Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 62 80

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘   ผลของดาวพระเคราะห์ต่างๆที่สถิตย์ในภพที่ ๒-๗ จากลัคนา

 

โศลกที่ ๖๒

ถ้าอาทิตย์อยู่ภพที่ ๒ จากลัคนา เจ้าชะตาชอบและบูชาอิสรภาพ ชอบสะสมแร่ธาตุต่างๆ มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  เป็นคนเก็บความรู้สึกหรือซ่อนความรู้สึกไว้ได้ดีมาก เป็นคนช่างพูด เจ้าคารม

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา เป็นคนฝักใฝ่ในอิสตรีเพศมาก เจ้าชู้ กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนน่ารักใคร่ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ชอบศึกษาหาความรู้ มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ สามารถที่จะหยั่งรู้ถึงความในใจของผู้อื่นได้ ฯ

 

โศลกที่ ๖๓

ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา จะเป็นคนชอบท่องเที่ยวไปในต่างถิ่น สนใจเรื่องแร่ธาตุต่างๆและเกษตรกรรม เจ้าโทสะ โกรธง่ายหายเร็ว ใจร้อน

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา จะเป็นคนดี มีศีลธรรม มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ บูชาความยุติธรรม บำเพ็ญแต่ความดี รุ่งเรือง

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา ช่างพูด เจ้าปัญญา มีอาหารอย่างดีรับประทาน อุดมสมบูรณ์ ผาสุขมั่งคั่งร่ำรวยมาก อุดมโชคดีเสมอ รุ่งเรือง

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา ชอบศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ มีรูปร่างงดงาม กล้าหาญ เจ้าชู้ มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  ฯ

 

โศลกที่ ๖๔

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา จะเป็นคนไม่รักษาคำพูด ไม่มีความสัตย์ ไม่มีความคิด จรจัด อยู่ไม่เป็นที่ ยากจนข้นแค้น ระทมทุกข์

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา เป็นคนมุทะลุชอบหาเรื่องก่อเหตุและชวนวิวาทกับคนอื่น

ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นศัตรูกับประชาชน ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม  ฯ

 

ภพที่ ๓ จากลัคนา

โศลกที่ ๖๕

ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา จะเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จะมีบริวารเป็นโจรหรือเลวทรามต่ำช้า  ชอบและบูชาความยุติธรรม

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา มีพี่น้องมากมายหลายคน เฉพาะอย่างยิ่งน้องชาย มีฐานะปานกลาง รักญาติพี่น้อง มีศีลธรรมมีคุณงามความดี

ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา จะมีชื่อเสียงและเกียรติยศ มีอิทธิพลและกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างหาตัวจับยาก  ยุติธรรมและเที่ยงตรง

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา จะเป็นคนหลอกลวงทรยศคดโกง จรจัดอยู่ไม่เป็นที่ ชอบเร่ร่อนไปต่างถิ่น ไม่มีความแน่นอน เหยียบเรือสองแคม ระทมทุกข์ มักมีความวิบัติ  ฯ

 

โศลกที่ ๖๖

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา  ยากจนข้นแค้น กลัวเมีย ชอบกระทำการชั่วร้ายต่างๆ เลวทรามต่ำช้า

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา พูดจาไม่สุภาพ ไม่อ่อนหวาน ชั่วร้าย เลวทราม แลอยู่ภายใต้อิทธิพลของภรรยา

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา เป็นคนกินอาหารน้อย ค่อนข้างขี้เหนียว มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีนิสัยร้ายและเป็นคนเอาใจใส่ครอบครัวของตนเป็นพิเศษ

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา กล้าหาญ มุทะลุ ดุเดือด ไม่กลัวตาย มั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์ทรัพย์

ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๓   จากลัคนา  มีศีลธรรม มีคุณงามความดีปรากฏ มั่งคั่งอุดมทรัพย์โศลกที่ ๖๗

ศุกร์อยู่ในภพที่ ๓ และภพที่ ๖ จากลัคนา จะทำให้ระทมทุกข์วิบัติด้วยประการต่างๆ ขี้โรคเจ็บป่วย เต็มไปด้วยภยันตราย

**แต่ศุกร์นี้เองกลับจะให้คุณไปทางตรงกันข้าม ถ้าศุกร์นั้นอยู่หน้าพระอาทิตย์และจะเป็นดาวรุ่งในเวลาเช้ามืด ฯ

หมายเหตุ

สำหรับศุกร์ในข้อความจากโศลกนี้แสดงว่า อยู่หน้าดวงอาทิตย์เข้มแข็งกว่าอยู่หลังดวงอาทิตย์ คือเป็นดาวที่เห็นในตอนรุ่งเช้า ให้คุณมากกว่าเป็นดาวที่เห็นในตอนหัวค่ำ เพราะฉะนั้นศุกร์จะให้คุณมาก ถ้าอยู่หน้าอาทิตย์และมีระยะเชิงมุมเต็มที่ประมาณ ๔๘ องศา

 

ภพที่ ๔ จากลัคนา

โศลกที่ ๖๘

ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ยากจนข้นแค้น ไม่มีข้าวกิน  อดอยาก จะไม่มีสามัญสำนึก และจะเป็นคนใจดำ อำมหิต

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะเป็นคนรอบรู้ ชอบศึกษาเล่าเรียน มีคุณธรรมรุ่งเรือง แต่ชอบเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น

ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะไม่มีญาติพี่น้อง กลัวเมีย แต่องอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสำหรับผู้อื่น

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะเป็นคนร้างรัก อกหัก ผิดหวังเกี่ยวกับความรัก มีเพื่อนน้อย มีญาติพี่น้องเหมือนไม่มี พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ แต่จะมีความพยายามพากเพียรศึกษาเล่าเรียนจนเป็นบัณฑิต  มีชื่อเสียงและมั่งคั่งอุดมทรัพย์  ฯ

 

โศลกที่ ๖๙

พฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๔ จะเป็นคนช่างพูด เจ้าสำนวน มั่งคั่งอุดมทรัพย์ ผาสุข มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง มีกำลังแข็งแรง รูปร่างสวยงาม งานฝีมือดี มักได้รับมรดก

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนาจะเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจหรืออิทธิพลของภรรยาทุกอย่าง ภริยาธิปไตย แต่เจ้าชะตาเป็นคนโอ้อวดเกินความจริง ในเรื่องความสุขทางครอบครัว เป็นคนมีชื่อเสียง มั่งคั่ง รอบรู้และฉลาด ฯ

 

โศลกที่ ๗๐

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะไม่ถือขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ ไม่คารวะผู้ใหญ่ และจะทำความเดือดร้อนหนักใจให้แก่มารดา

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะไม่ได้อยู่กับภรรยา จะต้องแยกกับภรรยาหรือพวกญาติพี่น้อง

ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา เป็นผู้คอยเผยแพร่หรือทำความอัปยศอดสูมาสู่เพื่อนฝูง ฯ

 

ภพที่ ๕ จากลัคนา

โศลกที่ ๗๑

ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือมีเชื้อสายของขุนนาง พวกชาววัง มีใจคอไม่แน่นอน ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นคนมีจิตใจสูง มีคุณธรรม ร่ำรวย มั่งคั่ง เจ้าชู้ มีเสน่ห์ในตัว สุภาพอ่อนโยนนิ่มนวล จะทำกิจการใดลงไปต้องคิดถึงทางได้ทางเสียแล้วจึงกระทำ ฯ

 

โศลกที่ ๗๒

ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นคนดุร้าย เจ้าโทสะ เหี้ยมโหด ทารุณ ชอบท่องเที่ยวไป อยู่ไม่เป็นที่ เป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ได้ องอาจกล้าหาญ ไม่คำนึงถึงความยุติธรรม เจ้าชู้ เอาแต่ใจตนเป็นใหญ่ มั่งคั่งร่ำรวย

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นคนรอบรู้ในคัมภีร์พระเวทและไสยศาสตร์ มีวิธีการที่ฉลาดเฉียบแหลมในการเอาชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู มีความสุขในครอบครัว มีเมียลูกดี  มั่งคั่ง คงแก่เรียน มีชื่อเสียง แข็งแรง ฯ

 

โศลกที่ ๗๓

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นคนฉลาดหลักแหลม ไวปัญญา มีศีลธรรม บำเพ็ญคุณงามความดี มั่งคั่งร่ำรวย แต่มีลูกน้อย

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะมีลูกชายดีเป็นที่ถูกใจ มีเพื่อนมาก มั่งคั่งร่ำรวย มีความสวยงามอย่างหาตัวจับยาก มีเสน่ห์ในตัว จะได้เป็นใหญ่ มีอำนาจมาก ฯ

 

โศลกที่ ๗๔

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะมีจิตใจไม่ปกติ บ้าๆบอๆ อายุยืน ระทมทุกข์ ไม่มีความแน่นอน แต่ชอบทำความดีและชนะศัตรู

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา จะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา เจ้าชู้ ยากจน

ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา เป็นคนฉลาดหลักแหลม ปัญญาไว องอาจกล้าหาญ ขี้โรค  สุขภาพไม่ดี  ฯ

                                                

ภพที่ ๖ จากลัคนา

โศลกที่ ๗๕

ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เป็นคนเจ้าชู้ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มีชื่อเสียง มีเกียรติยศโด่งดัง เป็นที่เชื่อถือของราชา เชื่อความสามารถของตัวเอง มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา จะมีทรัพย์สมบัติมาก สามารถกำจัดศัตรูให้หมดสิ้นไปได้ มีความต้องการรุนแรง ต้องการอะไรจะต้องเอาให้ได้ มั่งคั่งร่ำรวย มีกำลังและอำนาจมาก ผาสุข

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา จะเป็นคนที่ชอบสั่งสอนผู้อื่น ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์ สนุกสนานรื่นเริง ชอบทะเลาะวิวาท แต่ไม่เป็นศัตรูที่แท้จริงของใคร ไม่ค่อยมีกริยามารยาทหรือสมบัติผู้ดี และมักผิดใจกันกับญาติพี่น้อง ฯ

 

โศลกที่ ๗๖

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ภพที่ ๖ จากลัคนา เป็นคนเจ้าชู้ ชนะศัตรู มีร่างกายอ่อนแอไม่สมบูรณ์

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เป็นคนระทมทุกข์ ชอบนินทาหรือให้ร้ายผู้อื่นลับหลัง

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เป็นคนโลภ ตะกละเห็นแก่ตัวเป็นใหญ่ มีความระแวงและเกรงกลัวศัตรูอยู่เป็นนิจ  ราคะตัณหาจัด มั่งคั่งร่ำรวย ฯ

 

โศลกที่ ๗๗

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา จะเกิดมาในตระกูลผู้ดีหรือคลอดง่าย สามารถจะทำลายศัตรูได้หมดสิ้น มีอายุยืนยาว มีความผาสุข

ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เป็นคนรักญาติพี่น้อง มีคุณงามความดี มีศีลธรรม มีเกียรติยศ ชื่อเสียงโด่งดัง รอบรู้คงแก่เรียน ฯ

 

 ภพที่ ๗ จากลัคนา

โศลกที่ ๗๘

ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะเป็นคนเกลียดผู้หญิง หรือเกลียดเพศตรงข้าม เป็นคนโทสะร้ายขี้โมโหและเลวทรามต่ำช้า

ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา เป็นคนเจ้าชู้ยั่วยวน ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ชอบทัศนาจร ชอบคบเพื่อนต่างเพศ ตัณหาราคะมาก

ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะเป็นคนพาลเกะกะ ชอบทะเลาะวิวาท ชอบการต่อสู้ ชอบการสงคราม ไม่ค่อยถูกกับเพศตรงข้าม

ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะเป็นคนพิการไม่สมประกอบ แต่สามารถจะหาความสุข และสบายได้ด้วยความชำนาญและปัญญาดี ฯ

 

โศลกที่ ๗๙

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใส จะมีภรรยาที่สวยงามน่ารักใคร่ แต่ไม่ค่อยจะถูกกับบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ และจะไม่นับถือ เชื่อถือในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลสมควร

ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นที่ยกย่องนับถือของพวกผู้ดีมีตระกูลและในวงสังคมชั้นสูง รูปร่างงดงามมีเสน่ห์ในตัว แต่เป็นคนอ่อนแอหรือพิการ

ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะเป็นคนยากจนข้นแค้น ระทมทุกข์ จะทำอะไรก็มีอุปสรรคยากที่จะสำเร็จ เหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา

ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา  จะเป็นคนเย่อหยิ่งจองหอง  อวดดี  กล้าหาญมุทะลุ ขี้โรค มีโรคประจำตัว ฯ

 

โศลกที่ ๘๐

            ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา จะมีคู่ครองที่ไม่ถูกใจ ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส เป็นคนเชื่องช้า  ซึมๆ ไม่สง่าผ่าเผย ไม่ชอบเครื่องประดับ ไม่ขี้โอ่ พูดเสียงไม่แจ่มใสชัดเจน ชอบท่องเที่ยวอยู่ไม่เป็นที่ ฯ