs7EndYmqxYiOf5lGmO++CGgpzj8Dz/kaKglavUSBIixySZR42pJMck+Qy1zhrLcMmZjXnJcc9Qa5RJc8DKZLS4BGc8uyC/Ymooo2x1z1v1Rr7+HaBLNU6YyiLMcRNlvm1ubRcKq4ahQy2A48IpioXd2M7NiEnDKBZLk0n6I0ZAml1B13UmGCJEQTmQopiUUHDlMaL4EkFsOUYUSijeixY4Xs1mTDq05SLgzXOGwfx0UOcFy5JVRZqLxyQ5piZimkGNpy45Lot4Mhtz9DFfXdcXDXLDWBBnTtwwFpD/EWdOMPc8zHHizAlQaitFYnnF1Bpp/aeG2trmA1rUSUCltiET6b7bP5k6efHS7bIoilFBJERZtG1qPLVo2+aCjYizTKTsqS+lTl78f2+7/dCXAneDgDS7Athtx8umSZ7npbk4HguCELlSnl660eqb/9E//XvkSlkQBBbWhF/PUkMQKh7iuzc6bIqiiAZxjDrBnomlAjg0piYIUcCYcibHS7IgCGMJXCiqSuPyc5dv3HDMQmE15zgo64KdeOniXY8bn7xwz/Sli3eJMycUVV0yraRhaFSWiRSLRi7cM42/WIHxLCNNnucngXQ2t7bPzYjZU18qffwb2VNfooSeMwwMsLvsumyhRhK2Aniz9PFvpE5eVFT1EJ+x3SAgzb2xubXNBEZedTorozwe15AubyXNUCIdk2TkNKJU43ke1ECXStR4ClHOw907rl6roRcU7jSEyNRIypkcC3fiwTnDkObiUaoJgmAYnXoVDxVJwxBFMb+eT1kZQuSUaWL2OrjvoQd+F6T50AO/+9ADvxuLRrCAJWPRCLh1KhTCOjzPU0JTpqnGyUSRpp7UUycvlj7+jdLHvyEIgjQXnwqFRFHMFku+BZ67NBc/NyNi/ftu/+SIG5tOGgLS3BsgTUrmGWnCQ2cKJJ7nmdLIu5y6UhNFEV110acnphl4zKiT5/lisTTuQxw6XNdFiIOxJ6xOcCW6IsmqEua4rLk8xv3MmsuYwC4Iwi3FWCJpGMxaFGdOXLhn+sI9048bn/QtDz3wu5cu3oW/U6HQpYt3Xbp4l57UYbGi0dzYSXNza1vX9TDHPS48CBJ86C5VnDnB83x6ZeWy63oZ87LrpqwMYpqwNGGZnpsRD/edvjMC0twbIE05kwNpshwOK0IXBOFOzWglzWnDEUURQTqYmawu0Nvx7FAm0Nui3mgUCquw5r7gLFywLDVOaFy2MplF2yZEngqFIrORMX4hxWIpMhtBOfyHky1EMRaNgA0v3DMNMm0lTe8CYr1wz7SiqjnHya/nFVXFpsbr24IxmdkIEowKopzJIZoJ3rzsuumVFUKUbLF0wbK8pFn6+DdwIIeyDrgbDJc0N7e2D8HUhw9JM2HuYmxSnufb5s0h6k4sFcIchxJsb8ezo0aaAIwdXpKtTMZ7bmxubTMTb1yy/82tbezAVChEyIddh2PRiNeibGtpPm58EpYmW+fCPdO6roM0KaFoeTWW4wIQakivrFAjed/tnwQDXrpdTq+srJXLsqoIgpBeWckWS+mVFahE8FJ6ZcXrnkMFMfYbwLgweNKENZG2UlSlNJEgRKZxWdf1JdM6oJIFVImcodYlx0Ug0ltMydSavkTQMfO6IAg7hYCSzPM8EsRskMNO0mPc/trogQ7tu2XA6o0G3OGxBM6wb1OhEEakwTxEjLKzaXnp4l0s9MmeicxGQJrsZqDGyegPCoB4NmVlYEvSuAzevO/2T8qZHEjz7G1nz82IhMjnZsTUyYvnZkT47Iu2fel2eWdlVcEWeJ7XUtq4DmeMGCRpoqgDKrzTp1N3a7lzCz86t/Cj31/40d1aLko1XpLPzYiWnT5wNIG+Ox9xro2noNOOSfKXL29QmvR56NOGI83F/8fqBkbXQlXj3cIlxz1rLIuiOO6DGzUwC7ezLVkslsYS3CwUVsGSScPIr+dZ9pzneZ8t6XPGMSEK72UGKToMFAqruq7jJVlVRn9QTXTtIxIhCotaXnZdWVVSJy+mTl6kKl0rl88ZBnxwFu4Eaa6VyxFCs6e+dN/tnzxnGHjvZddNL1lhjjsKEXkfBkOa+fW8TCRRFE+fTtG/fFZ9+CcPLP7zQvYl7/LA4j/PP/bi7y/8KEIoYu0D+ejRwLLToiiC79hyX/7mGWqhrZmcySGHzpbjce2ssYzSaYxwYHHMcbWJnBBkzWWizo17L9qjWq2hYIkQGRZiznEQbAVXQqfpZUxx5gQKaVgkFMokZmwiuUQTiTDHjbIk1Iv8eh6OuS/VE5NksGF6ZSW9snL2trMscAnSzBZL6SXr7G1n//p3HqBxGXTJaDdKtSPYl34ApLnTzFySwZWMLh9Y/Oc/+V8vXEg+c9ZYPkOtu7XcheQz6sM/mX/sxQvJZ3ATPigmJ47RS3mM+JDhuWBZvCR7SfNOzaA0yUsyckG++Q34d8RzbyYBmNM7ybdMBP4gWkQ4MmsuC4LA9EaiKEZmdySZkdmIltKwGjMnvbx54Z5pdGmpNxoxSY7MRkZ/RDtjPlVlrVz2JcdhbGZPfYnGZWok4YNj+f9+9+FLt8vnDEMmEhSa1Eh6ORfJojDHHbVMer+kWSisIpRzt5YDUYI06V8+e4ZaEUJnFfV4XLtTM47HtSjVIoSeodaF5DPzj714+nRKFMVK7QDk4HDa7egrPblvxn1hjjse105dqZ3MFncszUQKveB8BiYLaKJvxUG5bQwK1WqNxuVJDm3XGw3XdbWUxvM8LM38el4URZAmZldkzeWkYaRMM2suM4OUKZPwu7P1WYcB0PHo836VykZbRRESPohsZk99ief5v/6dB7yk+bjwIM/zUHTCVfe9/bLrxiQ5aRgjPqLxoi/SRL3HveefCHPcGWqBNBeyL11IPsNL8p2aMW04Jw3reCIV04yYZswq6qyiMgL9k//1wt1abrdhW5OGnOPAQvRaml655fFECg3bWUwTnjsTZjLC/bxTuuS4PM8frLMtay5rKU3X9R60JqCheqNRbzQORFvJeqOBBDFL40DQLgjCom3n1/OIeHoXZmkmDSNlZeDFhzlu0bbZNsMcN/of3cpkooLYyphY9KR+3+2fhPryf3/i6173/H9/4usP3aVeul0+NyOmTBNbyK/nfULOo5ZG7500cfv6/YUfzT/2IsbCgDEfWPznM9SaVdSPOaUo1WYVddpwpg0HzdNOGtasokapdqdmRAiFQarGyeR/6Ztb2z7NEGsKianckSvlUCJ9PJFiynZBELz5H280E411D8TdAsB0RuQ0whxXre6P+GC+Tf6v7MXOHHYimQs2JEeXLt4lq0p+Pe9YjtfG9IqKBEEAn8Yk+dLFu2QiebeZMs3R/+40kYhSjZFmemXFS3wXLAvVwIIg+BjzceHB1MmLoiimrAw1kl5blW0hvbJyWGe37IYeSRPJOFiXsCsjhM4/9iIzNu/Wcrwk32EX7rrsnswWp7OlO+zCyWzxrsvuXZfdacM5HtdOGhZ4M0LogbC5oNZkPXSZpUmIEkqkT2aLvCR7S4NCibQ0F/dGM3dI1ngKrl+Hz5oofkGTJxa6wjVfrdZEUSREjsxGKpUNmFEI7aEHGpIPoijquo6gMFbjeR6dNLHB/Hoe9ekwWNi7tJQGlUyxWIJwbXNrGy5ws9ksFFbZ1qDoGobbW280aFwOcxwkR/DNfQYmY0/ki6Bmp4SiVj0WjXh/SvYtDXxXOwCs57MT0ysrsqqgmxEQFUQvaaJY6K9/5wFZVWJqAtUcMUk+aVgfc3ZcLmxqLK1VxogeSdPKZCKEMn48HtcihF5IPoNn5h97MUo10OJJwwJRYrnDLtxhF9DeArFOQhT14Z9EBXHyNd6Ltu3tkovQJDod3HXZxTw1v76d5ylNMt5kvnwHgRsu1KlQaHJ4M2suT4VC9dpHrEscguu6IItqtcbKBMMcRwmFfAc2KR5XKhvIijSbzUXblokE+RHuH1OhEHsXeBmPEcCZCoUWbTtlmlOhUPMWabIaG3DWkA5fUVVUBOFW19Y3LxRW0QkJU0ilubiu6yBNXzgC8zxGOY44KoiLtt1aH0mIkl6yWD7Hlzovffwbf/07D/z17zwwFQodI0rkSvkOu4DY2nS2dDJbPJkt3mHvtN+f5MzewBGQ5j4QkKb3yYA0A9IMSLNboNSM/uWzkBadPp1CLA/eOhx2QRDgfZ80LMQ0TxrWdLYEb/0OuxC5Uj5pWHdqxvFE6m4td4ZaVD0AwwCShsE6FcHjljO5CKG8JE8bzl2XXUzxPXWldoddCCXSUUE8ayzDl9lhTEnuPFKtUtmATHpyIp45x2H054WiqpHZCEpoQJpwPMMcJ6tKK2licLyX3fAu6Nh3exceYzUvaa6Vy4i07hnr6Af1RkNWFRSehzlOEARC5KRhWHYajvmibVuZDEK92BlkfqxMBrXqPtd1c2tbS2n7DQr3s/88z8srVy+7ri+Hs1Yur5XLciaXXllBgXkraWZPfUkURdDldLYUuVIGe7LlrssuSHk0hzMJ6IU0F207QijTq4MvjpnXo4J4IfkMnqfGUxFCsUhzcSR/EPpEcPNktji9dONOzThpWIQol/6iFBUOQAuAza3tlJXhJRlpcZY9v2BZKIWKEHqMKJBnoogIK6AEk+f5btoRohR1NEfUDXYszY+SuKKqKIVMGgYjTZBXmOMUVW1rafI8782NdPOutXJ5c2u7raXZbDZd10Wx45B045gTB8ZkHTZRQRuZjUBdxGqBWKUTSm8v3DMtzpxojdePsiEDxrhPG84l5yPZc1Sgo4V+VBB9Ik2WOs+e+hJsgshsJCqIx4gybTi4ftkiigFp7gWZSL+/8CMYlYQox4hyzLx+zLw+bTi8JFPjKWSE5h978U/+1wsoEJp/7MWdfxMmL8nICyEjdKdmRKl26S9KxxOptJUa+BEOAznHiQoiK6xEHyPYnqgOwgRaPAkzExr4Rdve82qB6zeaA+kSm1vbjCILhdWoIFarNUyRhFjd657DB9+N/pC32dzaNgxdFEW8C18LsihtqdZHmpWNGvqQykTSUhpUtCDTgR84BJiQZLIn641GtVpbK5eLxdJauVyt1hRVJURmd8R6o5EyTapSRVXH2+wOfiGiZB9zdhLfKIKU5uIp08wWSykrgzwPU2iikcdDd6mPCw9OhUK8JJ/MFnGBzyoqrl9YP3fYBUEQJu2MHSr2TZqVyoYoiqDFM9QCYx6Pa8eIcjyuoT8+z/NnjWVGl94aIbwrQii7TcU0407NoMZTv7/wowmXPXtRrdZ0XYc5iRE3XvZkQcyzxjIa61JCuyycyDnOZA4OookE0qy4QjB1EohJMnPPk4aBXj7QhMM+LRZLaCbmfReYES8hEd/5XWAfSigS63ieJX+D4V+7QSbSnZqBjMLJbPHzTunzTomVkGeLpQfKL92t5cIc57U0oXVPnbx4jCgns0WE1yJXymw77O9R69S1b9LMOQ5880t/UYKo6HgiFZPkC8lnqPEUopOnT6cihBKinKEWE72zBfYpSxAhskmNp75s/jgqHAyhO8NauZwyTaigRVGEez6rqPyt2WEQ3HTf1AA23UF0dpCWOYh7fuiBRnwsnXCHXZjOlj7mlO6wC7OKKgjC8bgWuVKOEOrtTIxGxamTF3GFhjkuMhs5aVjM3NkRFBpWZDZysC7bPrFv0kxbOwmfM9Q6HteOmdcjhJ675a17F+aeexkTC/3LZwVBwJd+h104aViowuQl+SDesja3tl3Xza/nF207aRhJw1gyrZzjuK6735Npc2ubEnoQqWdzaztrLg+kKBaNivvfTgCgUFjleZ4x3U5GwXBEUTxGlDs1A/d7XpLZDAxUAZU+/g2ZSBjZhOsUXSZYFihypXw8rtFEYtyHOFLsmzR1Xb/3/BML2ZeiVDueSB0zr/OSjEw6qwjy2ZXef8GkZvp6TJLhMnzMKaHUciH7UoTQiUqAjB6oQjmIpDlAoLTmaPZqHAZYLoh51mBPpGEjV8ons8VZRfV1dIfViWjbtOFML91gqiO2kZPZ4lClC5OJfZOmltLu1nJot3GHXQBpsqS5lyh9z6gP/8RMX3dS17BQMo+MEG56lMyb6esRQo/aD+ADZCtZc5k1vccy7v0aKZDYOVIe37BhGeoxokwv3WAeeuRK+U7NEAQB3IesrCiKzEOHvcm0dCzz490CbM+j9kvtmzQVVT1DLS9pHo9r3sBlq7GpPvwTEGU+/iQjTXPBhv4LYRFKaP7yS1HhgPXZHCAqlY1CYRWaR9d1U6YZk+SUaaKE8eh0kDsE81EmEJXKRmQ2AvpjQunjcS3McR9zSt4ApVd4dN/tn7xTM2CK+pI/4NkD13RmINg3aRqGTogMq/DU577NlEas8Ny3zD/2IiNK77JkLGFEBCLQ5oLtpK4dtSJWAKFAzN7a3Nr2ZY2g3x6GnmYCkTWX9aSeMs2BGC+bW9tQKVmZTJfn1ebWdso08ROwt3QTm4bGaGSS9R6QtlJQDjGKPB7XpkIhpGTBg9OG45u55k27e/8yQ/WomZnNHkjTymTOzYhLxlKE0FAifbeWQy6IJsxWuoQ/vmQsebmSWZpRQcRvEJNkvHTU2qU0m00Is1nfIAgDvStA6H7o7yWLto3i0XqjQROJ/vvawsePSTJ6arC6oz2RX89XqzUUQTWbTchO99wftBqZZAaBbAskiNKSCKFhjjtGFDzDLkave+6lVPYXvjzU/uM+rDFg36SJTJyTukaIcjyuMWMT9YIsae4NXzqpa/PJa5gigAoKFFQcj2t3XXZ5STYX7Pzll8wFe7dhW81mE6JISAKh40Mr7IP+s7muC1E3DhwN7ce9UyOF67oIShSLJZAOjcv93zuhh2eK15/XaxBy6roek+SYJLNsGxSgTB9KiAypPIZH4rxF3yaIlPH2pkdhih0mREbbUPyCmHLhfdfY+056nfS7Lrt3asZ9t3+SRcnAiceIwqb1npsRvekjb0yT5/mDUooycOybNFHKai7YlMwfj+8k0I+Z1/E9EiL73HD43VgIUZCJ2+mtmS1GCKVk3kldu/Zn/0CI0qEoOybt9LDY3NqmKg1zHE5HXGb1RqNS2fA6R9VqzfvM5tY2nmG2AN4CgfS+vzbPt1Gt1gZ1JbCqmIFs7UCg3migTtFrytG4PBBLE3wHOsZvlDJN13UrtQ0EPdBtRBRF9KBjdU1WJoPaUNiPbAu4t2FlQuRiscReWiuXsUEM2mw2m97qUryRJhJjvyO6rrvTF+JK+aRhof3wMaIwWoxJMssFQaTJwqAsX3Q0Q5kMvZRR0kRCUUxzwT7mMTZ3eFOSUVxMCWUlulFBVBRzJ2lOkwisIA4tE4lRapjjOmSBZCKhkWKz2dRSGqrrULaM81VRVVTvQTCIIVZYAS0SBEFAb8RqtQYRhqKqsBS69KrgJrOms+C4MMelTHNQvNn5Szg0QLYHVjZNJJg4F755a0elnj8FZwV+JlivOH/TtlkAACAASURBVG3QkahYLMUkWRCE5q0ac9ZAxFvk7uV0qlJBEHCSgzTxEo4FrT+xQWwBputUKISmov0fVP8As0NvhLTPpdtlJHzusAuEtHfPmXHK83zKyoz7IMaJXkgT1cdO6lpUEEOJNG5T4M1j5vVTn/v28biGJZRIhxLp43ENFccgR0jG0LKX0iQzSHme7xBHJ0RmpIm5AmwSLC4ANAa3Mhm0EdOTOnbVymRwQuPkxumLExop6e4l2TBbUqYJBfvOB+k6ekb0z5vo8tDnRiYf0KKCSnyqAIRcpkKhAU6Ocl0XdqWiqri/Zs1l/HbFYkkmUitp+jqDsPp3RVVROC+KojQXB2mCCrHl1g3irMg5DhOTDeq4+kG9VoPFwEonIS2azpbEmRPMPRdFEfYNEyQJgnDQA2L9o8fWcFFBNBdsRTF5ST6eSKE0yEudbJk2HBArI01K6PG4doddEEWR5YWigtjZ4FfjBM0KwZ4IusOQRPMI2CywGX3SaJAmu1AxrCYqiHhLNycBvMjWM8Z1XRD9WrmMPpj92Im4Gnt++0EBfg7W3MgHWKADuQMRIjNSngqFkoYBImvesjcRlIxJMtovTYVCP6/vWJpwrpu3utazpiEI5AmC4LM0O2yQxmWEayOzEXbjHzvQe4UQGcZm6uTFczNiZDbCioLOzYjQse+UDPE8DIVx7/j40WMTYmZsEiIjsgkebCVN2J48z3vz5qjEEkUxH38yf/klRTHROKfDJ0pz8TDH1Wu1eq3Gxi0w77tarbFLkUWRms0mYqB4Kec4CEGyMCja5bJ2XrsBfWL2tCVxUem63ssXeguMNLWUhmhDP1tjyJrLMJEGsrWegTC0ruuYadF6BRaLpQE2K8GoVJY/3AmIx2VYTEj+gsuYaYlTwrLTuIFRQiFCQiKoWCyxWR2IKni9fmwQsVQrk8HsSXATOkJ1yHOOC/VGQ0tpzLR86C6VlQOFOS4qiAhqLdp2QJcMvc8IUlQVOZyYJH9iVj+eSB0jSiiRZnmeO+zCqc99+24tF0qkj5nXT59OIUuejz+JkIooiqDRbiqxkGD1PsNIE6c7G7vKvD+c4oTIldoGz/NIAuAtMB8KhVVEP3cLNiFZhOZje34nyCr0Y2kizYrPRbOPmPRhYQyMWeQcvEkwJLjwrmKxxHLQ2PlisYRUFcw3rMneAiJgbxkqMCaoc/xh1V0dcS9qLaXhGwCZThqpjQCVykZUEBlvovfw2dvOLtr2aE6MgQB3xNFURvQ+jRLhJ2R4KKFICsHkRCgT0czjcQ0eOnLuzBnnJRmcGxXEbqwzeEy+HUgaBvguZZqKquq6jt94c2tb13U8g5XBfd4GQjnHUVQV18xuH4pYWJdxKORM+wHMouatoC3iD4axE5xFVhcBXNwwcHRoJ44DTBoGmxYJBaiiqvn1/E4bytoGbjwoKMYviJ6PcC373P8OoCqNzEb09EKHdV7Ll1+0f5KPP/lO7Y3h7UkrFFX1njxHEGvlMiX03Ix46XZZjRM1Tg5EBRpMgUXb1nVdVhVCZEooTSRwmTPJxMARkGZAmgFpBqQZkOY+0DtpNm8Z9kyajh4cjD1Pfe7bWCKEYjWmLkKAUlFMSuY7D8wZF/Skjgkw3Zcw9p/DQayteUutAmZEjA98ylqUe19iDX2r1RrmkoNeWf63+VHNIN5CiAwiBvMWCqs9CGLeqb3xcvray+lrLzz4dIcHRJ3jed699cxua/740nex4JnO22z7/Mvpa33+BEcWCPuUXr3h1TJPLOqNxqJtQy4Wi0ZS2pyzMJc3ad6kzsJcSpuTiYToc8rKDPxw+iLNZrOJQghKk/nLLyHJQ2mSEooRyViYSJMtimKiOmi3cGGhsOoN540SKOSAXYYgYDfyF9h3fX60jzSRkGXMiJfSVspHmojWN2+NP0O41qs0bH6UhdnWIF+FrsCXfnnr+dev3/+9Fx58+vr938PifexdGNO1XR4Rv3n2trPfP5+7lsh3XnNQS9ud9C4jNmMDDBwYNhOLRvImbawsvO8+1LpsP5P8VSGZNynYs5sxM92jX9Js3pIQn5sRvU2MOi+EKFO3JsO03Sb84lHqb+qNBtJE6FANvkaToW7ezkitZ8BCFAQBrIf7JGQrUCPj2wDNscIV5GpZdQrTouYcJ2kbPtKEngbC/qggQnXwTu2Ns7ednQqFkrbxwoNP75eVmHGHf1/L74jA//Wplx4Rv4kSgG4OH0qy/WoP3qm94SPEPUmzG65/4cGn36m90brsa98CDByYDCrOnMibFMzYecE6JVsRZ04MsNngAEgTyDlOTE0QopgL9m7sCRc+Koh7NicvFks0kRhBYAX5Qdh0vuoUcGiXUt7+i4K0lIagjHd+LyTThcJqyjRRLMRejUkyjctgQ8Q0I7MRc+lhcK65YBuGPhUKvfX86289/zoY+V+feunsbWcfEb+Jt/zws09OhUKPiN/89u/97VQo9O3f+9sXHny689LZ/4WKq3nL5mWjhLo5fMRq+/kC94U9j9S3MD59LV9+6/nX8RfLyPb5iAPn/IV7pt8sJLthTC91fnDT0uKSKIpQnvS5JwMjzeatDj2KqkYIjUkyIQol81gIUaKCSIi8r4E5i7Y91JpCZFpSponCIR9HgzRHExGHyg+1g9AbQZyP5mZQsFqZTLFYQsMeCCyStoHiaHxLz12+8Yj4zT/97flvRR/9/vnc98/nHhG/iUv9++dz34o++uNL372WyLsPPu1YTtZcfjl97UX7J0nbSJmmYzn9X//oB4rA/H7rRgiRJ3OcHPBavvxavsxir14axb0ENDru3Ty0AGNqcemDm1ZbxvQ65niANd93H2qsLNxwTNibYY7rUkHYAYMkTWBza7teq7mumzWXkY6wMpneBuY0B5GS7gDI0XerROqyNMV1XRqX+5yjmTJNr2eKriiiKLY2koHTvbm1jSQMS4l08KxfePBpZhYN78KGzrH7vJkPMpEmMB/YFvDTvV+p96v2LoFHPxCg18mFe6Z3MyTfdx96s5C8aqqNtP5eKdlYWbhqqtkFWaPyhXumZSLJREppcxqVEX/rswnA4ElzsCgWS0Pq+kMTCSQKd7tWK5UNQRA62MUoL0EwkTnUvSFpGD6benNrGwqhMMdhHxCJu5bId0iqIK6Ha9X7dyBggzdQMBrmOKidEG/Fv1j2S3+seGZQuzpisK8aiy/+yx6/9fzro6dRJvkeVERvgJvqElYmI86c+FUhyYxHLO9+x/xVIdlYWXjF1GQizVtnv2bdG4tGZCKpcZLS5kCjbxaSvyrs0CuiW322aJp00qxWa8Pw2pA/6Vyd0sE9R23clKeNm67rPV/z8M3Z3e+d2hu4ut56/vWzt509e9tZuNs//OyT7PKDIQOKHIHOBtcJkl05x5Hm4jFJlokkzcUH0oGiB3f+AAG/FJMfeG9y7Ice0kfDq0Vp2aDacSUNY5TdC6vVGs/zJVv5zxupNwvJxspCyVbyJk1pc1pcUuME/c8UQ5p/+N4vPhD9mnUvgp5ehx2MedVUYXKyNiu9YdJJExhsT2xc/zS+Rz8hiOcrlQ2fDQiZvaKqA2kpCB1+0jbeqb2BqFmr/ZiPPwlj9urFJ0csRfzuK3+TNZeR04f3PfAoM36OoUrrJwo+sSrLL2EZ7GchAYjHKH9gmToEzfBSvdFAMA23rrVyOec4i7aN2nystmjbrAkeVvO9a0hIGgaSP+dmRFiRWlzS4lLW0K6a6ium9sFNK6klksvn5x++N7HwmXkj9mbhQ+f9vdIOY75ZSEZmI42VhfdKSXHmhKwqPe/SpJMmrqg+7ww+5BxnXx3YcIYhNYzimUHN5HgtX3YffBr+QqsOxnshFYul9JI1FQqVXr0xkI/ujGq1hpKqE8Z/Y71OUKM98M/KOQ6NH93Zk/iJvR49C1X378uDNLWU5nUIaCIhCAJrl7djQ6gUzxQKq9ACgw2ReKRx2TB0TKNB7z7fu4aUL4U87tkl49klAzq8kq34JJkf3LRS2twXH4hmS3+YXD4vE+nd75itQU/YmHicN2k/V/Gkk2az2dR1vR/n14dKZaOH3pcY8uG6Lrpm9LMDXpU4YpRRQUSYEs5aB1UggrDMXhgS2IyHrLk87PoQpLyOQt/lzmA/ujet1L8sn/UnheoZlgcrA6s3GmvlMmufzF4CUWILUI/B5AQ50kSC53nWPxTvGlJH+vx6Xpw58cFN6xVTw1j2ttnzRlq/cM90tvSHX3wgml2Q//NGykeaeZOemxHfK+1olWBsdlY9dsCkk+Zgr1jcHnvj30JhtYdbU9uLwXdJvPDg091vEMLM/quPYDgjWIl2eWiUi4rdzVENW69UNvaMkwwc+z2p8BXxPB/mOCsz0qbluMX6zhwYod1zKOw17zwPb7dZpgVuNptQ4IEoWftkPAZpFgqriqrC5PS+y7vBAULXdciMtLiE8p5WWft7pSRWSC6fnzdiqBFiL0FyFItGYKLi+Q9uWtkFueeG3xNNmoXC6gB/DG+Ti6ECFPnW86+3BiiZGAVOdw/9yXGrV1S1zxABrA9oPGlctjIZXDwjbo+2aNuEjJQ0fWm3Dlgrl4vFEqs0xTc2gvOnFe/U3mBnjo9Dmcy+7RvRGxCPWQt6dhSVygZ6DvgsTXjcuLXA6kTxXidLkwyloR8hMtI+MpH+80aqZCteg5EZktBgwj1fNIjXPX/ffQiZ9A9uWt4nGysLPU/TnFzSzK/nB3iCorv7sM94iJy9pzX4Ec/7TINisYSEZg8fhDO4nzjvom2j86432oUeuj1vswcMu7tSK5jopPPnMiVZ0jDgx2E2VP8T3/oHU9p7T7a2AnsQJdpfIfm5ubWdNIwwx6GHC5qxy0QiRMYzruvCm/FamhixiYE0qN3yvWsYuSD0gUbK+xVTQzhSjZPsguwjzXMzYnL5fLb0h/PW2cTCZ5ixyTLmH9y04Nezv/DQe+vMPaGkOVjGROBsePPzXsuXW+Xlrfd/1IbSuIxexTg1e64dTJlm/4Ek3EtoXB7XqKwRz0RC5ypRFGFw0biM77BYLLHLHr/R1K2Zfd63ayltAqVRbQX2TGVRqW3An/DeETEikB0LJHT59TyOt1qtsb5qIM16o1EorKIyzXVd3K197xo40FT/wj3TeZO+/1wSS8lWkExnpPlmIYmAZrb0h/MP3ztvnX3F1JA0334miYR7dkFeNAgWPE5pc91MbWiLiSNNzCMcYAfmza3tIdmYrco71uiBjdmIzEaigog27Miu4OTDARLS14DvgXxL+H6QLe1zU/uFTKRR9mTxjkhDkG5n8uWtqSdMqM9moviQNZeHFLzrHzjxfIl4LP1sFpHusWgbEEgRRTG9spJfzy/adn49n1/P85KsUTnnOOmVlZzjpJesWDQC0rR/8AeKIaVMM72ygvWluXjaSuUcx7Ec6KgWbRuPoaLpIQk5caQ5dWvi46A2iLDUQDbFUjreYCUqPXwCEUx5rVZr5tLDVy8+OZBPbwXrBdf/plzXhazKNz5+qBhlfJANOGl9CSkONu2nAzCh90BULqHhU9tSsYMCSFamDQeD1zF7PXKlPG04kdkI5rBjFDsvyfMP3wvSFGdOeF86aVhLplUorBaLpXqtxpKcuGuqcdLD2T5xpAll2aAuJ9d1B7IpRJHYWcg8oN2k5kyy0/9HdwAC9gNMpMDyGmq9P1Ct1vLr+RG4uvig/HoeHexbVygWS1Ymo+t6NyY/sh8Hoqs5gNu5r0sTlg4EWqlsjObX6QA0ew1zHAYIe5fIlfKdmsFLMmgU44Uv3DOdXD6f/Ppn/p/kPJ5nf2cVlRpJSpPnDEPXdWokqZGUVSUm9dgjJiDNrhCQ5mARkOZoEJDmkSDNZrNZKKwOJLSMBGj/zpQ3TrRnBzDIOb1R9uGhWq0NVhYO0uyzm3I3wPzxETTQxH1ltw9ClLP773BfLVYnCq/ly4XC6tWLT/o62rVdGYbLKNubtgLjkadCIYzPOUaUWUXdGaUT1yKEhjmOueF32IXIbASVlCcNK3Kl7CVNNhx32nCw3GEXjhGlZ7HzxJFmvdEYSEYCX3o/nMKaLHgbrO35rgPdsAcxTcwaGSo1oEHUCC5LyAzbfhAYc1+HCfPngNYv/bxeqzcarcmiVuqEiqj/bkA+oARTJlI3aSV0lUWsGeyJhf0L0mS0eOGeafsHf5C0yUnDms6WfMYmC3EyW5WX5KTWo/hkEkmz/4wq8qG9ecc+Rfq+eigg33eA3LfdkF/Po+pjGIOkS6/e0NMLr+UH0EN7T7CQv+95iGR7+KUWbXv0MoPhgQ0IYVW8zVtNrarV2mB/IAQ3UJXUzfop0xRFUdd1NU4isxEvdU6FQrwkT2dLcM9DifSli3dB3E7UOW/iyPvAS7L9hFkOIWlWKhtZc3m/xXneOzBszP32E3JdN+c4w45jjhhTodDApZSWnR5lb7Fms+krAdqvV+4FFAsjExiMDOzkh0eFCqgBbh9XB8/zmB3dzVvqjQYCBbwkzyoqL8lYjhGFl+SThrWTH88WRVFMLp+3f/AHya9/5mvWvSzhDpb0Ueddl907NaP73WjFxJEmFLP9bGG/mlUvXfYzBnZqtJPgRgP4QYu2PSilXuWxH7O2yiMDnHTwJhizZysDQdJBtbmaKHg7E5697WyY4wbV6JN95z30f6Fx+RhRvOkgr6N9h13gJRktjtCwQzGkeSMWSqSZvem1MbHwPN86E6F7TCJp9tx9BEkY1s1lTyCxCN+k/xkvwzDKxg4kl5EdonFZUdU+I3qXbpelufigdq97QKSNzn793JUxtXSAOzZpeOv511948GmQJqvX6HlraCrm/c6hZOh+C0hOwHj0hSmnDYfnecaYKKMMc1zSJhfumT4e19hbGG/2b2Y2J5A0e3bPURgX5rhuMu8vp695MzwDEf2yWYyHD/VGo7JRY98wOoGLt4DoJ4t/oUVj2+3A2xrLt8Q6pPUZcUaWbMRtTXoGGkj3sKvIw3jzRT18emWj1ur2gUP3tR1d1yOzEV96ZzpbEgQhaZMrN/87I81s6Q8TC59BVeWFe6ZPGpaXaiFO6v8cmDjSxETDHt7IiuEw07EtfIHLPnbzSMPbOw4d3RECQzf7qVDo++dz1WoNxUVYXrR/cun2XkrWBrK3aHCFpU87kWmYUPE14dSJFk1eM8J3a0fCx7egwJdNQmQ+ezfmBdpXI1cmimKrEBKytn0dBbqCHiOKN1I5nS2hehKk6f1r/+APrtz87198IMqcdDDmHXaB53nD6Fe4PXGkqahqD+45dJGu6+7WoJfRJTI8wbTVgUNLaYqq4r6FRjhQ+PuWESfKUIoHQsce9mnnrpXLGB0KyRRNJNi5N6h9HghyjsPklrD10LADs/A2t7bRu6T1B0KKDPYgCzd5FfIdLh803+pcCc3atu7rcCq1DXHmBHiT8aA4cwKjgTAdKPn1z+AxFnHmxJ2aAa5kjNlDA/JWTBxp9gD89h2sGDjjrItlgOGBjVSCnQI5AbsIp0Ihc+nhke0MjBqaSAzQwq1UNthNHc6vlyYmJz7jZUy2xCQ5ay6j45e59PAj4jdvS/8BfqNv/97fnjD+Gx7XazV8dT6fz1sU1/ZSQjuxPYv6MLt0v0dUqW0IgsBL8o6jnS1B6N5hgWOOcvWBTDwHJos0dV0nRN5X4aM3MepDesm6evFJ/Mz76o4eYBioVDZGlnTWdR1BzIFrm+CeM8nR5tY2jgt37j4zDAMEupB4F0VVcZlEZiPY/3dqb/y8/mEsy/uYEDnMcW2VVWxGMZuH6vtc9Ebp8D2gm1RvB0VVGua4OzVjOluKXCljgV7dt8Agnc6WUPwzQHXtZJEmMw26WRm665RptiZD0V4Qg3cOVmeXAH2CiQEjs5FhBBzhXbayCYys3YhmNCgUVlOmibAym0SPvfJ+Fd18LYTsXa/FDE9fegBfUYd8LCIbPTeFyDkOuojdqRmoifSqi1iufNpwQJcykQZ7t54s0mw2m91XbqFXhe+G5p3G09ssqgAHFzADhyoCxQgd35OsL+8YwUxLnud9nZV7oCc1TrpsBIPYl483vaOD26LPpjwQJspE4nk+KohQvGOJEMpLcmQ2EpmNUJUO42SYONJsNptdyuhwilh2mj3Dbn3QqAeMeXRQKKwmDUPX9WHL5hdt25vLcl0XTN2zuHiAwESK/uMDa+XyfmOOyBSxQOeeuiIEWPs3ABEYSZlmUksYhp7UErqup60Uxmf2ufHdMHGkCTenmzUxtJ59NZ1D1AEOMcCYI9AzVas1QRC8Kr/hTcjZF6xMBlmO/oMDlcoGz/M93AOYOuWt51+H1KnDyggBT8KdpgdMHGk2u5uwurm1zcx7VtUTWJdHDRhOmzSM0eglfa3hCoXVnicaDhAwdfuf6gwgjdObJJ7liP70t+c7JycQTDig/aImkTS7GVCBkgyvUr3nmvEABxRQ1I9yaA9K+tjc2kmwMRdtu5tBHd0DpNlP4RauSkEQBEHYzYiBQ2llMhNeHdAWk0iahcLqnmOUI7ORymM/ZtKH0exYgMlBfj2P+bGj/NBCYRX+Dfpbj70HIGzMwQ6DRIVInyLw1/JlJO5/+Nknd1PCo4vH2BNoPWASSXPPnghvPf/6t3/vb2FgBhHMIwX83DQuj6XTM0hzQvq3D4MxBwhw4qXb5d3MGqwwsfvfAQFpBjhICEiTISDNcaEX0kTdTtvMFwz7vveqE956/vVHxG9eS+QDGeZRQ7FYOnvb2XMzYrFYGkvhDUq2J6E5/4Fo64n01PfP59ryZr3RoHG5g0QsaRi+VuKEyDnHKRRWxztIed+kubm1jRoDmkhgv9EcHycxuqRgTTzZus6eqFQ2BEFoHVHPcnNnbzt7EG9QATrgndob9s/kd2pvfPeVv/nuK3/TvNUkkBAZrdhQ31IorP7Zc5/1vfe1fDlpG9f+7B+GehNFoVHKNMebuygWS7g6Jpwxm7dmsuYcx9vsw7tC0jA6GOwohPU+gx7GkHl5p5gwesFPg8cTpNOEbBW9tqDyxdlMiLxWLkcFEWIFmkiwrovIlEF522WAGTlB72EzxvxW9NHO/d8CTCzeev710qs3UK/tewlyMd9Ftbm17bouZr3Byuiwcftnsvvg0/VG4/+o31t1V/HeAe48anxT1tgGBFWrNbi0I05/9QyvrsirC/Su02GEn0wkn44Kx452EznHEUURphvuIoTIaDdF4zL4Z0jZ+X2TJmSrIE18HWGOU+MErwqCgG9h6tbsXIhCkCbb3NpOGkY3+luf/8UY87V8+VvRR1urJwNMOH5er5VevfFavpxeslgnpD2BE2lfJXeVysbnSl+wfybXG42Ba6cVVSVEHld1OSRWbZstTCbAEt52fDA5GW+6ros2UW2PCE1DvM+ANCGMT5kmtl8orMpEYh1A8KMXCqu4yQ3jx9o3abLm217SZAMMooIoEwmCjJgkozIfMxpx6nd/DDnHwXeNgXms1Ce9ZI09ohSge7ycvvbzeu1zpS/cXLnZvJXJ6QZoPTs17gHcXuAqHf3ph9r2PW3tSQPr/cxMftYaArzJZgW3bXrUljRTpol4bvPWeMtisSTNxQVBYKtpKQ2N4CaCNFECgYOcutW82mdpSnNxkGbOcVg3sHqjgSe7j8Wgd7TXxmzempF7UO60RxzffeVvSq/esH8mtx2iuyc2t7bTVgoX1YRIoHGVjvj0w0iC0U+j6x9oq9GaIocNdPXik2wqb9vZsbuRJtxzBHlAmjFJZqSJ+OHm1vZ6dn0iSJPl7Da3tlE5gNp+dqPgeV4QBDyJ4XOYZRjmuMpGzcpk9kGa6twPP/ukL+/muu6Ip78G2C9wmrqum7SNZneNyHZDobC6aNvDYMzeeLzZbObX860pyqECXp0gCJOf+WkFaqhabzMwoR4Rv/mnvz2/25cJywyGFzgH7nl6yUKHM0ZBsWiENawAaVYqG3pSnwjSLBZLLEIB/sJsYtbgM2kYiFKjqofGZbyUMk1EZ7uPzS8ZSxBjModuc2t7BJKmAH0iaRiTH3FeK5d7jnj2NpGleavFzH65D93Ue/i4CQGmmXrvfBC6InVzLZHfrWTIstOKqtK4jKXeaCiqml/PF4sl5H8ooaBjRjsAhpHQRKL/6SZtMYnidmRRr9//PZ7nvSGwza1tK5M5iHVXAQ4T9jUazMpkCoXVarXG4ndd9qkEkBruaTcnBSnT9Fays+Rea/DtoGASSZN1EY4KB2NQaoADjWq1ttsUsN3W77J7IYgSlSBws5AG2Nfu9TYZYnLAZJX4F7ccZm4fRN4cNWlamQzP84goMd27lxm9uXIfYwqCwBT1ASYBsP0Pel6uh/hmvdHopigFAgDvGb7fsxfa/n29ZdKwubUN53qtXM45TtIwfBktxpsHZUbs6EizWCxVahvIfFU2ajKRvNp4rOO97eBb9t6Wp8YxAzZAW6yVy1CPD3Be1QECal069Ivc3NruINvuHpHZSJ9bmASgvKVDQQpMpYPS3XEUpFkslqxMRlFVqMxyjuO93y7aNsLqbz3/ulePidnZ3uDRom0fLJ3aIUbaSh1lkx/JjQ6CTcxG7zMLwTrRHXTgHtM5poEunAfCSR8Faeq63o15+HL6mvdbWyuXMeGerRAw5iSAjes64uigmkTqtv+PODQ5TwiPOh8Oi8uNaqd6x9BJE9WTe67Gkj8d1uky+h5gqKg3GmOcUjv5gE6wz37ylcpGTJJlIk2+eKtLdHkg1+//3uT3FB8iaaLpYTdr7hYJRmCIbe2gpxEDHBRkzWVY0z20TUK3Gpbn7A0oPRqxin5CMPm8OUTShKC/mzUxerc1d7a5tc2IElnIAe9igIODrd88u/WbZ0f8oevZ9d7euGjb+5IxeVEslhZtW1HVg1gC1D9gQk1ycHOIpFkorHYTymSTP1tf8pLmYXJVAvSAt//j1Lu//Cr79723/27Yn7i5tf34v/xVb1dvpbLRWyIIXO50hQAAIABJREFUpYFHPHz/woNPv/Dg0xPbYjwgzQAHAwFpHh0cXdLsEhj10/YL8sY0pbl4QJpHGW//x6n/+uUjeLz1m2d//Yszo/nca3/2D71RmK7r+50ejk6RgTgBaeGJ1bqPmTQhM+oQ9w1zHErxA0vziMNraf76F2e8VufwgGKe3oLpm1vb6JbdzRbQNuwg9n8bEtDpfTKNzXGS5ju1N9DJucM6lcoGJG+BpTkWjHEW09v/cQoPkAJ6+z9OYXnv7b/zuerDRj8ZSHT06ZwUQl9IURQDG5MBUbvJlG2OkzQ7RDMZ1splNCgNRlyMBT2ngPvH2/9x6te/OPPe23/361+cYYzJFq97jtXGtZ+dwTqTW3Y65zg5x2m9D02FQkezGrUzIKoZ9160wf5IExPJUROCiVf93IRBmp3XqVQ2FFVFRUEgOTpSgEXZYcFqoNTRq5G6RKGwml/PoycmCBRjc2gi8XL6GioFApd8Nxxg0qxUNlKmqcZJTJKjghghlJfkCKGiKIqiSFW6aNv7NQNZ1VTnsMVauazrOjrGB5bmKDGW1qVep7utgekzNrHOKF31flBvNNCEHDN//vynXwusgc546/nXJ1Dovgdpuq6L0bsRQu89/8QXv/KDL37lB/d/9R/Z3z/+8t/fe/6JCKFRQTSMfWgskCDrUs+h63oQ7hkxxnIlMwbckzHb+unDxmC7OmHKTXBidwDSHuPeCz92Jc16o2EYOs/zZ6gFirz/q/946X/+0PeXLX/85b//1KfMyGykS31G901N6o0GjcuBC3MU0D1XsmXEZma1WgtK70cG+KOTlkNvT5qV2oZMpAihXrrssHipk+d5LaV1tlNQKdWlfhXitUPT8SVAZ7z7y6/uizR//YszowxoIpo/so8L4J2TPiFoQ5qVyoYgCJ8+8ygY08uM3getTAre/OJXfnCMKGqcdObN7r8LNLsN4j5HBD0bm+/+8qsHJbgZoEu8U3vjWiJPCR2j9K0VftKs12qiKJ4+nWLGo48x25qZrdQZITSp7TqaApZml6RZKKyKong0mxccBUB6icdePeZ+7c0RxzcDjAZoYNyh3/Po8RHSxDQPxpi72ZhtjU3f4/u/+o+8JHeYdNo9aWJEchDTPJRAQSSzLvshzXEfSoDBo1LZ+P75XFQQb67cHPe+fIiPkGbOcXie382E3M2ubP0Xwc3Tp1NhjmubF9qXpdlsNnuYFh3gYGFPVWbnZWJ1mgH6AYZk/PjSd6/92T+Me18+xIekWW80BEH44y//fTdcudursDHvPf8EjGosbY3ECYzvBhgv+uHNwNI8fEAG+Pvncz++9N1Lt8tUpePeox18SJqLth0hdDdFkc8f9z6DB5BwQrYZ5jjQJR60NqDer6UZ4IggMDYDAGDM5y7fQAX6n/72fJcdzUeAHdJE50pmZoL+Tp9OnT6dIkTBg3vPP/HHX/57Ro7gR7YOIbKsKrqui6IY5jiaSCzatpXJpExzKhRqDW4GpDmZGLFKoecgZodlYuvQA3QJNBVFrRRI86G71DDHSXPxce9as8lI03XdqCAyriRE0XU9v56v1DZQb14orFqZjK7rVKWKqiqqquu6lcnkHMd13Wq1xi42KIQWbTvMcYIgaCkNHOr91MDSnEBsbm2vFV/leX6t+Opa8dWRsSf6vHnTQT176NhOYHIeaNQbDYQy4Z6y6WGR2YggCOPeu2aTkWZ6yTp9OvXHX/57Sii4Es8XCqvFYsnnXO95OWE2PPoSobqWENm3TkCak4P85ZfM9PV7zz9x9+/9BZZPzOr3nn/CTF/PX35plHvSD2mOcj+bzWY3UwkC9ICUafI8j7IrWFcoCpqcIpcd0jQM/dNnHiVEYXSJFqqEyD5DshsUCqtToZBh7My5nwqFfDPvA0tzcmCmr4MlGWMy3sRipq+PbGd6ZszRy9qDmvFhIGkYU6GQt1DVW2ydNZcnoU9zQJpHHQFp9oaANIeBg0SaNJEIcxyaCREi12u1QmG157HLcMnDHKeoKo3LbVVHAWlOAsz0dR9drhVfrTcaWN6pvfHpM4+OkjeD1PkRhyAIbJZis8W6QrizQ8nMaPBbTRQCEcrzvCiKgiBEBfHn9VrOcXoQRmXNZUxEUVSV6TR1XfcZqvguJny68aHHWvFVL2N++syj955/4t7zT3jX2dzaBm+uFV8d9v70nzcfGXXiDB/NZx0F4PtsOybAZ13l1/OCIIy30dQt0ozLWkrLmss5xyFERisXn0+9JzDqBCVAScOQ5uI0LhMitw2ZYzrQxA6cO/TY3NqeT17z2pj3nn+iLTNubm3fe/6J+eS1IeXTt37zLJO195ZAR958LOmgAANBtVoTBGEqFPIV/mHihde0yprLmH8zRnzoniNvnl/PaymNxuV6o7Ev0qw3GoTIMpFoIrG5tU1VmjQM1uu/dX0YmwFpjgv1RsNrZn5iVp9PXvv0mUfb3sPzl1/6xGwvU7y7AUjzvbf/DnbiflvDvX1rtC/mrw1jD9tijNOTDiU2t7ZzjuO7MbfOEKs3GqIossneY8EOaeq6Ls3FMfjJsRxBEDAICMQPQrQymQ62RqGwGpPknOOIt7Bo2/n1fNZcbhsyR+f2CewwekTgFRh9+syj+csvnT6dWiu+Op+81mw214qvesVGIE2f5z4k7LeYclwFlBPVrOygY61cbhupbDt4EUrwMYZHdkgz5zhouo5FEAQEImF3WJmMKIpqnIiimDJNOO/Vas1reuTX8zKRco6DQiB4+jnHSZnmbr02MPQ8MDbHAkaX+IsHlY3aveefwLQv780sf/klrD/w3dj6zbPexLev6VH3vvnAdyzAKJFznFYS7DDfGykTGpfH0mZ3hzQrlY0wx1mZDLzpMMd5Aweo/8mv561MhiYSMUmOSbIoijzPsyRPsViSicS4EuP38ut5eOttP/ut51/HbLXhH2YAP1iunBpPgRORJYcF+olZ3SdrRwB0qLuEksp9zQh695dfxbvgoQc4iEDvR1+4gw1ebPsWaHKmQqGxlBh8WHtOiEwJLRRWtZTmVVYWCquCIDA2BKvm1/O6rmO/tZTGtqClNEaaWHie7/DxuJkEOfTRA6Q5n7wGxkSqh0U5W2VGwyZNVoSOuOR7b/9dN8FNvPdgzaQM4APT2HifhBvaVpUICy9pGOPqTPxhlyMYmIqqQmKJkM1auSwIAvbPS4WLts2av4U5Dnzvuq6XXnOOoyf1MMd1+HhWJjXs4wzgg7dcEu65N8p57/knfP4BKHV4+9N2fPl//fKRDozpbcwBzh3e7gUYHgRBKBRWvRnIDj7oWrnM8/wAZ4L2gA9Jc3NrOybtGL1pK9W8NfpCUVU27b6VMUVRtDIZHHaz2dRSGk0kvGbmnil4GJuB0H3EaK3/mU9egzm5Vnz1U58yvfKj4cU0vWjNfXfugRQI2g8HWttwdBhViwr08bYk/0jndqZIh0goZZqEyF4bE2FK5piHOQ55IVT+wENPmSb8dwxM70an0jZHFmCo8NqVMC29j5vNJu78KA1CqeWnzzw64p38r18+AnOShTiRJmqOXGDkRb3RCMb8DQqEyD79kLdJh2/leqMR5rixF7B+hDRZeBVhSsaAXjMzv55nqzEjlMZlrIMEeqGwCmLt8vCCyOboUW80fJIjFuX89JlHUV4JrmSm6FhabTIf/O2WRplj8cfXymWaSASjzwcFmUi+86qDmWllMmNXtjd9pCkIAqsZr1Q2RFH0ZXXAjPDN2atWJhOT5GKxRNS5lJVhjLkv9e8LDz4dGJujRGtFEBZv/w6v+n14FUG7oZU0famesTQbLhZL9VrAmM1ms7lWLicNo58tFIslX4MLMGZbM3PRtierNVzzVuJfFMWsuZwyTeguC4VVn5mJ3Docc5iZhMiwLuHLw8ff77fJtO6DPsAAu8JXe+7z1qvVGvPZR1N73gqvAx7oiiYNYLF+inMUVfVq2ndjTHDL2EOZDB+SpqwqkGdWahuUUKTRqUoRx/SlgARBwDNJwwhzXNpKESLTRIIQOcxxvbUhgcgg4M1RwuuA+4rQkQuqbNTgp489itfqno8Ym1vbCFsFAPLr+TDHddYUdgZNJLz9z3ZTs4OdEQ/s+bMGiA91mq7rFoslBGvAjykrw/M8z/OKqkL3njWXk4aRNAyUSLIZGDFJxgw1URT76XYX8Obo0dq2w8ehKKwMMAmO4QSi5/Bufj3POrQ3O177xWIJqebe93Kg+K3OL9cbjaRhRGYjGPhD47Ku6ynTTJmmruuUUEJkREKRAurfHgkK0kcPM30dtUAs+fOJWf3U5749n7z2MWfMDV8nB0GHjrboLMTuAFhmeAzG3C2rUW802jb96RloX9nz2/cgTaDeaCC9I83FYXuCQ0GjViZTLJYG5b51iAQHGCo2t7bzl1/KX34J3Tqu/tubzWbzhhMwRYBOKBZLPdxO0KwIpAmvvEMeOGWaHaqxu8Hm1naxWLIyGVismElB43LSMNBRaF8b74o0vZ/N2npjGUaoC7z540vfDXhz7HivsgH2DBBgN0RmI/t9S6WyEZPkza1tZmN2uNiz5rIgCL11JqxUNpKGwXRBsWhEJpJMpJQ2l9QSkdkI0tpg8C5DDQFpBuiEgDQD7ImANCcCXt4MqHO8uOy6QTgvwG7AsJx9MVq90ajXaubSw4+I39wz8Vut1qZCoR56c6CNOgsnqnGyYi08u2TIREIORotLPM9Ltvq50hdEUUQqu7KxN29OKGk2PbwZlKUHCDDJqFQ2aCLR/fqYbDEVCn0r+mjnkpbNre2UafZAmsViKSqIsWikZCvnZsTIbGTFWpCJhEloX3FTkq0Sde4LzsKf//RrX3FTX3AWIrORC/dM07i8J29OLmk2g6RQgAAHAejV1v36cIoFQfjhZ5/svCa0sVFB3Jcli4Zt2QX5g5tW3qRhjiPqHOjyUxaVbFWy1Y9bFEtMM4g6h/15r5QEsXaWl000aTabzbeef72zHCFAgADjxebW9r7miV29+OT3z+fcLq5o1gOo+41jNnp2Qc4uyFdNNcxxH7foV9zUxy1K1DkM3D03IyKyqcWlqCBOhUKR2ci5GfF996H33YdS2lxn3px00mzeqrAMRO8BRoaxlz8dOHSvo2Qi9m6+ZAw6774mu1BYDXNcyVayqXloIkVR/IKzAK6UiWQZKiKbzy4ZNxzz2SVDnDmRN+mzSwbP828WktvPJN93H0K4c7e80AEgTSAoFpoovDcZVcDDAIZcjXsvDhi6qZxmWYp9bTnMcV0ycrVa43k+uyC/WUgyA/NTFuV5XotLYEkQJWNMQRAWDfLBTWv7maQ4c+KqqW4/s8ObMpEIaT+D6MCQZtPDm0ETufHi6r+9ecGyGmn9kKmRco5TbzR665xwxLFWLncOO/aWn8BIxy5XllXlwj3TH9y0kCLHTFye55NaonLVAley5YZjqnEiE+mDm9abheSbhaQgCHmTMtL8VSEpzpxoezIcJNJsNpuv5ct71g8EGAGu/tubxWJprfjq4biBvfX86znHSdpG4Jj3jN2a5771/Ou4ZnvI6IY5rsvORugy11hZeN99aPuZ5Ac3rZKthDkuqSWYdellzBVrQRCExspCdkGGbFMQhF8VkiBN8GZ2QW7bRv2AkSYQ8OaEYOs3z35w07r/q//YjbptYlGpbfz5T7/28/oBPoRJQNv7DUtIvPX86z1oYDBArZs1aSKhxSU42qC8kq3IRGKeuI80QZQf3LRS2hxMTplIIFy2hffdh9oamweSNJvN5gsPPo3RSy+nrwWCpPHiv375yK9/cebANTNH14YX7Z98rvSFymM/HvfuHHigtIb9i6kVMDDfev713rbZpW+OMRjMzATlXTVVNU58dAnGRJoI62NppHWe51lM02tstu7DQSVNACYn7mPj3pejDl3Xq9XaQaHOf33qJftncrFYevxf/mrc+3JIEOY49BtlI8v7n2HTJWnmHCcWjbxXSvpIk8bltqSpUVmjso8fZSLFohGfsdlYWeB5HqN5GQ42aTY9N7SX09cC6hwvXNelicSEtNfujH996qVVdzU4YQYIjFZ8OX2NzZftkzHRcLObNbWU5vXNO5AmXPVzM2LJVrwMW7IVaI+8TIqXYtEIRpQzHHjSbDab79TeYKGTzpX/AYaNarXWW2OFAAcdYY67lsgPsPQZsvNu1oxJ8lVT9RmJV02VJvxZIKSAzs2IXl/+g5uWTCSNyv95I1W5arHlzcKOZtMn3T8MpAm8U3ujNyFYgGED0cMgMX24ERXEa4n8ANOzhMjdeC31RkMQhFdM7f3n/OFIGpdbSdMyVDVO3vxoovzcjGhlMs9dvrGeXfcuN1duWobqq6w/PKQJvJYvI57ywoNPd+l81RuNSmUjuKSHBNTYFYslXd8ZAuyLEA0c79TeqPzf+lA/IgADM1bO3na2Syejm8A3uhR3s8FqtSYTqXLVeq/UhjRb3XOQJgKgWLafScIHf+7yDfCmlz2XjCWiznk/8bCRJsASRN0EVqxMZioUOigZjIOL/Hp+rVxGvY3rugOnztfy5av/9uZ7lY3/o37vYql4lO+ChcLqbqrJAcLr212//3tdtrxcK5fDHLfn7j3+L381FQp18yNWNmoykZzUNcaboEJnYa6tpZnUEmqcvO8+9GYh2VhZaKws5E0qiqJjOa2W5nOXb2BEuXdPDidpNj0y+D1zRPVGQybSsM2fAAB6fLmuu5vnta8qo82tbTN9vXLVulgqNlYWQJpr5bJ39u/hAObNtIoWq9WaltJoIqGoqqKq0DBgZKwvfTFYvJy+5k2Rv1N7Y0+OqzcaWkpD28qpUEi/hdY1cQgp0+yyPp0Q2bGc9ew6ApEwNpEib0uaKW2usbIQi0ZYfbqu662MCdI0F2w1TryfeGhJE2AJItYjwDsFFKEKFPkHlubYsbm1/ec//drVi09qcenXvzhz6X/+sJu3IPVU+b/14RFl1lyOSTJ8NIyUYaGGkUHXdQghq9VaTJJFUcRfnud1XXdd13XdrLk8FQphSjjP88OT6zNzBHSJJ3cjzdfyZUrm0TIDzI6dBHWiJ1tMkpmGvN5o8DzffZOOza1tmUheOxFpnFg0kk3NtyVN8CYldD277lgOCLft8tzlG4ah+0YHB6QZkOakICDNDghIczcEpDkUvPX869cS+Uu3y/iRtJSGX1oQBMhxtZRWqWxUq7WjHAgbO1iSHbOnJue3sOz0VCgkimK1WoNDhxE3YjugCBrn1WChqGpMkpueL8r7LW1ubefX82GOG+BoWC+8Ecy2RcxToRCLaeJHZMwY5jie5xn1YPew84qqYiJFZDayVi4TIsN/x19Cupp1TlVqLtiMNJ+7fCNrLu9WDpTUElpcSmlziqreXLnJkj/svT7SpISmrI90vToSpNlsNlfdVZpI0ESCEvr987m2tQqYSDyW3Qsw4bAymS6ZSEtpw4snegPB3v2pVDZAMT3M0tkTXh309fu/t5uoCISOHYPEksZlXHTdS3cNQ2cWqEykLt9lZTI0kbi5cpMxna7ru7Xq0Ki8aJAbxgKSP7vZmGxToij60lYTQZq4L1WrtUplY0gTLhneqb3xreij4M2X09e8OSIMJOky/Bzg6GC/c7FbU8OVykb3tNsBrVMl6o0GpugMY/gdxCfMuvQ64z5Uq7V6rZZzHCuTEQSBqHM9d9hjpNl9xMx1XVEUvUaiTKQVa6HVN0fV+SumhlYdhMheS7PVzHQsJybJPtIfJ2nWG438el5RVdb8jiWzqEqz5vIwaksqtY2pUMhcsH03T9w/N7e2ES0KeDMAA00k9mXB1RsNXxvjRdueCoX6LzD11WLTRILneZpIDFxgxKohmfiks+o5v54nRIZbvd97jBebW9s8zxeLJULk7g9qc2ubxmUmtES+u20tkCiKeZO+7z70/nPJXxWSgiC0atrZvzdXbkKQ4Pu48ZBmtVrDdM2oICqqai7YS8YSIrKO5ZgLtqKqCHIrqjrwWmZmzHr9DrDny+lrcC4qtQNQQB1gBMiv5/frfMBz8j6DFI3XdNrc2kZUFNRQqWzAXOisdmSkibdHZiMDNyxYeUj3RcmbW9s5x8FdoX9rA0e036B21lxmZqOW0ixDbSVNjcopbc5bcp43aUySdxMbrWfXBUFoHRY0atLc3Nq27DTP84TIWXMZO+cT4rNnHMtBYDhpDLc7LERn7Fz58aXvXrpd/v/b+5rYRs4zzYsAitgWLGGwJWLcRpdgG/mYQ8zyRSq1bbiLNmB8TNJpFgIbKqMvJe8Our7soVlebK+Kl10RMBxRgzFM2gYoI8BY8iBQ8xKTfVhXTzBWqOQwlNFGyEwuon3xGLnoYsCSYHMPj/S5XKQokhL/Wt+DDwJFFskqsvjU+/O87yvy6f3E0FasZzOZ9jO5HCv2qtfYBKd4zyhM367X67h/LBBAngQn/EkvC0rFtMX2W5qfiq+rX/LGN7Ae2pwrg2o6ZMkG26gFas3lVOrjt+83+ua4raoa+nRgfVO09vJWJByCSLPR3kSuv/G9+kqaODBJktK207iXTcl+e217xV7FRbgP38q/vfYvGKoB3tx44b2HozP58IMQ0lMxdtdwkslCodjps3J3c1Sn/ErQSJpwZrnbDlFH/TTSHA8GZVlechLnUovxt9//9T9yJX7C4+Rv/4RHpeNYIDAkI5Xy+XVNVezFlKYqJ/nm6NPxqW0kjHkjqhhRhUxPjQeDvowQLLaTOKd/pFmuHjkgjQHX1guyAFXVZFn2niuNTtB5AScTVEq/ffG9Tk8mgfZhMWaaJnQnbba06ScQNOziag21DT9dG91zkKOTWkIEsE1LE0HDszMmUqBe/VCnpzfCa8PDmPV6ff/g0GIMIy7upRmfOslJMxIOfZW3MNmCxmLxuJ1wkhZjcV33yjxxgxBy0kC3PpEmLkpUpe0YmE1Nzo/fvk/VhdBMCGfwbq0W13VV1RoFAeeFr6tf7tZqVKW/ffG9k7RpowjU0kYUrYvTXVWbP+skR+Yk5PPr2IexQCCiaIVCsWnwqDVM02xTx9c1kMbtIhG8W6vRWIybqC3ccxrVMKgWlia/3wvXdSOKVq7uQF7S9eEgveMNQ2EKRUfdFC3GkG/YLJWGrXfq/sGhMh9NGPMO073Kdk6ayDmDIi3GuE3mC2W2HrbeJ9KksRg0AS1irk2z/j5XXVU1TVX2Dw6dZDJh27ie9zTZvX9wSFX6u1jOe6qhXeCINu4cDwZR+i1JEq43u7UaFjbg2nLvPbjBNWG4h6fUTu3Zjs14CAxzWb3yMq5pb/9ACCEtjLJzgeu6HV0MvDBNk+fc0U+XC+Bzd3PQacCc2T845Imgxklem6USuLtrA9OX8OxupCu+IIsxfH1dfyy9hmmZlhGbmyY+0sSIc0mSPEYYVVXNxznIo7SOYveDNBG3bszzgAe9/zbN/fvulCTJSS2BMfcPDqEl7rVCaCwQKFd3cKHmUgxcqE9VYwwVXNf1Gebl8s54MIhYM9LEkCUvp1IoL8lmMrIs84csxhCJy2YyhBAai+0fHMqy3KLJNrbET05VtZM02PAb2j+WIVfUQj55RrU5GJNGtY7iqmBJPgaS+0lcWtfdbowFApIkDXkBiGmaCWMeg9J8uSBvYw5ELXHme0mJEOKkllq/RT9IU5IkXuSEvwi7ZpyMaZpUpXFdtxhLszS3KL1kyg8J96dZGkWsPG/Q69x6vV5fSjvm0iL/1zsFpeuo0ECwWSqBNMF9KGSGvQazHZagLMuVShVlwrm7Oe9DCdtGhM5JJuFXwtduwXf4vZ2a59k/OPQ1LhxpoFq8i8w7UKlUQbsnRdaawidHx/qnH/3jWU7OQqGIbxCFpN29CKo8vfckbNti7Nx/vLm7OU1VHKZ7R1Hez9iQHPmqLcGtCdv++O37aZZW1bYuTv0gTVmWuYSIqhRWCcDV/7D5ZVmmKmXMpOoCjOfv5e5RbclJIAYBk6QX5b0tkIu+5+2AwC/m3us5ruQ9cttpLNbR76cpOGlyaxHMSKMavo7yThVtu+qepATPY4A08dz6sQFSKBQ1VZFlufHtVuxVqlNE9E7decwUbN80S9i2r6X2UGG3Vusi7c6fK0mSkTDaeQV0QfQFK+EG5aLv3ZholVlqDRqL0aiG745HXbsDrq/8y+XZiLMo4ZsCcY8VZvgCmvfSbCWxQKPa3ZW7hUIRvKmqmmXEIuEQGKbN31fPSRMpLSiHeCu9rheNattr27Crw3JbjZ3P8UBaZJx8SjcwKfQcZ3xTNDXg/tEZs17l8g5OXG4k0lhsPBhETBPi5Eb5y5F0ufoDSxOROJCmMh9tJE08C/TaZrwSJN7msfQuB3h2ZDOZrhVUuHg0bTTpg09czCda88u2lWJjgUBoJtT+u+OUw1mBM8EXv+4OPLaDf3E7n19H3IbbRiinDssEraTgviC8A15rZx/y+XVJkhymI4duUA3jecsbjmXE5GOEZkIG1SBFQmS5zWPpOWlyUvfZlV0v0zS317aRBOjzb8ZIGPn8+qlMzXOU3hP6//3yNzib20lW7h8cwiSET0QI2a1Wu8t3NwJJGDTEKxSK8AE3SyWISECmVKX1eh0qvLqnChDn+lLaAWm6rgvSRAaDv0WlUkUgu7FutzW217aNhOE9fVs8vbU6Z4CoVKrdnZyIDiP05nuInzk+7xunWYs+GqZpenN3JwGXzNzdHD/lzjd2iUOL6/r+weFutQrrlQ9NaORTdGxCjp7bCu1bu0fyjHBIU5W4rlOdIsR5P2OvMOPIKzfmyxtOwphHXL79Y+k5aS6nUhnnyAc8lwUlKrJ4vWhS0BoIL7S58dfVLyGI88bjee+DpmGm3N3cciqFX443bnuOQL1/XNe5r2QxZlDNSBiIWPG073IqhVPZdV389kzTzOfXMfCnXq/jnnJ5ZzmVWnISeDUwKci0i92zGOPXht1aLaJoJzWvHGbS7EILhYSb74k+/bnfJHt5AAAgAElEQVS33rejMDpcihZvDbsyruu9M0S4X4LTu16v41fMwz7YbOxYsqqpCkSyXtJs3xHZPzgsFIpcoUgIMaLK/YztnTe5kljgGpL20XPSNBLGkpPAV4Jz4uy8iYr1QekeErbdRUoULOkzEyCb5wvn0FLaOXvsclDgSYOuw3mbpRLPNnAHv6mV1AfJURdwkkmLsU41p6o+H5oJ4Xv3nhJNr7VdBM0hXWjcq4Rto4Y9m8n0oq2cF7iabpZKYMP6scCg0dL0Rod8pNl1XLW8U1VVLRIOQcWJrpqSJHXRfaq3pInmF5VKFY4erJIz+unjwSBVKRr2DaQaAeMVu74gcz+r0fz84JksCpC6loYMFq7rwvc/u+YZtjDvXtN0G8TCzvhG545O5/M4yaSmKh88k8X828azAslGJB7PsmNOMgmVPoZi8eKCHjUtbgRaL8qyDCqs/9DSbAx3IjPsc8/PYiehsYhpmhiplLDtTq9tQD9IE/33YYEjinF29zxtO7IsN37ZTjIJAwRa4h5VLHTdVxyhpfJ/7mYzGUmS5qaPclloLeML6ntD+/VjLf1wKur3Dw7Hg8HxYPDs8QSuvQUhGgnjJAsIedIzvt2548g+sE5M4/DvEZnDVy4vjAeDPDqJG3/7/V/PmEJsBDKxuLBxb6DPQleI/Hn4ezmVQhhdkiRedoXsUKFQpLHYWCBQPw5cEEJU9RzKWHwd77uAIM0uj0uQpheCNDkEabaAIM3TgZSZpsfPHsf0Lk2Px+M2IeSkIx87VhoCkIMhyoacL6jKdV2M5UKdjOu6CB7jZfFovV4vl3fOPki6UCjm8+v8u9dU5aSoH3fPG5V3PLDFJaLDUI8EiUxHPmkLIFM/Fghwucl4MNj0i+ay/NaoVKq9GLN+EniWw6vk5csXjflf5H//s/4bhLZ7vWP8g6VRrdMSo74BAjv8WIa2+qgfpBnRY17Ki+gxPj6phTmJ2EfTR5X5qKbHW5MmDxg7yaRpmgkniTJBBFBwWcMJBJkFjcWWUymofMCeiK0gep1wkhCRdfoJbJZKS04CxSGmaXaR7m+RFvDlBwZSkrRbrcLGPK/k1WapBGONW5FhufkX3bS3RSOg3GhR5XmO+Nvv/woFsbeVr29BHvTBM9mxQOCVywt92CsA9bJ9LgnpAsgZdPdj6Q96TpqoNf6eMRWNMguU15QQJUmK6DFsw0lTlmVlPsr/Dc2ElPmob4K7F2OegDFKDngnKyTj8AsfDwYxKmDsOD/LO3qBNFfsVe+crPZJM2HbcV2n0aMOyrm7ufNqgMhXUw7lozv46p0JA6NAluWzpMWaAtcYnuQ5qWvGqZIjtBrCadML0vR91MjhfPBMNiwT3/fyb6/9C//ivq5+eXflLs7kPgdbhq0p0Yii55Ij0zS5ez4eDHI2jOgxbxodIUhVjc8xlrDta46jzEc5Y1JmXXMcL422LpnwWpqYOmIxBvqDpQkS9JImPHFeZI0XQUsIJBlbh89QOLFZKqFIFEeEscDn+Wn+EF61PDShJ5k2WKDa8zJIvQ3NzhGIaaJIid/ZlDc1VRn7YQtOxKqcZFKSJFR9xHV9t1r19nDqAhiSwwsWToo+8zUeDCZsu2ktQ7m6898+fnEsEGinSkJgONFz0sxmMnOMSZIEorzmOFALeWvPlfkoZRaYETcos2RZ5jzLl9fTb+EPei3NsePpybBfYGnm7uYQiYOal5MmXPVyeQdChyUnwYsLJUlqIVCANT03fdT7a+C/B7iHaCzS9Kfuq1Bqc+HFUZzXC40kn9ztux8ui+9TtRhDzGv/4LBc3UGVJ+ZAEEJO6v3R+gB9YceTlu9T9enDfvvie1SnvvdFgSBO3V4rIgV6ip6TZrm8o6pxxDETtj3HGKxFzJACe3ppkS9Qqpc08XR+fwtiQowStyGDRwIObnhE0dBXCTFNb4PYzVLpyCylR+l+0OiKvWpaZlOzcbdWg6ZsbPgajzfC60h2sf4jV8KgsVcuL7xyeQH1KkhM4W+9XsdfTrLeO1sDH/W629zT//Nu1UgYu9Wjr+Bvv//rZqmE6DPVqSRJNya0Vy4v5KLvcUfYu2PYz44O3Bvi8N441af+7/96K6JofFcBhFaNhDG6lQsCQD8adhBCuAkJp3s8GNT0OOjP+6h3gYaw5fcb0CMybZ1Wy2YyXmtlxV5dchLLqRTOV3hwULoWCsXdWm3FXuWpBoyoxovAtMzn153U0klCenCut+PsSIDnjpquk8gFLXN4K/umRMP/wgTj/3ozWo0rzdLjwSCamJ20TTxu/5/w/wVz/fbF9+Ce/7P+G0mSfhfLdXcZ8GXSvKvrz/bXf/qfXk8Iom7kIc/p2xMYJPrRGg7xRxAfKE+W5TnGjqKZipawbS9dXnOciB7jBmlTC3QYGkfHdR3dJfomZ+knvEmnuyt3Zy/Nzl6aLf7l/mfv/9Frynk91sZOju2sD57Jzl6a/acf/eMHz2Rbb/m7WO6Vywufvf9HcDfW72K5FozpzcCctM49G4N2auhJWq/X4eIIxnxo0A/SpFEtLJNrjoOMCoxHZM99IUss0zR5wuckCzSiDFjABQt67IeC0IcP+weHd4uzfDpF0228pOMjoJP+5TegvEEcuamG33sj42RwzhT/ch/izbBMfE8ZeCEAJNk8Xdl+QzOBUUE/SBMCMRTqjAeDUFnypHkjLfItfY9ecxyuXpIkabAnYkTRXNfFqOUB7kY72CyVukhMoYcu0mg9CsMhKafq820KrXmvPH7PEFYE1Y871WMJunz40KfBaojxgy6xlPko/m0kzYjB+GZexoTkCMkZjKbqz877sGKvovPgwFPk7WDJSYx1XquDyraTZk+eHV9Xv/z47ftd7Jiv8m/4SXMkThKBjtC/uedOMgln/JrjXHMcc2mxaf6HJ8qxWSNj9m2HmwLixMaRgRwox+zzXrXAqfIsH5xkksZivc5rQd3dhZHuu1YNwynRCJjn/Rn5J9B/9I806/U6unWg4Kf1mmOMsydlFmo/hsERRqUQeFNVtd1qFapAXqWOwEJ/7IsVe/VUasvn19HMuLHBLUdE0SzG0IAdBVG92/+IoqEQoDvZv6pq3mvSqaODB4JKpYopL0Jd9FCir6RZr9fRtEKSJLje1xzHlzr3ciXU7CjtGJ5pMLAdUHwCQTU35bx+GY1q5fLOeS1ZlhHi4JSNgCBXmJ6KuK6D6MeDwUqlyl8ZDYrGAgHGzDN2f2kB1OTwS07XMxo1VfFqFcrlncbONzg64Rc3gjfZKu9U+Tcy6J0aPfSbNOvHTaRREcTDmmBP7o8/aS1IigZ6xaCF/u9nO9it1dAul8ZiK/YqtCZIm6KB7nmtuK5j1jEWPhMUC3b04VCdIlWNQYM0qmFgS+/KVFzXxSC2sUDAdV2LMe+kjU6xnErx3znvEu/Vn0F6gS9ieC60g8VurZa7mzMtE/Pvrk5OjgUCZHqKEKLMRxO23f8ecSONAZAmAA25Mh/l43xhUfJ/MY94hFoMYKAdNwb78I7d2VNe3gFW7NVe8EulUuXtU5dTqRV79VwufjDqcelFoJzb2qZp8qvIir2KLTHXkHcVyWYy+AQsxvj+JGzb21anUqlajJmmiVcoFIpOMmlaZi9GNvUUu7VawrYJIVcnJ1++NJF79IorP+nKT1blH1XlH+UevXL7kSlwqKRoHU1kvMgYGGkC8HALhWI2k0k4SSeZRJUOokKD3bcugJY/KJgb9L4MEjT2ffe/3N3cOV750BRSVTXetSifX6cqRaCzUTabzWRgSaEvJ1Ri2IwzLCEkomiohaVRrVKpopQWCie8Ag5ktKoYUDp8dXIy9+gVsGSLlXv0ytXJSULIUKUxhxMDJs2HDNxyGUXGPztATCAdPar2ImSGritoXMTvNBIGpFGNXZcQpY0oGnJcfM47imh5Axc8CyE/9GrhfoNpmnzO+/keS++AXohHUZc2GJOvly9NnGNr1IcVgjQFzgdI8SFw2dM3aizBKhSKfGyh79HdWk2PqpA3gDTRwKV+3DQA93ujongdWZbR2AVDlUeINNHn1JuTbNPY5CZnd2qwiwNBmgLnA0GaQwJBmr2GIE2Bs2KzVErY9nIqhbTDQKQOqqpVKlUjYfBEUDaTyefXwXf1Y4Etd8/r9Tqcbi/VYns+nrt+XKqAdNbQSji84GPpGtfVyUmeAmq9XPnJsUBgKe0M+miGFII0Bc6EoxlKgy7LcV0XxAc5KrpmoO9fRNH4zJXc3RxV6djxjENYmhjTiKegSWBc1wkhuMd1XSSCRsLS5NPTuJ7XOx9hLBBo395EN+jyzkimZHsKQZoPDzBWM3c3l3EyaB6az6/3ToeA7MrwyMJkWaYqrdfraLzPewBj/ihGjyDVA5tx/+CQfziVSnWzVOLSpf2Dw6MXqdXqx03XB3NUnQAFaVcnJyVJMqKKZcQ0VQnNhHz2Zke8iXrQIfmKhwSCNEcekC7DOCKESIo2E9dn4rqkaISQ0EwIVZJocn4u71ipVKlOW0wDHRRGYtpi76Dp8ZcvTVydnHSYfj9jlzcch+mNI13bjG/y4CZsc8GbHII0RxjQzRBCJEkKU2OWrcbS+ReKhV9u/eHV0h9/ufWHF4oFbW3jmuOgvIrGYmecds0TKcMZ4Nut1Ya5fqyn2CyVrk5O3n5kam6a3Euze2l2P2OvMKPpHOx2gpsgTd55pEf9rkYRgjRHFa7roqmzJElhmUiKBtMSxmbEYFoyCwLF0tY2ZuL6WfqQInPiJJPDzEpQdA/zHvYIpmlenZwk01NrzmJ5w4Gl2ZQ0URrUptz96uRkNpMxTZMP3RIQpDmSgIwcq2mqFPXvkqLNMfZCsYAF6myc+XUqCoWiqs+PhI8GKftZDGpMynOSSdM0jYRBVYoKy/MtbTpfYFoqaM4yYmvOoh5V9ajKm3a3zgWhthJFlt47UXyJQdZDe+z9hyDN0cNyKoUx8S0Y00udoEtOnTNxXZbldngTaRNZlluPuxg27NZqNKrJstzRs/YPDguFIo0dddVSVQ2NUdBhBC+INlHeMXxDAtd1yfQUZ7rWJ8btR6a4LYnaczI9pakKjWqRcOjlSxPeAqGXL00MYfB6sBCkOWLAZPCIwXxSkhakOceYlsxqaxvcW5+J6xHl9ME1qB/fLJVGK54FLRFEQm0SfaFQpFFtPBiM63o+v468uW+VyzuFQjFh27Ish2ZCQ0Wd2UzGmxZHONK3NFUxokpoJjQeDL58aSISDs1NE2U+qqnK3DSJhEMG1e6lmarPc1bllFreGQHxQN8gSHOUAE3JLFuN6LE2GZPfkGU5oseuOQ7sTULIqRM9QZr9ObTzBbpsoAcHqsj5QGYfoAZH2h0Cg++Jsvp911F0O65Uqru12p93q8upVGgmpKpauToUTmvCSSIL9PKlCTjavtMAJ8D9jI3s0EpiAZkigx7FwSPh0FggANd+PBj0eugjEZbpJwRpjgz2Dw41VZmJ6y8UC+045iuLWs6mjffz4OZ4MNi6ryWaXPTtAM8dvCsHFPiNqYzdWk1VNbS4PmrQW94pFIr5/Ho+v45uW+i/17g2SyUa1SRJOqMg4VwA+b1XjOn9l+p0JbHgMH3NWQRvYt1LM37PvTQzoookSfczR63kwJt4KdGZ1AtBmiODbCYjSdIvt/5wzXFOZcyEMf/dtvNV3mqkV54UihhMU5UWDuyoiLpbg3eM90k4ebEQaBEt5iLhEJmegmmGhpu7tdqKvYqaIiNhJJxkPr+ONkvo6TkeDA6cU0CavsSgJElz02QsENCjKvLpkCLxxemS39ZUZc1ZTBjzYN7rEz9GhHTgBzhUEKQ5MogoWsRg//Cnf5eUJilRX/Tqu23nW/f2Xt5qDH16k0KSJLU2NpFU6dsx9g6+SR77B4eqqmmqUq7u7NZq2UyGTE/BvSXTU6Zpwsx0XXe3Vlt312FUgkquTk7SWIzHPRO2jXYhAzw6i7HZS7NvPfH6ncde5bypqUp5w7GMWCQc8tElJ0qH6cgoGlS7n7HXnEWH6Q7TwzK5MaHNXpp95fKCJEmiyaYXgjRHA67rIg/+QrHgK4zzLTI99VXe2rB1LN9DkXCIkyYyQig9PAkYqjEqefP2YZqmJEkgvnJ5hxCCVLIyH10pFAuFIiph4rq+nErl8+vlnSo6d8xNk9yjV16+NBHXdVjiGHky2BQzSP/Nx3/11hOvv3J5AV+3EVV4ELOpjampiiRJs5dmOcmCN9ecRULIK5cXilf+x6/l17y98QXqgjRHBRZjIZX+w5/+HbHIFqSZs+le3hoPBi0jBj8LKxIOfZW3cjblZuYLxUIsnZdlucVPAt0rTk0ZjRZwBcrn12EqLq2tIYSHchoYm2OBgCzLruuiBYYsy3FdX3ISM3EdG1+dnMQ8YcQ9JUkaYNcSNMd764nXwZs3JrSxQIAQAu/b55jjXyir3nz8V5w0wZvYxjJisiyDgi9msUALCNIcDaj6/DXH+eXWH7RktgVphmZCe3nrW/d2MRWvrS3W1haxMczP77ad2toitEffe+iK1rpTt+u6D1lBNwbVgTFRWMVFNq78JLqXW4zxFBCiyWOBwO1HprgC/PYjU5RZ3NjkXesHckQQt9/+ex28CSocDwaR51lzFrl1CZc8Eg5xd97vqRCCZ3EPnep0eMRVwwBBmiMA+Mja2gayQC1Ic2VR+9a9ffiRhb/fbTuRcGg8GLyXZsgL5WzqJU146Iz52/p6gRlkD00qAGYmgpXl8o6mKmBM0GUkHMIIeG5CghMxR5NMH2l6eNNJ9A/98251t1qNKNoAjU2qU/Agd9JDMyHkxzG1UFMVParKsgw2fOuJ19964nWvmSnL8uylWYwqAdWiq7SYfuGDIM0RgOu6hBBw3JPWwkmMKUlSbW0RdAne/NQ2JEkyqPZN0YqEQzAx7MUUjWGs/PtHYc3TyooxrPHhMDcwbxkm5HIq5dXWoM0dHuLCTC7PhMzISSYJIbxshkxPoVZqt1ZzUkuEkEF5shClgjHBhgbVyhsOIeTGhHbnsVdhNib+7gVsgC35BRiEi/vHg0GH6eUNR4+qkiR1WnT70EOQ5ghAkOY5QpCmIM0zQpDmCKBQKHLSDNPmwwyQLf2maHlJE775V3nrq7ylqcqntrGyqNGYTamFFY/bEUU7VVTkum5c1x8C0tw/OJRlmdNcXNd5vx8yPfW263K6PCqd3Knyv7vV6m61ihJ1FHojsolmdKBU5I4GdWgRRbs+8WMQnyRJxVT8Xpp5mZTTIu7h+iS+Dc8jIZOeMOYbJzIJCNIcASAMpyWzr5b+2MLS5AFNMGZtbREdvL91b3/r3gafFlNxVY3H4zYnzbBMlPloO7uxYq/2+kh7jUKhCNUh1OzKfBQBzdyjVzRVKZd3kPWK67qmxyEb8C4k3MvVnblpgshm7tErNBZDqSXqi5acxKCODsYmjEqINDVV4YFOTov8duLvXuAnzyuXFzhp3v57XZble2mmR1UR0GyEIM0RAEiTUktb24gYrCljjgeD99ki+BEpoGIqPh4McoedU2dYJvG4Dd6Mx22pDUuzXq9juBjVW4k6hx/LqVRE0ZDYIYSYljk3TY58cycJg1FVNXSc9K2jmTn/ubtZ+EvEYGDbly9NXHMcLZlFbRVjA+47aTGGuUD30mwlsSBJ0p3HXvVyJWdMrkzC4pn3t554/dfya7IsrzmLmqo8NAnAc4QgzREAZIBUXYBheJLY6Ku8BVrEShjzc9OE255YRlRR1Tj30PGC7cgwMWVs1KuDEraNgCaaRZXLOxZjoEgyPUVVmrBtCN0bm06+fGkipNKnqDPLVmfiOtLoEUWj6WIsnZckKZbOU2ap6iA/IhibSH/LsowseSNjvvn4r25MaL6AJvfZb0xokiStOYsGPUWOdjEhSHMEgEjckVutLjRtCnft6f96JMNUFayxQGCZqV7ShGwzHre9pClJUjud31bs1VE3M+v1usVYmBor9iqkl6ZpVipVGtXQOHLstBHh6PI7HgxCsHl1cnKWrV7PbWvJLEjzmvURjZ7ec69HQBMs1I+j4Zs3iOklTa+NCY+ebylJUmgmlDDmVxILmqqImGYjBGmOBmgsRggB3yF741Nr6lH1u21nZfEHP4ZPbcMb5Sym4pIkeQOaNGbD6xz08fUJS07iv8QShJAVexVBj+VUqlKpanp8zNOd96Te5uBNWKaaqsyy1Z+v79B0kRBCqRVL52fZqqoOjDRd1wXNoazTx4Ze0kTUEo783DThDvv1iR+PBQJxXWfMROtltG0fyOEMLQRpjgZQcMIDkfG4rapxb1cbtDWyjFijww7GBKWOB4NeMzOiaGeZGjRyWHISYWpEDEYI2Sz8JeEkx4NBzCIeazmm0ZWf5Bp4dEsLqVRLZimzJEVT1fiNjBvRY6oaH2BME01J0NUJnUTgenPqbEqgWHceexU0itpQ/joX59xoH4I0RwO7tdp4MMgT34hFoiMD2seuLGpI/njriA8/sr4pWvfZ4n22uGHrGJLBaRe++YXyv7KZjKRosA0lRbue26bsfXR0bmFm8pgmrwW6OjkZUqmqxlU1HqbGjYw7y1YjihamxlDV6W+WSlSn48EgqoDuPPbqr+XXvGn0O4+9OntpFhNNLuwgz04hSHNkYCSMI+c6ZlNqSZKUsykyPyuL2oatIz9uRBWv7ZmzKbp245fjNTNhq26WSoM+sv4hn1+XJOlGxtXWNmRZDql0lq1GDMZ7lbcmzbHjqWRkemqWrWrJ7CxbnWWrmh4nhMyy1ZBKh3A0yGaplLCPvAqcBmGZ4JRAeeVyKiXosn0I0hwZlHeq3NhU1bgkSfC++Tr8yPr2Y+temnHZ5nfbjqYqnCt5NJNSi8ZsSZIs42LNZd2t1cBusDFRWz0WCHiniZ3knsMr9xLoWCAQlklE0eCqX89th2UyzBqdSqXK+9Ln8+vQqw56p0YPgjRHCYjB0ZgdlommKj45ERYqJscCgZxNv9t2MMMA6aPGaOYFHJgV13U41DcyLmXvS5LkHUkGfoQw8/YjR22J+fQI75ZIo9OYfSPjXs9tX89tz7LVAZZRCvQNgjRHCeg3DicL/jjnSq+CHW00sQHqgiBo/z5pri5g4tigD2gAgIdO08WXMsWXMsVYOq/p8blpcvuRKR6yBGOCLrGQMecPHTEme/9Gxn0pU6Tp4o2MG1Kpxdigj0+g5xCkOWKoVKpQk+z90Df/pmjV1hb38tZe3kIcs7a2+N22892286ltIEd8VAikLowHgwNsYjZYoEY7TI3rue1YOg87EULLsEzQhBgyTM6S3PC8PvHj8WBQUjQtmVXmoyGVxtJ58K+WzIZlIsZCXAQI0hw9WIzxKUBokWlEFU1VyPQUX8ieb9g6qBMllYiHosPuoA9ikICxCcZ8KVOk7H1J0eCzh6khSRJkSUiOq2o8YrCnqKMlsy9litcchxAyx9hLmaIyH1Xmoy9litdz2yGVtm5LKvDQQJDmiAGGEhqzI14JICPhXfDi0bPjXpoZVIPkaDmVGvRBDB5GwpAUDZFNyDZ/8fZOxGCwIhGjxKPe2zRdROwyLBOaLkYMFtFjv3h7Z44xMRPi4kCQ5ojBdV0yPZUw5iVJ4vFNVY2jSyYXYB554jFbVeNhmYwHg3zuzaCPYCiwW6uFZRKmBrgypNKfr+8QQsCYKCen6SJu4DZuHEk7FY2mi8p8dJatIgt/caqqBARpjhhQ5iHLcj6/vn9wWKlUE7bN7c2IosGjpOqCqsaV+Sgh5JhYNQRDB30Ew4JyeSc0E4oYTEtmCSFQvEcM5qVIzpu4gdglISRMDcrex/aEkIuZUruwEKQ5Stg/OKRRTVU1nye4f3CYu5szTVOZj3LpclgmhBBNjzvJJBTs+weHNBYThXEcGN4bUinEm+BBVY0jId5oZtJ0MUyNMDXAnihjFYx50SBIc8SAUd0tNvC2HG/kx6Z3XmRUKlWq0vFgMGKwn6/v3Mi4Xpb0MeZLmeIv3t75+fqOlsxKihaWifDKLyAEaY4YBGmeLwRpCnQKQZoCFx37B4fZTAYtPJ6iDhdvImPOc+jIns+yVUnRCCEY3jvofRcYAARpCgjU6/X6bq22Yq+q+nxYJpBtRgw2y1avOQ6N2WFqwLQkhCw5iXJ5Z9D7KzAwCNIUEPge+weH5fLOir1qmiaNxVRVo1GNqtRIGE4yWSgUhXUpIEhTQEBAoAMI0hQQEBDoAII0BQQEBDqAIE0BAQGBDiBIU0BAQKADCNIUEBAQ6ACCNAUEBAQ6gCBNAQEBgQ4gSFNAQECgAwjSFBAQEOgAgjQFBAQEOoAgTQEBAYEOIEhTQEBAoAMI0hQQEBDoAII0BQQEBDqAIE0BAQGBDiBIU6A5PlzfeDf7zrm/7NKdO49fkbc+2dr6ZIvdutXFK3zx+efXf/qzx6/Ij1+R2a1bvdhJAYEWEKQp0Bw9Is0333jj8Svy9Z/+rOsXv2kYYEwsQZoCfYYgTYHRxvPPPvfF558Pei8ELhAEaV5cvJt95+mfPAV77cP1Ddz52YMHzz/7HIzBzx482Nvbw7/Fjwp1j/m5t7fHLb6bhrG3t4dHva+2t7cHP/r6T3+GDeCbP35FXrpz56R92PpkC/dwE7LxZflbP/2Tp/ieCwj0B4I0Lyg+e/Bg6c4dEBN4qn4cLoTh9m72HXbr1heffw7SxJacNJfu3Cl+VHj8ivz8s8/B1/7swYObhlE/pt16vc5u3dr6ZAs3Plzf4NyHQGTxo0LTfXj6J0/dNIzPHjx4N/vO0p07jS/75htvXP/pz57+yVN4a0GaAn2GIM2Li6U7d24aBngNfLT1yRZMv5uG8cXnn4Ot+P11D2mC+ECsH65vgN34K+PV+D3vZt/BE8HIsDRBdo37wJ8C+7TxZd984w28NQiXG60CAv2BIM2LC86JdQ9h3TSM4keFN994A3RWr9ffzb5z0zDAd5w0QVvPP/vcu9l3tj7Z8jGXl+sJsHkAAADtSURBVP7qx6SJG3DnuVvddB+ApTt3QKa+DT5c32C3bsHShK16Dp+FgEDbEKR5cdFIWHt7ezwl/fyzzyFYCUvwzTfeuGkYsPLqx940NEMtSPOzBw98MdN6vQ5jswVpwvGHMqnxZfF0BEm/+PxzQZoCfYYgzYuLpqTJI5gfrm9gA2RdwHFcF7n1ydbzzz4H5mpBmlufbCFd40tw3zSMFqQJg5S/vm8DBF5xjyBNgf5DkKZAE4C2kDEXEBDwQpCmQBPAJRe6cQGBRgjSFGgCWJqCNAUEGiFIU0BAQKADCNIUEBAQ6ACCNAUEBAQ6wP8HNQMzg31C89UAAAAASUVORK5CYII=

 

*เวลาต้องห้ามของแต่ละนักษัตร (นักษัตรตะยะชะยะกาล)*

เวลาต่างๆของแต่ละนักษัตรที่จันทร์เสวย มีช่วงเวลาบางช่วงที่ไม่เป็นมงคลเรียกว่า “ตะยะชะยะกาล”ซึ่งต้องงดเว้น  มีช่วงเวลานานถึง 96 นาที  ซึ่งโบราณได้กำหนดเวลาที่ต้องงดเว้นเอาไว้้  ตัวอย่างเช่น ปฎิทินวันที่ 18 ม.ค. 56 ฤกษ์บนบอกว่า “จันทร์ สถิตราศีมีน เสวยฤกษ์ที่ ๒๗  เรวตีนักษัตร สมโณฤกษ์  สิ้นสุดเวลา 20.53 นาฬิกา-ต่อด้วยฤกษ์ที่ ๑ อัศวินีนักษัตร ทลิทโทฤกษ์ ”หมายความว่าดาวจันทร์เริ่มเสวยนักษัตร ที่ 1 อัศวินี ในเวลา 20.54 น. ตะยะชะยะกาลของอัศวินีนักษัตรคือให้งดเว้นเวลา 96 นาทีในชั่วโมงที่ 20และ 96 นาทีสุดท้ายของ นักษัตรนี้  ดังนั้นชั่วโมงที่ 20 คือ เวลา 20.54 น. + 20 ชั่วโมง = เวลา 15.54 น.ของวันที่ 19 ม.ค. 56 เป็นจุดเริ่มต้นของ ตะยะชะยะกาล  ซึ่งมีระยะเวลานาน 96 นาที (เวลา 15.54 น. + 96 นาที = เวลา 17.30 น. )
หมายความว่า ตั้งแต่เวลา 15.54 น. ถึงเวลา 17.30 น.ของวันที่ 19 ม.ค. 56 เป็นเวลาตะยะชะยะกาลให้งดเว้นประกอบการมงคลและเริ่มกิจการใหม่ทั้งปวง

 

(1.4) โยค-หรือนักษัตรโยค

นักษัตรโยคมีการคำนวณองศาสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์และจันทร์ เพื่อหาพลังรังษีที่เป็นศุภผล หรือเป็นมงคลเอื้อประโยชน์ต่อชีวิต และจิตวิญญาณของมนุษย์ และพลังงานที่ไม่เป็นศุภผลที่ให้โทษ ซึ่งเรียกว่านักษัตรโยค โดย 1 ในรอบเดือนทางจันทรคติจะมีโยคทั้งดีและร้ายหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยน แต่ละโยคมีระยะ 13 องศา 20 ลิปดา มีจำนวนทั้งหมด 27 โยค ดังนี้

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwwAAAGYCAIAAABgdfJQAAAgAElEQVR4nOy9y08b3/btu/+Qr5RI7B4SSNCLBCJNJBC07hWy5DayoI0saCPkztFp5NVPwh+QhD8gIdqnbevcvvm1geKlPFBYt/HZHpmsetiAwS57DqHIKVeVV61VVXOsOcea818Tz577n//5n//5n//5n//5n/37P//5z7/W/p//1//8z//8z//8z//8z//s3//3f//vv0IW9j98nHj2PPMrh8PhcDgcjnGAkySHw+FwOByODDhJcjgcDofD4chANklyOByOccDC3Pzb128G3QqHwzGkyCBJb1+/Qdedd8zht8OZqemJZ89Xlpa36/X9Dx8fs4UOxzhCj+FGrVatVI7a7UG3aDThJMnhcBTgL0naqNWixW+ZByRJMjM1vbK0HEJo7O05SXI4+o7Db4cTz5439vaO2u3ten27Xm81m4Nu1GjCSZLD4SjAf0nSdr2ezhCQecDB5y/b9TqepIW5eZ/gOhx9x9vXb/RIViuVQTfH4XA4xhT/JUmH3w616e3rN3iVZqamC47EpeSTMIfj8YBLyd1IjwRoaN5L7KjdXllaZja4Xa839vaeuHkOx8hj+NU7ucJtWlx8sHuqHY5HxVG7PfHsuZ3DOB6Iw2+HC3Pz1mWe9xKrViozU9NH7TaOPX/XORz9RSnUO39JEnNWXhkrS8srS8tJkoQQjtrtaqXCVytLyza+ZklSkiSadSGkUJhg/8NHvZVGezYmse3M1LQdbIVO1IFJkqhXRUbZop5XIgY+YCyP2m06k57nF2empnE2WJu6/+GjoqJyRbSaTQ5ndJzm9g7d4XQddzVftZpNvuJbhlgjxRbLdXQ/LMzNWwKkZ1A3T3RgwfDl3XsOC/oz+st8BJIk2ajVNKzOUx2OvqMU6p2/JAlixOt7ZWlZFGdhbh6zjZGwCgn7jm7s7U08e847aP/DR5GkVrOp1xCv+FHlSW9fv5mZmhZBmXj2/ODzF21vNZtJkuC3DyFUKxV6lf45+PwFA6kODIYk0c/b9fpGrfb29ZuFuXl9xc7VSoXTyqZyNs7Du55GriwtY5j5LSdJvQNWRA8ftdsiSUyGuNvtM9LY2yMezb8ytNv1umgrLwg4cQiBcWSI2RKRpLzhy7v3HBEs12k1m2KrxQHNaqWyUas9fuscjjHFMKt3/pIkvF7y92CDDz5/0Xxr/8NHvZ05xJpYHRt5khp7exu1GiesViq8zZ/8Mp8CK0vLOOEghRu1Gi9Wrpp96BYcD+lulG8pIknyJG3X63I2wHvkP4hI0tvXb0RGdZ4kSTSa7km6KzQKkSeJW5o7/O3rNwyQ9UNYkmSHgCHTk9XY29PgZpKkguHLu/ccXdHY21Nv58H6xR0Ox2NgaI3RX5LEW17ueq1ua+ztYeZXlpaLSZLiRMG8VvB/8N639Gv0sDA3H11p+sWa+baNbo40SQK4GTC9hG+jr0KOhCUiSfbAob0vhxCWFe1/+GjDbTwXzCjgQ0fttp1gsAPjcvD5C14fuBTDraM4fwFJyhy+Xu49B7BhULx9ciPBd9MxuOixlf/p8NuhfUijqKtehqOHvCtVB8qvGbLi/umwMndyq9lkTztppOc1arr/NSiZ0oUC+YejK7jD6Tr5zvnKhvXTsf7Db4e2qw+/Heo+iaZtkbYk9Kzeefqn7JZwWzEa++TbKE8BSdJ9zy2uq+JAHNqacD/2VQ0EG7Xawtw879x7kyTutjyShCE8+Pzl7es3keSrF5IUzN3Mbk6Segf9zH3OC0JUhmckdMJn9hnhnk9rxbhJbHRVg1gQbssbvl7uPQeAGPHvytKywp08JvbRsxoy9SfcVzFuOwNZmJu3UVfFuEcMeVcahfi5hzPj/umwshQF1UqFB0TzCrnGIwOkQUlLF0K+/MPRFWJF6DosSbKyAT0jTN4YUxQ74rWirShtIrZg336hN/XOQJ6yWySJLgi3zaqmTcXhNmKKG7Xadr2eJImuys6n5Yt67KsaCOSKw0pZHiMUkyTl80TqmyZJE528DDq5rCZ925Uk0f9aquMkqXdAkpDoMcXRK14TZd3tPCO8tVvNZkSSJlLhNm1nLVUeScobvl7uPQewcmz6je7VRiyuvLPh9mNru9p6knAQcgPoThjJ3A15VwrLYR91S2bcPx1WjjxJbJfHAn+GVv9YkpQnXciTfzi6Qosb0p6kmalpJJV8hS+WtxzzDWZ6UtpoBLk9GFasW6QtCb2pdwbylN0iSfxkkiQRSdKtnyZJEx3ZY8R+LPWb6AhodIZHvaRBgd7TGyEyVGIzBSSJaRAq4LTXDbbK+XVyblPe+5ynqycpT3rvKIZdYyh3NF8xcHQmD4XWMPJVRJKsCCZ6TWQKt/mtJEnyhq/43nNY2Gkbn200k6wtB5+/FJAkG6GzwkEItNUVjOSauF6uNLNEerQx7Umy27XiwT4smZ4kC0uSMuUfjq4QK8KBF4XbpPqoVip6RsRpYAvqarSSiJIZSrt6KaTefl3VOwN5ym6RJC7g7es3Vl5tSRLvlIi2s0PEfuhEPk+YeOQIkyQuzT7q9rFE6aW4jAXdiCtOzny9yrUbhpm3c0SSuFmP2m3mYb2TpKFdUDCEoBsZPl4cWt2GueWNIEcxRzHi9uVuSZI0SfYnqpVKRJJwViNdyhy+4nvPEYFnjUdGz4u6mkc1jyRZlwaxIR4uDmREtFRlJElSL1falSThASogSSgvrb1gMUSPJClP/uHoCvsg8HZSn+srPvAQcRScIXLaMRzEl8R37QnzSFLe8A3kKYuTSapr0jldJkyMANi5tb0qbWQ3+/rG9j/qJQ0KUXLkSBfytpPQKD2idiG33Muh467UbkR8dTabYWGiE4m3M2MhT5M0McSpKYYQ9tkOnZX8fKZX6cxoIiEFoh4BPTUTJrijX9EMSVusiDJv+IrvPUcEKV3SJGmiW7gtdEQwFNTLXDrKIzyqJKmXKy0mSXprieWndZkTtwMUTOCtDSomSXnyD0dXMKBEM4isTdzWJE10ltBaPqAVtRFJmkiF24LRX+aRpLzhG8hTlptx2+FwOEYSmWHQzLACnzVRVFjcLt0SG4ANi/KOKkkKhVdqZ8vRUVaohNsV7TzzjWgWYcXgwfBa7PfK0rINVgiRJ0nbnST1Ds0WWMY7YXRgDBzKer7SM9LY22PIIpIkDmRJkiacEUlKk2MQhfCe+ClzkuRwOMYOTHylrA8pkmTrMhEzVZzUvpe12CV0ypjoJ0aYJBVcKbN/7Gh0VJok0Z+ZrtaI69gsG0ftthLvRT+RR5IyGZUjE9ISQESsJwkmJO2yJUmKxNnZhSVJUUIyFqmlPUld1TtP/5Q5SXI4HGOHdBg0qlhi1dlR/p5IV6Az2MTckoE/+ZU9BQquVJ6ktNgxSpegsDJiyogkYaGtsSS+Y4sH9KhJmvDCMndB5OCJNEkLpihWVOCVPa2EY+F2kURbLomdpS0JPat3nv4pc5LkcDgcDofDkQEnSQ6Hw+FwOBwZcJLkcDgcDofDkQEnSQ6Hw+FwOBwZcJLkcDgcDofDkQEnSQ6Hw+FwOBwZcJLkcDgcDofDkQEnSQ6Hw+FwOBwZ+Nf/+c9//M///M///M///M///M/+nZ2d/SvKa+l//ud//ud//ud//ud//+c///nX//5f/8v//M///M///M///M//7N///M//uCbJ4XA4HA6HIwNOkhwOh8PhcDgy4CTJ4XA4HA6HIwNOkhwOh8PhcDgy4CTJ4XA4HA6HIwNOkhwOh8PhcDgy4CTJ4XA4HA6HIwNOkhwOh8PhcDgy4CTJ4XA4HA6HIwNOkhwOh8PhcDgy4CTJ4XA4HA6HIwNOkhyOXvH29ZuJZ883ajU+H347HHSLHA6Hw/GI6JUkYR4mnj1fWVq+q23YqNUmnj1v7O1xnpmp6Ts3szxIkmRhbn7i2fODz19CCNVKBZvqGAGsLC2vLC1PPHueJMnM1DRD7HA4HI5RRU8kaf/Dx4lnz+FG2/X6xLPnrWazxx84arcnnj1/+/rNwtw85xlt07L/4ePK0vJ2vc7fzNT0Ubs96EY5+gOmCgtz89VKZWFuftDNcTgcDsfjoieSxOyZv5mp6Zmp6Wql0vtv6PCVpeX9Dx/v29Ry4Kjdnpma5nqrlUrvbLLUgP5mfnXw+Quulydu0mPg8NshbsKVpWXnvg7HMKCxt0eYwtEvKB7SajZbzeaYd29PJMla+rev3xA+e7QmOcqHApL09vWblaXlJ26Pw9F3jJVsYMhx+O1Q8/YxN+GPgYPPXxbm5hfm5t++fuMv8JgkYe1G3t/zlKhWKvge+C+Rx8E2qe8oIEkLc/OjHWB1jAPGTTYw5ICw8ueiz75DnqSNWm1manrM+cAtkoTeKI8k6VvFGtiyMDev0MPb129sJI75VsT3NQnQr8BY+dxqNmEVkUic31pZWk6S5KjdHs7wjb1eroiL5YpwyEUkia/4d7te13b1drVS2a7XD78dJkmintGeSZIQzWQUtut19T9v85BiMK1mUwHQaqWiscvs4aN22w4HO3NRM1PTcjHan7DtRL6j3+XBm5ma3q7XuR84kJNv1+t0WpIkegmuLC0PScgyr/2M+MLcvNqpPbl2e3s7youxkg0MOaqVysrS8szUtD9cjwS9gb17b5GkaqWC/Uu/AjD/rWYTjrldrydJgprb3qaWJGEpxRVmpqb5jNW3XEFnEH/CQiN8TpKk1WxCMtiT7Y/YK/eCdcJJ6s4VMQ2FYdgL5zP70EVMT+1S88beHt3Fe0G9wZ6NvT2df//Dx64kiWVZ7APB4nNeDy/MzfOjdudqpfL29RsrBbA/QTu5WLFDfpeLPfx2iKqdo9iZH+WEG7WaJeLDIH4vaD+dTJvZeWVpWcN61G77e3wc4AG4rpAJeDgOvx36M+V4GmRokjJJEnaRz7LEfMCxoamzDPBRu40J50AdJSaUSZJkjXBmwB74gAlnPjeEvm470cSbgr9HbpU0SVpZWlbQF9MLS6Az1UtH7TbuH3EF9Zh+tEdPEq9yjQtjAQdK9zCaa7n9ZPVZCQ9X5rT6CcgW56clHCuPkZ2dyFvGH15DWnLw+QseGkuvB4jM9sMU7Q6h03456oJ7koYSrWYTj6D+a8c3L3ZcAFyh/W7m6ICXycBnOw7HXdErSbKwljiEsDA3D63BuPIZV9DM1LTCJdFRmZ6k0HmW1ADZTiVqku0fNojS4RASSQKZJGlmapqgL9wF/4Q9J9vTJtaSJDgZ23sJt8F16Gd6VQ1L93Bjbw9+DI1jZ9HcNEkKHafL/oePNDK6nRROtZdD3gRajlcMZy83lSXoA0dm+0OKJNlxdJI0bBDl1TBxSxcEdhVJn5ma5o2kp4CnQ49hOoKsmDg/NyTh44dAD7U64fDbIa8U6CbfSo5p3wPqDTpku17PY068Q/hsHyJOy7TQbue/0dPnuCsyB+iuYo9RQn9IEmlj1LOaXluXjz0Kv0jmAxBJdkSShh9Yd2ao+x8+ZpKkxt6evXA+T3T0cWmSFG778IR0gJKXdS8kabteJ5BHJKt4esfONixoNUyZJAknUDB6neh24jzRD9lALTyb3x02khRy2h+566x7zEnSsEHx64gk5T0IVoSwUavx/EKMpOSzbvIoggzB0vuBe/uprvVRoN6QL5wr1bxr/8NHONN2va4UrLzJJcPArCK4zPyVTJKk01YrlcbeXtp2FA+loysyB+iuYo9RQn9Ikp4Tnodg7IROpaPk2ZaPhDNoHpBJkoZfuM29MpEKtwGuS7aTr+BMXBodeFeShNtmo1ZDJdYLSZLQWNE0K8OPethq+XskSToEp9o9SJLNy4VPbqhIRleSxA7SoTtJGk7YJ5RnQe+fyNnDs8lnDTRuck0L2ZgZQWbawPsBuXHZTbglSXqh8Rkf8P6Hj1AW3gAwS17ytn+KbWomSdJpmVXqtKxB0Tu27D08KGQO0D3EHqOEu5EkUZ80SdIOUqKQayFNknAPMLuCInAGIjscZRtz+O0wLSsewlX0Vp0dbr+CQwi67ZhH8krF17KytCzXTuYCt66eJHuIJUl6f1n2pqHhdUOb83rYNqlHksQMj9Hkp3UP4GabuK35UHhCLcfkyAc5PCQps/0g8iTlPSCO4YF9Qhk+XOBaL5J5lAaau5TJXjoFho0gByNMHJ7Vmg/BRCrcpnii5kU2rS6vGvsUMKObKAwUZJIke1rF9G2Mzz1JfUHBAPUi9hgldCFJtiBJCIHXgeI1wN796iZNswpIkrzWPEWNvT2OsqmrJsoj3I5IUiTkFD3aqNUUkOJ5loTL0g7OlhesySNJG7WaJUnQHRn1iY4U6eDzF4ZA/tK8HrZNiqSX9iu7tGejVoMkrSwtRwoz7oHIoqidajlcXLZkeEhSZvtBAUkaBuG5Iw1LklrNJr7Y0HF1571h0i5DrUuI9oxug1FCNJHmJcPyZ9EXvlIBn8z32D1IEtBiUm3XvM5JUh9RTJIKxB6jhJgkYSzzSBLWS9JFYKNIermwZybNVKIq5m3MDGy4zT4ME+URbkeOSptGKHQuJMoRRfdqt8iTZPWJ0W9l3qYTxsMfjIeGiLKG422nANlRu215T2YPR+GDTEdX5O6yWs7odlIAzg6xftfeZnY1NXzunqPSV2S2H+RpkvJG0DFwRL5eQRqLzKPSAx1SEW19a3NtTIyicBvwKuDqogi7Hpb+kqRIqhHMqDlJ6iOKSVKB2GOU0FNZkocA+W0YXV+cw+EoIyxJEt0J+Z4kOyFhi+oSRiQpiiCnhdtlX34VzQMhSfSYNEnsubK0rLQmYjl2/VQxSVI3aiouLVT6tDiTnCQ9HMUD1IvYY5TwiCRJUj5JkkeyB8cEadegw1FqpIXbWriOAyPyozNjRkfIFpziLFuxvs8ogjx6wm0cOepASBJvhijCjqwCl4PYDB0rRUHer9DV8tDTz3QpTiaiEPot9sRrXvYeHiyKB6gXscco4RFJEpmdCTfglBvJHhwTLHRKVpUlI4PDUYxINSghtrTV0Q1vEyPpKGn57XORjiCPmHBbuot0Drwowh46FMq+/ElIO9FtdZv8GSoFMXFb4Jg+g5bo9utKxxPFA9SL2GOU8LiepInOqoe02MhRLsiEjORj4HA4HA5HGo+uSXKMEpwkORwOh2N84CTJ4XA4HA6HIwN9IEnna9Xjf/59/M+/L9Y3L7d2zteqbP/TPjpbXOWrH6/enb54+ePVu4f/3DDjx6t3XO/Z4urvr9/vegif7/G7eUPg6C/6MlgOh8PhKAseSpIut3ZOX7z80z66SRIokSz06YuXfL5utk5fvIQqPbS9Q4yf7/eP//k33Ohya+f4n39fN1t3PeQedrdgCBx9RF8Gy+FwOBwlwv1JEh4LTAV/MCEs9K9PB+mvRpskyW12/M+/TyZnTyZnu5KV9CF3srvFQ+DoLx44WA6H405gKnK/t9nVbuNqt9H3JjnGEA8lSTedrDk3SXK5tXO2uCrvkfa8brbwdow2SbKX/OPVu4v1za5G9B6HWBQPgaO/eOBgOUoNKx643Nrpuv/vr9+h0SeTs6P93nskXDdbOONPJmd/fTro5ZDfX79rGuMM6SEYQ6lMAW6RJAURzhZX/7SPio907UuPQLxyMjlLl/Ikd+3eXuBD4HA8DSLxwMX6ZsHOf9pHcpwTpR1nG3M/QJL+tI96J0nMW6TOfOwWjjDGTSpTjL8kiYeZ2zHtjcDSny2uym9hLbTY1fla9XJrB90GbOD0xcuzxdWTydmuAp2yQ5IgFELqH7pF91lEkn5//S7OXvxg32MI/rSPFI+zxPfn+32muacvXo78uPQRvQ+WY5SQKR44/uffNznZ5692G9H+J5OzeTs78qB3Wo8k6Xytiq0Zc8/HAzGGUpli/CVJV7uNk8lZPqdX7iBZPVtc1f0qC83O2Iyr3cbl1s6PV+9ukgQ/88X65sX65o9X784WV5/omgYE3oxMIn++37ck6deng7PF1Z/v98NtksRsCe/9n/bR6YuXBV7iewwBDJW3M28QNYDGXKxvjvy49At3GizHKMFOJJj/FMv27f6/v35n/x6XuzoseOh65Je/v34fZ1veL4yhVKYY2Zqk87WqCFMI4SZJ5A7BuAZjoTWvkhMlhPDr0wHeI0gS1GG051LyMUSeJK0bT5Okq92GFpNDJW23W9xvCOBnUCX+e91s/Xj1TtYd9+Hj980ooPfBcgw/ELtYddHvr9/1HHU1CacvXvbo3nA8BJdbOz4VcQwWGSQJaxq9JiJLH7IEMZgNDkTthVFhzt0vIc7Q4mxxNS8WFkI4X6umSRIMEu6Cl6KAsjxkCIjBpaezTpJ6x50GyzHM4La3Emx5voNxCdtDbpJEkWspNnAo6m0ZrcbSr5wtruLcfdKLfExcN1uaE9q1I7x/kGDqVZMO7kthrVeZ9VUoWGnDlLb/NWq84tSqtOQgr52OYuTpNMYTMUkiRpMXQT998bLAQocQzteq3OswLYz0mJAku7bix6t3mSQJvmI9SbxkeYn0kp/wHkNgT+4k6d64x2A5hhNQFkwpWzDkfMYNHDmKiFbz2PII45TFR4vXnOeLr/iAYeZtMDIkCRvBmwchZmYcH/qSGdyn5y3FEUmCZvGa4hFjO/1/kyT0M6Njz5ApOZCzkHb2sizRkafTGFvEJIm5cp4nuXcLTXiI25QJxMiTJCaj5LxmNX5EkqKgWOjwGDrnarfRC2W56xCwFJn3u5Okh+Aeg+UYZliSBAMWCY4eEw26HEUYfrbgq7jabUhXgDhGPoz0CUsNSKHmYDaOb0knT0dmcF/zyTRJgtYwFvgzLrd2cAjJfFhGZc8QSQ5+vt/H2DNq/sD2iDydxqDbNTDcIkk88wUzngILLVenDme2Qf/y7hhtksSTr/+mSZKeYUW+6BZNxR5IkjKHgOUef9pHTpIeiHsMlmOYYUkSk0PM+eXWTtqVzhQIu4vT4uf7fYXbjjuVauxTdt1sXe028GGMUqoOkQ+uHavRy4sl2pjpSQqdceHlZsdIyCRJ9rSKnDIcluM+9OLHAL3oNMYKf0kST350R9pSDOG2hUaiwWe9GqJ7XQZ7DEnSxfpmmiSxhBAfD9ycNyyf70qS7jEETpIegrsOlmOYYQ0wTwrEyAZ0BNwnwShs9BhKLKjZIE+Z9aaMEklC867Fy/cjSTiH0iRJ70Z6MhLXRztnkqRgvOnBzE5xKT304scAveg0xgp/SZL8EPrDYxmRJLuD7TjuRS2tYufIhI8DSSroHyaa9KFWklvHT48k6SFD4CTp3rjHYDmGGZEnyZrbtENdr0el0o5IEv7FcSBJ8BhFEnt/sWgjNPTYpCMX75HaXUntH0iSgHL/PPTixwC96DTGCg8tcOtwOBxlRKRJKvYkna9VKQemAEREkgjVjQNJCp10J4pIWiNq54rRUbZDiOZghm0mHmnh6eGuJEkCBr5KSw6AiF2fO2JE0VWnMVZwkuRwOMYRliRhCSJNkvWjE1ciV5ZMOMfaWgWZJAlqNZBrfCREifSsEWXlil0tKKRJEn4gKFeaJNGZxSQJUTw7Z0oOBC+22Du66jTGCk6SHA7HOCJaE27T+ViWY4ss8V/cEpYkSeidJknHtxMCjQbO16qK4ys6w3/VUWmaIpLEInPrfrNSa5t6KnPdvjhQpF4IWZIDwXN29I6uOo2xgpMkh8PhcDgcjgw4SXI4HA6Hw+HIgJMkh8PhcDgcjgwMI0myid3KVUZUqy1UCfWxf+iRzu/IxJONr8PhcDiGAUNHkpSNhqyJ6bW4Qwsr89RK1P7+BPTR/vX3/I4CPMH4OhwOh2OoMHQkKXRWhDJfL9GqEDWbJGmslOnj+dPZPt1IPyUee3wdDsddsV2vTzx7Xq1UBt2QkUKSJAtz8xPPnreazVaz2djbG3SLBolhJEklhS0BqHSxfTy/XYT5GOd3FOOxx9cx8nj7+s3Es+cTz56vLC0ffju0Xx212zNT05ilEMLC3PyYW6Ze0Go26bGZqemDz18G3ZzRwcHnLwtz8wtz829fv3n7+s3K0vKgWzRI/CVJN0liy9wMT9VfxB9k/wydPByjXeHkTvD+cTiGH/sfPk48ew43wv8BH9K31Uplu15/+/pNtVJZmJtPblfYdaQBSYJfOknqI+RJ2qjVZqam9z98HHSLBom/JInE/HCj87VquibOn/aRZVEywzYJm6jVdbNFmi9SzZL+i8qIUZ4x6Tw4+dniKmnZlHmMk+iooSUBee0P/ei6EALlxJUqjSrZoTz9MwL4/fW7gm5KtuZw9IKVpWXcSBPPns9MTc9MTdsgUZIk2qFaqZQrfgT/G8hPe7jtkbBRq3E3vn39ZtBtGTD+kqTztapy52PgI0NLPZebJMFaszMmGeXQxfomVR5DCFR4lsHG0pOeP8pYD0nSnjqbJUm/Ph1InzScJKCg/aEfXRc6LFY/YUnS8PfPCICSXqpMfPriJQswHY5eYP1Gb1+/wQhl7rldrz+G1X/7+s3C3HzfTxv6SpIOvx1OPHvuXjTH8CBbk3SxvqlE+0BVlLHQssRQH/axWee1c+RJgi7g9pALxHqS0iRD666HnATktb8vXReMcDjyJJWlf8oO6nbR2xfrm+VKTuGIgJBlu17nvzgk7F+kGXpKPBJJWllafiSdU389SR7fcQwVYpLEEqqTydn0sjL8QBQgzLTEkaW3NXdsxUF2O5mcFatQ4Z4QQqYnJoSACyoMPQnIbH9fuu5scVWxvBCCSBIoS/+UFxfrm4i15VJy4XZJgVGfePZcJMkCeXXkzHj7+g3C6pmpafEnneft6zdH7baoVavZVOwMe49uhr+jdpufIJDB55WlZf1iRJL00xPPnluWkySJuF1XYpEkycSz5wh37nQt+x8+svPC3DzOMJw9M1PT8o1ZktTY25M4nSs6+PyF/dH/4kJTR3FyGs8JN2q1jVot70LoroW5+aN2W4dztiRJqpVKemT3P3xEYRNtTzc1GLp8+O1wgO79kYYAACAASURBVGHEAcJGfrfr9e16/ajdzuxb7clwPBK5HzhikkQc52RyNi25uNzaYQJtg0HRsTIbcm8cp8oysxvRPZEkTsVRBSTpx6t3HDWcJCCv/X3pOlWOxA+XSZKGvH9KjavdBlox6eqcJJUU0kdnkqSFufnISEMLMOQbtRpBK2gHp8JIYFmTJJGPSnwLe7wwN1+tVOAo1UoF0sBRK0vLkh5bY4Nlgk4dfjucmZrm81G7jeGHH/BDBd4vmEqSJHe6lmhnGswlNPb2xNhEJri0VrOJ8pcdsKOQD3aQTws+BA/jR1lONTM1nXchUL2VpWVCllhxxosuTZIEQTf9ySXQaa1mkxVbeU2llySiH0+SpFsO3rNdrx9+O8zsW+5qBm7/w8dxIUkAmx0tcFOeHhszSh/FZ3a43NrBwKdJEgEjzkm6SGVKPF+r/mkfpUkSJkohp/51Qn9Q0P6+dN1NkkBeL7d2bpIkTZKGvH/KDsKmuJGudhvR/ekoHTJJEjY1Wir19vUb7SnDiUFNe18wseysjdgYOVQw1SxhQ3csLhIMSUqS5KjdxhRh2vUVTpeVpWV5g2T+MyHmcadrgQxFO68sLXMJ6fNUK5X0VeCqweWzsrTMdo5t7O1BkvgKEiY+l74KuouepFtazSYnxHt31G6zp3pjo1ZDCK8rEtVLN1W+pbH1JDH0+tPNltm3cjiNiyfp9MVLRXmw0zYxTwgBTmN3KHaHWBOeJkn6Sj8EWyIMdzI5i05Zu8ntpEhH1LyBo6D9fek6DtT2NEka8v4pO5DME/QMqdvYUTpkkqTter3AjRFSxEKG1oaoBMs2ZHiUfgYvjr5K22wAr4IV2a+Y0zf29pRaqYAkbdfradX2na5FO8Mjbdglk0yoqVonRbQRysixR+22DO1GrQYx4vx5XjGba4qRyrTNtjfoamhiY28v3Q+WJOWFEccNCuamB8KSpIIw8cjgL0kiyhalAIhKMcjSM6vu3dJb1VG0Np7z4ybhtD/f70vsrDNAAq52GyjK046uwaK4/X3puogkXaxvpknS0PbPaIAxpWOdJJUdaZJEpKxY3WwNp1QaCjrkkST+i1Fh52it2cLcfB5Jsp4t+1W0EOwhJKmXa4kYA4GYzK/STZUHiDbkBTrtdRUL58WrQg8kSZ8X5uZnpqYLSJKCmDhRxpkkgWKSJLqMA3L0SVJmMsnMelVyV0TnyhPWHHcWZNnd9Kel71FSxLQn6cerdyy9zvz1gaOg/X3pOqtJkmJJZxj+/ik7VFWQ/zpJKjvSptrme8yDNZwQHcQrvZAkjDSGpBeSVOBkEqdJB0EygY/kIdfyEJLECSWoUs9nCrdxa+m6MsG1wx2LSRL+NkiPRN8FTSUwul2vt5pNJ0nFJIlJBcowPE8jTpIcDodjfJAmSRIyZ8LOm3UG8ZIeSZIIQS8kCR6Q/oqWKN+0zlBAkiKhzz2u5eEkSa1Vz6eF2/sfPhYLtwHUisspJkm2r+iEYpJkL3xsSZJd4NbVk6TtTpLuCfwfCuQ5eod3ncPxeIhIEiEhyzMixxIzZiy6zqD9McO9eJIw7QUkSWvgUSOlPUn8liJ3OkMBSeLqHnItBSQpk9akSZL11hQIt4tTAOhiVVCsmCTJLzXRWUXYO0nC81TckpEEI5LJlUM+SUIj/6QNfRI8OklCjkMw6LF/a8TgXedwPB6Iqui/WEQb5YlIkrwvIhNWxzORVRwjTZIssYhIkj2VXdifqY1FDW3bX0ySuF7tcI9rSZMku3/6p9MkSVSvWLitqFwB7MV21SRxaZJmdyVJxdc1DtC4ZJKeTE1SnttpBPDoJEkSZrf0d4V3ncPhCCFs1GpRCgBBq7G6kqTHK0vSR3hZEsew4Yk0Se4OuTe86xyOscV2vc6cntVDliQRcuIrkkqPp9vD4XhUuHDb4XA4hhSshkNuzEoi5feb6GShJJH3oEiS0rg8/U87HE8AJ0llgnI0kHfb5klyPAGUnUGVbgfdIseIA+mPKmRJJaP1R+RUtCXMnhhOkhyjDSdJpcHl1g45k26S5Gxxlfong27UGCEzZ9igG+VwDBhOkhyjjf6QJFI8U4LN8Righ22GSSdJTwyI6XGnJDNlbgfdKIfD4XA8IvpDkqj6eeNLEh4NOJD4THXbs8VVJ0lPCZut6serd9QzHmB7HINFceyVLZQTIOHZKGU7+/31O5MEW28qDTlcH+Jncl3B0+NP+0hzwh+v3tnSq2OIDJLE432n2/pya+dqt9G/VjkcDsfwomvsFbuCf/30xctRej3a+jz0Q6YFhRqinlTtqXvASdLT4/TFS/r8utkiauEk6S94ADJJEqVb9V9qkxH6oahquF0Azta9t7RUZ/j5fl/bz9eqtrgb05TTFy81/bputuzO1q3CdvQ6A3yiuPCzxVXaFtX2ir4NZiZ6MjlrOza6UlsK98erd/TMmN+1g4K9ky/WNwfdHMfA0DX2qtdjnq+FLGhl9L7r0tLvfwtegGeLqw8MTDtJemIoP5+VdoyzuYlJUoGD1JIkrDX7YOzpxPO1KjyAANyvTwc3SXIyOQthYk+svnVHQ3R4Eph/8EMX65vaQdyWnTU14YmF2/18vz+oJ4pmqxnhNklKf2s7kD1RdNFd9kp1OfQYh3NCF4E9JbiluZMpJDxK7gHHnfDw2OuPV+8e4l8ZIOy1//76HZORtheab7t6r1yw43vdbLFgyEnSf8FtnXfTW5IE7zl98RL/zfla9XJrBxeIPB/07M/3+zLzdh3E76/fsfR8C3sNIfx49U62Rzzj16eDk8lZ9jl98ZIPjKWmdEPiSUqTJLxB0bfoGGg8L1k8E5AnmN+PV+/oImZpZ4urV7sNXsf2EMfT4Gq3IfXJxfomIzXoRjnuietmS5M3YH0/1rP7SOA99ti/MlhAoTxZhqPUuEWSLrd2KKfaS7gNYgQp4XO0f5p+RotFr3Ybqt4KG4jOIJ7x8/3+6YuXZ4uruP54nXEevEpy9g7cNxuRJHxg6hx9e/riJXRHV6Rmy0sEGZLv7WRy9mJ9E/8TXNa90E8JWCnsXHOJQTfKcR/wbFpJgNUY2YdOUKRbDuBg/O68AK1jmIfXvvGsFEF+8ZIi7xpDp/dsWW7rU6fHmNDyHrPH8p6PNBWZxsXxqLCzeuv4GE/8JUncsumbXrAkiRXp180WO0dzMtCVJNm7v5gkMe0jun+xvmlJkp40Gj9Y6mAjYpbh6Z1rI4nE8rG4liRdbu3gIoKz6lhxxJPJWYhXqd+zpcPVbkP9L/466EY57gPcG/b9Y58mGxYHkQbg9MXL0HnYeVSvdhuckxcjn6ECelMhReBZxgKVdL1bwTWGzivO9q3ehNoT02Cn2aHTnzacTd86SXpiMLGX64H7dtCNGiT+kqTztSr6u15Ikp1JML2+E0kSs+mRJNksQSeTs9H8DBfL5dYOa+MHRR3oh+OO2trOn+RMUh9a8ePVboNXBjtLtC4BHS9WiJSWzDhJemIoyMuQRcJ8R+mQNuTyJPGS0Z7MvuyeIQT5POQaCbdFr3bCqdvmuCMwiHhYiZB3jYgrtB4l3WPB+N7snle7jZskgWged+StMLDgJOnJwfiyKvNscdWKW8YTf0mS7nv9RbemOMp1s4Wehu7jGSgmScwM5FxF28FTwQ7FJCl0tEcKq0WeJB0yQOrAjYXsWroivpIzSW9Guk7qK0uSdIPymhBJYtGf9MJOkp4YDJ8WDThJKjsi62sXrBXIVNPjDqniEL0S+So9nSOiZF3OpUPeNcrHFrIIqD0Dh/OSPFtc1akQufJ+c5I0KNDz2Gg6P9NpMj7IyJNkH2w7weJFQK9ZkiS5d3QeS5KsYxZ9N8EjsYSuJAnmoa/ySNLF+uZAqANvQL0+NNnSDqgQjm8vT7P9oxVtkCTxSJEkDjl98RKm6CTp6cGYMqlyklR25HmSsAp5OozMccfFq88iW/ZdygwqmBQnJSVJIeca7SSwK0nC745Oi67j/Wa1TU6SBgItkLK6AidJt5BHkqwiT54h7u+zxdUePUl2nb914vVCkrSYCyaR1iTJU9WHjrk71D+Kjtkr4lr0bZSE12qSOA+cUjRUZ9AhTpKeGDaHXnCSVH5Y68vqEz7zeslzJnUlSVj3y62dn+/37bvUZlcpO0kquMY0s8kkSccdOVdEkmwaOSdJA4HM68nkLCo6J0kOh8MxdrDWVynZQj5JsvMxbRT1sZ4kOzk8NsLtq90G0yGOKi9JyrtGOZPSJOnY5F9lwkwGhIgkHXcy7jpJGiAItzGld5LkJMnhcIwjuobb7MYQAqtDCJaxJVqupdPqs02nwrJcVDiRrKd0yLvG0HEm2bwnVpGJU5xQTnQqzhM6okyRJPLDPe31jTsIpzIuTpKcJDkcjnFEJBKwdZbSYoNgXB3WyYQ50eq2cFuvI4GBPfz31+84q0pNkjKvMZhE20qVqcpR2s2qUdNyLnmSjs1y5ie8OEdQ/oXgJMlJksPhcDiGDfjzSI/ipQUcA4STJIfD4XAMF1RgIK9CsMPxNHCS5HA4HI7hQjoppcMxEPREkv60jwgqI8dzGd1AIB0AAlJf///00ItblW4H3SKHw+FwPCJ6IkkkcvzTPiI9vzs/nx6sGfnTPkqrIB1Pg/QCKCdJDofDMdroTpJukoQkIl1TNfpazUeCLV2HP89J0tPDlq1AKuEkyeFwjB6SJFmYm5949rzVbLaazcbe3qBbNEjcTZNk016nQV2OBzfJEQMHEp8p4nu2uOok6YlhSzyqrvMA2+MYBrx9/Wbi2fOJZ89XlpYPvx0OujllxcLc/NvXbwbdCsd/cfD5y8LcPIPy9vWblaXlQbdokPhLksjlZf/SexdIYX6+31fKWofD4Rh57H/4OPHsOdxou15n5j3oRpUSTpKGCvIkbdRqM1PT+x8+DrpFg8RfkhRVE8tERJJUqZHog43EURk7vTzhutmSANnmFkPnpAJnNKO4MUMImwDNZoqThIVSOCEEKjtG/WNzqYVUzSPbpVYWprp4NsUte56+eEkfKpGdLbjt2rK74vfX7wq6ee6WcQb0aGVpGTfSxLPnM1PTM1PT1Upl0E0rJZwkDRs2ajVubB+XmCQV5za1JMnWsacYnswGxh590nWzJXvMITicMO1s1wdSYlxu7Vysb0b1XIcfkBibq5fgI9uvm62bJFG2/vO1KmQIB96vTwfqf1EZS5KgX2xnT0U2yd+vw/nAnqpIRQUGZfoPTpLuDkaK4ePudQXe2AKSZP1Gb1+/wa4MsFUOh6Pv+EuSKCeET0IeiAiWJF2sb1I6GzW3DDAl8TDqmGGVuP/16QCfCv/V2WSwWVnNSq6TydlyGSEaj6cBzUpU5jp0Lvm62ZJLKZjLl28pTZIQxaOD0cn/tI/O16ryJEGSfrx6p37TGeRJcpJ0b1B1ixv7Yn0T7jvoRjnuiVazOTM1vV2va0tjb0/qoqN2u/hwSNIjt9HhcAwef0kSBhX7erm1czI5K7GwEIXbIEYEd652GzLAIYSzxVWFjX68eqejlGz+T/soTZLwSKUjSqUA9W5ENEUNLTJFXRFfySRJyj8L3RHZitxLkSMwHbBzknRvQEzxbjIELtwuKaA4E8+eiySx5eDzlxBCtVJZmJu3+x9+OySgJteRJUmokSaePa9WKtv1+uG3QyQdM1PT8jYpbMGBOlVJNUyH3w4VarSccv/DR656YW5el5bun1azSScszM0nSUL3Iu1qNZs685hLYQaFJEk0BNv1+na9ftRuJ0lSrVSip0Z7LszNH7Xb2/X6SIabbwm3L7d2oDWKAUV7RzaeiXXoVHW2JMnKXyxJsjnm0ySp1LhY36Qf6L37kSQbVos8SXAv+lnnwesWeiBJuK+cJN0bTAMYAki8k6SSYrtef/v6DTabLRu1mpbwYLMtfalWKm9fv2ns7WkttEgSq9s2arUQQmNvjzOzEU8Vh4gkzUxNv339Zrte36jV0jG7UoD+gUdiJvnMdpiN+jOzf4hLViuVlaXlg89fRJKSJJF7jwOT1ETd8diADL19/QbeA69lsJIkgeAyncD5etRuM+6jT5IsrDLGwtp4VXsmnKRQjsTLmSTJbrckichUqYXbqiKuuox3JUk4KujSP+0jS3GgXPQtUUvOo5EqJklauiiS6iTpriAeLQYceekcpYMlSdgAPh98/hK5MVaWlqECkecphMAiIP6YT4cQtut1Ztgy+SJJK0vLkCRcTWXMQEP78SHJD8T2NInM7J+FuXn1z/6HjyJJ+x8+yspiej2rwhODbtcfw4F7T/5CqezlcBoXT5KdGRd4khQLi4TGkCTSHrIIKI8kiQYR/ZGeBpFHJNwuFpIPFTCi0gNFJEncsYAk0ecnk7OkOId1sQ8xTYmFLdnCmVRMkhBL0cNni6sc4iTpTuBWJ44cUqFMR+lgSZJdzM9M2pIkrHg6PGfP9vb1G7xEwYTndB6RpMNvh2wv9bohWGCr2Txqt0WSLIr7R542/BA23CY4SRoskiSBCqeHwJIkiDLbR58kYeNhNudrVdxCthRDCEH0BWW3SNKvTweEciBJCJDt8isbbvv5fh+niPU5sfyq1MJtu9wvpEgSF04HRgfCV26ShGycdAgfZIY5OT0cslx69HlXksSwSl3+KB0xumBEcHA6SSo7LEkKRjrD/DgtiCH0wOdM4TZROT6j4ZiZmua/paZEadjL6ZEkhdv9g3OCMJyTpKFFMUnS5IH7YfRJUjABo7PFVWsJRJKumy0JMkJnNRbWWsJthd6k+7Z0gW/lSWLRltbTlVq4HSWaijRJuvB0XRc5dbQPXCfyJNmTR2E7PHzpZJ4y5GQfkKPrT/vIisMcvQAyqk5zklR2RCRJsKoLi95JEmfgL9IkjYZw25LIe5AkpSmPwm12ZydJw4BikoSGbKNW267X8TyNPklyOByOMUEk3Nb7PU8yXECS5IXCeDT29iAEM1PT+EsKhNtd0w0MIe5KkqL+QZiFDmxhbp7+cZI0PLAL3Lp6krTdSZLD4XCMDixJghi1mk1W7xMGskKlcJskQYD4LHMu4yGSxLIv7M3ICLfDHUlSun9EklhejjjJSdLwQPT9TiTJzjRGCU6SHA7HOGJladlmfFEamGqlghspTZLswh+rMeJYrd46ardZ1cU+GJtREm7f1ZMU9Y+0LPRt1M/ASdIAcdRuw+wzSU+mJinP7TQCcJLkcDgcDofDkQEnSQ6Hw+EYR9wkia0Q5XCk4STJ4egVNn3w29dvRtK37HCMD359OrCFIhyONPpDkmw4P71YA9NCQtt0yv/RgIK4SA0UtXWMEkiextKnmanp9Cpxh8NRCqiauGdCcRSjDySJlRrUwGNJZ7R6FsZA6pGFufmSLugoxsLcvDK4W82mY5TAbcxYRzVQHQ5HWaBUvcf//Dtdx93hsHgoSUqSxIrbM/kBZfBIHTaS1IFiT8Wd4BgBsIx54nblc4fDUS6QCbZ0la8cA8FDSRIOJP23sbe3srQ8kskSCmCjh61mE9eakySHY2Twp31EMZ/jf/59ubUz6OaMHVSM4YGlAux5MitpOsLtu51iVuMclLxFkjRRdkeIw+FwCKcvXmJQr5ut0xcv0xUYHY8HWxEI98/9bHa/zjPyiO72Me+ovyQJLaoyxqbz5R+12xJoR+EGtvOvLYe0/+GjWJeVIqnCsD2Vkpo39vbIt9bY2yMB7szUNP6qVrNpa2sPlQD88Nuh1W6zURKlmanp7Xq9sbenCuFqvE28xme6ZbteJzmvzcMWQiBZ7dNf4JgjPZQhhP0PH7khF+bmNaDak2Fyt2LZYSUsFJrkg2p4Ox4VKiqq/j+ZnM3UEjFSeTKj3s8zzsi8250khdB53fP5qN3ertejxTsLc/MrS8tJkiDQtqWOFubmVaRQq36o8qiKj5Jsk452Zmoaq1+tVDgVJEkip+16HdIG9+KcG7UaNY84fHg8XlBMCCLyXgKRM1PTdM7ht0PKGmzUalCfdB0o+hDWqH2ijP7BSdIgkDmUDBx8faNWY/1mCIHlC4wmd/uQ3KWO+0GFpUMIf9pHl1s7WA63r08D2/+/v36nnne6UngIgaLpDz/POMP20nWzxd3uJCmEEBp7ewtz85orRzlgrDZZdZthORTiefv6zcrSMvYDMtTY29uo1XBKqdxjCOHw2yG8CjYgigBJgmatLC3PTE1jlqwp4pxsYT32U3ZWAfY/fBRxUUJ9uYWsewlrujA3nyZJUd0DhoBugTXKP+Ek6YmROZRvX7+Rf1SDaJcyuCdpOEGoBWGKbKQ29pJd8HJrZ5zNxtDi9MVLd+85+ou/JIlSzLz08eJEK/lVtREyJJI0MzW9Uavh9cGbgvnHa6LVXrAlToVF2ajVxCSC8SQpQqdAm0iSTUe0UaulK3UPA9JVh1rNJkQnmHo3eRXF2RLp3+kKmCUsNp1qwfEEsENpEZEkG3R2kjRUQJhytdsIIVztNgi42I1ni6uZet6L9U1RK2Ug/P31u5W4shG+dTI5y6TcTs1HA9fNlq76fK0qj9qPV+8ki7bsk42nL17SFb+/fufYn+/32QdfxZ/2ES46bWdcOJX0MSeTs5dbOwzWTZIo45GUNDoPI4LHSGOaeR6HxZ/2kXrVM5L/JUm8+iX9UYRLUKjIhhJCJ7gAa7EkiT1JHUm9a5kWWy44IklsxHGlCpQTpp7i8COzNGNUBjIz3GYRxdSUm0cccSTTTZUCXSt6Em+VO9BJ0lAByYW11r+/fv/x6p3CZ3YH4WJ9U9YCo/vz/f5NkmBoQwicgR1YgXW5tXOxvglhGiWedJMkoiOU9SDCRWfCby7WN+GR0Ub2PF+r4ooT14Qk/Xj1jh7TdpEkuvr0xcvfX78TKbvc2sGWa1yw69fNFkG3X58O4Kmcga84z9ni6nWzpfN42NSC8T1bXKVb6OFBN2qQuOVJsvnx0nIfBYOicBvL/vnWqm1shE7OJ05VrVQyg03yjrBRUT+r1B5a4bbwSCSJmOZ2vT5UccYxRFeSxA7o7oN7koYYMBsJL9iIWbVRm5skwdLjEfn99fvpi5dXu42f7/fln7A+j7PFVUgS0uAR81VAPqCShLdETZQcAWoYQvjx6p0uXxvlSUqTJBhMmiQpGGqddowUcmwGgmFiC76uq93GxfqmPY98JGOuR84DA0rBFrjmiLH8u+KWJqmrJ0l23ZIkZNQrS8vUtNJuxB1kziOSFPEtG0QLHZMj0mblsZFwe6g8TKh0raIoGGLXI0mS/CVNkvjswu1BIXMoQeRJyhs7x/DgT/voZHIW43qxvhnRHUV8tIVwG44TfCHR2USSlIxnJM0wnh6ojDhKJH8WHyrYmPYkKUyWJkk66rrZguXwXzxDNAnK+/P9vs7DeHFmnecmSfBC4RHsd/eUHowL/cZ9Puby9r8kCc4RaZJ49UtBLLuOlwiSBMuRE8juJtITbpOkjVqNeTZKbWl0iNCFjsmRaRl+4Tag/fSkvFyEESMmZHtJknaATbXBx3Db0EZfOZ4MmUMJCkjSqCaaLzsgPbz9i0lSCOFkcvZkcvZifZNQTjFJGm1cN1v0BtGx+5EkVE0RSdJuBSQpdBxRfMatFYzySQMHZ8ILYs+jz/Y8DkE+QvqTbhyHGzsPt5JJ2qQvEKOIJNkFPpEjxHICS5JkHuBVfMZTZT1Jcp9AhvivMgOVRbgtT5K1kazXi8KXUWfar6RosQE7Oaj489KqA0HmUII8TdLE7RxXjiEBr35FgorDbSEE6ZQxGMUkabSF2wQfpWHP5DHFJIkePjbps+9NkvBzsE8mSUJP4ySpdzC+9Cd6LydJDofDMUZgrmyXsHUVbuMvEXOyJMkGd7AlaeH2iK0PgjJK72yNqPRGBSQJb5wUSFEmngKShBPLnvx8rXq127jabSgwFJEkeLCTpDuBcBsM2EmSk6QBA68DWTq1MZ273OFw9AW4MbR4B2SmAMCoYx4k8WZ/S5LQcHAGdhht4XYI4XytSpALWCN6sb55ubVD8Cs6Kk2SIENQrkySxGCp2y+3ds7XqtZNRbzvarchibFIErvBazNJEvv3v3fKD1RfjIiTJCdJA4ayZSq4JkF6WvjicDgeiGidlMxqOplkRJKs1c/0JMk1NdrC7RDC+VpV1esUneG/8iSlL1zkhkXm1s1jy9ZGA2QdfupY7ayfI01ARJJUdSRNko69VnE+bHVCJ0lOkgYMFhVGCiTprgbYMIfD4XA4xhxOkoYCXfMqORwOhyMPuJQklnc4+gUnSQ6Hw+EoN8idfb5WHcn4pmOAcJJUGihRLNLIzPJSwwDSz6A2iJQcZYcyryA7ddWnwzEkQIU9qiIwxwDhJKkcYKXMn/YRxZIiPePwAJUf61bs6pIRgJXxKjvLoBvlcIwRqE1bkE9hyD1JKNbHWQRdRtyfJLHqso9NceTBZm8jF2q/SBLTr/7Wd1TavbPF1Shtcalh0wmScdhJksPxNJAfvaTr0eSEVnYDR1lwf5JEgoo+NsWRBxxIfKbwkFK5PBAkYXv4ecYBVhBKQQYnSeODP+0jseSS2unyQqG0YjcSUH4BfNg2W8GgoFkuhYEH25heYO92wgLD7J97bPwlSYog6K/AK0hmixFLIzuGOH3x8rEXgzCF0t3CIhS/cxzlwumLl0wniPgM3O6OFYh095i7/Of7fbJ48zcMdioSIQy2Mb0gutvHXOmV7UmySfoFShKK0avX/rSPmFWz3aaQp39PJmcvt3ZwO9mMbZdbO7bys+ZnUiUrCT031vCv7ZRPlcLU2i4Cqjx1N0mSdiCzRbmA00Wze89QxwMpobe22ykC48L2myTRIJ4trhZHzWknszrdCRJLsV2DSGRQbS41Sfr99bt6z83k+ECeDBvv7nucurx4bOnFnYSYTOCViPJOVuPxFsRgAnrxhA0cmXe7k6QY6anSTZKcTM5yA2FoWbUkisPYcysQHjqZnIUz/f76HVKP1YcokLb/areBObe2U3fqBAQpjAAAIABJREFUxfomxY9URnGYhwoSYytc4lll+3WzhR8YXnK+VoUMqZqmeuD4dgpgnVzb2bPAbcvO/BBUlc80gL7Ve4c+P1+r6gFm+pVnAHiEGKOr3YZIEsWt1H5Lkn59OpA+qbwkiZGiJ7ntPdw8JrCGlgmAy/YtRkZ68XCSZFOHlxT2br9utqLKemOIDJKUaYOx9BjCH6/eydT9+nRAJypwQ5wuSi1PF0cRPSWJ18wsIklXuw1ViDxbXB1ynTjLwlWHCIYXbi+44NLwyYko6BaUbylNks4WV+mN6ORp3CSJ9sSi/3j1jv789ekAF5d8fgw05p/Btcwm8/yQWpTL9vmxXkbrSZJ3rewkiekyl3Oxvjli2Q3GCno7aVZjt/cSEDl98bIU4pInwJBIL/oS1n8gSWICOfCucPQXGSQJR0J6O7cd/3JHqsIR7xpLknTUdbOF7benImwcFeVJkyQbG7pY3xxy5zbuN/knMzXRmQ9hxNMzSdLJ5OzF+ib9LEdOcWPkahZJonLk2eKq6m7qt/D8SaNXYCqsN5sTiiTZoqFRCylLGcpMkiCmx//8Wy4l9yWUEbaW7dVuQ05TTeEy73wbH5c7VhM8OwnUbZ+WFmgfnhS7IKNcyJReFAgn6DoreE+H6dnhcmuHl4PUBZF7Pq9JxWH9TPkBL7rMt1Zmq4o1EtFrU5ND3WzBvNuHHH/aR7pSO58fT8QkCWOZ6TvFPxE6LMpGaqxX4zil+OZ+jc4myx2MICYiSeXCxfom5EOOmXuQJPukRZ4kCbwInxV0ER0ur6m6moZBhvCQ29+CGfOh68N8sb6JY0+NV6VJ3lOZJImWlJQkEVukAzVPGHSjHHcG032eDk38Qgjna1X+m3nnEx/XG48z4DnGQcvDpUePD+dr1Zsk4XH48eqdatrz1ORNR4ccedKLPOEE0lK4aZ77HHEqdOT31+9stHKFmyTpSpLywvp58gPGixHkJBGrS7cq0khIe8AU0d5Lke+ciy0FSUKVIe7IVQ+6UYNETJJsxrwIWAj8zDY6Zgtih7uTJK3Y1H1cUuE2nENTB8sChWKSJOn0+Vr1T/vIvhSgXDzthDi7kiQ7i1JXq4UExdS3+mnV2S5+mBV6tzNC3F2XWzvkKYhIkkb5uJzJQmRcGd/iV7ajFOCBsi+WzDs/Mx798/0+W7COzCFVMl2Rd+sL4QHETvNtGWN2edKLPOEEvRfNjnhv0F36E/Gi9+g3dWnxE5cX1s+THzAWls2owZmtytRISHuAg4qN180Wr2uNu0xkKUgSL7pfnw64S+2kYjwRkyRGOnNXUXW5LruSJLEce3PLC83NZ6N4kNaL9c084fYw32HcTHLCRSRJz3ABSaKHmaXpNcQ+dILEwvcjSaGjHJJ7WV2KCvtyaweW07Wr0UiFlCdJO6RJkl46nL90aWe5A6WNc5JUdhA4jp6jvDufOYDiy+xmaQEvRln0EALGksCNfsUmFRzmt1kx8qQXIUc4occ/7UkCTKuOjVD1uJONtkeSBPLC+pnyg4hXhdRbK2qVhUieXXFsI4/HJptuuUgSF8L9TMvL+LruI26RJMi1vXetY4lEWFhHLWUKhSSJey66ueVqtiRJkjc7XSuXcNu6VUOKJPGGhYVEB9IhvIXph5/v9+Wusyc/ffFS+on7kSTol/bUQ6thPV+rqg0FF4u14B1h30raQUxXvwuDxHNe0qkJI0LLnSSVHXgXord/3p3P7CVkxaNla6+bLUuSdIdkOpVLjTzpRYFwIi/cZqGuU4hNB96JJEVh/Tz5gVqSR5KiVlnY9uMmtxtt+0PZSBLvf3nIuL2dJP0X0Zwg3CZJfItptDL+ApKk2I19HvRO0W48V+JAmniVS7gdPYqRJkmLLwqet2iBRuRJsid/CEmKBGSW4jAokJiuD3MkU7WapGh8Q2eJX1raWSJESSicJJUaPGtp8WXenS9ZdzoeLf1vMBY95JCk0RBuZ0ovCoQT4e4kSQGNiCQVT64yw/oF78PQD5Kk14J9k9spfblIEu9/7nMijE6SHA6HY4yAac+cZuSZMeLRzHyieLTlW8UkKS3cLqM4L+RILwqEE6GQJNmlZHZCLrJ13BF+MYcsaFhmWP9+JCndKgvb/rT2IGp/uUhSCIFwG9N1J0n3IUnplZOOoUV68a3DMc6AqeS9vqwZs350VoOSKyuKR9vMsZkkSU7l0RBuhxzpRYFwIqRIkk26qHojkSdJEXy5hbomEMkM6/dOkmz+uXSrLKIlyQghdFH8BL9L4gCWs5RlxG0yBSdJ9yFJ3FVj3nGlgNTuHhhyOECU59bSnSjQbN9yBfFoVEqRgCb6obSAqdTC7TzpRZ5wInR6xgbCxFokq7BeHBuXx2AT5Sye72WG9buSpEyRQLpVFlG4MNIeRA2wOYfu0MuDgy254STpPiRJa93HuePKAnmMB90Qh8PhGDsobPfr08G5qb7gKAvur0lyklQWZOapcjgcjieG8hWN3oq/PBDeJbdOV+G5Ywjhwm2Hw+FwPDps9H98SFJIFeV0lAsPIkkae7KUartWyY5ASeQ+QoF2tHvRavz7YYAlXHr86bybpIyQoESlmgbdIoejTFBm/7EiSY5S4/4kifWrpMegspiVLsKNNGnoW3vLDMr6UgmIJGwPJw1DTpLybpIywsp4lTVn0I1yOEoG6dndLjhKgXuSJFsF7LhT956b3pYwO+4k7iyvaewjbA575ch/IIaZJBXcJGWEJPC4SBnKQTfK4RhZREvG7gRyE/S9SY4xxD1JUpQrlvQhSpim7b+/fvfKL2OLgpukjLA39o9X7wgcDLA9DscIQ4k3ycnUyyE26b8zpIfA1rqwNenGE7dIkpxAKsjleDj06OpRv7eCL6pbYvN/IP1RHg6b1/+xcY+fHmBrHQ7H8AOShPe9R5IkwROryR67hSMM6gGHEEh8WuoIwMPxlySly7RFihnpMMgfGokz7EZVYyW1+TgsemTGo5sJEqAK2Mhx9NxGyeWUzcw+2Mo1Z1NBck79ikiSSgFoiWlEO5SKzd7u182Wpgvna1V5fTJ/On2NKKvu8dNdDxla/P763RYTHHRzHAMDGRRdRfCokHHpkSTxpj2ZnB1zz8cDoXp8oyGTeDj+kqR0MULr7bD1ia52G5dbOxRblrVgo6rZE4+4WN+MSv2NKug9cu/aGka/v35X1SflilXf0oFsh7NrnzySRDUAW5VWJMkm/re0g1+xh/z6dMAw8XOoqot/OnRY0c/3+5zZkqQ7/XTxIUMLprb0Ehl13aU/thiT19rAwUPXIxn9/fX7ONvyfsE6Na6bLRbfjHPH5nqSorVXF+ub8gdQGTjcTuiuNPO/Ph3gPYIkYQtHfsolLwvGXlFLMZhjk1Af3nCTJFe7DWVXC7fz5WcyFS1Bj0hSMCvt07SDEkv8kMgrXEd59+2vFJAk6xCCJN3jp4sPGVqgqdLEgGdk0I1y3AdaYMWUho26vfV+K8Dpi5elKMJVdlxu7fhUxDFY3NIk2fU7aeaI6wg2EH2LwVBtP6wvH1T+8LGvZBggjRu9EUWd0p6k0In+KupUTJIAnCakahJx5jTtOJmcheOyv1yG8FfmagxT8U+LFV3tNphh2DpKd/rpgkOGFjA89Rg2ddCNctwZ3PZyirP21hapzVxeQJlSTQi1g41ZR0Xf4Fv418Ptpe/pEm+SJZRCnJAXqVds3bJP/Ov0G1eneaN9DcqmSBprV0bb/tdrJ3pvpLUfee10FONP+8jWmxsT852HbE8Sd1takySRTZpCaSMRTXjSeJIk3CdRMRBIkpb7WZaj1+KdSBI7Z5IkfB7WnYPPj2i9ZSr2SeiRJOFK4TWUJkm9/3TeIUOLq92GrgVT5ySpjOAFZa3176/fYUvskDmy6F2s1/a62bIxa466SRJJ7m6ShKceEcJxpxwHTne9bJlQXW7t4N89HvrKFSTF5UEmUk/kkQvn1UEVjvRG9uTtYSmOSBI0y0pjpfI8W1y9SRKmKNDZdGQ/0n7kKQocBWB86e3Q6flBN2qQ+EuSzteqtghz2pnUI0nSsdhFLVJ43OsYDigcdt1spUlSVG7aaom0T48kKQp06qvjjs7OTrmudhuMDi+XdH4jKfWKf5oDxaisgup+P515yNBCxhU/RHpcHKUDd2ZESs7XqlEg1XpbuYEx/D/f70c6TmQx8l7I3lsxbORJwumO8uNkcnb4o0sIKjQZ1nNhneV6On68eqcr0kZ5ktIkCVpz+uIlVBI6hUNI70nLqOwZ7CvxT/uoQFHgKAAD+uvTAb1nJxXjib8kSTQ/3JEkRVKV0Akh0bNWnzvy4Dm08yp9Jf503Cl2+OPVu2KSJOogZ4+ovSUWxyYNlX1NKJEP7m4JjdMkSVkfi3+a/+IAZ5+IJN31pzMPGVpwJ2ve7O/csoPl5ZkThvQkEKcRdtcuR7Bn05N43Wxd7TbwXnB+TqtD7M4q4pT5u0MIkQ9eAnDHKBNe5tMRbcz0JIWOn4l3BZ+j82SSJHtaaT/yFAWOAljBDP2fHt+xQpdwW7SRB57u4yg97dFdrgd+DEmSXeiur7Q8kIeWPiwmSczMRF80EHSv5BSW5otwXKxvMuELJiMDHCszU7blKHk/zRYrsEh7ku7005mHDDOOO27C4CSp/OCet29/2H9mhQDdn1LYFJAk60dJh7aPO0s7S2p4kKVqCfP9SBLvwDRJ0guNLlK8zKKYJIXb0/hMRYGjAPIRWl1BSe/VviA7meTpi5f2aY9SIkWpj7gLtbothGBzAo0hSeINmyZJ8sPJN1NAkiTzJIlA5EnCY5/pzvn99Xuki4yEDpkkyeow8n4aN7gOSYfb7vrTmYcMLWxRwuAkqeSwOU0EaFPmsjW9/eT4uStJwqKTRKPUwm1bbogFvHclSbh2jk0FdPEeK2+3K38t7kSSQKQocBSA8eU+J8rpJMnhcDjGCJjMaKrAFDEv4KVsZwpA3MOTlHbAhyzh9vBPKfHKyN9mjaitDRIdZbsFVzpm2Gbi4StFJ7uSpOPbcsa09gNEigJHMU47iaD/tI+cJDlJGiPI+TTkPhuH4/GAG0N+WfDDpHUVrB+duBIrMSOBEcgkSZAqdrAkiTaUVLgdUtp2a0Qv1jfxlqWj52mShB8IypUmSXRpMUlSehFrzjOTHw6/6nF4kBbMOElyjAUkOy1vlVmH44FQQEd/P9/vywNhZUOWJMlB8vvrd9wSXUlSFES2miTrxyqdcDuEcL5WlaBC0Rn+q45KX4tIklZ+wAhR0Mskn5o6GJnr9sWB0pKDtPZD8JwdvSMtmHGS5BgL8DJKBxocDofD4XCk4SRp7OCeJIfD4XA4eoGTJIejV7x9/Wbi2fONWo3Ph98OB90ih8PhcDwinCQ9IqqVysSz55jV7Xq9Wqn068xY64lnz1eWlvncrzM7CrCytLyytDzx7HmSJDNT0wefvwy6RQ6Hw+F4RDhJeixs1+sLc/NH7XaSJFjWfpGk/Q8fJ549x42xXa/DlvpyZkcx4KMLc/PVSmVhbn7QzXE4HA7H4+L+JOng8xem1H1szcggSRK4C38Lc/N9JElQLv5mpqZnpqadJD0NDr8dMpQrS8tH7fagm+NwOByOx8X9SVJjb6+P8aMRAw4kPidJsl2vrywt96u7Ws2mPr99/WajVnOS5HA4HHn40z6yZbnvl4xKJyFDQWY2ptHA+FxpL7hFkhp7e1K6dJ0oL8zNW2vtGFoctdv4Pxp7e2ypVirb9fpgW+VwOBxPA7Jf/mkfkbfzfiafwu0hhOtmyyZzGj2Mz5X2gr8kCaULWtRMycVRu61Az8zUtLWy0hHPTE2/ff2Gja1mk0jQ/oeP4bb/YyTx9vUbdRodsrK0LH+SFW5LSHT47ZButyeh0yaePVdPHn47nHj2HNrK55mpafWnPQOfOfao3eYnOOfK0vLM1DS7dSVJR+22VOeWMe9/+EjzLEXW5WhPybAmnj3frte36/UCzs0VLczN00J7XenfyrzA4nHpF1rNJlyTmx/GmdlI7cmIL8zNaygdowEyKGZWeXM8Ae7U/zdJcrG+KdfI/fIiqvrbcae86ahSh/G50h7xlyRt1GorS8t8xm5ZWpMkCXrVYEwglg9CgK2ymuKNWm2jVsOKYM9G21RYkoSxX5ibhyAGQ5LQcu1/+AhTsRSHnuQQhgDOaknSRq329vUbmAdH6QwIobbrdVpiSdLK0vLB5y9qXleSBGVJkoSxpuU0g+bpboGBtZpN7hBOW61UZqam9z98PGq3aWoeRWaZGEFDLo3TZv5W3gXeb7zuBNq5MDd/+O3w8NshF0XPR40MIawsLbMno+YkafTw69PByeTsjSsyBwTqutyj/22u8AjK+p33i/azrTc3YhifK+0Rf0lStVLRW16GXN8efP6C2WPSbE04E+uFuXnsVrVSYZLd2NuDJOFj0MlHFRFJwhOTJkmKaaY9SStLy3QahBLeEFIkCRucJkmMWtrRonBbjyTJnmf/w0f9+tvXbxSw049WKxUxAK7ReqG6ytW5r1rNJhdLm5MkyfytvAu80zDdD/JgWSdfZiOtZt89ScMJlQ2h8lcI4SZJVDbkbHHV2olM3Dtk4+gL7q0rutzayUylq2pxD26aY9QQh9swOZGB51u8Cwtz8zNT01h67YDR3ajVqpWKDLANz23UaiO/Di4dbssjSXnBspmp6Y1abWZqGl6iQ9LhNr6NzhBR24hDsDKLz109Sajy8evYXxeiKGF0jaGTa9HeVAWdRranhbl57qu83yq+wKdBq9nk6Yi2p/15+spJ0lCBWlSY2KvdBg6hq93G8T//hhudr1UpvBqBCqlQK7vDdbNlCZaiOVCxk8lZTtuVeJUFqs6msnTW05D+9rrZUqjrfK0q9w9RsHS/5YExIgAkNx4V2Qii5REgC7sPo0apXdtgalxy2oiKqcbf6YuXI1zO7E/7yN7SY84dbwm3rbgkIkmtZlOSo41azZIkbFWr2eRDJFcaH1iSBDLDbfLr4GmIPElSveArSpMknS1NkoJJX8n+aZJE/KvrGEF5uaL7kSQxg2IeA+8R/y4mScUX+GSgQ6KN6bCpnIVOkoYK+AygLFj031+/n69VZTshN5FhQNTCRiwlNlWcAJt9ubUj+0345nJr52J9k3OOBk86X6viSBNTtCQp+pZatvTtTZKcLa6eLa5qT1Witf2WiR+v3sntB6f58eodyiR+kVK4vZMkbgMOhMNxcgJ5XA6yZfGki/XN0xcvGUTaM5LsgSE7W1xlOM7Xqhqy8UR2CgAokU0obIMIkoPAAGQStBwdAzzOwm2QSZJCJ7KJUscaV/lv6Px7kCTagFwmTZKUVCnycqUhumzDbXaHfpEk7iuETWifi3+r4AKfDF1JkhyB9ICTpKEF5jbiLhfrm5HBxhj/fL9PfejfX7/Ldv7++v0mSfAt/WkfsSfmFhcFko6Tydn7hYeGEOKFEUn6/fX71W4j+hbxFozk9MVLMVS4CM4hWEuxEPtkcpaepJ8hRpzkbHGV/r8TSYLGMaCwH4jR1W7jYn1TDYMMhc498OPVu7PFVdxIxRqm8oIx+vXpAKpkJxXjiVvCbRsrmUglilRBBv5rSdLK0jICbUwF9jst3C6wyiMAkUXRlzySZE17tDYNroDSJSJJE2a5XIEnSfY4TZJEj5CIFaiF7Pl7IUm69ruSJPbEPyRnZLEnKe8CnwDi/V09SbZvnSQNJ/60j04mZ61ZxUV0MjmryIv2xJRiks8WVzHSfIsV0SEiSdhRJZt5qst6IqQ9STBOnCv6ltAVxEKsSDoweAaH2z7MBH0Oy1H/K5Cnr4qbrX0Y/XQqIDx/WtVFg0PHw3SxvnmxvkmN8FGVM9MbUHz6+d5LAkcDf0kSdk7LlJAMR0IlrSEPhiQ19vZYPAWFEksYQ+G25ESYeUuSpMIOt3mDrbymxfBiQtha/Cv8ywktieF3+Ww5BPtHJIlYG4pjtScNe35GtpgkwY8J0rEFZsD9UMxjYEg0+04kKbrAJwAjkulFKyBJNi+GY3iALbRv/5/v94n7pBdAnUzOsh1fgiVJli4EQ5JGGMiM0uE23DnB9Ml1s0XX/Xj1Th4a+gfPnD4UkyQcOdfNFoQVxxJfKfJ1V01SMPozXQIt57fw/0GSaABfya01kiRJbj8GBf468rd0Af6SpCRJJPioVirY6YgkWbNqNUkoabAEBJLC+Am31Q/WkzRhlkTJnNuNEyYzAr1t8w/ZCF3kSco8g5XsTNxeWUa4jYVjE7czLaURnT8tYMr0JMERo2u3yaIyIUYeeiNJeRf4BKAPJ7KSWeRpkhSefsp2OrqCV39mCCxTPySPhTRMl1s7f9pHWM1MkjSqwm18KlyauBEfJOeymiT1G1RG/SPVtlxuBSRJCxIhW7iO+ArvTshfuWYR7SMnny7BZglCTg5JCp34KdFYhn4kSZJCxieTs+jwnCQ5HA7HGAFDaI2lXCDBqLntIXgUJJqBJF3tNs7Xqqg3tKeOTQu3R0Pniy8N/w1yaUsX6EnrXYNfSuOl/jlfq17tNugfq4Uv+FFFNi1JutptoCzukSTZAOjZ4ipEWZcARZBU2ZIkVN66DUaVJIUQCLfBBZ0k3Y0kEYmb6ORC9CCCA8iLNtqyM8cIQGpfK80myhalAMAY2xVV8gaJJEEU7PKfkRduiyTRS/AG0QU6zaZRoCSIDrf9c7XbENHsnSRhtkWS+C+JGLQxD+KsNI+rkDpKLVS81ZIk7gF9NcIkifX/XJ2TpLuRJLIlIblwkuQQ7I0x6LY4HEVQ4EZ/P9/vZyaTjEiStfRRuM0ay5EXbrNEXMFKFND2Au234XaSa7v6T+vgWCFYTJKirsaDpW8ZKSUUKABKIzsi+JYyY3Ch43TUnjAqXeYoDavF6YuXGjInSff0JDlJclgctduIdZwkORwOh2NkcB9Nkq3P2vcGOcoL9yQ5Rh74PxSbczwx5FIqzhfweEA2TipLvIkDaYbjyeDC7fGCCsMlSbJdr/uqqzuBZWusxaPuyqBb5HhqKB/PqIZahhzIiUjhM5AGEJA9X6tCl73I8cijPyQJ42Hrt498fu0ygqxFpJFkmEY+L0N/Qbov+m1matqmpHeMCbRE3EnSQKAkkIMiSXiSKNYxqDY4nhL9IUmIdieePT/4/EUJox1DCDxJqosy6OaUDNzkpAiPStA4xgruSRosBuhJUkldW6zXMcLoD0miLulEpwJuX87peAwoz2FBum1HHqhWizfOI5UORxlBDgjWqf18v38Psos3cczLvo4PXJPkcDgcjvtAeRPO16r3ljD/aR8pobkto/ZIIPmkMqf3nr9KPiS1c1QXxj/xiAw5YpJEdQWbElBr2XzhksPhcDgAeYP+tI9ukoRSbvcLP52+eEns7LrZSued6jtUVoUMST1yO5s0S4WQRzXc9sQjMuS4RZLEh0SS4EwHn7+QCCezZJWqdFkpEounVL2L2ISKkTX29kir09jbI/cSZcX0i6osVi4BOLVmo3pqIausWzC9vTA3r3VSrWZTBe80CoqRUUe2axs0IjamZs9crVQULVKoNCoMR8Ux9N1K95DZvHC7WplugxFLwN1qNunYmanp7Xqdy9z/8JERX5ib172qPbnbUewNsumOfoPkh6pSMoawRdlU+fXeoavoPI+6akxukju5gmzxPo5NV0EeDWSOiJOk/0KLnmztetashQ6zsftThh0DgGHAcsAJZqamscRkngwdksQaK1uRnqqlrBViC/Xko4KvQw7rhLOFgUOHuNC34osyq/RDkiSsmYJIQTuoRyvKyGkL1DAcxRkYET5zZkYhSRIWuIUOq2s1m1DVxt4eJWYR3zA02/W6Bi7dvNApOsuFc43cEqNEkrh2BvHw2yF9YkfcPikrS8t2uJ0kjR5+fToYYUdCL8CBpP8Sw7qHmNqmm7putlRbrT+t7B9sO1Vkd4DteTykR8TDbTGsbZOVDbftImjs7W3UargiSMANizr8dggtwIekAunYWkqprywtz0xNY3issVlZWoYkQbNKtFBOLhZcMtCLo3Ybt428O0fttmiiCA2XT0U8ziayomXnlrtkNiBJEkZEp1V2R4aGkSLBD0NZrVQ01vLzWYeiXESNvb3M5rWazcbeXrVSmZmahhRy4WG0SBK3qP4Ygrev3+j+1E1uB9c9ScMJVSY5mZyNfAnoTro6GKjh+phtLDEQKknXbIvd9oLTFy9L5KLjhqEWbOjkGvUMk6OELiTJhtjSbgz8PcQasKPYCe28UasdfjuMSJJqm3AgThTrisiMWA0/uAraf/D5C1wBZ5v1stCBB5+/wCogK2k+IRYSOv389vUbPEDF3cICdTxPNgU2v3Xw+Qsdm/ZIiSQBmgS1WllaLmgen7XPSJIkodVs4jmLtkckycZVnSQNFahFhVyXCrXyiPBVHknCeYBFtFb/ardh9bzaTtpDyV/YiHxHW0qatjtKeC2icN1swRLgSVxdV5JkC+dJDRM6ZAvZk5wZdmf16u+v363QOO+HlK0bmbkG+rrZ0uF51xWMcPv31+8kFKUrbDnY0SBJf9pHtpRh2S/ngXgQSZL8pdVsylHBVxu1mixuRJLYiLVWtp4RMKhwBboCpwuXhlcs3CZJ8A8oFAcWsBAJg+ixAosbZfK0JAmmFTrRvV5IEgwYh1P0o7Z5uKnkYhxtkhQ6nRxt1E0ebiu0ip1/jqcHkgvMHiZNlEixnjRJuljflLVgN6wptoTPOKj4zJkxnKhf+UyhXBWuL6m0JSIT/Jeiv2IJ4gpdSRKJGdlZ7Iphgotc7TbUgex8kyTor399OrhJkpPJWQgTPCbPqMOJGQK5DNOHizTb60KDxWfK64ok/fp0cLa4ase91KyCAsZ0cuh0+KAbNUg8KNwG0ZHxtsZDljLcJkkLc/ORQBtDG6l5yijchjdE4TZt3//wMSJJ6XBb+mxR4Qvibl1JktiPJUnSF2vUupKkiY4aSOfvAAAgAElEQVT0uytJkhwnOEnq7LBdr9NpTpKGFhhFCBN2HQIUkSTVqCfX8++v309fvLzabVw3W1pPLs6ELb9Y3zxfq2Lyf3/9/uPVOywNYiZ+62xxVWGackHX++PVO1INWdeOnBC9kCS4Dt440Q7Oefri5cnkLAwGkoTLRz3GRngMW4pL1sN0cQ6JJGUenr4u2smQnb54KZKkfUaGJEFPf306gCrZScV4ogtJKhZuq8wF/41IknQtbJewBruLUVHaYv1oWrhdlqx98Aa11tJE2GFEkmzK5h5JkkRFeW0oIEkTnXzo8v8VkyT2QU3flSRZwjfCJAk3IRcbfRV5kqKedJI0hKDAhQzk5dYOgZW0lcV2Em47W1xFoQwh4Cvsd7idiVsJZk4mZ/GFsN0GMkpqe8QJLtY37XUp/sU+PXqS8OWoKBsnV/kR/pupHU5vLCZJdt1W5ESMDs+8LoXkVL9PB56vVUeGJDFeZ4urpDXPnDaMFbqQpMwUAAh7tbPWmVuStFGrMZPWijnNrSEHnFnGY6L8wu2IJNm6H3wFcUyTpK6aJMEuJ8xEHkniJw4+f6F7IVtdSZI4cVeSZIvBQZL0i711XjlAF1k+JBSQJE9DP5yA9PD2V3Qsz8ri0rhY38QnJMMJB9JuliTJhOMRuZN4ecghkkR3yYuWJkl42oqvHe9aCEG+OsXy8P2ELD6UubGYJAE4a+ae2ph3XYqWZpIkWEXZSRJUkpuWh8JJ0i2kDXY6mWREkmQAiOPwGXNuPUkKMNmwmuz0RPmF2wq3TXRyGtlYIZ0mr1u0Wko5iqKzpevMF1vcAk+S6o4dtduMVFeSJIZaTJKiLFByItoY3GhAN2dmwrBMTZL6/Mkb6ygCr35lWz5fq6LgzrOyNk0OmZpFkiwDEElSxkK2YHXCKAq3iYWFLJIk3boVWadhpWARSSIuFvpHkhiX62armCTlXdfF+iYasjRJshdbakJMcJmxILjpJMnh6BtIwoQPqetCPIdjIGCubI2czFueUUc0o6XpXUkSrimJi2U408LtAvYwtDjurPIT25DAOdrnuJN38Tg/qxDS7KvdhoI7Iklni6sQ2a4kSSvXii26soB2JUmZ14VjLGSRJHvnlJ1VEG7jRnWS5CTJ0U/gQdyo1bTscdAtcjhuQQrczFSQ1iTYShRW4h16IEkQI51NIafREG7j4FEn4HSJCJ/o0cX6pgJqmbhY34QkSSYskoQaCX2SXU8HLEliIMQ+Cxp/ubVzsb6ZKR6KCEH6unT+iBFCkpRRouxKZ5vUwEmSkyRHn2E1+4Nui8MRQ5kk9WetbwFJirRHxSQpdCwN/oYRE25HCYSUX8omgaTr4CJRJ0fQPizIj3bGMZOZyzvTk9Q167cinmnXVEQIMq+LuwJCpo2Mu9pQRu+ghc1M4STJSZLD4XA4HA5HBpwklQM4twfdCodj3IHbQ04Uh8Mx2nCSNNSwasQCf7XD4XgaKEeO125zOMYBQ0GSFKSnpM6gm/MoIIrPygitfOl6lMpCyY2kVbJaHOt4Mii7LpnWChbsOEYVSkjoT5/DMQ4YPEliBcGf9hF6utMXLzNXnZQdSiZLunclaCmGFsSi+lR639DRD/qb+slgZbzK7DLoRjkGA/ckORxjggGTJNYy2Iwao2r45RO6kwfoutlS2tNwu974cScpal8SlykfiSMPNp0g+ZedJDkcYwu9nHtc+cXb21+zpcOASRIOJP2XVBmuUM6DjdD9/vodf0ZfSjSfTM7aZa6ONGzn/3j1rjg/nsPh6COeQJKhYHqP+1+sb15u7ah0cR5snkm80f1o7OPiT/tIc0KVIBx0owaGmCQxipFGGGM8qmqh8oIca3/aR0o0IqJzJ6H3z/f7fWFaDofD0Xc8qiSD2Y796/3AriQpankvaZyGAacvXtJOksKPaninR9wiSVJayL5qaDNJ0p/2kSX42o6Ghu3KSaUCRn/aR5Gj0v4Ki0dKR8i0DI2bKUqAplvtZHL2cmvnardh86chBSURMD2vDqG7bAr862ZLfSWCf75W5d2h3u5KklRLksiRLfPJVXSd9NiW2Omdznz64mXkfVFZb5tsTcn9aMPpi5dqueZ2Q6JSJ3VydGM7HGMOFevoBXeN7D+qJEMm7x4kSVbs+J9/Z5K2kopJtDShXM1+PNwiSedrVcykrBRuN8xYmrhgm2+SxBp4DJuqPCqnO34OlgXBwUkPHzrVJX++34cQXG7tlC4HCfMJsu/TG1rCdpMkKIfIP8sFYvV/vHoHZzruFFumD9mi4kEiSZyKzwwNWYBV/Ejko5gkqeZ56CyXYyDOFld5hak9eWewLYHS8dneP6rgHUza/tC5K2yxdK6Rxosk2erTVjQ9KDCsNBJO7PIChyN06or0uPNdI/uPKsmwr5T7xdALPEm25TdJcrm1UwoxiTW+180WzjAnSbeQtq+ZZW5wJKhD6cebJLnabXCr0a1ENOHUzMKxwfQ+HggbtR3+eygTXJQu8GJ9U9ncozIIdIv1nPGZTqPnra/IepJwxojEaFzkAeqRJF2sb56vVen231+/q7QCZZ8lFS94X2S25CZJfrx6p9elfFFUSbTsmWKW7BaVpRRJwutG7SRuksGSEt7OXMXF+mZUp8JRIuiRlA8VBnwPd4JDQf9edh6qyP4DVQrg9MXLPM7Xl/M7Bo77k6QIIpv4GDAnwdQ2sjlmsC42ioShHQaHwf1gsz5y7emSN5RF5P2r5wc+hG/JkiRbgNN2FAfKFWTHBb8Un7s+jYwLoTEVltLqOb4qNhW0Ad9s1BIQncFelE0gzm/BBW+SxIbbqJAlSjfYikiU6jzuBEZx1A+wPY77gQcTwq2KpMWpy4qD4+lguo0gR4H4dC2zMk7TM4P+ICrrFnIi+0DRLhztBb9oJRx2skR/qmp9ugJxJAayqo9ilYKdvZ8trurldpMk2i7tTsiSGRSfnzfw8VDG7vOufTzRf5Kk8tdsjwpA2nvC2n4dXlKSBEQEr5utzLqA9KT+yztCETr1vN6kvFttR+Gm4lieyYgkadVbMUkSi43yCNCSX58OupIkRUvTLQHRGaIXRESSVHdaJEkFt/mABSpoz2MDKklLunraHEMLsZxgphzFrzgelszgeGYwXY8tHkc75cB427di6UhSXtAf0C3iKHmR/RDCxfqm+AR+2bz+t0F8lEDSbqJbYAJjI19qgLQiltrS58UqBYjXTZJYOUHoUB+aylvrutnKlBkUnJ/7h+1WlDIMYKaqCS3XO+hGDRL9J0mRacwkSbgfR5UkcUv1TpJ4PKwniYcf5RbB7Cg4hY/3+Lag3k5Noq8iqLo1OfE4oU7CK68rSdK0Kd0SoDOIO+aRJN41vG31BtRR0goM9j1iXQjyFgywPY6Hg3vsutlicPVwRS6lguB4ZjBdG5m0aEYezPynvCQpL+jPag89tjyteZF9BBjQGihmweIM5idyyOl9KA0oJInXmkx75EmikXKQ/Pp0UKBSsOLln+/3dY16/I87ril2sF58vRnyzm9FKXw1VKU5uXaSHiO0Pe6tPsSoog8kSbdd9IKAikYkCcvKfTyqJAlvcESS7FII7Q9JgjJaTVKaS6mjjo3+nbeGJUl6sJml5b10NKDHndQdGiMeiZsk6UoC9CClWwI4A29D1oXlkaTjzvo4y6V4geLE5lSDJUk0j6Bh6IFEOoYciGm4DxlNnlw8o1YsXBwcBzaYDhQsZjGEvXtL7UkKOUF/3jnsYIPjmZF92IY8QOdr1eJ+4HB+UYpGzqyXoda7RA0It7UB0TqkPJUCv8JbyFpAZrByR6XNZdpNkOepOl+rypE2PCTJ9irdWGqj/HDchyRZNQb3OnF3G24LHboTkSR6X+eJSJIMap+v8qnA4wHpiUgSFxs9P/Qkr2M9wCFFkpiN8Zm1Ibx27UshGIoG8VdALQ2NmihXNEYEFwpyeTNSomtRS2xvsCf2QwLGNEniZWEDhQilRdoGTpJCxw9KU50klR1MSyTcxmsbTMQ52j8vOC5Ej+35WpWf+PXpwN7wPJulJkmZQX9NusJtjpIZ2eeJtlqu4n6IRJ/yJB13BEm9kCQFwuybOU+lYKOl1gLivgpGhNQLSYrOH2nghookqVetrqC8RvnhiEkS92406pHMKJKsKlaiHbQl7UmyT0I6iqSj+nqNTwceG9ofkSQVprUvAtsDtuetJunYrPwKt4WHafkXZ7P9n9dU9mF/Te9Aj+n2C1qi3jg24bZTkwIuIkl6ndn3bKR4PVtcHQZPkobPSVKpYZ2+EexNaJEXHBfSJAkGEMwNL4Kl6FIZSVJe0B+uEwxHKYjsKx0MaqQe+8GGuhSzg3tp7hdySJKe3+iNmqlSsFkDLUnSdr3Su5Kk9Pkjv8NQkSS5KliAlakbGSs8elmSYoeEw+FwPDEw7dYsWRl+sScpHRwPhcF0eJisIOEb7Dq8v4wk6Tgn6C9+GQm3MyP7EnjRpT32QzR2UjRqhYeVVNsZ17HJ+piedh6nVArK3BZux1Ikx1YoqitJSp9/mElS6AR8IK9OkpwkjTt4mww8kuVwPA3gQJGf1Qa70ceEVArTvOB4KAymR6ITkSR+ApZQOpJUEPRXbjMt3TrOiez/6KQc47+9k0UpyULn9cWBliRJ7cTP8ZVdih+RpLRKwZIk6yknc6YVA/RCkqLzDzlJSveqk6RHxNiSpFKEY+wMb9BtcTieAtF6tGOjgTvuRPyt7CySFfI5kiXkBdOlv5QVZH31sVneMSQld+6EglC7fDZyxeVF9qFToqq9kySr0bRZiCxJivJRiaWxZ0SSMlUKUcWSyKvEGTLVKWmSlD7/kJOkdK86SXL0H2VhHlofO+iGOBwOh8MxXHCS9FgoC0kKKcGpw+FwFIM4mi1V2fUQj+w7yggnSQ6Hw+G4G5DsaM1aV5I0tJF9Dyc5iuEkqf9g5YtWtXgZ1JGBFqqo0u2gW+RwDAbKZdB7Hp3hjOw7SXIUw0lSn6FsOirYlFcj2lEuWBmvRJ2DbpTDMUgoG2SPye2eILKPNL530uMkyVEMJ0n9hyZMthCHo+zQsB536pk7SXI4hgdy9EbrqXHtU9HhcmtnzGvaO+4KJ0kOR0+wJR5Vc3eA7XE8JSh3H60GdzwENnj9cEcOq/GZwFjnPdupZIIfixX4THKK8y/Y5Nr3bpjNHFEW2LudqEjpslT0ETFJIqYg/4ctoVy6kR4S8C4ge2noVi3Y4XAMIcjsHEK4brZsFhnH/ZAOXj+wznykc7BfMZ85X6uS4tzWF6IZmQxA5d5svqt7oIwkKbrby5jvtI+4RZJstRptUW7yNOm2FIrFDn/aR5kbKQIvZmp/juRaHPg01/xIiHKRaR3Hcae8KxcekSSqSdMzUSWpdAk2m+Fe3XiTJMrBbzOepTtcdzwVJTMLVzkKYHvVzeT4QBXKFM1xFcsDkQ5eP5xJYFBIcWm367XJM6usoRrNTE0VL3CqczzEZ1w6kpR5tztJ+i/kkBRJOltclTE4X6tGg32+Vj2ZnP35fv9P+wg+dN1siRBoI2WTsd/cr3/aRyyOwGxTJ7nUq8CiEkXhNkkiH78tXstjTCdw/9EVIi7pE9KxvJqtw48Z0k2SqObUTZKkO5yNSBopSe3h+TuB7lXZTjtYjtGGdXLwWhvzAMTDMcDgtf1p3oSZlFepw8dNfWj757rZ8rs9Q5N0nFUBGxNrZ89/2kdyYCgYpxvLbqTeoY46NgndYQa2zGF5EZVUFEnSPCZNkq52G1QCOu5UyYYpnq9Vbff+fL9/3WxRLYjsbaFTZ5FiQOI63M2ZHR5VYxjnm/5+oP9VcMqTO5QXehZOJmdlHX9//S6fbo9PB1zZ+oCj4vOOu2KoxAlQKE/2MebolSRhyNN0m1p9UZGjEALrCNKH2PWWdjHCyKwCS5MkQP3LcPuxv9zaYQqlV+3xP/9mCatetRG7Ol+rwiYzX8dpyp9e4Cpv32Nc/giDkpkwe1xK3odlBE8EtOZqt0GohUkgz05UsVWQGkErzCHKTF3YR0+lrW523WzhjYhq5fI4X27tMGlMB82HE/bS6ED7ThMBRQDEmjKmwSp5y3kyg9fH+eIEWwOOX1FkLVNIoN/VIVr1pkYS8ThO1bvVXDTcfpPbiJ4t4qY9xbPP16qE8MrIm+0U3U7CxxM9kSSsQmZgVVY5k0IVk6TRAw9YAUmikKEee2SG2N2Tyf+/vfP5aeJr+/Dzh5hogjsTSHBHAoEliUZW7xtDwpoQWZsG1oawV3H/Vf4AlT9AMc+7LnnefdlXimD8FZ1n8Uk/uTlzmFagtFOuK43BdjqdOdM55zr3uc/pfdXOfq+2aYcf4IyhiwtLUsHvkFwI/Tanw+/0L2uKUi7UBOpGUDfPN5cG1JLAtgYd9C7lBvzpdL49f6Wfgnfr67vSg+waS9LotlTAwciiKL4+25ZJlAfNr7FI/gKNAPz88EkVmizEY/oqTzWrSqL4+mxbKqmKyGnv+q+1KbYj2eSEmH6g2lJGIgnLJhJoA//qrSVJp6Bi9wauIVXfxtrVNbm31OdqG6ccqRDicLwuce0kSb1058LqmznsgxomvSVJReb4Z8JlJGnMErcVZpBN6p5MJMmdjHZ3JY+YIqd5sH6Lg0m+HEkCIJJ0zbhxVRxiBH9gAf4WNWwayz6aWbAEJ/eLp5e7FdRd6eG2RJI87dzhYeV26P5N6gGFmsqD5tdbEv0SiyImREtEHCGLIRblpKoiUtRNIah2d8TzV/NAvlKcn5ygu89FKqN1dkE7l0jg55NIUqx1YyRJu/IBlCWpODu3yVt+fbb9p9OR7/oAfEa1kySVj9RffYD2pece1prekqTv5Xmxn6wkxQluftIVip4sJ24nK4DVDn2xNE0jhoVEzN/yQKQrU20T3cXBJF8O35Mq8J6SlBS4nnTknwb+b3Etr+uFJNUdzdhVCxp/SsiBorixbm0vtBMrSYUW9Hcy3GYtKHKznBRiKfvQKEtSUTq1k9V1VSmxF60gk883jt24uXWYTdGmWP9nkxPiThSkSQoqSSSwFcl+Ekny5bMknayul69jkbvT9XZV8nHFYHm2f5CqppKkI9fV0cFXCMBNoIckqe5IRt9iNoYDnu2zQ7Nu4ONYr2Obv5oHY5a4rZCvbz93VryB7l7nQNjN22E8PgnwaLGKKElKSNI2PSUpKXA9qZqaBv5i6JqqMCnDuqPKTRWUbjSJUXbAS42iXopdl6IrSYqjeFapcKClOGcquKZrJE+OuCQJdcA0g0GnWZ54Xz31XaepscisJCXJCUW3hnRHsVxQST9TY3Dt7qKR0YHcZXU7lUwlrpYkfXmUSRbTp5L2rqihJKmJ0fBR+29+m29cSSUp6STFyHC7G1VOJMl2776X1+uMN4kDG35yzBK3k3kZ5UiSQrsqhJiX7fvcAiR0c3qHyXv7jyTFq+ClZke/Fh414hp0BZJUc3S3elZajCIUZ+9K4bGbZBC86N5TDtDGl/Rf+dZYSpIm3lZL0nmJ2x7cjMNtIpucUARJUlvTjyS5E66/fWzKZ9CYaTtkgJTNJitJdt9EkuKadjWVJIc8NClhvNOI+4GfJQGAm4V6I1FZPLG0OD+SlFhUlCQ35xqN9Z5lTtptIknObqm1JOnUkuG2JBmonLgtaYh947IkuUjjcI8ujfMTYkGVEwl8GF4MKUaSYmfS+3cwqSxJMeSvc/cs4yhJjhfUV5KKopBZeh1pJGkgOMh5kxO+AGDUcEMbs47iugDOSYorm0RJKuckqS3XmI4WP9NLamz0d5SkZJ5UcoR1kSSfWrJogtNMdb7ZxO3irCQpcd47Py85IV6m4mxBlRMJ9Leuhd6YlSR9H+LqDIo5JZLkWXL63Ljog1cDbofVgy1Jx4tLtVt1Nq7CgCQNSpI8N3L073YAuDkkk6HaYc0OhSK8DFIiSfEt0bE0MKHgQdIzLLfiPgy1Q0el39Ao6iNJSZ6AT8R5FG5Zs4nbSS5HzLg4LzkhabDjMZQTCeJCKkUYSivORqrKaSFxkLQorbekz43Lh/oT4w9JuRDOmxg+yhyFXydEkgYlSc5cHv27HQAA4ArRAJ8m7vE7j7VmsDlJRJIAAGBYKKLj9X6u7XO9OEJ2lQeoESRuA/TLzouXE7fvPFlb09/7H/eHfUQAUIUyn9rXvkR+eVFKqClI0k1Ejf2jBw+Lotj/uD9x+85Bsznsg6oBjx48fPTg4cTtO51OZ3pyau/d+2EfEQBUEdfgvU5JgrEBSbqJzM/OyZP23r2fn53b3toa9hHVAxXa/OzcyvLy/OzcsA8HAHrjXOzqxS0BsiBJQ0COkn3p0YOH16As21tbE7fvTNy+Mz05NXH7zqA/bmzY/7g/PzunINxhqzXswwGoAZ1OR3fNQbN50Gxebf3GCPggGOglqx1I0hCokKRrHsR5srZ2w28AgOGysrysHsvK8vLom/fOi5capl9ZXl5ZXu7nLQpXq9Lz268KRsAHwUAvWe1IJWn39ZuJ23d2X7/Rfw+aTX0FZeudsz/6CBfjPEnaff3mOr+Oh63W9OTU6NfLAOPKRqMxPzt32Gp1Op1HDx7Oz86NeB3b6XQmbt9R/KZPSXJY4sna2vTklBuXK4ER8EEw0EtWO85I0kajIR9yofi+PWy15mfnNhqNuP1hqxW7QeX97H/cl3XpeY/yPHrwUHXBQbOpQR99ipKIFTKNfhYvkj5R//p4DppNjRxpy2GlIe+8eKnDUD0SDzgWXZSk3ddv9JbpyanpySmHi12GK8vLG43G/sd9VaN6cqPR2Gg05DeqJrSHnt/mWKqJq2k/05NTB82mP0uX1TWRPtHHPD8756LWhdbF3Wg0zguV1ZeDZlMVx/Tk1EajoQhctii8pUqvInAINxkJhx/6zoz+V+XJ2lq5zk9IvvN+y5WfHSPgA2Jwl6x2nJGkleVlaYrb2lhG6vQk20t35Dp619679/pbrbslSQKhBtjJwroS2s/eu/eWJMVOJRZqoSVVOy9ezs/OeTPHV5+srT1ZW1OLddhqDeXSxiCc/t7/uK+D1CG5j+gaRCfiv6cnpzy47oH27a0tOYdka+fFy8NWS5K0/3FfpSq10odWBJxVqqraDlutRw8eTk9O+dXyVdNh++LqsOM35MnaWpwip3pq58VLO8TYoKLTd2//477KP15xF0XR7VqoTNS7oKKBMgog+b/bW1uPHjzsMzwzRPbevVdN1b8kAdSXTE5SErkRMpt4Vygm4d6z7wqHi5JI0srysne70Wi4k62IhaIgth+11tpYTbU84NGDhx4lVVulxnh7a0uSpKZ6KGOojtBIHGUbUkb5jTs6LitVNHpVxiMNVd/I/cvDVkuF4IcLRwWij9558VKyeN4Ryqh0gaw70prd128ckdpoNGLUKsYL996933nx0gLki+u4l6/7QIv6+nGcLPauskURwwNEkkYTX013MJIv8Fh+h68QdYSGKEmqkVzPu+YEuHL6kiTHMyuGsaIkKWKk5+Nwm/EN5iEeNcZxuM1ESVIPZnpySu29OvRFNy4yMdTcKbWOjm9JkoqQmFmWpKJ7eysGtr21ldzqOs1Y3XQ6HVXoKpD52TlF43SNtre2qnuiLuGJbmLBYav1ZG3Nn+vD9sYODcZTEOWLq7Sq0e8NX5iDZlMXNHk+kaTzRldh6Kg+cedqenIqqS5i6Do+6WFxV1CWLcV3J0KqQHZktjwerUCj+1E1Sv6IklSRUaCX1NPzk+pDukvmd6nCcTmootN7/ZJCuS4xNTRRkrIj4NA/2byO7CXzlrpG1d5cX/qSJPUbqsewfAP4ttf3uFqSim5ESvGPnpKkgYyJbkKZJWkU8OCUomLRNvRSVpIUCtKTGtBJdruyvFwudheI/EZW2o8kKeRWFMVGo2E31eHpopclyQNJ5UuTvbgaGeyjwOqKiiV5MhaFY3IqMSRppJD0q/nMVjjqeMRnkiFm3aS2YbXQrqY0MqsupUdm9aHl8eiV5eUna2vag7YZ8cRt4zq8IqNAZ6Qt1QO0OcU8DWcIqPJJylPv0kvalUPgrlQtSdlkAPgrsnkd2UumQQk3HzdakoSa1fN2FFsCFehGo3HQbPYTSZooDbfFjaMkadjexmZJGoXEbY+IxeG2+FJZkvwWmZCUPNlttSTFwc3tra2egiLFdI3so3LCWVmSLMdIkugpSdrA0QIkaWTRTRerC0dPk818U/hC+w5KIknqIE2cHZnNjkc79rzRaMifdGNe3/lfAtfhFRkFchdNSVENs/PipXrFyZb7H/e3t7Zc4aguihOJ3FJYLmP1ZUnKjoBD/2TzOrKXrAgZJjc3khQDDEW3Qilv7++rW4LYmlZLkuIokiqPHFVIkkKpjjxZksqJ29cfuE5MqB9Jil0iFVSUJNcRLtgYCFWBqIZyvdBTUNQAqNglTDoqH0P5sN1B7ClJHlAYy1ulCC7eM5IUSwBJGk20BEbyXa3uChYlSXI9E6spjYmr2Zg4fzxanXIlJm40GopR1WXErTzcVq7iVMIWneyNYJ0qG4/Qe5WN8OjBw1g+571FIEmXIcnriERJ8kT14uxXYpzoEUlSYnWyBEC883WfJ1N4Yslm1aosSapTdEdVSJKswquJWJJGIXE7MSFFvLIvOc3IpWd38a2eRJv1ZJx0FgskZjhVf02VL6V1vR0s1Uvq6sWFHvRBHnroKUk61HG9VYru9zZb+VZIUpJVBiNCuUumkbLqiZnxQseIUbwr/Xc26OivhyJJuunU8aupJBWVGQUe9qqQJP3h6cyJJOlKKTwf96BPlDwhSYOgWpIc+ZvoDuyMZc2fSpLu2+rFJJPukSca+A6J8bqJXCZTHM+OcRHPnI8bJ5GkiRAeH6nE7SRQGbPXk5e84FARln0qiiJJ3I45j95PXL6oKP08bc+cpJ2w4pG6wnHnE90pbPEZ/7enJDkkPq4zg5R+kf1Kn5eTlFxBGBF0jRIfytY/CcmFVtO+++HYU+sAAAoCSURBVPrNBSSp6HaldFMr3Xv8JMmdhGpJcg+wLEnuqpUlKU4ETvJTkaTLUy1J6lQ8WVvThOibIkkAAOON02iS5+M0zzKx36xnYpvdjySVx6NlSFEjaiRJsQ9cPTdFMlotSUU3mJRIkjRIXbWyJLkfomhT3DOSdGHKeR2RJJLk55Ek6BfP76tLfQdwc9AYd8ylEP7BDT+TBJbUY1Z+jJ6JbbZ2m0iSbMw7LI9H74RlY4u6SZKGniU052UUFEWhbZRNUT67cjpB8gMjSv3W39lIkhJStcRl3DOSdGHKeR2R8ySpen3R+oIkXT1OURzLbwxArUnWBXVnJuYOxy3dSCSTPYuzOUkxPhSH1+MYUHk8WomAceZ8XSTJkxiSibrZIWaFnbL1YRJe8npv8Rn/tyxJDteVO6VI0oUp53VEsjlJY5xogSRdPc5AR5IAAADqC5I0KIgkmW/PX315vDLsowAYJgoj6UcqiXAA1AUkCQbF79bh0cxC+9bd9q273//ZHfbhAAwTDaVNdH8OaNiHAwB9gSTBoPj6bFuGNDZhpG/PX+mMjheX9PewjwhqgxOSkCSAGoEkwaA4fbqpGNLRzMKwj+UK+P7PbvvW3Z8fPhXdU0OS4K+IP0M07GMBgL5AkmrJj7d77Vt3/1xuzczjxaWvz7av6pDK/GoefL53v33r7rfnrwb3KdfG8eKSxKh96+7ne/d1asM+KAAAGCBIUi359vzV8eLSJXfy+d79H2/3ruR4bgK/mgf++9vzVyer60gSAMB4k0qSxhTKabZfHq/QJIwORzMLl/Sb7//sXl6zAAAAxpgzkuRMi0SSZE6JJP3pdDQAobRc5bEezSz8bh0WRfGreaCZTZ/v3T99uqlhHe/neHHp9Onmt+ev/IxSPYqi+Pnhkz/oT6fjQzpeXNKeT59u6hM9mqOjjR39YeHE3s/37scyLJ/Fn05H3tm+dff06aY20zPHi0saR1Ph6KW4/dHMglOh9aSK/WhmoXpg6/s/uyoxjRapzFXg8aJ7P9q5Dy++lL2+KgF/hPYfz6Lu/PzwyYNuJ6vrwz4cAAAYLGck6cvjFTWZiSR5Ind8Uo3f79Zh+9bdX80Dp+h+e/7qT6fz+d79o5mFnx8+/fzw6fTp5unTTW0vS/j2/JVaVs0SOn266SbHkqRW//O9+7KKL49XZAaWpJPV9ZPVdTX8Oozh5r7ID6IZKNij5381D/50OkczC3KOL49XJEMquh9v93TiOhGVf9QLbe+iUJkrM0kF8vXZdrUkaf/a4OeHT5/v3VeZf3m8ImF1erX2IwfV8ehz/VL2+v5uHerA4ln/6XTGRpJ0pXT59OUcaEYXAAAMnUxOUiJJauQUC4mbOZKkRtRxjh9v9xwf0kMNs6MpMXSkQR+FRrQHj+v9/PBJLbfkwG2tJenrs21Jktxr6INHEj6ViXJWbCF2Fx38r+aBjacoRW7KkqTmWTPqde7aRuWjsNDp081qSTpZXXchu2yLEEkqS5IvR3Ko2esr9z1eXJIpyq5+fvg0NpJkp1cYSRY47IMCAIAB0luSZDDnNXVqYhXScGzJr/5qHpSTmSRGce2c06ebGqOxJSj0oh2erK7HttaS9Lt1GMc+LjnV6/IczSwomVeBt6/PtsvrA/ngkzdGuclGkhS8caxO2/xuHarcYhiv4gglRoq9KfKUvJQcjy9H2edEcn0lRseLSzq2MZMkWa/jpuVuAwAAjBk9JEntcUVTJ0k6WV1XICdmF8UNknclv1Nx+nRTEQi3ytqbgh/apixJo8bJ6rriOg78XECSLEDFWUn68XZPcQvnFfkaufB7SpICIdpS42V6XpGtsiQVXe85T5KKs9fXQ2x+4zhJkrRSBq/42XicFwAAnEeVJCl6oUa9WpI85nJhSVI6lJKT2t0VgJQuo22iJB3NLCibZ6QSt73AtAwp+4Nl1ZKkc1dELY4wFmGwUulEUZI+37tv9amQJFmLdu4s+6I7lqe2v7yfv5Ukm1YiSUO/OpdH4VIb8NjIHwAAnEeVJFmA4iPJ6XbTK62JkmSJiW2J01nKkqS/Y6Mbc3T0fBxfKyduD/cHwtSIxnle8Rw98a1CkjRwKTHViFgsiq/PthWd8krWeslrQvaTuO2CsiQpkUhBIM067FOSytfX5yi1jddrDNJ3PJiouB2SBAAw9vTOSRLlqIb+VsvhuWlRkqQ+SVuiVjYJqMT/xu1PVtc18crT7tQAK2IxaonbcfpYUZIkZRTFeXwmThlzdpf+iEUhSTpeXPI2eknZSMpPqtBEhUB0vX683fP4miVJ/3Xiud6VSJKjTUXu+mon1tx2Nx/cfnbhsh0RdEaKiiFJAABjTypJfzqdC0iSFzZsn13xqPyrFA42xFG5ZOKbgzEeCXIkyYEopQaPVOK2jtDjSklOkk7cawREHJ7xNvKJGEmyI/788Kl8jVSAPVO1PH+w6GbYFEWhhQlc7JKtRJL88DpYRe76eleOJHnZpLjYUk1JlplAkgAAxh5+lgQAAAAgA5JUMxRS0hy66/lEx4e+/7Mb13wCAAAYb5CkmqHlra9TVrwCk9aiRJIAAOCGgCTVDCd0X5usOJKEJAEAwI0CSaol1y8rcaGm6/xcAACAYYEkAQAAAGRAkgAAAAAyIEkAAAAAGZAkAAAAgAxIEgAAAEAGJAkAAAAgA5IEAAAAkAFJAgAAAMiAJAEAAABk+NfE7Ts8ePDgwYMHDx484uP//v3vfz3+n//lwYMHDx48ePDgER///5//MNwGAAAAkAFJAgAAAMiAJAEAAABkQJIAAAAAMiBJAAAAABmQJAAAAIAMSBIAAABABiQJAAAAIAOSBAAAAJABSQIAAADIgCQBAAAAZECSAAAAADIgSQAAAAAZkCQAAACADEgSAAAAQAYkCQAAACADkgQAAACQAUkCAAAAyIAkAQAAAGRAkgAAAAAyIEkAAAAAGZAkAAAAgAxIEgAAAEAGJAkAAAAgA5IEAAAAkAFJAgAAAMiAJAEAAABkQJIAAAAAMiBJAAAAABmQJAAAAIAMSBIAAABABiQJAAAAIAOSBAAAAJABSQIAAADIgCQBAAAAZECSAAAAADIgSQAAAAAZkCQAAACADEgSAAAAQAYkCQAAACADkgQAAACQAUkCAAAAyIAkAQAAAGRAkgAAAAAyIEkAAAAAGZAkAAAAgAxIEgAAAEAGJAkAAAAgA5IEAAAAkAFJAgAAAMiAJAEAAABkQJIAAAAAMiBJAAAAABmQJAAAAIAMSBIAAABABiQJAAAAIAOSBAAAAJABSQIAAADIgCQBAAAAZECSAAAAADIgSQAAAAAZkCQAAACADEgSAAAAQAYkCQAAACADkgQAAACQAUkCAAAAyIAkAQAAAGRAkgAAAAAyIEkAAAAAGZAkAAAAgAxIEgAAAEAGJAkAAAAgw38BxS+O8FtmcNoAAAAASUVORK5CYII=

(1.5) กรณะ-หรือนักษัตรกาล

พลังงานส่วนที่ 5 คือ กรณะ  หรือเรียกว่า นักษัตรกาลเป็นการคำนวณระยะเวลาของครึ่งวันของวันทางจันทรคติโดยคำนวณจากระยะของดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ในช่วงทุกๆ  6 องศาทวีคูณ ผลทีได้เป็นพลังรังสีดี-ร้ายมีจำนวน 11 กรณะและหมุนเวียนกันต่อเนื่องกันตลอดดิถีตามหลักวิธีการคำนวณกรณะคือ ใน 1 เดือนจันทรคติ กรณะลำดับที่ 1-7 หมุนเวียนกันเป็นเจ้าการ 8 ครั้งโดยเริ่มต้นในครึ่งวันหลังของดิถีที่ 1 ของเดือน ลำดับที่ 8-11 เป็นเจ้าการคงที่ไม่หมุนเวียน โดยใน 1 วันจะมี 2 กรณะ

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAw0AAAEcCAIAAAAKls+gAAAgAElEQVR4nO2dzW4TTdeucyCv9DxS3hkSSDBDAoUhEghGeyuy5DGKwhhZYYysTF7tAX9zIINvz4AcAAR9e+wcgfONAx1+xJ+g9uB6fLNS3W63Eye24/uSFTntdru7qlbVXatWVS2llP7Pf/6z/Nfffvnll19++eWXX37F11JK6f/+13+t/q//7Zdffvnll19++eVXfC2l4Wx0Ou1Wq+YEY4wxxpgzjHWSMcYYY0w11knGGGOMOSJFUaxcubrzdmfaN3JS1OkkY4wxZhgbnc7yX3+7O72wPHn0mEjnlStXJ3vl3V7v4vkLy3/9PQvya6hOardas2kAu73e8l9/Xzx/Ya/fL4ri4vkLTx49rv8Kanf5r7+3X71OKbVbrfW1tVO5WWOMOZtQFdOeUbWahaIoCkTSSRSA9bW1jU7nyaPHt27cnOyVj8AhnbTX79+6cTNOh5tBnbTR6Wx2uytXrpKCTRJx6/mLWzdubnQ6vNBYp3CrxhhzVkEn7fX71kmLyV6/v/zX308ePV65cnXr+YvJXnx2dRJOlxnXSduvXuv2NjqdoihGfgVL1hPt9nqncJ/GGDP7HCcO1eNuCw4FYOXK1UrXA0LqaANnMzruttfv61GLotjodPAtjRzVOmnQldO9h+Oz83Zn+a+/m6g6Y4w5NTxfx5wQx9FJM0VdHDeem+kOUTECuv3qNfFiGjJDdszX8NnF8xcm7pw0xpjjYJ1kTogzq5MI37514ya6RO36ztsdhS7FIOh4/NaNmxIuW89f6CCjjCml3V6P60dXLZFGKfjZ+FFGx9BqqCW+y8mZTtrsdjUYxwlFUXBjsQpot1pyj3GFlStXb924efH8BQ3GVd75Xr+/vramwH5l/NbzF9zzypWrukJRFDr51o2bOnl9bW0W4sc1QyHTbXhQYz4WRaH8kktPJQTfGMmVQrrtvN3Z6/cZwyX1pHFJomg8lQm42+vxdfJOJcSMJCv2W89faB7Kbq8nU223WmSxcoojsVJTechm/GI4slP9++TRYxWGsa6QhlcjukK71drodLhIfTXCPaiwnYFB9nJS77zdUUbLNJ48eowpXTx/gYTSORgvSYExyn5T0Ek6n69sdDp7/X5ltUy54szNbpfrVFYX/KJOjhVgZeYSSxpr8qy6OGOZW0b5GDO3Mm33+v2yIZDaulpm9cr0ymZOzaiKR7kIZTUMxYlxN1Umsuty3mW/SBng55iYlbWesV0utxTD2mW1IBfPXyCgOQ1GybJKplz4o7GIQzoJUcKIG9/hh3lafV9VkqSGfob3HOdWnjx6zI3qYBrUzlxEb5ARJIcCxDa7Xb6CV+nWjZuxyuBRKSscJzO2nr/YfvUac1r+6289s3SSJsrxowoWq7xzZb9SlveczO+ur60p3Kzdamm8lrBxyhwG0MBSThDuIRZcAjA5jhmsXLlKXrdbLUowybj96rWSPUvwNMjHjU6H9CSyj484mdowBeMZloAUJP2WdVJzaMBI4b1+XzqJAh9rBN5vdrsYAn9l8hudjuqjWIZTSuSjqmPqCmpYrsBpza8wrBrharSsm90uXxlZjfAglENK4Ly3prKRdqu12e1udrvRxKhSMlNSAqoupd6mUUGVKvJaTYU6onv9Pjpp5+1OZbUcZZO6W+XqIg0yMbYdvK/MXA7SqvFEdLpULM9e5mbEtCUFNEe7nLbZQb4VdRKVebT6mmYuawLIhXIRQqzoCL+L9T159LjdatFMcwNZVZ/9olpntR3UUVJp1CGpVLyj+ZfbZeo6WpCdtztS/Ny8NAPJosJfaSzKl0M6iSQmITC2TGaSjsoJnk16kIdJoaOg3k9KafvV6xj0p/uLv6LSrxzVHH55QTKdtNvroaVibfLk0WM1BjLslStX9VtSUdQCpE7Um+U75+uYJR8h40g6aQLynhTjAVWs5RubiEUdDTyF6onKxRU9bWQNHRH17JV06sFkOkndBapXyfYU8i7TSZUJqLmmy/YnjY9yIfMnUQtIzShajkoH05ZOillAlpHdO2931OGRsrl4/gIe2aiTxrrCsGokTitRx2NkNUIJx2B55OnkxOSQraEgafl4TFkNj8z5Okgth7nJa748cMyr008aclpmeqmqWma6sRzGNdVFURR8XcWApjQNyVxqpOWBH4WLRJ109jI3g+RVIlA/V6YtByUTVf6jTqIA0O6sXLnKm91er7KZa7daWZFIQ4qQHFTRobX96jWdLvVzUqjqK3+RWgJRoiZJ79VVpqWoLN6V7bLqwOXgk+MiXJwOpLTKsCeNUT35ugDR4xfbJwro+toawlMJgfNpt9eTfyVeECeqTI7EwkNTruDiqgTra2voCfU/QHkZ/Unq5ZBYscnno1iVXzx/Qb0xHgrtvHw42im7c7pTO293Yn5kT6pnl7OKR8u03XQHa9WnpJ7a7HbLoQmV8QqZWCnrJMBVQOtLNzH7KA0ZtM50UvyidVJzojDaev4ijrupeypBs9fvx9mjsXxSa0hOkd36VgrVsTpR0YM41hXSqGpE7i6dXFON7LzdKQ9bzDXLpXE36sndXi+zPogH1YypTc06nKlk7+ouajChXC2rPhxWh0SbRdjp17OTs8yl2UMAlXXS2cvcDJonpW2Tqjg7GM0K80e4LA9677HizZo5EX+3XITS4cqE8hbH3co6adgvPgnLVKpA8ix4T+ub2vp2WQP08Yvra2vSUk2eFCriuBk2SqWyjk6KDnPuTOeUK7h02DCyyq6Jt6BSJ3HNWOHG8ayyTqL7JQPbfvVaEpsyVNZJ2Z1nS1M2ybwUhlRnRyfhJlTP8mg6KYq/sk5ChxF6H4WmsrJeJ6VgPJxmndQc0pmSJrHOR+jXNBgFiwWernk5bkwL5Ci747jJSoh8IsfLVtDwCiOrkWjUR6hG5pqoadKgNlcNU6+ThhGbpUp7r6+p1CLSqNRUF+SmWp2yTkohcykt+t2yTjrzSNMwcnRMncSoqCJMKmVHZY6MDO0nWzUEFi8b+2aVeVf5i9kJsT9Q01KMbJdjZbK+thbbo7JOqqFCJy0fdntyUJkXx93SYRseqZMqOzEaCKwMGLx142ZMCDTccnDYplLkWlkn4e3HR6eQLh6T4qjafNidyxeiB6nJPEWWqffDE83C/MEY8I5rcFydpKfDV1/WSarEdfFY7rOAAxGvo75UuRyaeqikou9apqEoSPmQKIqKEqgMuoyjZjpOkIGurI5KppOaX2FkNRKNur4aOXuhvpU6iXqsXifVhKY210mV1bKIAQaRTCep0qvXSdnJUSc9OaNB+hl0XKkwGVc6jk6Kw98aVBpLJw0rQnH2RjqGTirHces03Xy9Tqpvl2NlEk+OOmnlylXix5vGcQMjJqmkk2RXDSu4LFSCkzOxJdGjsdgYMLj1/IXiuPWoyng5h5vopPJHeINjC1GerHc0nYTDkO47N6kIu6nHcdNGalw/MxIJmhrjxIAJuFPIi07TmEi8OAlC50NjkfX+pHgD1knNUdFVTEA01e1Xr0nMlRD/qKU3Mp0UbSqaOd3cLAxi+a+/i6LIdFLzK9RUI4psiDqpphoph/rO1+ohZeLzpkFHhZDHTCep9VoeBC1loamqxIbppDjljZJQWS3rF8n6I+ukLHPjwCIzvG6F/SFQbGcsczNIZ/Xnm+gktYnSSbF/QgJKf2SCZlhtXxPdHMcEdOWGOin7xXIcd6wxdPNH00nS9/Hk5cGIs+LKlwcDyjXGkip1ElVPtnVatCvi+HRnwyo4PXwcd9t6/gKxEofJedrKOG7sUNdUX4rpMzxSc50US1g7rDKQ6aTynY+lkxCa9Aw0gptmY10A8iiOoEUjIYM0QBNZGQRmKjBw6/kLeSZ0GhVfFouATiINFQPXXCddbLCFnwGNwadBqV4ZzCNbHswYffLocTbQTI7HJi1Wdoouij+h0XlYGUx4yWIjGl5hWDUi+42WW1+NnL1QX8q/qiBMLFuVA+iYady/JjQ11uexXpL4kIVWVsvZ7R1NJ5UzN47S7rzdUcMmfXb2MjdjZzD3UxO+6nWSUiz6kxTeRJx17JyXW8PKnxgZ3cwRFZthOimbb579YjmOO9v9ZmSPuqZd5leycR66Z+1WS4pcHbYx4rhjMmUyc+XwliaysRqdpCpMt/4krKPz5NFjTSdm5KsyYJCkzBxCGh0vBzqkKp2kV1ZTKJsznVS+87F0kvJAU4dIollo77NwgSw+SRlUjgaIdhhTsuxPUk2qOhFrWT48769hfNLy8EXxTZmskx27aE/CSifZEHB5MR71/JYPr6cCK4OwUB0pbzIw1hVqqhEay1gG6quRsxfqG583HW47h/mTst7gcik0NavPlWuqhKOaKVfLkRj2Ea/fxJ9Uzly8ZfInaS6z5kKesczN2Dq82EFzf5ImxGWNY4zgyRrTcjMnRkY302JK1tQYfuV4RfkeVqp2iMvi1eL1dW/D2mUVlUxTLgd/km51azBTvtJYUv163DOC9y0xxhhjzFSYA51kjDHGGDMVrJOMMcYYY6pZSin93//6r9X/9b/98ssvv/zyyy+//IqvpZTS//nPf2LglV9++eWXX3755Zdfy3/97XE3Y4wxxphqrJPMPPH95fbH1fa078IYY8yiYJ1k5okvDzY/37s/7bswxhizKFgnmTngV3/vw+Vr+//69/6//v3jzbtp344xxphFwTrJzAFfHmwikg6u3572vRhjjJlpPt25+/Xh00ldzTrJzAGf793f/9e/vz3b+nD52rTvxRhjzCzy4807etT7//r3r/7epC5rnWROhK8Pn8oDdJyRMl3n/blL+//69wS7CObU+PHmHdn34fK1b8+2PHg6Lh9X21jBx9X2BGt/Y2aTIxf4g+u3aSy+PNic4P1YJ5nJE9tCXEE/e7tTvI6ZIr/6exK4ZKh10lh8vnf/w+Vrv/p7v4vi4PrtD5ev/fY2kebscpwC/+HytY+r7c/37k92us9RdNKHy9fcrTc1IOrlB3p/7tKwyfxfHmzWhBw1v46ZWRRbxot4fOukhvwuinLqufo1Z5VjFvgT6olZJ5nJE70+Xx8+/XTn7v6//l155qc7d2scpM2vY2aWmInfnm3hF7ROagi9av1Lv8K9BXNWmc0C/0cnUX81GQu0TjIT4Vd/7/25S463MOYIEMMhd+zXh089y8GYk2AppcQo4LAQcawxjvZJJ/3s7RKe+e3ZVhp0HH+8eaerSU7hDXt/7hLn8PdXfw8PAe41dTF/9nbxtr0/d+nzvfv4G34XBUqOqoH7/HzvPkpTj8B9OoolI0ZDk1lQTtLfRaEYOmW6amSUPrmZBpMLlK3xo3hxBozJ35+9XRUPFSRNUvjx5p2yUoWn8jpmjvjV31OhUkkzzfn68Ck1rewCkyFVsT7pJFuTmSzD7Pfbsy3Nz1ATUG5Taq4QF3yhcaGpIj5JAkOllLL94fK1g+u3Y7ujcs4XJQwmxRLPcHD9Ni1cVoUxUYVITHnD1Lx9unP30527JJaiNRE3emAu+P7cpa8Pn36+d5/zsW3EkBQP738Xxftzl5BNP968IyCLZQble/i42iYVlBz8LvfAlT/duTvBZJprSByKGon//eW2jv/s7f4uig+Xr5FrH1fbFNmfvV3OpGiStmgsiSHWqIhBc/qI3CcXWET768OnZC5ZRql7f+4SP/rlweaXB5tckFlRfMR10MpcJ+o8M/tQulQPUsCmfVPzBDYVTY+6UVZJrSidNNKaMquc6sOZWWeY/VICKZaf7tzlYGWbklLSFRA0sdXWyVTyNDoH128TaEHjQoml+eA4ZVs1CXpLjdSJ6CSQ4cWPv7/cVq9FH0knYYqY7sH124gt3R83TfPMYxPHzpy97y+3+VdSlJMVh5V1njB4pKgaYyXH95fb0km0vu6zChJf3UoKWUrp42o79jI/rrZx9pQzWl2Bsk5iPkJZJ2n5bGn8NDAMyvTXh09V5LgIUxW42/gT6knbFTGPUId8f7mN/fKvPb7Nkf+VlgY/UApWmemkGmuqtEpjahhmv18fPlVoqQpYuU3RFdSCqNr/uNpWp5eTCeKmwNNM/OztZq38z94uTVh038QxipPyJ0GlTkola0yh+aSF49NPd+5mk/eiTtICKvuHB+Pwc0SdpK//7O3y0zqZX5GWSiEn4n0eXL/tWjiCd21/MHfgy4PNchmqLFhZIFpZJ8nDX9ZJAm2k6/AV/srjqOtQnH72duN1vj3b+vrwKT5Yd3/nDvVwvj58Shu/7zjucaDxoAplH+gYBVHWSfXWBJlVGjOMJvZbLmDpcJtCo0N3vVJpxKEhlV6coPEj3Qn+J10HN40UyBR0UhoonrJOqifqpEo+rrbj6Fj5ZG6J95/u3NWTV+okM4xPd+7ixmMo7Wg6ieKb6SR9t0YnpcOdDHyQfAvprHKF0sU2sjgn7i1ex8wL9CYpgRLH1knNUTgBwYWVOolpQTGOe5g1xRNsTWYkTex3pE5i7Ax9U6+TQM6XVPJLIZUynRSX4WbkaoZ0UmUcd/atGBaTxXGXDb5GJ8WTo05iESrHcdcQF7D58mCTbkF2Tr1OUrg9q6MeRyfh0/pw+ZqcsZlOwpdrnXRmiO4QRk6tk8aCFCuPu4H8xJlnd5g1CVuTaUIT+22ik8rjbsNOTgOdRBxtnK21P4iBJlxH1yF0iXgmpnzNkE4qx3EjmMq7u5fjuBmeHKaTpMCiTsoSOg75leO4J7sc51yDItFYcqaT5Oes0UkUWUKwFWCk02p0ksxDNfJ+CNOLgfxpoMawDeuks4Tmp/zq71knjUtW/Zarzf1BZEZcYGyYNaUqqzSmhpH2mxWwcpsS24gmOonWn3G0+BFRd7Ty0S6iS6V8teMzVCdhS7zPDFUD2+U4bk6gCZRqSVVx3KnWn8RzxtRHKtLGx7AYfstx3DUoGIh/M52EM19zCiLoJKQ6Yuvbsy35gXRatAEEK+9lUXH8jksdXL/NlJxykcuWHkih0FOKJpo25jSgalNQo3XSWGTV78H122V/El1WqkGOD7OmSqs0poaR9pvppHKbEtsIWpB6nYQyK39UvpNKnRSjdCbCH52U3X1ZJ8WOC6cNi+OWP0n3WhnHXaOTdL5OxskW/UmaGYcTy3HcwyC5lCZZfBLaXwsHRFST6hzyvexPisUjVr5kSpxZE5fHKBe5cghavH5cMMPMEXGdDuukccmq38wK9sMyAaoM03BrSlVWaUwNI+230p8U25SsjSiP9pR1UnneXOWdlOOT9mdk3xJjjDHGmEXAOslMB/occTKnMcYYM2tYJ5npwDLBHoIxxhgzy1gnmemg1Qqsk4wxxsws1klmmlgnGWOMGRd2hTud5sM6abFg3sHpLGJe3qvcGGOMOQ5anykuQH+inKBOYqEzlkqKy+qYacHaCqzhyQJ0NRw/++Iq9Q7WXmS0zIeD0oxZTDRxJ5WWqhkLVuVm3YGRrdikOCmdxNoGtJTUjKf2SGYYWuh9ZAmbSPbxdX7UOmlhUVlKg3VWrJOMWTRYEommhN3ZjnadrG2a7E0O4wT9SVqC8uD67VN7HlNP83G342efx91MOry94P5gMzLrJGMWCtUD2s/jyNCKneZCqY5PMsacING7zm4G1knGmDliKYV+/6lF+BqTwv428sFmW9kYY4w5e2inEUV0xF13Zo2llNLne/e1FXDZJ8ZmQNqI9NOduwwN8unP3m7UWHEbLyI34yYvcd+3LFG0ezxbxem49oWhBeVS355t6UfLm/PxFRZ6/tXfc2RMOjz2ofz9XRTaFC+qk2/PtpQXmWrh/JGLaCvX4rzNWFTIegoJ+xbr+vpF3bN+Litsztl54Vd/L26/6G3FmqM6kx2peSMziV1cthpllobMPNbeupRMbOLbqpszyTD7/fZsS/Mz5DZW5a8zfxcFs4L2w+6rH1fbB9dvx/3a9g9v1UrJJKJRQ2zlAn86lclSGqgf/v+42o6Ww06lPAMBuQgpdBI7yXM+D8B77VObUvp0565E1cfVtmQWV6apI7wL6/3Z2/1w+RrvOc69fXmw+fne/a8Pn3IQDwQ/9OPNO+kkTekiagwJeArpOMtEVUqxU3FEgpBo6HqSlEpWych1+IikrhH+n+/dl9mQ/r+LgqISs/V3UXx9+PTg+m3C+nSrOof9Plkk48uDzXgFCps9T3MBOSixS6mb9k3NDexa/ePNO9WZ7IVO4df26b/6ezQbHy5f+7japgFT9cjfOP+U1sU6yYxkmP1mrTwHs3pbpVRfp4hy8MuDTZp1fmg/bHJPK4Pop98edX8s8FNYP4mmKLpzsEz5IeTv4VFJFPr9Xx8+1QxwBApX0E7CdIZ+vHn3+d59lCaW/7sovjzYRG+qjcR65dWIivLrw6ecTMKRgtJJ/AoNPMJzwefZ/eztfnmwSVJIHn19+BTfjMS4CiK1MMWRuhUDwFmoXsUwnaRJm8pNTv72bEs1sjJLHdyyTqKu5yC1OdbCg/Dvftih2sws1CGoYWTx/lGnBC8g8qrSW6CniplgR3phX/InYVOKnGW4QDWqdZJpyDD7/frwqeIlVBvTuHCQ0hXbYsn0H2/eadwt00lcn/O/PNjEzRFb+azAnw6HdBJ2mAm06HD7dOfu+3OX3p+7pIaNp+XZEFKZH0wpiNNCnSHEltpCukHUntJJAkGmDPhw+ZomFmY6KR1ehGpmxztPE02klMOzPN0g+o3od0oEf7h8LXYO0qiB5O8vt9WXRTZlJ8fMSinRV+Z9ZXySanN1MjAh66S5gOJ0cP22BozKlYwZRuxL4E9F90Qz+V0UWapGE45hEil4hZN1kmlAE/ut7LXG0kVpxIeUFdRys5JJjnS4eUpVBf6k+aOTaH4qzUY6Tr4cGR6KJw1GWGp0Ek0mEofnl47JVp0q66QUWnfuUwlU1kkmI1slcqRO0nuqZvKafCRz63USPn+t1dRQJ+FHzRoAiPYWTcg6aS6gE0VZUm/KpjoWWndK7qKymZR10sH1218ebFK7clyRItZJpiFN7HekTpLzgno700mMMsWWQt6mOGqUXX8KOgmHAe7Z8knSSb/6ezywdJJ8vBqhG6aTUkrElJBSuOOiToox4DU6KTs56iROcBx3RtahrNdJ6BsUc5bXcimN1Enlcbd4Qlkn4aSUQzU7v1ybq7CNmRJmCmjAnZh9d2mOgKJZ02Ch/JE6SbpKOolKPtqmdZIZSRP7HamT4qXKgj6OptGySyfRfM+KTspUXgZJQ5wK7ajazv3ByKUeWApGj6oURCRpBK2hTlL8fNRJUkLEiOmHynHcp7YFzMwylk6Sb29/MJyq78qlNFInxZ9ropOUfQfXb2s2gKixt+aJYKYIvg1FyVgnjQump02Eok6KM4CUqpwf421TmPVCLwinvnWSGclI+810kmR6uXSV/Umq/Bliit11TfiIOqmywJ80S2nQQSl34vXkJI2CtpjOlwbN1feX2wxeMvQoufPpzt3P9+4zCsOROH8tNdNJypUsBXVcAzFyKe07jvswY+kktJGSV3mt08prOmREndQwPol6HwFNUH88v7LXS6FtmAJmumiWSirlvmlC3DsIm8omymSpysHY80mHY0l/9feorq2TzEhG2m+mk5ikppicSDZsp9nrtNoIiVSSHFEnVRb4k2YpHZ5WJv9BWSfpnojtjc9JfIkskI+yIcY0mBOogbCG/iQyKS5SThspf5Lmc3HEcdwZY+mkdHj5ipjXaVBGh43PxnOiiygb+qwcd1PGEdsUz6/USZzcMAXMdImrpFgnHQF6m7KjuCjGr/6eJoHG8zVmEeOTVHPqOtZJZiQj7bfSnxSXThRZeLHa+mxlvuxXYvNUWeBPGu9bYowxxhhTjXWSMcYYY0w11knGGGOMMdVYJxljjDHGVGOdZIwxxhhTjXWSGQ+tCOwpS8YYY8481knmEHGB+UolxLJY2h93Itcsw2IBWtxhirJMdxJ3GDRjMTu5OaccwYKMmTVYlkLLpcbdtGYc6yTzh9iGsYBWeV/3cXVSk2tmxF1otBrTVJqH8p1YKo3L7OTmnHIECzJm1lA9oM7SHC0BbZ1k/hB3gGHPtfJaXuOOuzW5ZgbLs8aFT6fVspbvJC73Z5owO7k5pxzBgoyZQVSSD67fnq8loK2TFo6a8aPYT/368OlE9gY5wjXjV1j//kRb1k937pbX1y/fiTa1dhs/Fqecm2ePk7BKY0xzllJK7KuyP9iLzt3lM0y2t8xJ86u/h/9AO/V8XG2XtzqfIr/6e+xGNO0bMcYYM4sspcG+tr+LglYta8ayzdd+9ffo0OBCV78wii21Or+LQifHCEQ2WC3v/qYdXn7196Jci+cfXL+tm1G4AxseaaNcbY4rB3XcRpdhI25yEUb6tXUO0aA8OFvjkUoxxzmH3aHj1mw1WaAQXSWmxBDBelwt+wjI9KwspZR+9fd0e/HnKhlWJlMIgI1eNG0/xO1xP+MmiGnOWLlpMrKtr+JeWuqHZLtTsxE4hfzzvfv0UrQ5I3a6CFWfmQjD7Ley8leVHs+sqQGy4p0OV9qxB6sRfJ38uyjUKn2+d//zvfsnVLcspZT2S1vVxjOiTpJZ8i8pgqZRe8ND8hgfV9vav5YN4X8XRfnkX/09tsfDvL8+fMrJ8Qa4K9KF9xwn0fnKlwebOqi75dH0hkEWMjhGmJ5VcCB9vnf/4PptihQy4uNqm9JGyhNSR+r9ePOO5GKP4TQqCyjKn+7cVWR31EkH129/f7mtQhV10qc7d2VgSBaKyu+i+HD5moyBWx32gMPKZDq8N7WCYdlu/eNq+9Odu+/PXVLBGCtBTHPGyk2ToepXhhZ1EsWY2FgsXRUsHQYGi2k/6BiwizsXsVQyIxlmv5WVP9X4z94u31JVryvQfMh/US7eXCFW2lTF2ZWph9FYXx8+/dXfo5yf0ID+ofgk7iALEow66fvLbYSUmjdakW/PtvQt7fRLe4MG5FOeufJkWi90Es25guGxbalIbR4qdE0AACAASURBVH8t3bofZtBwh/pFbTWv5vDLg01VE0iHk0jW2YE6FNWPLvn68CnOP0nvcuLgfOJNGp4FHOciWfXNcYmYsk4ixxFS1Oly+VDjo66QWTV1+rAymVJCjvMRHZovDzYplpQxTvi42h43QUxzxspNU0Yd8UwnYUEoIUovakle9sxhTxnGIt6fu2TFb5owzH6/PnyqIqQy+XG1HX0uNL58RWVYiuLjajv6mSjelFLqZ6LxCB79uNqWb4krIx70OtHJDX90Eu3ZwfXbWRWWjbvhiUEGpdAmCUmflBI9G5rqOOhTebK8bcwbjKdREfzs7f7q76mRFrReSiZa9C8PNtGYmU761d9bqGAs+pGqMZUOkczZRjaRhtI39VmQhugkwB+TfYRe4Rdx1eg2uE8MhvPLxSz76WFlkq9/unP342pbPx0LgErIuAliGjJubppKyjpJFqRCntWcikDgX61idead6GaCNLHfWPmLWLV+ebCJhCL8Rj4RNRMq3h8uX6PKVWBruX7OKu3fRXHStcofnSSfQWZCmU7C06tP63USDVgKA5k1OqmGeFeVjTRZyPsYiVLWSYsJKiQNSYfoPqF0akEwyYKRWTBSJyFbYzyQjEGOn+hPkhssDp8Ne7rKMknpQtvpVzhHA771OqkmQUxDxs1NUyZ2MjN/Eu7Sg+u3yzopDTFVY5rTxH5H6iR0PJJLioJvIS32wxAev6XxqJE6CU5JJ+kOslUyyzopNoH1OknRterK1Oikmjju+MWROimeHHUSTekCxnGnoHLqdRImgSUw3hR1Un0W1Osk1n2J3tc0cLESJxSDyTSgQOj0SDE9rEzKQ6nZ1DoN91IaYnJNEsQ0ZNzcNBmqRRlriIbG/BX8o3TQa3SS47jNEWhiv0100n5p3C2lJJeSGoW43NqXB5uxZa+8sjhZnRRDqNKgaYln8FRSMGPpJCJC0JKklH5IkSv7IZgpxnHHBqmmkdZgfNRJqg4QsPohjXfGOO5FmBN+cP02Y8n1OokEwfn0uyiOo5OiHlIR2h/EhEmjxFi0eG90kcmj4+gkFjRj3kTUSV8ebBJpVK+TahLENGes3DQZGAjLSxJXJEPDguRBjzpJHUKdXI7j9sRD04SR9pvpJHVQo05S3Rt1ksqhGgu6pop8GqmT4pS3k/UnKRY9rguArEmDUXD+EoLdXCfRPOM64/mjIGMshovXxHGn2kZauiqOu3GfXx8+VYbpzhctjhtIbYWLZZ9GgUJy0dc8sk5S1FGcFoerkug/fHvy05RvQxMZUoPB2WFlEjGkeUBRJ6lUVy4y2SRBTHPGyk0TwWZVeSoklk/LFpS50jPnk+O4zREYab+ZTqIJRpFzJOqkbA0/po5lneq4hku9TopK62R1UuU6k9JJ6fAKB2PpJDkSNKOt7E/SA9fEcdc00vqWbkOr4+BPQqvtD9Z4WLQ4bhGnAWZk7hOV0SPrJOW7ij5LQsSsSYNFKJQFmT9JNnZknaQyxmUZpMhu+MNg3YpxE8Q0Z6zcNBmyGgpq5k/KLCgaqQJKsiP7juM24zDSfiv9SZren0qT08v1sIq3orz5dGR8khr0U5rvZowxxhhjItZJ5uxAX0T+KmOMMeaYWCeZswOj4HGtM2OMMeY4WCeZs4OiXK2TjDHGTATrJHPWsD/JGGPMpLBOMtPn+8vtBVmgwRhjzHwxQiexUOSwdXfKxFn3ce6fMRlxoVGLpLONZqQzcd3rAswaTOSO+8B7JoQxYoROYh1YrKiJTmLNqJQSK0aWV/AzBrTwFTPUpn075qSIa1Bp9XzrpJlC+5SzLbyXoDQmMnrcrfnSZIqi1XKRrhDNML4+fMqGQdbTZ5u4YZOrhdlEedRw3MCYhWK0TmJBzMp9wTKiq5ad2Jt8yywmlJBp34U5cWK1wG4G1knGmDnikE5if5LsjB9v3v14886Kx6SwIYl239tfjI2EjVkcbObGRP7oJIUOVJ6X6STF/TF0og2G4q5tmWkpHiW6drWpNWeq68kWqtqFTRfRNjFs6UWv9NuzLQWPl/fq0/YxXHwx4xMZ5CqPn/7q75FT5GbcYUe78pG2fOvjajsbKauvQMkILhs35dFPfH34NNsbKG4mmA5vqRYLIQFw5CzbG2dXdrU+O1QWM9OcSvtlt81s0kylXeggBig7yvZbVLU5rpmbs80w+/32bEvzM9Swqo3WmRQzdtL88mCTfd9iu1Bu02eNPzpJuqTyvNhE8ZByMjEnjo8+rra1Ubz2aU+DlIrChffs1k5yK96Tk7F8LJz3cXPsLw82P9+7r5O5Ad1Y1EnIMvYu5qcXTSrx1FRzMfF/F8WHy9ekSKgc02CS45cHm8pKMih+pHr5aDrp4Ppt7U9MDnJc9hNvuKyTmID54fI1nJ0sw82vYGzc9gmkpRmbYcXMNGSY/ZKSv4viZ28X388wu0D0yLhkR1xW20hHnTSWmZszzDD7pThRKj7ductBBP3P3i7f+nzv/u+iUKGSR4M6/1d/LzbflLfZLGb/6CTMD2VXeV7USbSgPDP+ANJIKfL53n20JGoppUTn5sPla4hKSStdCvlJZnBQUgkploKS2w/bvH99+JSTuT3uM+okbpJff3/u0gJO5ZCzjeRVtYiQZYbLwfXb/Puzt0utytRFZTEFQ96aY+ok3JDaz5yLf1xtx45LjU6S7zP2sH+8efflwabu0DppRhhWzKZ9X3NDpf1ip+rZYxqVdkG1rC57KvmTZM6qNsc1c3OGGWa/Xx8+VWOqBiKu8UuFH4ufyhtN9q/+3qc7d+UonWVP8z86iUYxGwGJRJ2EEwjLQQzSJtGt+XTnLpb86c5dXBF8Swc/rrZjD0a1wKc7dzV+x/1QmUonCUSr7odGnTwr6ySt3bK/qNtZSL++P3fp+8ttJT5OF5QQB7Nakqz52dvNCga6k/dH00maX6MFddT/yC47bNwNfvZ2FVSnPooebTLJZ47HsGI27fuaG4bZbyQzjWgXfD1+JTu57E/ieHMzN2eYJvZbqRxU4Use0TeWNqKu/vZs6+vDp0TgzGwDvZTCoFhDnYQwkiqUTsIgUS0H129HnYQF/uzt8gb30rB7yhY6K+ukFHQr4kzZVtZJRon//tyl6GanZ4CbTWJfiUY9y3BbpU7CcXg0nZQGGff95bYuzhtObqiT0qC06IQoAY+XbGYy1BczM5Jh9hspm0a0i7hWWTYpB/uq0UlNzNycYZrYb71OAmkGlcasXZjl/aaWGNLmRhvqJBJO0UKxJTu4fptBNwxbOklJo2EyhR+V47hjkFcapZOyk6NOimM0ixzHTWrsl8bdYj8Vn2dZJ+GlK+ukOAYa07/ypyt1Ek7B7OKqso+mk6S0rJNmh/piZkYyzH4j9TqJ98Ttpapxt4Prt7OwzjSOmZszTBP7ba6Tvj3booc8ZzpJgyzxVe46yGBkTiyq9LsoYkuGSJIDLeqkg+u3CQdWLFSqiuP+9myrXicpPD7qpFiJaCBPnbAsjnvRrD2KlRTc7CklPH8kfmYAyFnCy8o6SSmM13BY+VYVz0Dqfgh6UJh/vLgyaP9w4KrKWyyfEtnx3lBa1kkzRU0xMyOpsV+RTQXN7CKrQnUycaIE4WpJ7qiTGpq5OduMtN9hDURZJxFaE8fd5kMnxX/i02Yx3RgJEyhSSlIh6XCPP05JS0EnfXmwqRCwOF5ejuNOtf4kZZKMFnEaZ2pIq9KgOo47q2fx+fGe5CovppAGBUCT88tmQIwR8aT1OilOS86GyZixGDWNFJV0kjT0/mA6JOUBA8vujX8RVZNJPnNsaoqZGUmN/YooYsp2kekk9WPRSQivX/09Wq9MJzUxc3O2GWm/WSWMNwTfhA4itnhPocp00iwXsKY6KW7MFEe10mGdhByJ4diKT6Kl5Fsy9co47np/Enmm+W5p4PmQPwlNpiOO45bI2B+sX6XBx7hESlknKdnLOkk9gP2w1lElFCSmJVMG4lovWdWcwjgp+asFnKSxJKGUs1m28isLKIhnlppiZkZSY78iW7cls4voGYqVp0ZAcBvTj406qbmZmzPMSPut7EizTlK8SBa6k62fVFmwZ4TR+5YYY4wxxiwm1knGGGOMOQ1wT87X5p7WSaYah20aY4yZIIob3h8ys342sU4y1VgnGWOMmSyKSJ72jYyBdZKpxjrJGGPMxImznucC6yRjjDHGmGqsk0wFR15GgQVFU0rs4ncCt3ayLPL6ESeHZqprOz+vC2CMaYK2R0thF4dTxjrJ/IPWN9LrCHKBRURZP2NedNJEHtwMo7yJkHWSMaYJqj3UxWKtr1PGOsmkVFrL7jhyAfk/Lzppgg9uKmHt3bjIoXWSMaYhivtm67PyCawsfaL3cOI6iSVfp7jO5olu9cXy3yd08dMktls/e7usq340ufD95fb7c5c+3bk7Fzppgg9uKom2z24G1knGmEnx6c7dk26Fl1JpVfvJNm9fHmxOd6etg+u3Ty4RF3m/Ve1mwL8xKdhQby500jC0044KT+X+o8YYY6YF+xKe9N72/+ik+tgodnBDRUXN8bsoNMjCBl4pNDD4WrRpi/bt4l/+/urvla/Ap1zk/blLn+/d149yq3HvGK1YpY3AaMy4PuEyjGjW/JY8e3LrKZCCrehwMNAVZp+jX/2930UxdW9ZEzIxF5/342pbezbF3Dy4fjv2+JXsGpNiYidSicfPfkU6KW7QlgaiXDtM/XjzTjdT78U5fvYNu0IKXQVtEcojs0s251gnHZlf/T1tUH1w/fZJV2pnj5+93ZiA9saZ02SY/bJJOdWpGkHt16YzY52PJIhbuMYKXF/J9pONm8NmXzkd9/8/OqnGKYIU4FaQL6gW7v79uUs0tKSOEoK/NDOcQAvEHsKkgsRQ3A8P/fH+3CVash9v3n2+d5/trMkqRA/N2O+ikE7iSNyg/tOdu+y3h6yp+S3aP7KTrXOVZ9zzlwebkkRkzOd792lB1bLOLDF/fxfFh8vXooKRQ+jjalvyhacj40hhJIgmK6mgK0mH6SS+onzhUqRhOfGHtaDHz75hV9AXo+z+8eYdE/e+v9zWQ1knHQ2KnHZR/bjaPulggjOGtn9WTSvbNOakGWa/FEvahU937nKQVvhnb5dvfb53H1fFjzfvPq62vz3bQt+otld/Ow3aI+pbNbKf7tyNQdyc9v7cJb7yq78Xu7Inx1JKCU2DMCxvCv3lwSbjfzyPnE/fX24zpiYNSKqRZHI+qQU6uH6bJ0ddfXmw+f3lNv9KjXKytGR0M9DmkShozHhyGoTFcJzT+IrudthvaXhI15QilqRNA9cUOokHRLGd6LjeRIgKhlRCPn64fI03P3u7KBjlckopPqDE/u+ikFxQD6NeJ8mfxJn61veX25WJX/kIx8++YVdIKaG0+Ig7jLrKOumYUMZQnEjP2XfBzhQ/3rxT15G+QY2lGDNZhtnv14dP1fCpFUYhcJAmgOKqppw3+PXVj1Wjo+63NMDne/fVT4hSjKbq68On0TV1ciylQd/6+8ttmrQsrARNtz+YqML98RGP/eXBJkaLTiId1RbKpLWGSnSg4bj78eZd1nSBvM38Kw307dlWWSel0HIfXL/NBWn/mvxWqmqq0b9KEGUz8lY/OuOBOFHB4MtBtmdClrqYk3lSnlH1MgIrkwsjdRJQmikP8jDFm6zXSWkS2VdzBR6K2PP4gCwZEM9pkN7mEBQMukmkoZv5cZHh8K8T0JwaTey3cr82NQFqN/FffLpzFyVAE/BxtU27I/eSmgZVyzgjYrXMPUTX1IkmwhIPKeGiwQudQTIhIaXj+IjgD50ZW1b66CMbv4+r7U937sYrZCfHBc411pZCo1i/o17USSN/q/JuKRzDrp/mTSeRiZRLuQk15ITvTaPO5KaGzN6fu4T/pqyTmJk5UifJPdsw8SPHz75hV9AD8kYDeWmgk3719xjssE46AnJeUqjiKKdpSNYJcQKaU6OJ/dbrJEBFMI6m4QU64eoAlHUSPprvL7djTc4YVxqMQZ+SToqU+/rRP0QIoVIkC6HSA0vuxaarMo673OjW6yRVFplOYkC0HMfNkCJfGflbIxvachx3KonFGSSLT1JuapiSR1aMszx/USftl8bdQI5GuUk5XqmT5Eo8mk46ZvYNu4LsFu0Yn4KkkB80mrRpSPRHMkbvZr455fHfZJ1kTpEm9ttcJ317tkWMBzIju1pZJ9FOpcM1uSxC4uQ0dFL0iJT9SSSTQi8znRQbj2yk5vvL7ZgK5ThuYkGGNX44MPbDxsJqz/gKd6UmvxzH/fnefcVxp/EbWg2RkjjlOG5qrrmI447pRqIpi/XIxOWQQSjCqJMyX6guLgFB4LwyS0FCCi/bD7GoMZ3VEkxWJ2XZV3MF4t7wovGtzMErmVgelTZNwG+PeVonjcWXB5sfV9txPkGyTjKny0j7zXSSWpyyTtKkrqiT9gcz5jKdRCOiHUt0NdQFQ4Fxds7J8SeOm3EH5IVuUbelAYuok7hRPUDsbX+6c/fTnbtx2nw5jjvVNn6o0ZgBJIpuQOmrccpyHHeMeRy3oZUeUjzyfimOe17WBYhTMRkP1qd6ZMaAVS8P00nlwVYUErMLdWVlH/U7F1EpiulMtkrgDnuKY2ZfzRUYNJSkLuskvLvELcaRO9MQ+oVRMbuZb4gmDsdJgk5Ac5qMtN9MJ9HhpMutg7SbvCfeIzbQBIBX6iStO6OanEhZNVinpJMYTJEAjPP8OWk/RF7TnPBeve3Mn5TCLCd9sTKOu6bx0/k6mamG0Z+kdX2yGViK404DfVb/W5CVAIni8hHFcY9cemoWkMNGqaTiG3WkcpP5NfulcTe57qKa2Q/LBMQCIHdgtC5tzVPpTxoZB3bM7Bt2hWx9jigEKYS/i4KrZc9uGoKS5r110liUF49J1knmdBlpv5X+JK1xqItkKiIuy0LVWtZJcR3jbNSL3nW81MkxyX1L9mcyeqN+dahjcmb2LTHGGGOmyOlM8j8CZ18nGWPMvMMQP91u+5PMmcQ6yRhjzBFhWwLCOKyTzJlkIXSSMcaYk0Czqa2TjDllrJOMMWY+0O7g3t/NLAjMMZ+uk8k6aYFgfSM2oGW19GnfkTHGGFOBJrBPfSXnCeukuJOLPcMzhdYL/bjaZhh41rqksgoWuvSKjmcGrfGhfb9dORwTdkrXSFy2NYKWUGEljmzHnrGwVZqpoLW2p+5MSpPVSbEGjCtEmRkBf9LH1fYM7rXCAqSsPEYD4Br5bMCCK7TiWiTdOumYfLh8TfsElBdYYgdoQr9ZJfVoLY2t0kwL6orKTdNPn0nqJPVvGEF/f+6SjWqmkLdv1haVjrvO7Q82jHPhORuwYG6WudZJxyHuqKgkjTrpV39Pi/p+XG0frb9qqzQnRNxPbBgzJc0nqZOiNWpL0fJpc7GGtTlNtKlwSonYqWwxdzO/xGqB3Qysk45DXEM/pfSzt4vXZ+LGUmmVs9BomXmH3bGmfRdj8I9OijtyHK0K0/r6Wp862yZCzOCgj5k1Tmc1emPmjm/PtmbNH2zMWLDr7bTvYgyW0mBxJ22Gmu3ywc6pcuFyMG4Jh+jBS8QGtJwjnaTNv9iY/eD67biFHP+q7/LjzTuN3x1cv62WUpENyCw6Tz97u+V7U9dKW4yx+uV8ZcxkkQ5mh0Id15iIMiVuixbDNstnpkEOcnK2xU/86fK+fuXykwYRo+zHp1zjILdxcP32pzt3T3QjGnMSxDokGrVpSLRf9R80MIERaQZrPDk6mbS5ehx5x4RjqKw20ipv2ngSXisz+wyz32/PtjQ/Q82rGoV4Zpx28P7cJdX5v/p7jDtlPhpF3XHy1DcHW0opxX19f7x59+nO3ThwSNjv76JgoTO1XvHg95fbaKDvL7fVhkknoY2kihR+SKC39nXXnvZcgVqA9xwn3Tn5y4NNHUwDbxY2rDdsYk9exmDSRQOlQhFEzTALhuM/e7vMjvnyYBOXPhlHlpFZ5TPTwOXz7dkW51fqJMXipcNh/uXyw9X4XSzqx5t32nSZoqKq3zppjqDMSF6T9dO+qXmibL9x2++vD5/+6u+hk368eRdXoYwWx3G+SK37+d59DeFFASSdhF1Hc7NOWkCG2S/tL3X7pzt3OZi1FJQ33lOoJO5/9fc0BoWcQiHgMXl/7hKyie761FexWUoDHVPZ2/vZ2z24fltSETvhoE7joJ65rJPwM3F93BJpMMqOxfIpYis6mciJFCSqvBcppe8vtzlOBqhRlzF/ebCJTuKCC1s746FRxA/yMaX0cbWtniKphxbBKUgpV42ZnZkOx+cO8yfFcoUP6fO9+5Xlh+qY3smnO3c5qKmh+4NliPXp6SSdOT5kIj0oulL7ngk7Dpn90peg46eX/L70vz9cvoaLiI26fxcFlWF0/8dqk+OK1M78SdZJi8ww+/368KncPKr82VeHg2opvr/cZhxDTiP1jVVWqRBiUxJr/ik9+h+WUko0Tt9fbqP1agKsKu0kHqRrwnvpJDWoSixOiEFRsRlGmf3q70knCea76g7RSV8ebNKjynRS9PVlTrKF4sPla1SRCiArZ7FSL/Pk15z55cEmXQeOV+okdVjfn7v0/eV2ZciadHYcnlMmRn/vpzt3mUdpnTRHkJs09hSAfcdxj4PsF9v88mAzln8irGOSksif7txF8cji6NNjsNJJ+giz4id4r4F466RFpon9Vlb+aim+PdviChQz9IAGGfCVRp2kKyiu5sQfchRLKSWNXqWBdhkmKRrqJFRLHIaUj25YFIuI+rGsk9JhC48D8GWdZAAHjHYar9dJaeA7jdKz8kx5EOmDaqGL2A/gXwLFNEKXXTDm18fVNpVyPKhrahKlddIcQQdUzkJvTzYu6h7IfsvlX0kqi+ONKmHqUvVqyjoJ04uO/zQYT7BOWmSa2G+9ToohE5/u3I06KVsBtXzlSg1w+vzjT8oEzTCveBOdhEmrsSQ5SNx0OEEr47j3Q9jgSJ0UT446iaR3HDfEAbIvDzazKhKiJNLAXL1OSoOxaobSKk1FEieOu2XnxPIjlVypk4hOs06aL6JPUQNG1knNifarEersnP3DcUixUxF1UjlYGzT2rQDBFHbeVXfUOmkBaWK/9TopLsSFGyXqpNgizLROirE7w/xJGv4YqZOUIlxWI5RcVglajuPG+Gt0koYto07CjBkuZaQzVhNZHHec6rU4kPgaSx6pk7482KQ8jNRJsVjX6CTVziN10sH129xnWSfFuts6ab7AUYEZWieNS9l+Vf7jlDfppIPrt6n0YtB3E52UfcSlNJH5hFZpMrPPSPvNKn+JdZUxSql0RROdJDfHrOgkzYGK8Uk4eziJxinOKYuUdRKDbsR54Zkg4p0uCwsHVMZxp1qdJEUVx90YzeHK8mCR+o7jBpKxXA9GYqrKdV8pa4bpJLkMI5lOqlw6K6ujCYyII6pcRO1EeekKM+NoZlYa5KZ1UnPK9qvyHwe7SVI6OeqXHkEnxVmu6CR+zku/Liwj7TfTSbTLcR79x9V2XFy6iU6iHI4M1Dkd/llnMq6OEyfp6TytbVOenlced/tdFLSaMc5X8jBrWfcPx3HX6KSvYWmfeET+JLwR+4PlHBzHDdlY6sj4pDQo9x+qNiDMdFJ8levQbFZOLA8iE99xDmO8iDK9Mj7DzDIaCk/WSeNTDi1S+VcVFzs5H8I2JuqZjNRJ0U7psmozXboozLSwTlpARtpvpT9Ji1mkqjikkTpJm2fPQpGb5L4lxhhjjDFnCeskY4wxxpw4uJripg5zgXWSMcYYY04cYmzmbuTdOskYY4wxJ44ioa2TjDHGGGMqOJpO2u31Vq5c3ev3T+KW6rFOMsacLEVRrFy5uvzX37u93m6vt9ntTvuOjDFzQ7vVWv7r7+W//t7odKZyA6N1km6x3Wo1lHJ7/f6tGzen+2DmNFFDuP3qdUqp3Wqtr61N+6bMrLD96vXKlasrV64+efT4yaPHt27cnPYdGWPmg+1Xr9ES03ImpZE6aaPT4eaKorh14+bKlatFgzD1lStX261WGjjK3GSeebaev7h14+ZGp8Pr4vkL0yrQZgaRjF5fW7t4/sLW8xfTviNjzHyw9fzF8l9/83cWdVJRFOg4qbnlv/5+8uhx/RWl/uK3dt7uTPS2zWyx1+9fPH9BfsfdXm/ad2Rmi/W1NYrHyArEGLM4IBhq/C/4aGhZTvPGInU6CTeS/t3sdm/duDnyXmMbudfv45Fy5WiMMcaYyFwMxC+llHD5xNe078pMgSePHi//9beGzHbe7oz0cx7hK8YYYwysXLlKVOssk/uT2q1WJu72+v0Yyp2G+MHarZacRkVRbHQ6fCULR9jsdqXG4vkx7nuj06GtJeolnrzX72sUj5+4deNmURSZ68tkoGAY5eWIMoIETCmRoUpqiZ7dXo8xNY5zDlk/7Cv8xJNHjyXBHaO2sFRad1EU5TksOpOYyI1OZ4qe9tlhWLKol4ILP9aNxkyQqAFu3bipGn7r+QuahpUrVzWOpKY/nhmbnmj7CmVOKe32eqoodDJhSVxto9OZ1sDUIZ2EpWW3gnIqimK31+MBtl+9xjiZ6KvTJGViTBLGzHtShyRQcJaOP3n0mFpgo9PZebvDF5lCTAO883ZHdYF+nUE9YodPI8Hmk3arRSFbuXI1pfTk0WNykABbEpnZardu3CRTJHqolzEJZYT+Vn4lDfKdJpBs8szHxaTSurNahQ4l2h0b33r+wjoJhiUL/2LayTrJnAy0EepOy5NCbU/Nv762xsGsZVGdH6UPV6CZoHLg/IvnL3A+bUdRFPwEJ9PKT2tJkUM6SfenI0g8iSFECf0bVX+oQgUhcfKtGzdpVvUt1k1BMEoeUXvGIT/VjE8ePSb2k8tyEdUFxJjTAHPN2ffdTYWdtzub3a78SegkdA8nZN1T5U7Zn8R35Sak7FZ+pSiKzW6X7FPRd5u3gFRaN7WK+pqqOtSbtD8pMixZKoTbUgAAHaNJREFUZH3WSebkIM6apT1u3bjJv7u93pNHj6Va8Hqkw8NK0X7VRtAvQvpHuY/i52SVZLmmeE2xbB/SSSPn8MeIbB7m4vkLSCLe83WlBZpJ35K/iuMxTVMYrVNyIL/IjEwnpVBNrFy56pnGwyCV5ONB60Sy1kgSqnIQje5Cdp1hX8GnSl5bJy04ZesWUSep25pKJXNhqU8W+5PMiUJtf+vGTerwSiuWTopU6qSUEq6jrecvMPz4EZRLMhE4MzHfTcMoNWeXdRI+NM0J5+tcSoatb9HK6mqZTgIlEGIraqZMJ5mGyP/ZXCdhEmWddOvGTXmn6r/COfJEWieZFKw7ovpBXk96U9ZJUJMsNDbWSebkwIG0cuWqolSPqZOI20khvGmkTkrTbkH+6CRCfOqjocs6iWEdJv/j+FGIVtmvXvZD1OiksnNCOolvOY67IVqhq6FOivMfdb68d7u9Xlknlb9Sdke5zTP1OomO5vra2kang//JZSYNTxaZ5K0bN2Ps5rTv15wpCHHZebvD2FFlMRtLJ2k0jWvOmU5SFFUlUj9lnaQTnjx6LC/CuDopToqJOklKCMeVGuNyHHdZARhBp7OhTlIiRxcrlhAj+Oq/Yp1kRNm6I5k/Scetk2BYsrRbLaIA2SmhsqNvzPFhJIGY1CY6SQo+6qTlwdxMyu1mt6tRvHqdpClv09dJ+Nbiw/MAvJfuqfQn8a+CtWlNx9VJ8nlk4246Et1U8v45jrshJC+On+yjSp202e3iXNTYGVeobM8qv2KdZETZuiPDdNL62prLTBqeLLQ3NDZaEN86yUycuPhLE51E+NFGp6NwZ6JaKavra2voJEWF1+skuUKmr5PKLWjUSWmQUnGWSjaTRYsNxllO0EQnaevcmBZcSv4kTZfjiOO4x4KhsfK8yrJOYnyT85WPWAKDm2WdVP6KdZIRldYtKuOThjmfFpBhyUJPUl3Ecl/XmIkQJ3g19ydpwns8oi70cpi3Xq+T1NDPyny3yaIF0LxviTHGGGPmkRPRSRoLe/Losab/ncQPGWOMMcacHJPXSXiDGadjBR3rJGOMMcbMI5PXSZrbQoS8owuNMcYYM6ecYHySMSNhxqLCvY0xxpiZwjrJTIfydvHmrMKmmCwYwT6P074jY4xpinWSGQOCz1gDgmWCjxZ5xhzm5cHWnhO/TzNTsIkmcYpPHj1mtVJzQqgHwhLeXo/DmGNinWTGYKPT2ex2afDYnvNo12G9DS0/ONmbNLOG/Enra2usQTftOzqzsDMB3ZiaNauMMc05ik5iM9SJ34qZfeQHYrzsyHvquRJfNFgzdjlsfGQmDqv26YU2tYkZc0yOopMunr/gTUKMMWamiNuBs2PurRs3rZOMOSZLKSV2BVkebDrLItrD2Hr+wuEFxhhjjFkEllIY0k5VG72llLaev2AZJNZD0mJIO293tA143PqNrkx2XBGFGnNhopNkGbu/KQJRv65LsYuetq/XT5f35yPwRRun1Cu/M0/MJo167PZ6Oqh4EWbpy1cfFwhln2flaVwQa7Pblas/jqqwj4/2mlYuaP/nWzdubnQ6Hog528jeMXk2bY19M0141JlUR45BFpUmVpmGKeyHdeRpFsaYyFI63ByWQ2tp7bRR5cXzFxAxagXToILjPfuhalvcdqtFZada78mjx3zKPGH22MO2pZxWrlzlPcf5xc1ul2aVg8RIcRs7b3eiTqKCYGtinmhhpRKz0mJiaqpaPIi7nkzUFrblDUo5baPTuXj+Au+pqVFais7W7z559Hh9bY38xQ3JpVDP5JFj3c422mwc6UNXp91qsZs1MygZx0cNYMjsN26dlIabWGUaYs6xu+g1fo05JhX+pGxYbX1tDa2DyeH1SSnRyNHmFUWhPeR1Dm2hdhJWrbf96rV0kjwNm90ukZ5qvOXSiGGJ3CStr9QbzXnUSbdu3OT2UGyL3BJvPX+hxkZJVHkwBoFm/iQ+vXj+gqbS8BUyDh+A6m6+Qi7v9nroJH4lOhqnvgW0OQXI96xc4ctUZ0zFTG4n+5PEMBMblob0f1iFYa/fb7dai1z7GTMR/olPinVZ2fWC7mH0jWnhHCdOcLfX2+v3pZPSoB+zvrZGk5zppBRW+IjhUGwGx7/SSfEeohuZioAqoKyT8Ht5fk1GTKLyQYpBdOBHRyMz3TRCp+vwdSruFHSStDJv5CrQxRk5dUO4IEgil5Vx1El0ujhunQTDTCwSTZX4BPVvvY6rMcfkkD8pDp9FaO1SSrhndEJUIVEnYaK8r9RJZfh6jFUqn6wKAj+zKtyyTjKV1OukFCIbOBIrX/kRIX7l4vkLOh79SQpOqtRJaUgumzNMvU7S8C4Vi3USDDOxiNJQ8Qy80fC6MUdAsaQL3rYupcNyh+YtupTkOcc+FZPEF+VgiDopdmKiTlq5crUoiso4bsXE8K16nZSdHHUSJziOu5KROomEVWy1EpbRz2E6KR5XHuGdoopfuXIVaWudtODU6yTGdllFGv+Ti0cabmIRpaG6OgpOsE4y5pgspZRiBE9ZJ0mULA8WUG6ik5YHE6kUt7s8mMhWjuMmtLNGJymoJet34qUnpiqOG5bjuBd80WdpnZH+pJjsVL6b3W671WLrCX00UielwUBq7N0qF9RNcUO4CMQpbyP9STpunQTj6qRbN24SI4GVWScZc0yGjrshTdJgkIt2bvvV6zgwN0wn0SOk0ZWm4cjKlavlOG6FN1XqJDXkqgviLTF3hp+QmHMcdwYpL20aP6rRScjNzW734vkL2S4lTXSSJjrpVzIXoBvCBUF9lbF0Uhy+X2TG0kkEfdPdLUccGmOOQMU6k1ruKPMPUWfFOO5hOgkdE/1J8h9oysby4Tjuen8S58c9U3Epy5+kKSGafOc47oj8SeWGZ1h8khJc340p2dCfpHWwMp2kH1rkMe/FYa/fr9mmpjI+ycVDjKWTMmtlibLTvFtjzh7eB9cYY4wxpprJ6CTcA3FOr5lr6NnHRbSNMcaYBWQyOonVlewnPzOwbnKlh1/EVQOMMcaYM8lkdJK2H7JOOhsQB1of3WWdZIwx5swzyfgk66QzhnZIiBH0wjrJGGPMmcdx3GYolbuRN6QoCubd7PZ67FF1Endo5gIXBmPM/GKdtCiorWJf8XarpUn7lWjoTc4kze5mPK7en8S6lJzD2ncTfyIzL7gwTBYtq3Hrxk278I05aayTFgWW3yRAe6PTYXnP+vO18BVnsr52SomRuProJcmy9bU1lgae+BOZecGFYYLEGTOscudJqcacKFPWSY5xOTX2+n2tvdlk+U3tNYE2kntJTibe1KwEwVqgXurTJBeGyRH3aLp4/sLF8xe8arkxJ4p10sLBaunjrnQV+6y7vZ523Jv03Rlj6oiWqM1up3g/xpx58n1LTrlrYp10+mx0OhMJpGWrvuNfxxhjjJlZ/tkHl2gV9gbKJjft9nry9LZbLfkh4pZh2rgtG6wBLVfImfH60klRq3FCtlERDgxdlkF6LRjN371+X+79lStXFeGoeJqL5y9IJRRFIadI3NWOn9CDcDPzHgGgBa7YGFiZyLrbK1eusiGxHvPJo8cM0l08f0HJGPNIsUrp8P5TcStA8khh4OUsNouATIl83+h02HK7XBh0JmXG2yTDztudOH+Cg9oxk6BDdpXONsGMu2TyKVsmkP7TeRhj5pCllNLF8xfkYKCB1MdFUaAt0qAWU6XGhCnaSG1Pvf3qNc1tjC5EJ7E3Lfuhykqlk9qtFjbMd7dfvWZeTLwgjTqXZSv7jU5nfW2NKkNiKO7jS41w8fwFZNPO2x3V1CgGTm63WlQoqppJB+6WK9fPDptleJa40620Kcm4vrZGVjIRSVsXp5TW19aiBpKgpJEjL6STtJkxHxGxW5PF00kOc7pQVJ48eoz02eh0dt7uVBYG1DzlZ+v5C+ukdLgGxnj3+n0MDWOkGqS623m7Ez300kmqkPmUjvE0n8qYuWIppbT819/SSaqq+Jd2Ti4iFElKqSgKzHKj08FcUUtoKdWM9G8wTrQUH+n6fITLKjvInfDTm93u+tpa3Nn+1o2bGDxyZ7Pb3X71mn9Xrlyl/eZkdbxih2zn7Q6tO7+r51LVjD7jF/G11M8Om2WoZ0mZvX6/3WpR7UqDopMkYUlYvquUoaolU0giaSnpJLJYWUZdXJPF00gMc6pQqPRSs11ZGOQ1sT9JbD1/oURQBShH+HLYBYHkwj8nT7+849JJJLJ7KcY0559xNyomDXVFTSD3gJrJNGg119fWaHTxOmi6L1+5eP4CCoP3nIxh17eXHNTN0PRyRJUC3qmyLxrHSdRJuuxur8cN6GQeQVoqBZ2UwiqLt27cnPdxN7KJp5NOklLkTSaRQSmTBl1buYjKOikdTjQ8cDVZfNJPbWYHDXOX1/uJOinupW2dlBErQGCxj5hK9Bulh3hP50ca1OsyGDMW/8RxqyfHm6yxjI1f9CfhoqBFLOskXOtSM/Rg+KiJTuK9zHu31ytXExnZ2onlk/FX8x7dxvtKnXRmUG9S+lX+pOVBcFITnYT/KQ30aKVOSoNEln61TjKiXiep5FB4zqQxHofKCjAGIaXBImfSSXGswJhxiaMxi7yiab4uALqkMspPK+jwL7FKWCMe3Uwn7bzd2ex2cVbJVo+mk4ibidVEZRy3PCVQr5PiyVEn0f06S3HcKuuaRayAMw7S6cRHWKOT5O2XM69eJ1GKrJOMqNdJOCzX19Y2Oh38T9ZJkYY6iUXPqZy19LnjuI05Mv/EcavRWl9bG7arAM1qbDVxF8ltUNZJ/Kv5bumoOgmZFS9bjuOOkTcQ74Gw4nj/cpJtPX+huEiOENScxXHP7xQtRcQvD9bX1rPQ+4zeJmVN7NxzpN1qbXa7m90u6Rx10nKYuITeUimyTjLRYz3Sn6Tj1kkiBiEoAdX/Kesk3tfEcceOjTGmnqWUEn5azT2J8/Czs+OaZrSOGueq0UnRdLPGOEo0Ec+nLohjdsPiuFOtP4k6N3pH6LZSlUgTcISY9DMTxx11Ek8UJy0qx7OsIX0YYtMRdFJUXSnMp+PrXEceROsko57MWDopjowvOFRK6rZxUKJnmE6Kq5wsO47bmKOylA6vkKTmrVInoY10AuqKf8s6Sa8oMrKP4mofItNJWu9nZBx3jU7S+ToZURj9Seqf8SBnJo47W4kqLu4Q1zsY5k9SiunIztsdal4SStfXwlfDVLKwTlootINype6pjE9ySEQkLlang/LjxlSS22k5RIXGkx3Hbcy4eB9cY4wxxphqJqCT1NdxN8UYY4wxZ4kJ6CQtqONgAmOMMcacJSbjTyL0xzrJGGOMMWeJicUn2Z9kjDHGmDOG47iNMSdLURSEMO72eru9nleINsbMEdZJZgw0u/jWjZues20asv3qtfbDZjWvad+RMcY0xTrJNIX1pbQ5eVzyzpga5E9aX1tjK+Vp35ExxjTFOsn84daNmzVjIlqMlLVDL56/4Ig00xCW8o/LlpqjwRKvx1lQO25LYIwZiXWS+cPF8xdq6t/oPdKWuqdyX8aYf2AjgeNsZGudZMxY/NFJjKRo24q4dWXWBdTCkvI9ZBuGmHlk6/kLB44YM+NsdDrHDIS3TjJmLJbSYUkknbTR6bAvGzuexqBd9j1ld1iORJ202e0q1FednriFXLvV0nHEGWfu9fvax01e+pUrV8v7Y7NDGeqtKAouwnHuXxtA7vZ6rO1ESMTCxtOQZWXVy/Z5GkeL2wYrszY6nZ23O0Rwsx/fZrcbN77l5LhVnxeJMCJWLxudzkang6Vr/0RVHTqTspTt8LrIqFJl22/qyco0ZLNbLBpFhZ1ePH9BtV/USZU1sDEmspQGu1RqT28+uHj+gnott27c1G6pKew/v3LlKkekk2iPd3s9Ije5Au+1c/WtGzfxW+BAxrDZ+Bplhp1L8fAea0cJcfJmt8vJ2me33WrxK6ph19fW1tfWUAPsz7qA4RHkLEoxxmKTpNqC9OL5C+Qykoj3m90ukpRvtVst3E58kezjo7i1rXWSEbTlTx49Rvogu9utFm0z5YfRXtQAdrr1/IV1ElCpYrMYHYZWTsOiKC6ev0DfcuftDqndbrWePHq82e2qPpdOqqyBp/ikxswmf8bd5B5Igy3fNS1lfW0tjshIypR1Eu0oB1XNbb96TeALX+ENWkpWStO7/er19qvXG50Os4jpANEMy8MRt8jGz8HX9/p92b9+erPbRSehsRZzXEm9eWpVZdb62hrKkvQkJdPhLcfp2ZNTckfxBp+f+v10arWruVs4kwY1iV7y8sr1m1KSwlZBtT8pgmeIKnGv38d+K9NQHvfoOabeW7lyVT4n1ZOVNfC0HtOYmaVaJ8lJwEdYafZNXAi8r4xPUjXHBnDYKlFNurga3ZUrVyWwcP/svN2JOkmXxZ+hChSbX19b23m7U9ZJuMrUri+mV5naEI/R9qvXMbPQRiT4Zreb5TIdWWrbuHISnicG7GJNTV+WBOf9Yia4KaPx8fKyW1EnxcF66ySBzZIglZVt9OamlHZ7PbouaVCxx7G5OO5WWQMbYyLH1Ul0++jxZCdkQUK0uOtra1EnVdJuteIwX/nkOKyDU4T3ZZ1k0qBPTy5sPX8R69lbN25SvUrlZN/Faa9/tQqOqteok9qtlnTScgjzNwbqdZJadHwhtmKQ1wdDrqxsM52UBompf5FZvHcct2lI9FAu8sLCRxl30/moH6Vj1h1RNRdHbRQnFJcrzKIIsw5TvU6KJ0edhDPDcdwpjH1k4246jhiKA6miUidtPX+Bks50Eqstb3Q6CzvEaeqp10mE16yvrW10OvifrJNSaKu0GMcEdZLjuI0ZSbVOSrVx3PF8NcBxLAxiNYePQUZIdVmOIqSdrtFJqjKiTpJKU6y3BtrKcdwL6FvmwZWzSl7lOMmS6SQFhJV1EvlYHndzHLepJE55G+lP0nHrJNC8GdlpvU5S53CkThpWAxtjIkN1UuW6AJq2pvM5jfkUmZaK1Vy71YozKbjgsCjCGp0ke47jbkzIardacSSeyBvHcaeSTmJVhTSoJfl0+9VrAsjiV7JZbCklcor3mp2kj3SmWzgT0VzasXRSHFJfZKJOIg3rdRLWlw2uRZ1E3GFyHLcxzfijk2SH/Fu5zmSmk1jJgyGbuD4HZDpJKkphxWlIFGGNTtL5OqIBIPmT5HPaev7CcdypNOco5hTeOM0NjL1JPoqrIqXD1XFWYOIsOVe4JiIzrNQ9lfFJDokQml+saPd6nUTNnHmCs/nC0fVbroGNMRHvW2KMMcYYU411kjHGGGNMNdZJxhhjjDHVWCcZY4wxxlRjnWSMMcYYU411kpkYWoQpTpEzxhhj5pej6yQt8NhutdwumpSS9kXxjiXGGGPOBkfUSazcyjr3rE+4mEsTmQg6iS38pn0vxhhjzAQ4ik6K+7UxzpKtaXZkWLrQkmtO8bibMcaYM8ZRdFK2XeJmt1ve3O1osEL/8a9jjDHGGHN8/ugkFraPngCNqZ3a3axcuXq0/S60tL9GfLLNT4wxxhhjxmUpHd7KTTpJm04P00lsg1q5W5B2EIs7X6LDbt24WRSFPFJFUSgePG4ep0vdunHz4vkLfIvzV65c5cb4CX6dnR05ma9LJ+nptPkrJ+y83dFT37pxUw+u7eHYR4lH2+31Ytw6Z2pPJaUVGyRl+9zNAtrFiRAiHdeuT0qBmCMSmhxRLmiLTW3Ixa7GpKcKg0qIvphS2u31lOxxBsDW8xcqb0pA5cWTR4+H7aJqZh82pdY2izo+VmFIpXK4IAyzvlRlYrEyZ+9bUhVTZb/b8l6cxpgaltJgl0rt6c0HBORSwZW/hunS4vJF3vNGGkVtG7vVsjH1k0ePNzodBE271VILzTUxYKxa+9VrCpV02EanwxHpJLbU1t3qHpBQ3Ak3sL62plojHXabcZxb4j43u10dTAPHFVJAb9bX1tbX1qjc+aGJRGtNClIAhUFm4bTj+G6vh/okuciRoijIsu1Xr3l8nivmOCdvdrub3a6KColQvjiZVRTFxfMXEJokO++1gXFKaX1tjaQmDA6pSsyTddI8gs2ql6KSNlZh0PFYDheBGuurNDFqUfoV6CT6MBfPX3jy6DE1lcMbjBmLP+NuMsj4caVO2u31iEmS6bZbLZSB/BaZTqLNo5bki9uvXtMS0yWiitQFaXq3nr+4dePmk0ePeZNS2uh0+DpSKQ10ksbdyjpp+9VryRf6UtJA6ofx7Km0qzat8var1xznJjc6Hd5IJ+luueCs1UGkoZw91JUp5FoaPBT9e5UBPaA8TFlNjb7EEaickoRSY6YUo2Ynx588ekyyF0Xx5NFjDZjqCgT125801xRFgXWoTqDbk8YsDHibsnK4IAyzvrKJYSN6yfNNHbjb62H7nLZQPjljjsNRdFIaCKAnjx7j/oktbgoaJbZtklB4HTiTjs7W8xc0ybEfSd1KpbDZ7UZ/Txzkis4b/E/ZPaRQ0dy6cVMOZyTXbq+31+9LJwmUmSoadNJmt0svLdNJOOQ0rDBrFRAutOXBzMTNbrccdK+Hyr4Ys7VcU2vcjcff7fXioEDlxfkKGogcz4pcppNUVKyT5heUNKYnnZQaF4bo70yhHC4UZeuLZPZbFAVVlupeOqi8QZt6UqoxDTmiTqIvqH+jTkL0lHVSJXR0UohIkD+JRp0GXjopDQJo9OtlnYSUkcNpGNkXy1VPrNDxWvO+rJNmnPW1NYK65MA7gk6KKjarqZGhysf6Snyj08GbRR7V6KQUBK6GHqyT5g6MS/2TaFbNC0OMClhAnVRjfVBpv9EjvjwITrJOMs1RhOiC171H10nxeHnc7daNmztvd0bGcWuca+ftTtRJsYvJkBY/R0vPK8Yn6REunr/AdeSpHhbHHWvbkTopnhx1ErX8jMdxx4j7zW43Ppeo10mo1eVBsG2lTiI7Rlbiis/VsFqNTqKYbXQ6W89fWCfNKVnFknU/mhcG9b4WTSfVWx/U6yTCHujcEhpvnWRMcyaskwjsJfpSQ2mVcdx8XYHADJOpBqRRbLdarPQtncSZmt1GDZK5hSTUGDgrx3GXa9tMJ0lER520PJjHx7Nr/o4ifmIc90zV4zRCivnIdJKkbY1OYnCEqFvFlOg0coHY8JGVOGdyZdKw3p+kzLVOmlNqdNJYhUEupVmzr5Om3vogmlic8iZ7YeiTOpA0tE4ypiHj6SRN3a/XSYievX6f/uKwOO6UEntcEBWexaNg5/hmyjqJf7OJ6DwCPnyiQdfX1irjuFOtTpKYix1f5vExt07OKp50xuO4ebo4ghYlEY+mEZAI6UAMmXJHXX+dhsAtT1qOJ2haE1lPqESl/3+YTkJqWyfNHcN00riFIYXGfnF00kjrg1hZRUEpe9E8uDToclgnGdOQPzoJC8yMJwYGpQY6SeNiyCCuWRPHnS3Ak/mTspinFNaTjAafjbsxZWY5LONUGcddo5N0q6pl4gWZO0a1jhN7xuO4swCRLD5Jj1aWIPIn6RyKR9ajLdfR2XXiCVyKMLLKIjcsPqnS42Vmnxp/0liFQf+qHC4I9dYH0cRUHUV7UZBAsk4yZkyOuA+uMcYYY8yZZw50Ek4Fb0JijDFNkN99cQYojTk5Zl0nKWyz7Go2xhhTRivSeajamOMz6zopDYK1rZOMMaYJmkNjnWTM8ZkDnZSGrG9kjDFmGPYnGTMR5kMnGWOMMcacPtZJxhhjjDHVWCcZY4wxxlRjnWSMMcYYU411kjHGGGNMNdZJxhhjjDHVWCcZY4wxxlSz9H/+8x+//PLLL7/88ssvv+Lrf/7nf1JKS3E/dr/88ssvv/zyyy+/lv/6+//993+nlJb+33//t19++eWXX3755Zdf8XVwcJAcn2SMMcYYMwzrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnGOskYY4wxphrrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnGOskYY4wxphrrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnGOskYY4wxphrrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnGOskYY4wxphrrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnGOskYY4wxphrrJGOMMcaYaqyTjDHGGGOqsU4yxhhjjKnm/wO7FL+0Dmd0tQAAAABJRU5ErkJggg==

1.ปะวะกรณะ ดีสำหรับกิจกรรมที่เป็นชั่วคราวและถาวร กิจการใหม่ สุขภาพ อายุและจะเป็นมงคลมากหากร่วมในวิสาขะ,เชษฐนักษัตร

2.พลวัตกรณะ เป็นมงคลดีในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา และจะเป็นมงคลมากหากร่วมกับโรหิณีนักษัตร        

3.เกาลวะกรณะ เป็นมงคลดีในเรื่องความรักการแต่งงาน ความสวยงามเครื่องประดับและจะเป็นมงคลมากหากร่วมกับอนุราธะนักษัตร

4.ไตติละกรณะ เป็นมงคลดีในเรื่องชื่อเสียง ความนิยมชมชอบ กิจการเกี่ยวบ้านที่พักอาศัยและจะเป็นมงคลมากหากร่วมกับอุตรผลคุนี

5.คฤชะกรณะ เป็นมงคลดีในเรื่องการเพาะปลูก สร้างบ้าน กิจการที่พักอาศัยและจะเป็นมงคลมากหากร่วมกับนักษัตรที่ดี(ศุภะ)

6.วานิชะกรณะ เป็นมงคลดีในเรื่องธุรกิจ การค้าขาย กิจการแลกเปลี่ยนต่างๆและจะเป็นมงคลมากหากร่วมกับนักษัตรที่ดี(ศุภะ)

7.วิษฏิกรณะ ไม่เป็นมงคลแต่จะเหมาะสำหรับการจู่โจมทำลายศัตรู วางยาพิษ ผลจะรุนแรง หากร่วมกับภรณีและอารทรานักษัตร

8.สกุณะกรณะ ไม่เป็นมงคลในกิจการทั่วไปแต่เหมาะสำหรับการปรุงยา เภษัชกรรม การรักษาโรค ใช้เวทย์มนตร์ โหราศาสตร์    

9.จตุษปาทะกรณะ ไม่เป็นมงคลในกิจการทั่วไปแต่เหมาะสำหรับกิจการเกี่ยวกับวัว พิธีพราหมณ์ บูชาพรรพชน และกิจการการเมือง    

10.นาคะกรณะไม่เป็นมงคลในกิจการทั่วไปแต่เหมาะกับกิจการอสังหาฯการลงโทษ ทำทารุณ โหดร้าย (รุนแรงมาก-อาศเลษะนักษัตร)

11.กิมะสตุฆนะกรณะ ไม่เป็นมงคลในกิจการทั่วไปแต่เหมาะกับการบูชาสักการะ งานการแสดง เกี่ยวกับอาหารแต่เป็นมงคลสำหรับพิธีแต่งงานและเป็นมหามงคลในสวาตินักษัตร