Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 15 25

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘   การที่ดาวพระเคราะห์ร่วมกัน ๔ ดวงในภพเดียวกัน มี ๓๕ ประการ

โศลกที่ ๑๕

๑.อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ : จะเป็นผู้ที่เล่นกลชั้นเยี่ยม มีศิลปะในการหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงงมงาย เป็นคนขี้โรค

๒.อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี : ร่ำรวยมั่งคั่ง มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง ซื่อตรงต่อผู้ใหญ่ ผาสุก ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและวิบัติต่างๆ ฯ

 

โศลกที่ ๑๖

๓.อาทิตย์ จันทร์ อังคาร ศุกร์ : ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมาก มีภรรยาดีและมีบุตรที่ถูกใจ เป็นคนรอบรู้คงแก่เรียน ผาสุก ใจเมตตากรุณาสุขุม เฉลียวฉลาดอ่อนโยน

๔.อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เสาร์ : มีสายตาล่อกแล่กไม่คงที่คล้ายกับตื่นเต้น หรือระวังภัยอยู่ตลอดเวลา ชอบท่องเที่ยว อยู่ไม่เป็นที่ เมียมักมีชู้ ลำบากยากจน ฯ

 

โศลกที่ ๑๗

๕.อาทิตย์ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี : เป็นคนรักครอบครัว รักลูกรักเมีย มั่งคั่งร่ำรวย มีคุณงามความดี มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีสุขภาพดีแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรือง

๖.อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์ : มีแขนหรือขาพิการ หรือมีตำหนิ  ช่างพูดเจ้าสำนวน

๗.อาทิตย์ จันทร์ พุธ เสาร์ : ยากจนข้นแค้น ระทมทุกข์ อาภัพ อับโชค ฯ

 

โศลกที่ ๑๘

๘.อาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ : ชอบท่องเที่ยวไปในทางน้ำหรือตามป่าเขา เป็นที่นิยมนับถือ

ของราชา มีความผาสุก มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

๙.อาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดี เสาร์ : มีตาโตและเป็นประกายสุกใส มีทรัพย์สมบัติและร่ำรวยมาก มีลูกมาก มักได้ภรรยาเป็นชาววังหรือผู้ในราชตระกูล ฯ

 

โศลกที่ ๑๙

๑๐.อาทิตย์ จันทร์ ศุกร์ เสาร์ : อ่อนแอ ขี้ขลาด โง่เขลา โลภเห็นแก่ได้ ตะกละ ชอบขายลูกสาวหรืออาศัยลูกสาวกิน

๑๑.อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี : เข้มแข็ง แข็งแรง มักมีเรื่องวิบัติ อาภัพ ในที่สุดจะร่ำรวยดี มักมีโรคเกี่ยวกับตา และชอบท่องเที่ยวไป อยู่ไม่เป็นที่ มีภรรยาหลายคน ฯ

 

โศลกที่ ๒๐

๑๒.อาทิตย์ อังคาร พุธ ศุกร์ : ชอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่น มีลักษณะการแต่งตัวที่ค่อนข้างแปลกพิศดารกว่าชาวบ้าน มักชอบเป็นโจร และไม่มีคุณงามความดีอะไรเป็นที่ปรากฏ

๑๓.อาทิตย์ อังคาร พุธ เสาร์ : จะได้เป็นใหญ่ ตำแหน่งขุนพลหรือมหาอำมาตย์ มักชอบประพฤติชั่ว แต่มั่งคั่งและมีความสุข ฯ

 

โศลกที่ ๒๑

๑๔.อาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ : มีลักษณะท่าทางสง่าผ่าเผยเยี่ยงพระราชา มีชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดัง มีความผาสุกและสำราญมาก มีสุขภาพดี

๑๕.อาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ : ยากจนข้นแค้น จรจัด อยู่ไม่เป็นที่ มีเพื่อนที่ดีและรักนับถือญาติพี่น้อง

๑๖.อาทิตย์ อังคาร ศุกร์ เสาร์ : จะต้องอัปยศอดสู ถูกลงโทษเช่นถูกปลดออกจากราชการและจะมีชื่อเสียงไม่ดีเกี่ยวกับคดีอาญา อาชญากร

๑๗.อาทิตย์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ : เป็นคนรักษาชื่อเสียงมิให้มัวหมอง มั่งคั่งร่ำรวย มีชื่อเสียงดี จะได้เป็นบุคคลสำคัญในสังคมที่เจ้าชะตาเกี่ยวข้องอยู่ ฯ

 

โศลกที่ ๒๒

๑๘.อาทิตย์ พุธ พฤหัสบดี เสาร์ : เจ้าโทสะ ชอบทะเลาะวิวาท เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ และมีใจบาปหยาบช้า เลวทราม

๑๙.อาทิตย์ พุธ ศุกร์ เสาร์ : มีรูปร่างสวยงามเป็นที่สะดุดตาของเพศตรงข้าม ชอบและบูชาความซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญความดีมีคุณธรรม

๒๐.อาทิตย์ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ : มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับศิลปะ กล้าหาญมุทะลุ มีความสามารถในการปกครองชนชั้นต่ำ

๒๑.จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี : นับถือรักใคร่และกตัญญูต่อผู้ใหญ่และราชา เป็นอำมาตย์ ฉลาดหลักแหลม จะได้เป็นใหญ่ในบั้นปลายชีวิต ฯ

 

โศลกที่ ๒๓

๒๒.จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ : จะมีภรรยาและบุตรหลายคน มีความสุขในครอบครัว ฉลาดหลักแหลม มีความผาสุก แต่มักมีรูปร่างพิการหรือขี้เหร่

๒๓.จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ : เจ้าชะตาจะมีพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยง  กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว จะมีภรรยาและบุตรหลายคน

๒๔.จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ : ฉลาดหลักแหลมในการให้ความยุติธรรม เยือกเย็นสุขุม ไม่ทะเยอทะยาน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

๒๕.จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ :ใจคอหนักแน่นบึกบึนไม่โลเลหูเบา กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ผาสุก รุ่งเรือง รอบรู้คงแก่เรียน ฯ

 

โศลกที่ ๒๔

๒๖.จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ : เจ้าชะตาจะมีหูหนวก หรือหูตึง แต่เป็นคนรอบรู้คงแก่เรียน มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง มั่งคั่งร่ำรวย

๒๗.จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เสาร์ : จะมั่งคั่ง ร่ำรวย รักญาติพี่น้อง กตัญญู มีใจเมตตากรุณาเผื่อแผ่

๒๘.จันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ : จะเป็นศัตรูของสังคม เป็นที่รังเกียจของสังคม และชอบเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น เลวทรามต่ำช้า

๒๙.จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ : ไม่มีความผาสุก ขี้ระแวงสงสัยอยู่เป็นนิจสิน ไม่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ฯ

 

โศลกที่ ๒๕

๓๐.อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ :มั่งคั่งร่ำรวย แต่พูดจาหยาบคายหรือใช้ภาษาไพร่

๓๑.อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์ : ขี้โรค สุขภาพไม่ดี ยากจนข้นแค้น ระทมทุกข์

๓๒.พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ : ร่ำรวยอย่างมหาศาล รอบรู้คงแก่เรียน รุ่งเรือง เข้าไหนเข้าได้ ยุติธรรม ฯ

หมายเหตุ

              ในปาริชาตชาดกบอกว่าโยคของ ๔ พระเคราะห์ร่วมกันมีทั้งสิ้น ๓๕ โยค แต่กล่าวไว้เพียง ๓๒ โยคเท่านั้น

************************************************