Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

RASIJAK Quadruplicities

 

คุณลักษณะด้านกำลังของราศี  - แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ (1) จรราศี มีลักษณะกำลังที่รุนแรง เคลื่อนไหว คือ ราศีเมษ, กรกฏ, ตุลย์และมังกร (2) สถิรราศี มีลักษณะกำลังที่มีความเสถียร คงที่ คือ ราศีพฤษภ, ราศีสิงห์, ราศีพิจิกและกุมภ์ (3) อุภัยราศี หรือ ทวิภาวะราศี มีลักษณะกำลังที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีลักษณะของข้อ 1และข้อ 2 ผสมกัน คือ ราศีเมถุน, ราศีกันย์, ราศีธนูและราศีมีน

จากทั้ง 3 ข้อข้างต้น แสดงถึงพลังงานพื้นฐานเฉพาะตัวของราศีแต่ละประเภท ซึ่งการวินิจฉัยกำลังของราศีจะต้องสัมพันธ์กับธาตุประจำราศีที่ได้เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจหลักการทางโหราศาสตร์และการทำงานของราศีแต่ละประเภท

(1) จรราศี เป็นราศีเคลื่อนไหว และมีพลังรุนแรง บุคคลผู้ที่เกิดในลัคนาราศีนี้ เจ้าชาตามักจะเป็นคนกล้าหาญ ชอบออกสังคม ชอบริเริ่ม หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลงและทำให้ดีขึ้น ชอบที่จะทำการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงและนำสิ่งใหม่ๆเข้ามา ชอบที่จะเป็นผู้ควบคุมและจัดการในทุกๆสถานการณ์ด้วยตัวเองและไม่ชอบบทบาทที่ต้องเป็นรองใคร

คุณลักษณะด้านลบสำหรับราศีนี้ก็ คือ เจ้าชาตามักจะอยู่ไม่เป็นสุข หรือไม่อยู่นิ่งเฉย และการทำงานที่มากจนเกินไป

คำจำกัดความของจรราศี มีดังต่อไปนี้ คือ การทำกิจกรรม, การเคลื่อนไหว, การปรับตัว, การเปลี่ยนแปลง, ความรวดเร็ว, การปฏิรูป, ความเป็นอิสระ, การย้าย, ความยืดหยุ่น, ความไม่พอใจ การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(2) สถิรราศี ถือเป็นราศีที่มีความเสถียรและมั่นคง บุคคลผู้ที่เกิดในลัคนาราศีนี้ เจ้าชาตามักจะมีความมุ่งมั่นและมีความพากเพียร

เจ้าชาตาหากเมื่อจะทำการสิ่งใดแล้ว ก็มักจะมุ่งมั่นตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ จนกว่าจะบรรลุสู่ความสำเร็จ  เจ้าชาตาจะมีทัศนคติที่มั่นคงในด้านความคิดและการตัดสินใจ และมักจะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรหากเจ้าชาตาคิดว่ามันดีแล้ว

คุณลักษณะเชิงลบสำหรับสถิรราศีคือ เจ้าชาตามักจะปรับตัวได้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง หรือต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจอะไรบางอย่าง มีทิฐิและมีความดื้อรั้น ดันทุรังแบบไร้เหตุผล

คำจำกัดความของสถิรราศี มีดังต่อไปนี้ คือ มีทิฐิ หัวรั้น มีความพากเพียร มีความเข้มงวด หัวรุนแรง  ช้าๆแต่มั่นคง จิตใจหนักแน่น เด็ดเดี่ยว ชอบที่จะอยู่ในที่เดิมๆหรือทำงานในประเภทเดียวกันเป็นเวลานาน, มีความคิดเห็นที่ยากจะเปลี่ยนแปลง จิตใจมั่นคงต่อลัทธิความเชื่อแบบฝังหัว เป็นคนเคร่งศาสนา

(3) อุภัยราศี(ทวิภาวะราศี) เป็นราศีที่แสดงถึงความไม่แน่นอน ฝันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และแสดงถึงความยืดหยุ่น พลิกแพลงและหลากหลาย ธรรมชาติของอุภัยราศีนี้สามารถถือได้ว่าเป็นความสมดุลและการผสมผสานระหว่างสถิรราศีกับจรราศี

บุคคลผู้ที่เกิดในลัคนาราศีนี้ เจ้าชาตามักจะเชี่ยวชาญในการปรับตัวให้เข้ากับตามสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตนในขณะนั้นๆ

คุณลักษณะเชิงลบสำหรับอุภัยราศีคือ เจ้าชาตาอาจมีความผกผันในชีวิต ชีวิตขึ้นๆลงๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีจิตใจที่รวนเรไม่แน่นอน

คำจำกัดความของอุภัยราศี มีดังต่อไปนี้ คือ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของจรราศีกับสถิรราศีทั้งสองข้างต้น การศึกษาที่สูงขึ้น, ชอบอวดภูมิรู้, นักคิดนักปรัชญา, ชอบคิด เรียน เขียนอ่าน เป็นกิจวัตร , การทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกัน, การสรรหาและการเลือกสรรต่าง ๆ