Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata 86 112

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๗ ว่าด้วยราชาโชค โศลกที่ ๘๖-๑๑๒

สุนะผาโยคเกี่ยวกับพระเคราะห์ต่างๆ

โศลกที่ ๘๖

            ในดวงชะตามีอังคารอยู่ในภพที่ ๒ ของจันทร์ จะได้เป็นราชาแต่จะมีนิสัยเหี้ยมโหดดุร้ายทารุณเด็ดขาด เจ้าโทสะ กล้าหาญ มีกำลังใจเข้มแข็ง เป็นคนมั่งคั่งมีฐานะดี ฯ

โศลกที่ ๘๗

            ในดวงชะตามีพุธอยู่ในภพที่ ๒ ของจันทร์ เจ้าชะตาจะสนใจในคัมภีร์พระเวทต่างๆ มีศิลปะ ชอบดนตรี มีรูปร่างได้สัดส่วน ฉลาดหลักแหลมยิ่งนัก พูดจาเป็นที่ต้องใจผู้ฟัง อ่อนหวานนุ่มนวลมีเสน่ห์ ฯ

โศลกที่ ๘๘

            ในดวงชะตาถ้ามีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๒ จากจันทร์ เจ้าชะตาจะมีความรู้กว้างขวางในวิชาทุกๆแขนง มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีครอบครัวที่ดี มีความผาสุกในครอบครัว เป็นที่รักใคร่นับถือของผู้ใหญ่หรือเจ้านาย มีชื่อเสียงโด่งดัง และจะได้เป็นใหญ่ ฯ

โศลกที่ ๘๙

             ในดวงชะตาถ้ามีศุกร์อยู่ในภพที่ ๒ จากจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญ มักแต่งงานแต่อายุน้อย สมบูรณ์มั่งคั่ง มีที่ดินเกี่ยวกับเกษตรกรรมมาก มีช้างม้าวัวควายมาก มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างโอ่โถง หรูหราฟุ่มเฟือย ฯ

โศลกที่ ๙๐

              ในดวงชะตาถ้ามีเสาร์อยู่ในภพที่ ๒ จากจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความนิยมนับถือรักใคร่จากประชาชนส่วนมาก เป็นที่สรรเสริญและศรัทธาของบุคคลทั่วไป จะเป็นคนที่ร่ำรวย มีความรู้กว้างขวางในกิจการต่างๆหลายแขนง มีความขยันขันแข็งและมีความสามารถในการทำงาน ฯ

                                   อนะผาโยคเกี่ยวกับพระเคราะห์ต่างๆ   

โศลกที่ ๙๑

             ในดวงชะตามีอังคารอยู่ในภพที่ ๑๒ ของจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหอง ชอบใช้กำลัง ชอบการต่อสู้ด้วยอาวุธ เจ้าโทสะโกรธง่าย กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ชอบในทางปล้นหรือใช้อำนาจตามใจชอบ มีความมั่นใจในการทำงาน และมีอุบายหลอกล่อมากมาย ฯ

โศลกที่ ๙๒

             ในดวงชะตามีพุธอยู่ในภพที่ ๑๒ ของจันทร์ เจ้าชะตาจะมีศิลปะดีเยี่ยมในทางดนตรี ในทางวาดเขียน เป็นคนคงแก่เรียนและรอบรู้เป็นคนช่างพูดเจ้าคารม    รูปร่างงดงามได้สัดส่วน

มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เป็นที่เคารพเชื่อถือของผู้ใหญ่และราชา ฯ

โศลกที่ ๙๓

            ในดวงชะตามีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๒ ของจันทร์  เจ้าชะตาจะได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติยศอย่างสูงจากผู้ใหญ่และพระราชา  มีความฉลาดหลักแหลมมาก มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานและเข้มแข็งขยันเอาการเอางาน มีรูปร่างงดงามได้สัดส่วน มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ฯ

โศลกที่ ๙๔

             ในดวงชะตามีศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความนิยมอย่างมากจากหมู่สตรีเพศที่อ่อนวัย  มีทรัพย์สมบัติและยวดยานพาหนะมาก มีความฉลาดหลักแหลมยิ่งนัก มั่งคั่งและอุดมไปด้วยพืชผลธัญญาหารต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๙๕

             ในดวงชะตามีเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากจันทร์ เจ้าชะตาจะมีแขนยาวกว่าธรรมดา เป็นคนร่าเริง ใจบุญ มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติและช้างม้าวัวควายมาก จะได้เป็นใหญ่ เป็นคนพูดจามีความสัตย์และรักษาคำพูดเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป เป็นที่นิยมรักใคร่ของบรรดาหญิงแพศยาหรือหญิงชั่ว ฯ

                                           ทุรุธะราโยค

โศลกที่ ๙๖

             ในดวงชะตาถ้ามีอังคารและพุธกระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะไม่รักษาคำพูด ไม่มีความสัตย์ เป็นคนมีความรู้และใจบุญ ฉลาดหลักแหลม แต่ชอบประพฤติตัวชั่วช้าเลวทราม ชอบนินทาและวิจารณ์ผู้อื่นในด้านร้าย เป็นคนโลภโมโทสันมักได้เห็นแก่ตัว มักหลงรักหญิงงามเมือง ฯ

โศลกที่ ๙๗

            ในดวงชะตาถ้ามีอังคารและพฤหัสบดีกระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากความสำเร็จและประสบโชคดีจากความพยายามอย่างยิ่งยวดของเจ้าชะตา แต่จะถูกรบกวนจากศัตรูตลอดเวลา จะเป็นผู้มั่งคั่งและมีความประพฤติดี ฯ

โศลกที่ ๙๘

             ในดวงชะตาถ้ามีอังคารและศุกร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นนักกีฬา มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าเผยเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้าม มักมีนิสัยดุร้ายเจ้าโทสะ เป็นคนรื่นเริง ไม่มีความทุกข์ ชอบกระทำความดี มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ แต่มักมีความกลัวไม่ค่อยกล้าสู้กับความจริง ฯ

โศลกที่ ๙๙

              ในดวงชะตาถ้ามีอังคารและเสาร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาชอบคบหญิงชั่วหรือหญิงแพศยา เป็นคนมีนิสัยเหี้ยมโหดทารุณเจ้าโทสะ มีฐานะดีมั่งคั่งอุดมทรัพย์  มีศัตรูมากมาย เป็นคนไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในความผิดที่ได้กระทำลงไป และไม่มีความเข็ดหลาบด้วย ฯ

โศลกที่ ๑๐๐

             ในดวงชะตาถ้ามีพุธและพฤหัสบดีกระหนาบหน้าและหลังจันทร์  เจ้าชะตาเป็นคนมีความกตัญญูซื่อสัตย์  ชอบและสนใจเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทเป็นคนช่างพูด สุภาพอ่อนโยน ชอบสมาคมกับบัณฑิต และมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ฯ

โศลกที่ ๑๐๑

              ในดวงชะตาถ้ามีพุธและศุกร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะมีความสามารถเป็นพิเศษในทางดนตรีและฟ้อนรำ เป็นที่น่ารักใคร่ น่าคบหาสมาคม พูดจาอ่อนหวานไพเราะจับใจผู้ฟัง          มีรูปร่างงดงามเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม    ฉลาดหลักแหลม

เป็นผู้กล้าหาญทนงองอาจ ฯ

โศลกที่ ๑๐๒

             ในดวงชะตาถ้ามีพุธและเสาร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะต้องเดินทางระเหเร่ร่อน อยู่ไม่เป็นที่ มีอารมณ์เพ้อฝันมาก มีความรู้น้อยเป็นคนมีฐานะดี แต่มักมีเรื่องราวต่างๆซึ่งทำให้เจ้าชะตาจงเกลียดจงชังกับญาติพี่น้องของเจ้าชะตาเอง ฯ

โศลกที่ ๑๐๓

             ในดวงชะตาถ้ามีพฤหัสบดีและศุกร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะวางตัวและมีท่าทางอย่างพระราชา มีความเจริญรุ่งเรือง เข้าใจและมีความสามารถในทางการทูตเป็นพิเศษ องอาจกล้าหาญ มีเกียรติยศสูง เป็นที่สรรเสริญของบุคคลทั่วไป ซื่อตรง มีความยุติธรรม

โศลกที่ ๑๐๔

             ในดวงชะตาถ้ามีพฤหัสบดีและเสาร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะมีความผาสุก มีอารมณ์เย็น สุขุม มีความรู้ดี ชอบศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ รูปร่างงดงาม มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์และมีนิสัยผูกมิตรกับคนทั่วไป ฯ

โศลกที่ ๑๐๕

              ในดวงชะตาถ้ามีศุกร์และเสาร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นบุคคลสำคัญในชาติของตน มีความรู้และสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมพิธีและประเพณีโบราณประจำชาติศาสนา เป็นที่นับถือของหญิงชั่วทั้งหลาย เป็นคนมีฐานะดีมั่งคั่ง และเป็นที่โปรดปรานของพระราชาด้วย ฯ

โศลกที่ ๑๐๖

              ความหมายของโยคต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้จะยังผลเต็มที่ตามนั้น พระเคราะห์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดโยคจะต้องเข้มแข็ง เช่นเป็นอุจจ์หรือเป็นเกษตร์ หรือพระเคราะห์

เหล่านั้นต้องอยู่ในนวางค์ที่เข้มแข็ง เช่นอยู่ในนวางค์อุจจ์  นวางเกษตร์หรือนวางค์ในเรือนมิตรเป็นต้น ฯ

โศลกที่ ๑๐๗

             ถ้าจันทร์ในชะตาร่วมกับราหูหรือเกตุ หรือมีราหูอยู่ในภพที่ ๑๒ จากจันทร์ในชะตา ถึงแม้ว่าจันทร์นั้นจะได้โยคต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม เจ้าชะตาจะมีทั้งทางดีและทางเลวปนกันไป หรือถ้าพระเคราะห์ที่ทำให้เกิดโยคไม่เข้มแข็ง เช่นเป็นนิจหรืออัสตะคืออยู่ใกล้อาทิตย์มากเกินไป ผลที่เกิดขึ้นจะมีทั้งทางดีและทางร้ายปนกันไป ฯ

                                           อัถ ศะกะฏาทิโยค

โศลกที่ ๑๐๘

              ถ้ามีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๖ หรือภพที่ ๘ จากจันทร์ในชะตา และตำแหน่งของพฤหัสบดีนั้นไม่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะได้ศะกะฏะโยค ฯ

หมายเหตุ

              โยคนี้เกี่ยวกับตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ในภพทุสถานะกับจันทร์ แต่พฤหัสบดีนั้นต้องไม่เป็นเกนทระกับลัคนา เพราะถ้าพฤหัสบดีนั้นเป็นเกนทระกับลัคนาด้วย ถึงจะทุสถานะกับจันทร์ก็ยังให้คุณอยู่ คำว่า ศะกะฏะ แปลว่าเกวียนหรือระแทะ หรือพวกผีประเภทหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าไทตยะ แทตย์หรือเวตาล ซึ่งได้ถูกพระกฤษณะฆ่าตายไปตั้ง ๑ เล่มเกวียนแต่ยังไม่หมด ตามในทางเทพนิยายราหูก็อยู่ในจำพวกแทตย์นี้ด้วยเหมือนกัน

โศลกที่ ๑๐๙

             ถ้าชะตาผู้ใดมีศะกะฏะโยค ถึงแม้จะเกิดในราชตระกูลก็จะมีความยากจนข้นแค้น ระทมทุกข์เหนื่อยยากลำบากกายด้วยประการต่างๆ จะประกอบกิจการอันใดมีอุปสรรคมาก มักจะต่ำต้อยน้อยวาสนา   อับโชคอาภัพ    และไม่เป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่และพระราชา

                                        อัลปาริชาตาทิโยค   

โศลกที่ ๑๑๐

             ในชะตาถ้ามีดาวดวงใดดวงหนึ่งได้ตำแหน่งปาริชาตำสะ เจ้าชะตาจะมีความผาสุกอย่างเต็มที่ในชีวิต ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุตตะมะวรรค จะมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งโคปุรำศะ จะมีช้าง ม้า วัว ควายมากมาย ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งสิมหะสะนำศะ จะมีที่ดินมาก ตำแหน่งวรรคต่างๆนี้คิดตามโศลกที่ ๔๕-๔๖ ในบทที่ ๑ ฯ

โศลกที่ ๑๑๑

             ดาวที่ได้ตำแหน่งปาราวะตะวรรค จะทำให้เจ้าชะตารุ่งเรืองผาสุก รอบรู้คงแก่เรียน มีชื่อเสียงโด่งดัง มีเกียรติ์สูง และมั่งคั่งมีสมบัติมากมาย ดาวที่ได้ตำแหน่งเทวะโลกะภาคะ จะทำให้เจ้าชะตามีโชคดีตลอดกาล จะได้เป็นใหญ่ มีบริวารหรือลูกน้องมากมาย กอร์ปไปด้วยยานพาหนะต่างๆเช่นรถ ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ถ้ามีดาวที่ได้ตำแหน่งไอราวะตำศะ แม้เพียงดวงเดียวจะทำให้เจ้าชะตาได้เป็นราชา ฯ

                                            อัธมาทิโยค

โศลกที่ ๑๑๒

             เกี่ยวกับตำแหน่งของจันทร์อยู่ห่างจากอาทิตย์เป็นมุมต่างๆ ท่านกล่าวไว้ว่าการฝึกฝนธรรมหรือความดี ความมั่งคั่ง การแสวงหาความรู้ การเล่าเรียนวิชาต่างๆและความฉลาดหลักแหลมของเจ้าชะตา จะเลวที่สุด ถ้าจันทร์อยู่ในภพเกนทระกับอาทิตย์จะปานกลางคืนพอเอาตัวรอด ถ้าจันทร์อยู่ในภพผะณะปะระจากอาทิตย์ และจะดีที่สุดถ้าจันทร์อยู่ในภพอาโปกลิมะจากอาทิตย์

            ถ้าจันทร์อยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยจันทร์ หรืออยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยดาวคู่มิตรและจันทร์ในตำแหน่งนี้ได้รับแสงจากพฤหัสบดีด้วย เจ้าชะตาจะมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ถ้าจันทร์ในตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วได้รับแสงจากศุกร์        เจ้าชะตาจะมีความสุข ทั้งสองกรณีที่กล่าวมานี้

ไม่จำกัดว่าเจ้าชะตาจะเกิดกลางวันหรือกลางคืน ฯ

หมายเหตุ

              เกนทระ คือภพที่ ๑-๔-๗-๑๐

             ผะณะปะระ คือภพที่ ๒-๕-๘-๑๑

             อาโปกลิมะ คือภพที่ ๓-๖-๙-๑๒

             ในโศลกนี้กล่าวว่าจันทร์ได้ตำแหน่งเกนทระกับอาทิตย์เป็นเลวที่สุด ข้าพเจ้าเห็นจริงด้วยตามนี้ ในทัศนะที่เจ้าชะตามีกิเลสและราคะมากกว่าธรรมดา ถ้าจันทร์เป็นเกนทระกับอาทิตย์ แต่ส่วนมากถ้าจันทร์กับอาทิตย์เล็งกันได้องศาจริงๆ คือเพ็ญจันทร์จริงๆนิยมกันว่าให้คุณที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเจ้าชะตาก็ยังมีราคะตัณหามากอยู่นั่นเอง ส่วนในด้านอื่นๆอาจให้คุณได้ สำหรับเพ็ญจันทร์ตำแหน่งเดียว

             คำว่า อะธะมะ หมายความว่า ต่ำ เลวทราม ชั่วร้าย แต่ในโยคที่กล่าวมานี้มุ่งหมายให้เห็นว่าบางตำแหน่งของจันทร์ให้โทษ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการมณ์เกี่ยวกับจันทร์ที่มีแสงมาก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราควรพากันศึกษาค้นคว้ากันต่อไปให้ได้ความจริง