Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

                        Jataka Parijata chapter 9 Slok 26 37

ผลของอาทิตย์ที่โคจรเหนือหรือใต้เส้นศูนย์สูตร

โศลกที่ ๒๖

            ผู้ใดเกิดเมื่ออาทิตย์โคจรอยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตร หรือเรียกว่าอุตตรยัน จะเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ คงแก่เรียน มีความพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน และดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์

           ผู้ใดเกิดเมื่ออาทิตย์โคจรอยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตร หรือเรียกว่าทักษิณยัน เป็นคนที่มั่นคงในคำพูด รักษาคำพูด เป็นคนอวดดี เชื่อมั่นในตนเอง  ไม่ยอมเชื่อผู้ใด  ไม่ยอมเชื่อถือต่อสิ่งที่ไม่มีเหตุผล

ผลของฤดูกาลต่างๆ

โศลกที่ ๒๗

          ผู้ใดเกิดในฤดูวสันต  จะมีอายุยืน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์และชอบกลิ่นหอม ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ มีนาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม

         ผู้ใดเกิดในฤดูครีษม  เป็นคนฉลาดหลักแหลม ในการหาทางออกด้วยอุบายที่แนบเนียนสุขุม ค่อนข้างเจ้าชู้  รูปร่างบางสูง ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ พฤษภาคม ถึง ๑๙ กรกฎาคม

         ผู้ใดเกิดในฤดูวรษหรือวรรษ ชอบรับประทานน้ำนม ชอบรสเค็ม และชอบเครื่องเทศที่มีรสฉุนเฉียวรุนแรง เป็นคนช่างพูดเจ้าคารม สติปัญญาหลักแหลมลึกซึ้ง ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ กรกฎาคม ถึง ๑๙ กันยายน

         ผู้ใดเกิดในฤดูศรัทหรือศรัต จะเป็นคนมีใจบริสุทธิ์ มีใบหน้าสวยงามเป็นที่ต้องใจเพศตรงข้าม เจ้าชู้ ผาสุข  ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ กันยายน ถึง ๑๙ พฤศจิกายน  ฯ

 

โศลกที่ ๒๘

         ผู้ใดเกิดในฤดูเหมันต์ จะเป็นคนยินดีในการบำเพ็ญพรตแบบโยคี หรือนักบวช  ไม่มีความโลภ ปราศจากกิเลส ชอบทางกสิกรรม รุ่งเรือง  มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง  ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ พฤศจิกายน ถึง ๑๙ มกราคม

          ผู้ใดเกิดในฤดูศิศิร    จะเป็นคนมีโชควาสนาดี  ผาสุข    รุ่งเรือง     มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง    ฤดูนี้ระหว่าง ๒๐ มกราคม  ถึง  ๑๙ มีนาคม  ฯ

                                          ผลของเดือนต่างๆทางจันทรคติ

โศลกที่ ๒๙

          ผู้ใดเกิดในเดือนจิตราหรือเดือน ๕ ชอบศึกษาหาความรู้ คงแก่เรียน รู้คัมภีร์พระเวท

ร่าเริงผาสุข  ชอบอยู่ในสังคมที่เกี่ยวกับสตรีเพศ

         ผู้ใดเกิดในเดือนวิสาข หรือเดือน ๖ เป็นคนช่างพูด รอบรู้ในศิลปะต่างๆ ชอบความอิสรภาพ จะได้เป็นใหญ่

         ผู้ใดเกิดในเดือนชเยษฐ เชษฐ หรือเดือน ๗ จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีบุตรมาก มีความรู้พิเศษในทางมายาศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของโบราณต่างๆ

         ผู้ใดเกิดในเดือนอาษาฒหรือเดือน ๘ จะมั่งมีเงินทองมากมาย เจ้าชู้  มีความผาสุขทุกประการ แต่จะเป็นคนทรยศ และเป็นที่เกลียดชังของผู้อื่น ฯ

หมายเหตุ

          ในการนับเดือนทางจันทรคติ เขาถือหลักว่าจันทร์เพ็ญในนักษัตรใดให้เรียกชื่อเดือนนั้น ตามชื่อของนักษัตรเช่นเพ็ญเดือน ๕ จันทร์มักจะเสวยฤกษ์หรือนักษัตรจิตรา และการเรียกชื่อเดือนอื่นๆก็มีที่มาอย่างเดียวกัน

 

โศลกที่ ๓๐

           ผู้ใดเกิดในเดือนศรวณหรือเดือน ๙ เป็นคนเคร่งในการนับถือเคารพสักการะศาสนา พระเจ้าหรือพราหมณ์

           ผู้ใดเกิดในเดือนภัทรบทหรือเดือน ๑๐ เป็นคนชอบท่องเที่ยวพเนจรไปในต่างถิ่นต่างประเทศ เป็นคนเต็มไปด้วยทฤษฎีต่างๆและการคาดคะเนเพ้อฝัน

           ผู้ใดเกิดในเดือนอัศวิชหรือเดือน ๑๑ จะเป็นศัตรูต่อประชาชนและสังคม ยากจนข้นแค้น ใจเลวทรามต่ำช้า ชอบประพฤติผิดกฎหมาย ไร้ศีลธรรม

           ผู้ใดเกิดในเดือนการติกหรือเดือน ๑๒ จะมีแขนขาใหญ่ รูปร่างเจ้าเนื้อ ตาโต ชอบในทางกสิกรรมจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย  ฯ

โศลกที่ ๓๑

          ผู้ใดเกิดในเดือนมฤตศรีษะ หรือมารตศรีษะเดือน ๑ จะเป็นคนมีศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาและพระเจ้าต่างๆ  เคารพผู้มีอาวุโสและญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ มีคุณธรรมมีศีลธรรม

          ผู้ใดเกิดในเดือนปุษยะหรือเดือน ๒ จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สิน มีคุณงามความดี มีศีลธรรม  แข็งแรงสมบูรณ์และมีจมูกโด่ง

          ผู้ใดเกิดในเดือนมาฆหรือเดือน ๓ จะเป็นคนมีความประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น ริษยา เอาใจใส่ต่อกิจการงานดี มารยาทเรียบร้อย

         ผู้ใดเกิดในเดือนผลคุนหรือเดือน ๔ จะมีความพยายามรุ่งเรืองและชอบดนตรี ฯ

                                              

ผลของข้างขึ้นและข้างแรม

โศลกที่ ๓๒

          ผู้ใดเกิดข้างขึ้น จะถูกยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น มีความดีเด่นในสังคม มีลูกมาก ผาสุข อุดมไปด้วยญาติพี่น้อง มั่งคั่งร่ำรวย มีคุณงามความดีมีศีลธรรม ค่อนข้างเจ้าชู้มีเสน่ห์

         ผู้ใดเกิดข้างแรม ไม่มีใครเอาใจใส่ ไม่เป็นที่รู้จักของสังคม ซื่อตรงและภักดี กตัญญูต่อมารดา แต่มักเป็นศัตรูกับญาติพี่น้อง  ฯ

                                         

ผลของเวลาต่างๆประจำวัน

โศลกที่ ๓๓

          ผู้ใดเกิดในเวลาเช้า  เป็นคนเอาใจใส่ต่อการงาน มีความรุ่งเรือง จะประสบความสำเร็จ

          ผู้ใดเกิดในเวลาเที่ยงวัน จะมีความผาสุข และคุณงามความดีดุจเทพบุตร

          ผู้ใดเกิดในเวลาบ่าย  จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

          ผู้ใดเกิดในเวลาเย็น  ชอบอิสตรีเพศยิ่งนัก  นิยมของหอมต่างๆ มีนิสัยชั่วร้ายเลวทราม 

ชอบท่องเที่ยวพเนจรไปในต่างถิ่น

         ผู้ใดเกิดในเวลากลางคืน  มีลักษณะและความเป็นไปเหมือนเกิดในเวลาเย็น

         ผู้ใดเกิดในเวลาอาทิตย์อุทัย จะได้รับความผาสุขและมีความสำราญอย่างยิ่ง

                                                         

ผลของดิถีต่างๆ

โศลกที่ ๓๔

○ปรติปท           ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ เป็นคนขยันขันแข็ง  เอาการเอางาน มีความราบรื่น  มีศีลธรรม  บำเพ็ญความดี

○ทวิตียา           ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ มีอำนาจมาก มีกำลังเข้มแข็ง มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง  มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมาก

○ตฤตียา           ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ เป็นคนขี้ขลาดที่สุด แต่ชอบกระทำความดี  มีศีลธรรม  มีเสียงแหลมชัดเจน

○จตุรถี              ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ เป็นผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวพเนจร ได้รับความศรัทธาและเชื่อถือจากผู้อื่น   เชี่ยวชาญในไสยศาสตร์และคัมภีร์พระเวท  ฯ

 

โศลกที่ ๓๕

 ○ปัญจมี          ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ ชอบศึกษาหาความรู้  คงแก่เรียน  รู้คัมภีร์พระเวท เจ้าชู้ผอมสูง  เป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้  ชอบทำงาน

○ษัษฐี              ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ   มีกำลังกายน้อย  มีลักษณะอย่างราชา ฉลาดหลักแหลมแต่เจ้าโทสะ  ขี้โมโห

○สัปตมี            ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ จะได้เป็นนายคน เข้มแข็งมีอำนาจแต่เฉื่อยชา

○อัษฏมี            ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ เป็นคนแก่ตัณหา รักลูกรักเมีย เชื่องช้า ฯ

โศลกที่ ๓๖

○นวมี        ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ จะมีชื่อเสียงโด่งดัง  มีเกียรติยศ เด่นในสังคม มีเสน่ห์ในตัว เจ้าชู้  มีลูกเมียเลวไม่ได้ดังใจคิด

○ทศมี       ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ มีศีลธรรม ชอบบำเพ็ญความดี เจริญรุ่งเรือง มีเสียงดังชัดเจน มีลูกเมียดี  มั่งคั่งร่ำรวย

○เอกาทศี   ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ เป็นคนเคารพศาสนา ไหว้พระเจ้าและพวกพราหมณ์  มีลูกน้องบริวารมาก มั่งคั่งร่ำรวย

○ทวาทศี    ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ จะมีความเจริญรุ่งเรืองจากกิจการหลายประเภท ชอบศึกษาหาความรู้คงแก่เรียน มั่งคั่ง ชอบอิสรภาพ  ฯ

โศลกที่ ๓๗

○ตรโยทศี    ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๓ ค่ำ จะเป็นคนโลภมาก เห็นแก่ตัว เจ้าชู้ ไม่เลือกว่าลูกเขาเมียใคร มั่งคั่งร่ำรวยมาก

○จตุรทศี     ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ จะใจร้อนใจเร็ว  ขี้โมโหโทโส ใจโลภอยากได้แต่สิ่งของทรัพย์สมบัติตลอดจนลูกเมียของผู้อื่น

○อามาวาสยา  ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ  จะเป็นที่เชื่อถือเลื่อมใสศรัทธาของผู้อื่น มีศรัทธาในทางไสยศาสตร์และศาสนกิจ

○ปูรณิมา       ผู้ใดเกิดขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ จะได้สืบวงศ์ตระกูลให้ถาวรต่อไป  ร่าเริง ผาสุข และมั่งคั่งร่ำรวย  ฯ