Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

MUNDANE ASTROLOGY

โหราศาสตร์ดวงเมืองจัดเป็นประเภทของโหราศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายเหตุการณ์โลกและเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมือง ชื่อ "mundane" นั้นมาจากคำภาษาโรมัน"Mundus"ซึ่งหมายถึง“ โลก”โดย”โหราศาสตร์ดวงเมือง” หรือบางทีก็เรียกว่า “โหราศาสตร์บ้านเมือง” นี้ถูกแยกมาจาก”โหราศาสตร์ตุลาการ”ที่ว่าด้วยกฎหมายทางการปกครอง การพิจารณาคดีความ รวมไปถึงทางด้านรัฐศาสตร์ และลัทธิการปกครอง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสาขาโหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงยุคกลางโหราศาสตร์ดวงเมืองมักถูกเรียกว่าเป็น”โหราศาสตร์แห่งการปฏิวัติ” เนื่องจากการปฏิวัติได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเมืองและประเทศชาติ

สำหรับผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ดวงเมือง เชื่อว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภัยพิบัติต่างๆ และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใดใดบนท้องฟ้า ก็จะมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์โลกเสมอโหราศาสตร์ดวงเมืองนั้นไม่เพียงแต่จะวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น มันยังสามารถนำไปใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตและสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราและสังคมที่เราอาศัยอยู่ซึ่งโหราศาสตร์ดวงเมืองนี้สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยพยากรณ์เหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆของประเทศ เมือง สังคม และมนุษยชาติ อีกทั้งเพื่อที่จะช่วยให้เราได้เตรียมการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประวัติความเป็นมา

โหราศาสตร์ดวงเมืองได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่สำคัญอยู่ 3 ยุค ยุคแรกนับตั้งแต่เริ่มปรากฏศาสตร์นี้ครั้งแรกในยุคบาบิโลนโบราณ โดยนักดาราศาสตร์ชาวกรีก นักคณิตศาสตร์และนักโหราศาสตร์ ปราชญ์คนสำคัญของโลก ซึ่งก็คือ”ปโตเลมี” ท่านได้ทำการพัฒนาพื้นฐานของโหราศาสตร์ดวงเมืองในตำรา Tetrabiblos ของท่าน ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานสำหรับโหราศาสตร์ดวงเมืองในยุคแรก

โหราศาสตร์ดวงเมืองในยุคที่สองเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 9 เมื่อนักโหราศาสตร์อิสลามได้เพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มเข้าไป เช่น วัฏจักรของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ซึ่งนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงการเจริญรุ่งเรืองและการเสื่อมถอยของรัฐและศาสนา

โหราศาสตร์ดวงเมืองยุคที่สามเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 เมื่อมีการเพิ่มเทคนิคจากการคำนวณวัฏจักรของดาวเคราะห์ทุกๆดวง และการตีความตำแหน่งดาวเคราะห์ที่ใช้ในการทำนายดวงชะตาบ้านเมือง ซึ่งรวมทั้งพื้นดวงเดิมและดวงจรของเมืองหรือประเทศนั้นๆ

โหราศาสตร์พระเวทว่าด้วย”ดวงเมือง”

โหราศาสตร์ดวงเมืองซึ่งถือเป็นสาขาหนึ่งของโหราศาสตร์พระเวท  ว่าด้วยอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่ส่งผ่านลัคนา ราศีและดาวเคราะห์ในพื้นดวงของประเทศ หรือเมือง หรือองค์กรแห่งรัฐ และรวมไปถึงองค์กรทางธุรกิจ ฯลฯ และรวมไปถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของประเทศ เช่น ความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเมือง ฐานะทางการเงิน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างแห่งรัฐ และรายได้ประชาชาติ  ฯลฯ

ผลกระทบจะเห็นได้จากเรือนชาตาที่แสดงลักษณะหรือความหมายเฉพาะบางประการในดวงของประเทศ หรือดวงขององค์กรผ่านอิทธิพลชองราศีต่างๆและดาวเคราะห์ก็จะแสดงผลลัพธ์จากราศีที่ตนเองสถิตในแผนภูมิพื้นดวงชาตาความแข็งแกร่งของชาติและลักษณะการให้ผลดีร้ายก็จะมาจากความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์และเรือนชาตาอื่นๆ ผ่านทางโยคเกณฑ์ และระยะเชิงมุมของดาวเคราะห์

สำหรับดวงเมืองของประเทศต่างๆ เราอาจจะสามารถพิจารณาได้จากดวงชาตาของกษัตริย์ ผู้นำ ผู้ปกครอง และหัวหน้าผู้บริหารทางการเมืองในประเทศนั้นๆ เพราะในความเป็นจริงดวงชาตาของประเทศและดวงชาตาของกษัตริย์ ผู้นำ ผู้ปกครอง  ฯลฯ ก็มักจะสอดคล้องกันอย่างแยกไม่ออก