Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

พิธีเปิดริโวเช ธรรมสถาน สายปฎิบัติวัชรยานแห่งแรกในประเทศไทย

โดยได้อาราธนานิมนต์ทำพิธีทั้งสามยาน (นิกาย) คือ เถรวาทโดยพระสงฆ์ไทย มหายานโดยพระคุณเจ้าจากวัดโพธิแมนคุนาราม และวัชรยานจากริโวเช ธิเบตทำพิธีบูชาคุรุปัทมสมภพหลวงปู่โซนัม รินโปเช พระมหาวัชราจารย์ ทำพิธีสาธยายมนต์ เปิดสถานธรรมอาจารย์ชาญชัยและอาจารย์แม่ อาราธนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ภิกษุภิกษุณี ทั้งสามนิกาย ร่วมกล่าวอนุโมทนาคาถาคณะสงฆ์จีนนิกาย ทำการให้อนุโมทนา